Legg pappshingel

Vil du lage et spennende og flott takpapp-tak, kan du gjøre det med pappshingel. Fagmannen viser på oppstillingen her hvordan jobben utføres.

Takshingel kan legges enten direkte på kryssfiner, rupanel eller annet godkjent undertak eller oppå eksisterende takpapp. Ved takfoten må det ligge en stripe overlagspapp.

Fagmannen starter med oppstreking. Først markeres midten av taket, og deretter måles 50 cm, eller det som tilsvarer en halv pappshingel, ut til den ene siden.De samme markeringer må du så lage på toppen av taket.

De fire markeringene forbindes parvis med en krittsnor, så det blir to parallelle streker. Ved tagfoten lager fagmannen en markering 2 cm oppe på hver side, og slår en strek med krittsnoren.

Den første platen legges så opptil på midten av taket, samtidig med at bunnen av pappshingelen flukter med den vannrette streken. Deretter slås pappshingelen fast til taket.

Det må spiker på sidene, samt over de to innsnittene i shingelen. Du må være oppmerksom på at det alltid må spikres slik at spikeren blir skjult av shingelen som skal legges oppå.

Den neste pappshingelen legges helt opp til den første, og det settes i spiker på samme måte som før. I skjøtene vil det følgelig være to spiker ved siden av hverandre.

Ute på siden av taket er det ikke plass til en hel shingel, så her må den overskytende delen bare skjæres av. Når første rad er lagt, strekes det opp til de påfølgende rader. Fagmannen måler avstanden fra toppen av platene og ned til innsnittet.

Platene skal nemlig legges slik at shingelens underkant flukter med bunnen av innsnittet på den underliggende shingelen. Nå avsettes målet på taket hele veien opp på begge sider, og fagmannen streker deretter opp med krittsnoren ved alle markeringene.

Neste rad pappshingel skal legges opptil den andre streken, som lå 50 cm forskutt i forhold til midtstreken. Følgelig forskyves platene med en halv plate, og man oppnår et fint mønster. Deretter kan det igjen jobbes ut til sidene.

Ved tredje rad starter fagmannen igjen fra midten av taket, og dermed skiftes det ved annenhver rad. Pappshingel er et lett og flott alternativ til vanlig takpapp, og gjør du som fagmannen, får du raskt et tak du kan ha glede av i mange år.

LES OGSÅ: Bygg en utebod med takshingel

    Akkurat nå leser andre ...