Montér underlimt kjøkkenvask selv

En såkalt underlimt kjøkkenvask er praktisk fordi vi unngår kanten der skitt og fuktighet har så lett for å samle seg. Men å underlime en kjøkkenvask har vært en en jobb for leverandørene, og derfor ikke helt billig. En leser av vårt danske søsterblad, Jan Buchholt, ønsket å vise at det er mulig å gjøre dette selv. Vi tror hans erfaringer også interesserer norske lesere. Bud nummer én er: Vær nøyaktig.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
5.000 kroner

Intro

Mange som har vært ute for å se på kjøkken, får seg ofte litt av en overraskelse når de får høre prisen på drømmekjøkkenet. En overraskelse fikk også Jan Buchholdt og hans kone da de hadde funnet et kjøkken de likte. Benkeplata i eik utgjorde alene en tredjedel av prisen på hele kjøkkenet. Rundt regnet 24 000 kroner (5 meter benkeplate i eik 16 000 kroner, 5 meter bakkant 3000 kroner samt vask inkludert underliming, 5000 kroner).

Det paradoksale var at vi i et byggmarked kunne få ei nesten tilsvarende benkeplate på 28 millimeter for omkring 5000 kroner, forteller Jan Buchholdt. Det var nesten en femtepart av prisen, og det er vel noe de fleste kan forholde seg til. For min kone spilte det ingen rolle hvor jeg kjøpte plata. Hennes eneste betingelse var at kjøkkenvasken skulle underlimes. Det hadde hun alltid drømt om, forteller han.

Som erfaren gjør det selv-mann var ikke Buchholdt redd for å gå i gang med prosjektet, men han fant snart ut at det var en tornefull vei. Bare det å skaffe seg informasjon og kunnskap om hvordan man underlimer en vask, skulle vise seg å være vanskeligere enn selve arbeidet.

Ville ikke levere vask

Aller først bør du finne ut hvilken vask du skal velge. Fra starten hadde vi bestemt oss for en spesiell vask som også produseres i en utgave for underlimning. Men da vasken ble levert, var den ikke til underlimning. Ifølge min leverandør var det den eneste han fikk kjøpe hos grossisten. De solgte bare vasker til underlimning til produsenter av kjøkkenbenkplater.

Dessuten var de svært lite meddelsomme om hvordan jeg selv kunne montere vasken. Da Buchholdt kort etter kom forbi en forretning som solgte kjøkkeninnredninger, så han akkurat den vasken han var ute etter. Og vasken var til og med montert på ei løs benkeplate.

Etter å ha brukt en times tid på å måle opp og studere hvordan vasken var montert, var Jan Buchholdt sikker på at han kunne gjøre det like godt selv. Og underveis i prosjektet fant han også ut at det slett ikke var nødvendig å bruke en spesiell vask til formålet - stort sett kunne alle vasker brukes.

Hvis jeg på noe tidspunkt hadde tvilt på mine egne evner, ble jeg i forretningen overbevist om at det bare var om å gjøre å komme i gang, sier Buchholdt som med sin historie oppfordrer andre gjør det selv-folk til ikke å være redde for å gå i gang på egen hånd.

Veiledning

01
Malen må være 100 prosent nøyaktig 2 Trinn

Bor et hull i sentrum for hver av de fire hjørnerundingene, og fres deretter fire kvartsirkler. Bruk overfresens passerfunksjon når du skal lage hjørnene.

Når du skal frese hullet til vasken, bør du bruke en kopiring til håndoverfresen, og en mal (et mønster) som kan styre fresen via kopiringen. Da malen har alt å si for det ferdige resultatet, må du ikke prøve deg fram uten.

Malen til Jan Buchholdts prosjekt er laget av 10 mm sponplate, men du kan også bruke andre treplater - MDF eller hard kryssfinér. Plata skal bare være et par millimeter tykkere enn den avstanden som kopiringen din stikker nedenfor anleggsplata på fresen. Aller først må du finne ut hvor benkeplata skal møte vasken. Deretter må du måle opp vasken og finne målene på hullet som vasken skal monteres i. Er vasken todelt - det vil si med både et høyre og venstre «basseng» - må du huske å snu vasken riktig.

