Fibersement på taket ditt

Et tak av fibersementplater passer til de fleste hus. Det er enkelt å legge og fås i mange varianter. I tillegg sparer du en anselig sum penger, hvis du velger å bruke et par uker på å legge taket selv.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
20.000 kroner

Intro

Det er kanskje ikke den mest vanlige taktypen i Norge i dag: et bølgete tak av fibersement. Men tidligere var det veldig mange hus som hadde det.

Helt til noen av produsentene av fibersementplater fikk problemer, da de ikke hadde lov til å forsterke platene med asbestfibre lenger. I dag lages platene helt uten asbest, og de er så sterke at produsentene ikke nøler med å gi 15 års fabrikksgaranti.

Her viser vi deg hvor lett du kan legge tak- og møneplater på et hus som allerede har et etablert undertak og et skjelett av taklekter.

Veiledning

01
Forberedelse 5 Trinn

Takleggingen er ikke særlig vanskelig, men den krever at du er nøyaktig. Enhver skjevhet her vil bli mangedoblet bortover det lange taket.

Taklekter er lagt etter anvisningene til takprodusenten, og vi er klare for plater.

Vi begynner med vindskiprofiler i begge sider av taket. Det koster litt, men det gir et godt utgangspunkt for oppleg-gingen av taket, og det sikrer en tett avslutning mot vindskiene.

Når profilene er satt fast, skal du sjekke om taket ditt er i vinkel.

Merk opp på lektene før du fortsetter, slik at du kan styre takplatene.

1

På vindskien monterer vi to vindskiprofiler. La bunnen av den ene profilen gå ut i takrennen, slik at vannet kan bli ført vekk fra taket. Hvis det ikke er takfotbeslag ved takfoten (som her), skal profilen gå cirka 5,5 cm ut i takrennen.

2

Den første profilen presses ned over vindskien og skrus fast i hver enkelt lekt. Den etterfølgende profilen presses inn i den første. De er laget så de passer sammen. Merk at det skal brukes forskjellige profiler til hhv. venstre og høyre.

3

Er takflaten i vinkel? Vindskien skal helst stå i en 90 graders vinkel på takfoten i begge sider av taket. Mål opp tre meter langs vindskien og fire meter langs takfoten. Har du da nøyaktig fem meter mellom punktene, er huset i vinkel.

4

Sett kontrollmerker på lektene. Mål hhv. oppe ved mønet og nede ved takfoten. Sett merker 1/3 og 2/3 inn fra gavlen begge steder. Trekk en linje loddrett gjennom merkene med en krittsnor.

5

Et tetningsbånd oppå vindskiprofilene sikrer effektivt mot snøføyk og slagregn. Båndet skal monteres slik at bunnen til den første bølgen ligger rett oppå båndet.

02
Første rekke 7 Trinn

Enda en gang: du må være nøyaktig. Er du veldig nøye med den første rekken, går resten nesten av seg selv.

Det er en god idé å lage en prøveopp-legging av takplatene før du går videre, slik at du vet hvordan det går opp. Det krever de platene som er forboret, med hjørnene avskåret fra fabrikken.

Legg to plater i høyden og fire i lengderetningen. Mål avstanden fra toppen av den første bølgen til toppen av den siste. Divider med fire. Da vet du hvor stor plass en hel plate tar i bredden, og du kan regne ut hvor du skal begynne og slutte. Siste plate skal minimum være tre buer bred. Første plate er helkantet.

1

Sett en skumstrimmel på platen. Den skal passe med den øverste rekken anleggsmerker som er trykt i takplaten. Sett den på fra venstre mot høyre, og la den være cirka 20 cm for lang. Brett flappen sammen, slik at den blir dobbel.

2

Neste plate skal skjæres til før den kan legges opp. Den skal nemlig være helkantet, men mangle et hjørne, som alle platene som ikke ligger ut mot takkanten. Merk opp på platen ved å legge en av de tilpassede platene oppå.

3

Legg platen opp på plass. Underkanten av denne platen skal passe med de nederste anleggsmerkene på platen under. Pass på at du ikke ødelegger tetningsbåndet.

