Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

85 m² terrasse med tre forskjellige fundament

Skriv ut Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

En gigantisk treterrasse krever et godt fundament, og ofte må du bruke forskjellige kombinasjoner! Her består det av tre forskjellige typer: heller rett på underlaget, ferdigstøpte stolpefundament og jordskruer som bores ned i bakken. Resultatet blir flott og solid, og terrassen får også skjulte skruer.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
15 dager
Pris
40.000 kroner
Terrasse med forskjellige fundament

Terrassen her er bygget på tre forskellige fundament, noe som gjør den bunnsolid.

Intro

Terrasse med forskjellige fundament: STOLPEFUNDAMENT

1. STOLPEFUNDAMENT
Lengst ut mot hagen er terrassen fundamentert på ferdigstøpte betongfundament. Tilfarerne er samlet på en svill. Den legges på rekken av fundament, som er gravd ned i bakken. Det gir maksimal støtte.

Terrasse med forskjellige fundament: JORDSKRUER

2. JORDSKRUER
En stor del av fundamentet til terrassen består av jordskruer. Skruene fås i forskjellige typer og lengder, og skruene vi bruker skrus i bakken med en sterk slagtrekker. Det er ikke billig, men de gjør fundamenteringen til en lek.

Terrasse med forskjellige fundament: HELLER

3. HELLER
Vi bygger terrassen delvis oppå en eksisterende belegning. For å heve treterrassen, klosses en del av den opp med heller som stables oppå hverandre. De legges bare rett på den eksisterende belegningen.

Veiledning

Bjelkesko monteres langs veggen

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Inn mot huset er det en gammel stein-belegning, som vi kommer til å bruke som fundament for den midterste delen av treterrassen. Inn mot husveggen settes tilfarerne fast i bjelkesko. For å få bjelkeskoene i riktig høyde, må vi fjerne den rekken med stein som ligger inn mot sokkelen til huset.

Vi bruker en 0,5 cm tykk avstands-kloss for å sikre at bjelkeskoene monteres i riktig høyde på sokkelen. De monteres med betongskruer, og vi forborer med et 6 mm murbor.

1

Slik var den gamle terrassen. Steinene får lov til å bli liggende, da de kan brukes til oppklossing av tilfarerne. I det nedlagte bedet i enden av steinene skal vi bruke jordskruer og betongfundament.

2

Høyden markeres. Steinene er fjernet inne ved veggen, og med grønn murersnor markerer vi hvor høy terrassen skal være. Tilfarerne er 98 mm høye, og terrassebordene skal flukte med nederste murstein.

3

Mål opp. For å sikre at tilfarerne ligger vinkelrett på huset, bruker vi Pythagoras’ læresetning når vi måler opp. Lag en stor trekant av tre bord i forholdet 3:4:5, for eksempel 3, 4 og 5 meter.

4

Avstandsklossen hjelper til. Bjelkeskoen er 51 x 94 mm, og tilfarerne 48 x 98 mm, så vi setter bjelkeskoene 5 mm under sokkelkanten. Vi bruker en 5 mm tykk kloss til formålet.

5

Monter de andre bjelkeskoene. I utgangspunktet legger du tilfarerne med en senteravstand på 60 cm. Ettersom vi skal bryte gulvet med tverrgående bord flere steder, blir noen av tilfarerne tettere enn 60 cm.

Brytningen i gulvet forberedes

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Terrassegulvet vårt skal brytes av tverrgående bord flere steder. Det blir pent med en brytning, og det gjør at vi slipper å skjøte terrassebordene i lengderetningen.

Vi forbereder brytningen i tilfarerne ved å plassere to tilfarere med bare 25 cm avstand. I mellomrommet legger vi 25 cm lange spikerslag med 40 cm senteravstand. Konstruksjonen ligner stiger, og lager plass til tverrgående bord som bryter gulvet.

1

Monter tilfarerne tett. Her er de to tilfarerne lagt med bare 25 cm mellomrom. Det ligner en stige, der et tverrgående bord blir montert oppå. Du bestemmer selv hvor mange brytninger du vil ha i gulvet

2

Skru fast spikerslagene. Det er 25 cm mellomrom, og tilfarerne er 48 mm brede. Dermed er hele ”stigen” nesten 35 cm bred. Spikerslagene skrus fast med 4,2 x 75 mm skruer. To i hver side.