I det aktuelle tilfellet skulle hullet i benkeplata være 434 x 592 millimeter og ha en hjørnerunding med radius 60. Husk at malen skal være større enn hullet den skal brukes til å frese. Hvor mye avhenger av den ytre diameteren på ringen og det fresejernet som brukes. Du kan regne deg fram til hullets størrelse med følgende formel: kopiring ÷ fresejern delt med to.

Da vi brukte en kopiring på 24 millimeter og et fresejern på 12 millimeter, skulle vår mal altså være 24 ÷ 12 : 2 = 6 millimeter større enn målene på vasken (440 x 598 millimeter) og hjørneavrun-dingen med radius 66. Målene strekes nå opp på malen.

1

Når du har laget de fire kvartsirklene, freser du et rett spor som forbinder kvartsirklene. Deretter kan plata tas ut, og malen er klar til bruk.

2

Malen skal passe 100 prosent til kanten på vasken med tillegget som er beregnet. Pass på at spesielt hjørnene er helt parallelle med hjørnene på vasken - det er ofte her hjemmehåndverkeren får problemer, og det vil raskt kunne ses på det ferdige resultatet.

02
Tre omganger med fresing 8 Trinn

Når malen er klar, har du det vanskeligste arbeidet bak deg, og du kan gå i gang med å frese ut hullet til vasken.

Første fresing

Benkeplata legges på et par bukker med oversiden oppover. Malen plasseres der vasken skal sitte, og spennes fast med tvinger slik at fresen (som skyves mot rotasjonsretningen) har fri passasje.

Andre fresing

Når du skal lage den skrå kanten i benkeplata, brukes et vanlig 45-graders fresejern med anlegg.

Prinsippet er at anlegget styrer fresen langs den kanten som vi lagde da vi freste første gangen. Sjekk at kanten er helt jevn da alle ujevnheter vil kunne ses i det ferdige resultatet. Ujevnheter slipes vekk med slipepapir.

Fresingen foregår som før, men nå er det anlegget som styrer fresen i stedet for malen. Fresen skyves fortsatt mot rotasjonsretningen.

Tredje fresing

Legg vasken på baksiden av benkeplata og strek opp ytterkanten av vasken. Mål opp avstanden fra baksiden av benkeplata til begynnelsen av den skrå kanten, i vårt tilfelle 2 mm, og juster så fresedybden. Se hvordan under bilde 7.

Start med å frese fra hullet, og fortsett til du når streken for vaskens ytterkant. Fres 2-3 mm ekstra slik at vasken kan utvide seg.

1

Ved den første fresingen bør du lage et rett spor gjennom hele plata slik at du får et hull i benkeplata som tilsvarer innerkanten på vasken.

2

Fresens dybde økes ytterligere 2-3 mm, og en ny runde freses. Dette gjentar du til du har kommet gjennom plata - eller fresen ikke når lenger. Vårt fresejern nådde ikke igjennom. Vi manglet bare 4 millimeter, men det er det også råd for.

3

Hvis fresejernet ikke når gjennom plata, freser du fra baksiden. Det gir selvsagt en kant, da du neppe greier å montere malen på nøyaktig samme sted på baksiden av plata. Men det betyr lite for det ferdige resultatet.

4

Etter den første fresingen har du et hull i benkeplata som (forhåpentligvis) tilsvarer innerkanten på vasken. Sidene i utfresingen er loddrette og skal nå bearbeides slik at du får en skrå kant.

5

Når du går i gang med å frese den skrå kanten, er det svært viktig at du er forsiktig - ta 2-3 mm om gangen til du har nådd den nødvendige dybden på 10 mm.

6

Nå er oversiden av benkeplata i prinsippet ferdig. Er det skarpe kanter og andre ujevnheter, er det svært viktig at disse straks avrundes med fint slipepapir (for eksempel korn 140). Alle ujevnheter er godt synlige.

7

Når du skal frese ut til kanten av vasken, måler du opp avstanden fra baksiden av benkeplata til begynnelsen av den skrå kanten (A), (i vårt tilfelle 18 mm). Deretter justeres fresedybden (A1) - den skal være 2 mm mindre enn (A). Sjekk at utfresingen er 100 prosent i vater.