4

Skru fast platene. Skruene skal plasseres i toppen av hhv. tredje bølge fra høyre og annen bølge fra venstre. Bor et 8 mm hull, og skru skruen med alu- og tetningsskiven i bunn. Skiven skal forme seg etter toppen av bølgen og platen skal festes.

5

Fortsett med 3. og 4. plate. Før hver plate skrus fast, bør nederste mann “sikte inn retningen”: Han står nede på stillaset og sikter langs en bølge i rekken. Er det noe som ikke helt rett, kan et par skruer løsnes og platen dyttes på plass.

6

Den øverste platen må normalt tilpasses så den passer i toppen. Fordi vi senere skal ha et konisk møne oppå, skal vi bruke en helkantet plate. Platen skal mangle 1-2 cm på å nå opp til mønebordet. Husk å skjære av nederste høyre hjørne.

7

Legg på øverste plate, og skru den fast. Nå er første rekke lagt, og du er klar for den neste rekken.

03
Andre rekke 5 Trinn

Nå er turen kommet til annen rekke. Her begynner vi igjen med en helkantet plate nede ved takfoten. Det betyr at vi selv må skjære av øverste venstre hjørne, av hensyn til estetikken. Når platene er malt, som her, er det viktig å male sagsnittet med en reparasjonsmaling (fås fra produsenten). Vær nøye med malingen. Renner det, synes det veldig godt etterpå.

Det er viktig fortløpende å kontrollere at takplatene ligger pent; se etter at de flukter når du står nede på stillaset og sikter langs taket. Ta i tillegg kontrollmål fra takkanten og inn i tre høyder.

1

Første plate er helkantet. Øverste venstre hjørne skal skjæres av. Bruk en av de ferdige platene som mal. Brett den lille 10 cm tetningsflappen ned i overgangen mellom de to platene.

2

Legg de følgende rekkene. Nå skal du bruke de platene der produsenten i har skåret av to av hjørnene og forboret fire hull. Vær nøye med retningen på platene, skumbåndene og innfestingen av platene gjennom hele prosessen.

3

Tilpass takplatene rundt pipa. Platene skal mangle 1-2 cm i å rekke fram til murverket i pipa. Sørg for at platene blir skrudd ordentlig fast rundt pipa, selv om det ikke passer nøyaktig med skruene i rekkene nedover.

4

Vask av skjærestøv underveis. Hvis du lar det ligge, brenner det seg fast og ødelegger utseendet på de flotte takplatene. Ha derfor med deg en klut.

5

Sørg for å holde en pen linje i hver rekke. Vær flittig med å “sikte inn retningen”. Bruk den tiden det tar å få overgangene tette og alle platene til å ligge i pene linjer bortover taket. Ta kontrollmål fra takkanten og inn med jevne mellomrom.

04
Siste rekke 2 Trinn

I siste rekke skal vi igjen bruke de helkantede platene, som skal ha skåret av et hjørne med sirkelsagen.

Siste rekke skal skjæres til i bredden, slik at den dekker det siste takstykket.

Når du skal måle bredden på den siste rekken, skal du alltid måle fra toppen av den siste bølgen i foregående rekke.

Mål fra toppen av bølgen til avslut-ningspunktet. Dermed har du bredden på den platen som skal skjæres til.

Har taket, som her, en bratt vinkel, må du ha en takstige for å montere den siste rekken med plater. Du har nemlig ingen ledige lekter å stå og gå på.

1

Mål platen, og strek opp. Platen skal ligge slik at den avslutter taket nøyaktig som i den andre enden av taket.

2

Skru fast platen i den nest siste bølgen på den foregående platen. Du skal ikke bore ute i vindskiprofilen. Den fungerer som en slags gradrenne, og er ikke mye verdt hvis det er hull i den.

05
Møne 7 Trinn

Når takplatene er lagt, skal mønet på. Vi har valgt å utstyre taket med et konisk møne. Vi synes det gir en elegant avslutning. Du kan også velge et vinkelmøne, eller en egen bølget variant, hvis du liker det bedre.

