Så lett bygger du et dusjhjørne

Det er enkelt, billig og raskt å bygge et flott dusjhjørne av porebetong. Prosjektet krever verken stor erfaring eller dyrt verktøy.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
2000 kroner

Intro

La det være sagt med en gang: dette er en artikkel om oppussing av et gammelt bad. Skulle badet vært laget fra bunnen av, ville vi kanskje valgt andre løsninger for å være sikre på å bygge innenfor våtromsnormen. Men løsningen blir flott, og porebetong er et glimrende materiale å bygge med – og til et dusjhjørne egner det seg spesielt godt.

For det første er porebetongen teknisk sett perfekt til formålet. Den er sterk, den er lett, og den skades ikke av fukt. Dernest er den billig, og det er vanskelig å finne noe som kan måle seg i pris. I tillegg er det enkelt og raskt å arbeide med.

LES OGSÅ: Leca blokk: Slik arbeider du med Leca-blokker

Selv om du aldri har jobbet med mørtel og murerverktøy, kan du trygt gi deg i kast med å bygge et par vegger til et dusjhjørne av porebetong. Når den nederste blokken står helt rett, krever resten bare tålmodighet, for fugene er så tynne at de neste blokkene kommer til å stå riktig nesten helt av seg selv.

Blokkene tilpasses til rommet

Her bygger vi dusjhjørnet i et gammelt bad. Hvis vi skulle laget et nytt bad, er det flere ting vi kanskje ville ha gjort annerledes. Men her utnytter vi rommet vi har, og uansett blir resultatet bedre enn utgangspunktet. I dette tilfellet ble dusjhjørnet 90 cm bredt og 106 cm dypt, med en åpning på 60 cm. Dette gir plass nok, uten at vi kommer i konflikt med blandebatteri og vegger når vi dusjer.

Hvis du ikke har en annen dusj i huset ditt, må du ha en åpning som er større enn 60 cm for å tilfredsstille tilgjengelighetskravet for handikappede. Dette badet er bad nummer to i dette huset.

Blokkene av porebetong er ofte 40 x 60 cm store, mens de har en tykkelse på 5 til 10 cm. Blokkene tilpasses enkelt med en gammel håndsag eller en egen sag spesielt til porebetong.

Veiledning

01
Sett første rad helt nøyaktig 9 Trinn

Det avgjørende for å få en vegg av porebetong til å stå i lodd, er å få satt den første raden helt rett i alle retninger.

Gulv på bad skal ha fall til et sluk. Derfor er de aldri rette. Dette avhjelper vi ved å røre opp litt mørtel, som vi lager en vannrett flate under den første raden med.

Når den er klar, rører vi opp lim og setter den nederste rekken - en hel blokk og en som er skåret til i lengden.

1

Strek opp dusjveggene på vegger og gulv. På veggene bruker du et vater eller en krysslinjelaser. På gulvet streker du opp så dusjveggene blir stående i rett vinkel på hverandre.

2

Legg et avretningslag (A) av mørtel til den brede veggen. Legg det i hele veggens tykkelse, 106 cm ut fra veggen. Rett det opp så flaten blir helt plan. La det bli fast - det går fort hvis du blander mørtelen litt tørr.

3

Limet (C) røres opp, og smøres ut på to sider av en blokk (B). Trekk først ut limet med en glatt sparkel. Deretter trekker du gjennom limet med en tannsparkel, slik at det blir like mye lim overalt.

4

Plasser første blokk på avretningslaget og inn mot veggen. Limet skal være ned mot gulvet og inn mot veggen. Trykk fast blokken, og sørg for at den er i vater og står innenfor oppstrekingen.

5

Strek opp der den neste blokken skal kuttes. Fordi vi vil bygge en 106 cm bred vegg, måler vi 46 cm inn på blokk nummer to, og tegner en strek å skjære etter.

6

Strek også opp på kanten av blokken ved hjelp av en vinkel, slik at du kan styre sagsnittet nøyaktig helt gjennom blokken. Det tynne limlaget kan ikke rette opp et skjevt snitt etterpå.

7

Sag til platen med en spesiell porebetongsag eller en gammel håndsag. Det er smart å sage alle blokkene samtidig. Men sjekk veggen du bygger langs. Den kan fort være 10-12 mm ute av lodd.