8

Plasser vasken, og mål opp avstanden fra baksiden til starten av den skrå kanten (fresedybden skal være 2 mm mindre enn den skrå kanten). Begynn med å frese fra hullet, og fortsett inntil du når streken for vaskens ytterkant. Fres 2-3 mm ekstra slik at vasken kan utvide seg.

03
Klar til montering 1 Trinn

Siste fase av «operasjon underlimt vask», består i å lage de monteringsbeslagene som skal holde vasken fast i en silikonfuge. Men da vasken i vårt tilfelle skulle monteres i et 60-centimeters underskap, var vi tvunget til å frese ut til beslagene slik at de ikke tok for mye plass.

Har du større plass, er det ingen grunn til å bekymre seg om denne delen av arbeidet.

Monteringsbeslagene består av seks vanlige spikerplater, og de plasseres i hvert av de fire hjørnene samt på hver langside av vasken. Dessuten bør du bruke fire trelister til å holde et jevnt press mot benkeplata når vasken er på plass.

1

Vasken legges nå i utfresingen. Pass på at det er like mye luft hele veien rundt. Spikerplatene monteres.Tegn opp omrisset av beslagene, og fres forsiktig en fordypning på fem millimeter langs omrisset.

Materialer

Verktøy
• Håndoverfres
• Fresejern
• Vinkelfres (45-graders) med kulelager
• Kopiring
• Hobbykniv
• Tvinger

Materialer:
• Spikerplater
• Grunningsolje
• Fugemasse (Casco Marin & Teknikk)
• Sponplate (til mal)
• Malerteip
• Trelim
• Slipepapir
• Skruer
• Trelister

Tidsforbruk

1 helg

Pris

5.000 kroner

Tegning

Slik plasseres vasken i plata

Gi deg god tid, og vær nøyaktig når du måler opp hvordan vasken skal plasseres på benkeplata - ellers risikerer du å stå igjen med ei ubrukelig benkeplate til flere tusen kroner.

På tegningen kan du se det enkle prinsippet for hvordan vasker underlimes i benkeplata.

De skraverte områder er det som skal fjernes for å få plass til vasken. Grovt sagt skal det bare freses et hull i benkeplata som passer til kanten på vasken.

Målene på tegningen er bare veiledende og kan bare brukes til en vask som har de samme målene som den vi har brukt, (440 x 598 millimeter), og i forbindelse med ei benkeplate med tilsvarende tykkelse som vår, det vil si 28 millimeter.

Slik limer du fast vasken

Vasken legges i en silikonbasert fugemasse. Vi brukte en grå fugemasse, Casco Marin & Teknikk, som har meget gode festeegenskaper. Da det kan være et problem å fjerne overflødig fugemasse, er det en god idé å montere vasken uten silikon i første omgang, og i stedet teipe til kanten mellom vasken og benkeplata med malerteip. Med en hobbykniv skjærer du gjennom malerteipen der vasken møter benkeplata. Så demontere du vasken.Nå er både vask og benkeplate beskyttet mot overflødig silikon.

Legg ei pølse av fugemasse på benkeplata, og jevn silikonen med en sparkel til en cirka 1 millimeter tykk masse som dekker hele flata der vasken og benkeplata møtes. Vasken legges forsiktig ned i silikonmassen. Deretter monteres trelister og spikerplater. Spikerplatene skrus fast med sponskruer i spikerhullene. Pass på at det er presset ekstra fugemasse ut langs kanten. Er det områder der det ikke er overflødig fugemasse, blir du nødt til å forsøke deg igjen med et tykkere lag fugemasse. Det skal være fugemasse hele veien rundt. La massen herde i et døgn før du fjerner maler-teipen og skjærer vekk overflødig fugemasse.

Video

VERKTØY: Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

TEKNIKK: Skift benkeplate

Solid innfesting med skruer og store spennskiver

TEKNIKK: Tilpass benkeplate til skjev vegg

Med et billig hjelpeverktøy blir det helt nøyaktig

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel nå

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Kjøkkenvask