3

Tilfarerne klosses opp. Alle tilfarere klosses opp i riktig høyde med betong heller på midten. Den ytterste grønne snoren markerer terrassens lengde, og den andre hvor det skal legges en støttesvill.

4

Tilfarerne vatres opp. Vi klosser opp, så tilfarerne ligger helt perfekt. De blir holdt fast av støttesvillen senere. Nå gjelder det bare å få tingene i vater.

5

Sørg for at tilfarerne ligger rett. De er i vater, og de har ønsket høyde. Tiden er inne for å grave ned fundamentene som den understøttende svillen skal legges på.

Fundamentene graves ned i bakken

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Nå er tilfarerne lagt i vater, og under­ støttet av betongheller. Det er på tide å grave ned betongfundamentene ved enden av terrassen.

Oppå fundamentene skal vi legge en svill som tilfarerne settes fast til. Det er beinhardt arbeid å grave ned betong­ fundamentene, og vi bruker både jordbor og spade til jobben.

1

Marker hvor fundamentene skal være. Vi setter dem med cirka én meters mellomrom. Da får svillen solid støtte.

2

Fundamentene settes opp. Vi har bestemt avstanden til én meter mellom de tunge klossene, og vi er klare til å grave dem ned. Vi bruker både jordbor og en spade til å grave hullene.

3

Grav etter streken. Vi har strukket en murersnor, for å markere hvor fundaman- tene skal graves ned. Vi begynner med et jordbor, og utvider hullet med en spade.

4

Sjekk dybden. Med vateret sørger vi for at stolpesteinene graves ned i samme dybde, slik at de flukter i overkant.

5

Alle fundamantene graves ned. Beslaget på toppen av fundamantene våre kan justeres, slik at den siste finjusteringen kan gjøres ved å skru dem opp eller ned.

6

Hullene fylles igjen. Når alle stolpestein er gravd ned, fylles hullene med jord som stampes godt sammen.

Svill og jordskruer monteres

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Betongfundamentene er på plass, og nå kan vi lage den støttesvillen som enden på tilfarerne skal skrus fast til. Når svillen er på plass, er det tid for det morsomme: jordskruene. Sammenlignet med å grave ned betongsko i bakken, er jobben med jordskruene en lek. Her hamres en jordskrue ned i bakken på mindre enn et halvt minutt, med hjelp av en solid slagtrekker.

1

Skru sammen svillen. Vi setter sammen svillen av to 48 x 98 mm, der skjøtene mellom dem forskyves. Vi skrur dem sammen med 4,2 x 75 mm skruer. Hold delene sammen med tvinger mens du skrur.

2

Jordskruene fordeles. Svillen er satt fast, og terrassen er solid i enden. Nå fordeler vi jordskruene på tilfarerne, slik at det er cirka én meter mellom skruene.

3

Jordskruene skrus i bakken. Tilfarerne er i vater og satt fast i støttesvillen. Nå kan vi begynne å skru skruene i bakken.

4

Beslaget skrus fast. Når skruen er i bakken, settes det på spennskive og vinkelbeslag. Beslaget låses med den medfølgende bolten. Vinkelbeslaget skrus fast til tilfarerne.

5

Monter alle jordskruene. Vi bruker 15 jordskruer til denne terrassen, men takket være den enkle monteringen går det raskt.

Terrassebord med skjulte skruer

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Fundamentet er en stor del av jobben med denne terrassen. Men når den er ferdig, er vi klare for terrassebordene.

Her skjuler vi skruene ved å bruke skruesystemet Marksman Pro fra Camo. Det består av et håndtak som lar oss solid montering og helt skjulte skruer.

Bordene monteres med en avstand på en halv centimeter.

1

Legg det første bordet. Det er viktig at det første bordet, som skal gå i hele terrassens lengde, ligger helt nøyaktig. Mot veggen er det ikke mulig å skjule skruene.

