Denne artikkelen handler om å finne riktig mørtel til den enkelte oppgave – alt fra den mørtelen du støper fundamenter av, til den mørtelen som du bruker i flisfugene på veggen. For få år siden ville dette ha vært en historie om blandingsforhold, spadetak og blandemaskiner, med store hauger av sement, kalk og sand. Men i dag kjøper vi gjør det selv-folk nesten bare ferdige mørtelblandinger.

LES OGSÅ: Slik bruker du pussmørtel