Tett dampsperre - 3 vanskelige steder!

Det er viktig at dampsperren forblir tett – også når du renoverer. Her kan du se hvordan du fikser de vanskelige stedene med folielim og dampsperreteip.

En dampsperre sikrer huset mot fukt, mugg og råte i konstruksjonen. I tillegg holder dampsperren varm luft inne i boligen. Det er derfor viktig at du monterer dampsperren riktig.

Det kan dog være en utfordring å få en helt tett dampsperre, som også holder seg tett i fremtiden. Med dampsperreteip og litt pågangsmot kan du heldigvis fint gjøre jobben selv – også på de vanskeligste stedene.

I denne artikkelen viser vi deg hvordan du får en helt tett dampsperre på 3 vanskelige steder:

1. Over sperrer

Det skal nytt tak på huset, og da skal det isoleres.

Oppå en fjerdedel av den totale isolasjonstykkelsen skal det være en dampsperre. Det tynne laget isolasjon på innsiden beskytter dampsperrens plastfolie mot utstikkende spiker og annet.

Her legges dampsperren over og ned mellom sperrene, og teipes fast. En list langs begge sider av hver sperre klemmer skjøtene sammen, slik at den blir tett. Det isoleres oppå dampsperren med de siste tre fjerdedeler av isolasjonen.

Alle steder hvor det er satt stifter, skal det lukkes med en bit dampsperreteip.

LES MER: Hvor skal en dampsperre ligge?

2. Rundt et rør

Når det bygges nye hus med dampsperre, brukes det spesielle krager til gjennomføringer av varmerør, ventilasjonsrør mv. Men når rørene allerede er etablert, blir det vanskeligere. Da må det brukes teip i stedet.

Det er VIKTIG at du bruker riktig teip. Det SKAL være dampsperreteip utviklet til nettopp dette formålet. Ellers holder det ikke i lengden.

LES OGSÅ: Derfor SKAL du bruke dampsperretape

Noen produsenter har lansert spesielt fleksible utgaver av dampsperreteip, og en slik teip er opplagt å bruke her. Dampsperren skjæres til, slik at den kommer rundt røret. Den legges noen centimeter opp på røret og teipes fast. Overgangen mellom dampsperre og rør skal være fullstendig tett.

3. Sammenføyning med eksisterende dampsperre

Tett dampsperre: Dampsperre lim

Skal veggen kles med gips, kan overlappingen være stor. Ellers må det begrenses, slik at folien kan skjæres til langs takplatene.

Når du legger en ny dampsperre, er det viktig at den sitter tett sammen med den dampsperren som er etablert i en tilstøtende vegg eller et tilstøtende tak. Det kan være en stor utfordring. Men hvis du vet at det for eksempel er en dampsperre i veggen, som møter den dampsperren du etablerer i taket, så skal de to sammenføyes.

Her er det opplagt å bruke folielim (dampsperrelim). Det er VIKTIG at du ikke bruker monteringslim eller andre løsninger. Umiddelbart vil det nok sitte, men med tiden vil limet slippe taket i dampsperren, og da blir den utett. Bruk derfor et lim som er laget til nettopp dette formålet: folielim.

Folielimet sikrer at plastfolien sitter tett mot veggen. Det er mye enklere enn å bruke teip.

Dampsperren skal tilpasses, slik at den overlapper den tilstøtende dampsperren inne i veggen med noen centimeter.

Mer om dampsperre

Er du fortsatt i tvil om hva som gjelder når det handler om dampsperre? Les da vår artikkel: Guide til dampsperre

    Akkurat nå leser andre ...