Dampsperre – holder huset tørt og friskt

Hvis fuktig inneluft trenger ut og blir til kondens i den kalde delen av husets isolasjon, kan det medføre sopp og råte. Det unngår du med en dampsperre.

Dampsperren skal sikre at huset ditt ikke blir skadet av fukt innenfra som setter seg i konstruksjonen.

Dampsperren skal sikre at huset ditt ikke blir skadet av fukt innenfra som setter seg i konstruksjonen.

Hvis fuktig inneluft trenger ut og blir til kondens i den kalde delen av husets isolasjon, kan det medføre sopp og råte. Det unngås ved å montere en kraftig plastfolie – en dampsperre. Den sørger for at huset holder seg tørt og friskt i mange år.

Hva brukes dampsperre til?

YTTERVEGGER

Hvis den varme, fuktige luften inne i huset trenger ut i veggkonstruksjonen, vil den sette seg på kalde bygningsdeler og kondensere (danne vann). Det skal dampsperren hindre.

LOFT

Er det et uoppvarmet loft over himlingen, skal det monteres en dampsperre mellom isolasjonen og himlingen. Det skal ikke være to lag dampsperre, så en gammel dampsperre må fjernes.

GULV

Når du skal sikre det nederste gulvet i huset mot oppstigende fukt (og radon), brukes en fuktsperrefolie. Den er tykkere enn dampsperrefolien.

LES MER: Hvor skal en dampsperre ligge?

Hvordan monteres en dampsperre?

Hvis du legger dampsperren 1/4 inne i isolasjonen, er det mulig å trekke kabler og eventuelle vannrør innenfor folien uten å lage hull i den.

Det fjerner mange mulige problemer og reduserer risikoen for utettheter.

Dampsperren skal IKKE legges lenger enn 1/4 inn.

LES OGSÅ: Tett dampsperre - 3 vanskelige steder!

Alle overlappinger skal være på minst 50 mm og sikres med en dampsperreteip eller annet klebemiddel, som er spesielt beregnet til formålet.

I innvendige hjørner føres dampsperrefolien hele veien rundt til et fast underlag (her en stolpe) og settes fast. Den overlappende folien føres motsatt til et fast underlag og settes fast der. Her tettes skjøten godt med et butylbånd mellom lengdene og teip utenpå.

Dampsperre og tilbehør

DAMPSPERREFOLIE

En kraftig PE-(polyetylen)folie som ikke tillater fukt å trenge gjennom. Byggforskriftene fastsetter hvor tykk folien skal være for å oppfylle gjeldende krav. Folie og tilbehør bør være fra samme produsent.

ARMERT DAMPSPERREFOLIE

Montering av dampsperre kan være vanskelig, og det kan være en risiko for at folien rives i stykker. Den armerte folien har en stor trekk- og rivestyrke, slik at den er enklere å jobbe med.

DIFFUSJONSÅPEN DAMPBREMS

Brukes for eksempel i hytter, der det er risiko for kondens på yttersiden av folien. Fukten kan vandre kontrollert gjennom dampbremsen, slik at oppfukting av trekonstruksjonen minimeres.

DAMPSPERRETEIP

Alle sammenføyninger og overlappinger skal tettes med teip. Teipen skal kunne holde like lenge som dampsperren, så du må bruke en spesial-teip. Den fås i forskjellige bredder, med lim enten på den ene eller begge sidene.

LES MER: Derfor SKAL du bruke dampsperretape

FOLIELIM

Teip kleber ikke på alt. For eksempel murverk og puss krever at du bruker et spesiallim - et folielim. Det fås i forskjellige varianter, avhengig av hvor lave/høye temperaturer det skal kunne tåle.

BUTYLTEIP

Hvis et rør eller en ledning bryter gjennom en eksisterende dampsperre, tetter du med butylteip. Det er en tjæreaktig masse som aldri tørker. Den fås i typer som kleber på en eller begge sider, og den er enkel å forme.

MANSJETT TIL GJENNOMFØRING

Rundt rør og ledninger som går gjennom dampsperren, tettes det med selvklebende membranmansjetter. De fås med utstansede hull og i versjoner der du selv skærer ut hullet.

Verdt å vite

I gamle dager var husene utette, slik at fuktig luft ble ventilert ut uten å sette seg som kondens i de bærende konstruksjonene.

Nå som husene får mer og mer isolasjon og blir tettere og tettere, er det viktig å huske på ventilasjonen.

Det skal skje en hyppig utskifting av luften i huset. Den kan skje ved hjelp av mekaniske ventilasjonssystem eller manuelt ved å lage gjennomtrekk og sørge for rikelig utlufting i kjøkken og våtrom.

Er det av og til dugg langs kanten på vinduene, betyr det at ventilasjonen ikke er i orden. Det kan skape muggsopp, og det er skadelig for både deg og huset ditt.

Mer om dampsperre

Få svar på flere spørsmål i artikkelen: Derfor er dampsperre viktig.

    Akkurat nå leser andre ...