SLIK! Unngå 3 typiske gipsfeil

Det er enkelt å sette opp gipsplater, men det finnes tre fallgruver du skal unngå. Det er feil som vil ødelegge resultatet av det harde arbeidet. Du kjenner kanskje den med å skru for dypt, men vet du hva du ellers skal passe på for ikke å gjøre feil?

3 typiske gipsfeil

3 typiske gipsfeil – slik unngår du dem

1. FEIL: Du skrur skruen for langt inn

Gipsskruen er laget slik at den kan holde fast på gipsplater ved å holde på pappen på forsiden av platen. Du får problemer hvis du skrur skruen så langt inn, at skruehodet bryter gjennom pappen. Da holder skruen kun fast i den porøse gipsen, og det er kun et spørsmål om tid før platen løsner.

SLIK GJØR DU DET RIKTIG:

Skru skruen forsiktig inn, slik at hodet akkurat presser pappen 1-2 mm inn. Da er hodet undersenket tilstrekkelig til at det kan oversparkles, og skruen holder fast platen.

Bruk en gipsbits, som sikrer at skruen havner akkurat der den skal, eller en gipsskrumaskin, som er den raskeste løsnin-gen.

2. FEIL: Du skrur for tidlig

Hvis du skrur fast første gipsplate med alle skruene, også i den kanten neste gipsplate i samme lag skal støte inn mot, kan det gå galt. Du risikerer nemlig at skruene i neste plate ikke trekker platen inn mot veggen. I stedet vil plate nummer to bli presset ut når du setter i skruene. I verste fall knekker platen.

SLIK GJØR DU DET RIKTIG:

Vent med å skru kanten på den første platen til neste plate er montert. Du skal altså først sette skruer i kanten på plate nummer 2, deretter i kanten av plate 1.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Gipsheis til kun 250 kroner

3. FEIL: Du unnlater å forskyve skjøtene mellom to lag gips

Når du setter to lag gips utenpå hverandre, får du en sterk vegg eller et sterkt tak. Men hvis du begynner med en hel plate i både første og annet lag, ender skjøtene mellom platene samme sted i begge lag. Da blir veggen svakere, og du får dårli-gere vern mot både støy og brann.

SLIK GJØR DU DET RIKTIG:

Forskyv skjøtene ved å dele den første platen i det andre gipslaget. Begynn lag nummer to med en halv plate som på bildet (skruen i første lag sitter midt på platen). Da er alle skjøter forskjøvet, og styrken i veggen eller taket blir mye større.

    Akkurat nå leser andre ...