8

Plasser den neste blokken i forlengelse av den første, etter at du har smurt lim på to av sidene. Sjekk at begge blokkene er i vater og flukter. Sjekk også at blokkene flukter loddrett.

9

Fjern overskytende mørtel i avrettingslaget når de to blokkene er plassert riktig. Da binder det seg ikke til gulvet. Fjern overskytende lim fortløpende, ellers er det vanskelig å få fjernet.

02
Bygg veggen i sakte tempo 10 Trinn

Når den nederste rekken er på plass, kan du puste litt lettere - nå kan det nesten ikke gå galt.

For å sikre at veggen blir stående, nøyer vi oss ikke bare med å lime den til veggen. Vi fester den også med murbindere. Det er kraftige metalltråder med gjenger i den ene enden. I taket må vi regne med at ting beveger seg litt i forhold til hverandre, så der bruker vi et fjærbeslag.

1

Vi borer hull til en murbinder (D) 40 cm over den første blokken. Våre bindere måler 4,2 mm, og et 4 mm bor er passe i dette tilfellet.

2

Skru en murbinder (D) i hullet. Det er lettest hvis tangen kan låses rundt binderen. De neste lagene sikres også med murbindere, men bor kun til ett lag om gangen. Da tar du best mulig høyde for unøyaktigheter.

3

Smør lim på overkanten av de første platene og på veggen opp til murbinderen. Igjen er det best å sikre lim på hele flaten med en glatt sparkel først, og deretter følge opp med tannsparkelen.

4

Trykk på plass blokken i neste rekke under binderen, slik at de loddrette skjøtene forskyves fra lag til lag - altså at du bygger i forband. Sjekk at blokken er i lodd og flukter med rekken under.

5

Fortsett med å bygge i forband, mens du sjekker at blokkene er i vater og lodd. Husk hele tiden å skrape av overskytende lim. Limet er mye hardere enn blokkene når det har herdet.

6

Spenntvingen kan holde blokkene på plass og i flukt. Derfor er det en god idé å bruke tvinger mens du bygger. Da sklir ikke blokkene sideveis mens limet tørker.

7

Pass på at forkanten er i lodd, etter hvert som arbeidet skrider frem. Inne ved veggen sjekker du at blokkene holder seg innenfor strekene.

8

Siste rekke plater limes opp etter å ha blitt tilpasset både i høyden og lengden. Sørg for at blokkene passer nøyaktig og limes mot taket - men husk plass til et fjærbeslag i fronten.

9

Trykk fjærbeslaget (E) på plass mellom veggen og taket. Beslaget sikrer at veggen ikke velter til siden, og vil tillate at det pussede tretaket beveger seg mer enn limfugen kan følge med på.

10

Skru fjærbeslaget fast i taket og veggen. I taket skal du helst treffe et spikerslag eller noe annet med hold i. Pass på ikke å skru for hardt i porebetongen. Den er veldig porøs.

03
Den smale veggen 5 Trinn

Den smale dusjveggen nøyer vi oss med å lime til veggen. Dels er risikoen for å velte den mye mindre, og dels er det vanskeligere å finne feste for murbindere i den veggen vi skal bygge inn mot.

Fordi vi overlater jobben til bare limet, fikserer vi blokkene til veggen med en skrue på begge sider mens limet tørker. Skruene kan settes i veggen uten å forbore.

1

Den første blokken til den smale veggen bygges på et vannrett mørtellag, på samme vis som den andre. Veggen lages uten skift, fordi blokkene bare er 30 cm.

2

Gi blokken et par støtteskruer på begge sider. De fjernes når limet er tørt og veggen er stabil.

3

Fortsett opp veggen. Sammenføyningene holdes med tvinger så lenge du jobber, og limet ikke er herdet. Sjekk jevnlig at blokkene står innenfor strekene og flukter.

4

Den avsluttende blokken settes øverst. Vær nøye med å sikre at toppen på den smale veggen følger oppmerkingen du har laget.

5

Avslutt med et fjærbeslag mot taket, som på den brede veggen. Husk også her å fjerne overskytende lim mens det fortsatt er lett å skrape av.

Den smale veggen fester vi opp mot taket med fjærbeslaget. Fugen lukker vi senere med en fugemasse.

04
Glatt sparkling og tett membran 6 Trinn

Når limet er herdet, sparkles veggene, slik at vi kan smøre på membran og fliser.