Mønebåndet er utstyrt med en perforert gummiside til begge sider av taket. Det gjør at taket blir godt ventilert.

Husk at du skal legge skumbånd i overlappingen mellom mønepannene for å sikre mot snøføyk og slagregn.

1

Begynn med en endeprofil i plast. Det skal tette mønet i enden, slik at det ikke kan fyke inn snø. Merk opp etter mønebordet, og skjær til med en stikksag.

2

Legg endeprofilen og en mønepanne på mønebordet, slik at de ligger der de skal. Hvis det ikke passer helt, har du mulighet til å rette det opp litt. Ta begge deler av igjen.

3

Lim på mønebånd. Båndet er 360 mm bredt, og består av perforert gummi med en pulverlakkert aluminiums-tilpassing i kanten. Lim det på mønebordet først. Deretter på én side om gangen.

4

Legg opp endeprofilen og en mønepanne igjen. Legg pannen slik at den bredeste enden vender ut mot gavlen. Rett den inn så den flukter langs mønet, og skru fast den ytterste enden.

5

Legg opp en hel rekke mønepanner, hvis det ikke blåser for mye. Rett dem inn så de flukter pent hele veien. I overlappingene skal du tette med det samme skumbåndet som du har brukt mellom takplatene.

6

Skjær til mønepanner rundt pipa og i endene. Pass på at du ikke ender opp med en liten stump; du har mulighet til å justere litt i overlappingen på samtlige mønepanner, slik at du unngår det.

7

Når pannene ligger der de skal, med skumbånd i hver overlapp, skrur du dem fast i overlappingen, 2 cm fra kanten. Som takplatene, skal pannene skrus fast uten at du drar dem skjeve.

06
Takstige 3 Trinn

Til slutt skal vi montere en takstige, eller i dette tilfellet; noen trinn på taket. Det gir feieren enkel tilgang til pipa, så han får feid den med jevne mellomrom. Da unngår vi også at han riper opp taket med sine egne stiger.

Taktrinnene består bare av en vinkel som skrus fast gjennom takplatene og ned i lektene. Dette er en diskret løsning, som gir fin støtte til feierens ene eller to årlige turer på taket.

Trinnene skrur du fast med de samme skruene du har brukt til takplatene.

1

Vi starter med å grave vekk jord. Retningen har vi markert med en snor, slik at kanten mot gresset ligger nøyaktig. Jorden skal bort, og det skal være plass minst 5 cm betong under kantsteinen. Her graver vi 25 cm ned i bakken.

2

Det skal sitte ett trinn i hver overlapp mellom to takplater, og et i mellomlekten midt på en takplate.

3

Dermed har du et tak med 15 års garanti. Sannsynligvis holder det tre til fire ganger så lenge

Materialer

• Takplater B6S 1220 mm FK
• Konisk møne, 480/190 mm
• Mønebånd, rull à 5 m
• Endeprofil til konisk møne, 48/19
• Takskruer, pk./100 stk.
• EPDM-skiver, 10 x 3,5 x 2 mm, pose à 50 stk.
• CL-SW 4,5 x 41 mm skruer
• Plastkloss B6 med vent., 16 stk.
• PVC-skumstrimler, 4,5 x 9 mm
• Cembrit taktrinn
• Vindskiprofil, blank alu., venstre
• Vindskiprofil, blank alu., høyre

Dessuten:
• Reparasjonsmaling

Spesialverktøy

• Sirkelsagblad til fibersement
• Bor/skruforsats
• Stillas
• Takstige
• Fallsikringsseler og -tau

Tidsforbruk

Du bør helst sette av to ukers sommerferie - og alliere deg med en hjelper.

Pris

Cirka 20.000 kroner

Vanskelighetsgrad

Erfaring med større byggeoppgaver er en fordel, men følger du veiledningen og produsentens anvisninger, er det ganske enkelt.

Tegning

På denne enkle skissen kan du se hvordan takplatene skal tilpasses. De røde (alle på midten av taket) er skåret til på fabrikken. De grønne skal ha skåret av hjørnene som vist. Bruk en av midtplatene som mal.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Takplater