Når sparkelmassen er tørr, slipes den lett. Den trenger ikke å være perfekt glatt der du skal lime opp fliser. Men maler du den øverste delen, skal den være fin og glatt.

Bruk sparkelmasse som er godkjent til våtrom - og gjerne i samme system som den våtromsmembranen du smører veggene med etterpå.

1

Porebetongen glattes med sparkelmasse (F). Den trekkes på og glattes med en bred sparkel. Når massen er tørr, slipes veggene og grunnes med en primer fra det systemet du har valgt å bruke.

2

Våtromsmembran (G) smøres over skjøter som skal sikres med glassfibernett. Vi bruker en membran til sugende flater, og påfører den med pensel. Legg tykt på.

3

Press glassfibernettet (H) godt ned i den våte massen. Press først inn i hjørnene, og trykk resten av båndet fast så det ligger jevnt.

TIPS: Hjørnene kan sikres med “fasongstøpte” hjørnenett.

4

Fibernettene strykes over med enda et lag våtromsmembran (G). For bedre å kunne se lagene på bildene, bruker vi en mørk utgave fra samme serie.

5

Bruk rørmansjetter (J) rundt rør som bryter veggen. Vær nøye med å trykke dem ned i den friske membranen, og deretter å påføre ytterligere membran.

6

Hele flaten pensles eller rulles med membran i to eller flere lag. Du skal være sikker på at alle steder får minst den tykkelsen som er angitt på produktet. Deretter er dusjen klar for flislegging.

Materialer

• Mørtel til avretningslag (A)
• 17 siporexblokker (B) à 40 x 60 x 10 cm
• Lim til porebetong (C)
• 4 murbindere med gjenger (D)
• 2 fjærbeslag (E)
• 4 skruer til fjærbeslag
• Primer
• Sparkelmasse til våtrom (F)
• Våtromsmembran (G)
• Glassfibernett til membran (H)
• Rørmansjetter (J)
• Evt. akrylfugemasse

Spesialverktøy
• Porebetongsag eller gammel håndsag
• Tannsparkel, 4 eller 6 mm
• Evt. en låsbar tang

Tidsforbruk

1-2 dager, inkl. tørketider for sparkling og membran.

Pris

Cirka 2000 kroner uten fliser.

Vanskelighetsgrad

Gulvet har fall. Derfor må du være nøye med den nederste steinrekken. Den øvrige oppbyggingen er enkel.

Tegning

Dusjhjørne av porebetong

Et dusjhjørne kan ikke bygges særlig enklere og billigere enn her, der vi setter opp to vegger på et støpt gulv, og avslutter med fliser på innsiden.

Dusjhjørne av porebetong

3D-tegning

3D-modell

Dusjnisje av porebetong

Dusjnisjen limes opp av siporexplater.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Bygg i forband

De loddrette sammenføyningene forskyves fra lag til lag, slik at det blir et sterkt forband.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Forbindelse til taket

Opp mot taket settes blokkene fast med fjærbeslag, som kan absorbere bevegelser.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Oppbygging med fliser

Det smøres våtromsmembran på den rå veggen før flisene monteres.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Sikring av veggen

Inn mot den bærende veggen er dusjnisjen sikret med murbindere.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Helsparkling av porebetong

Grundig slipearbeid er viktig for et flott, jevnt resultat

TEKNIKK: Porebetong – innklemte plater

Med skrådelte plater blir sammenføyningen sterkere.

TEKNIKK: Påføring av våtromsmembran

Velg et system, der komponentene fungerer sammen

TEKNIKK: Våtromsmembran ved rør

Med spesialkrager blir det helt tett

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Tips & Triks

Bygging av våtrom

Skal du pusse opp eller bygge nytt bad, bør du sette deg inn i “våtromsnormen”.

Når du bygger om et bad, bør du gjøre det i henhold til gjeldende normer og regler. Vil du være helt sikker på at det du gjør er riktig, skal alt arbeid på badet utføres i henhold til det som heter Byggebransjens våtromsnorm, populært bare kalt våtromsnormen. Det er som navnet tilsier, bare en norm. Likevel er det anbefalingene i den som er gjeldende for alt som bygges av våtrom i Norge i dag.

Dessverre er våtromsnormen i sin helhet noe du må betale ganske mye for å få fatt i. Men utdrag fra den kan du finne ved å lete litt på nettet. Du kan også lese mye om anbefalinger fra våtromsnormen på www.gjoerdetselv.com.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Lettbetong