2

Gi bordene olje. Før vi skrur på terrassebordene, gir vi dem treolje på baksiden. Etter at terrassen er ferdig, kan vi gi bordene en omgang med olje på toppen.

3

Fortsett monteringen. Når første bord er skrudd fast, kan vi gi gass. Det skal brukes spesielle Camo-skruer, 4,0 x 60 mm, som passer i hullene i håndtaket.

4

Brytningsbordene monteres. Her kan du se hvordan et bord passer i brytningen vi lagde i starten. Bordet gjør at vi slipper å skjøte de andre terrassebordene i lengderetningen.

5

Kapp av endene. Når bordene er lagt, kapper vi av det overskytende med en dykksag med føringsskinne. Vi monterer et avslutningsbord rundt terrassen, slik at det ikke er noen endeved som synes.

Materialer

Trematerialer:

 • 28 x 120 mm brunimpregnerte terrassebord
 • 48 x 98 mm trykkimpregnerte materialer til tilfarere, støttesvill og spikerslag

Skruer og beslag:

 • 4,0 x 60 mm terrasseskrue C4 (her Camo)
 • 5,0 x 35 mm beslagskrue, 500 stk.
 • 4,2 x 75 mm terrasseskruer, 1500 stk.
 • 5,0 x 60 mm sponskrue, 500 stk.
 • 7,5 x 72 mm betongskruer
 • Jordskruer
 • Stolpefundament av betong
 • Bjelkesko
 • Spikerplater

Dessuten:

 • Fiberduk
 • Kiler
 • En egnet treolje

Spesialverktøy

 • Slagtrekker til jordskruene
 • Camo Marksman Pro-verktøy til skjulte terrasseskruer
 • Dykksag med føringsskinne
 • Jordbor

Tidsforbruk

15 dager har vi brukt på denne terrassen.

Pris

Cirka 40.000 kroner brukte vi på denne terrassen (85 m²).

Vanskelighetsgrad

Terrassen er stor, og med tre typer fundament er det en stor, men ikke uoverkommelig oppgave.

3D-modell

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-modellen

Terrasse med 3 fundamenter

Er underlaget utfordrende, gjelder det å fundamentere terrassen ordentlig.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-modellen

Fundamentstein

Lengst ut mot hagen er terrassen fundamentert med fundamentstein.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-modellen

Jordskruer

Jordskruene er enkle å montere i riktig høyde.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-modellen

Betongstein

Har du muligheten til det, er et underlag av gamle belegningssteiner alltid en god og stabil løsning.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-modellen

Trapp

En trapp gir enkel tilgang, spesielt hvis terrassen er litt høy.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Montering av jordskrue

Bruk vateret ofte - da blir skruen helt loddrett

TEKNIKK: Vinkel til større prosjekt

Den lager du enkelt av tre bord

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

TEKNIKK: Endesnitt på terrassebord

Med dykksag og skinne blir kanten helt rett

TIPS: Tydelig oppmerking på mørkt tre

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Logg inn
Datasikkerhetshendelse hos Bonnier Publications
Vi har dessverre oppdaget at en person har skaffet seg uautorisert tilgang til et av våre systemer. En konsekvens av dette er at enkelte brukeres innloggingsinformasjon kan ha blitt delt. Så vidt vi vet, er ikke dette tilfelle, men for sikkerhets skyld har vi valgt å tilbakestille passordene til disse brukerne i systemet.

Hva må du gjøre?
Hvis du ikke lenger kan logge inn med det vanlige brukernavnet og passordet ditt, oppretter du et nytt passord ved å klikke på «Glemt passord».

Hva har vi allerede gjort?
Den uautoriserte tilgangen er blitt rapportert til Datatilsynet. Vi har tatt alle forholdsregler og i samarbeid med relevante sikkerhetseksperter arbeider vi hardt for at en lignende situasjon ikke skal skje igjen.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected].

Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klikk her

Ny bruker? Få adgang nå!

Nullstill passord

Skriv inn e-postadressen din, så sender vi deg en e-post som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt.

Ugyldig e-postadresse

Sjekk e-posten din

Vi har sendt en e-post til som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt. Hvis du ikke finner e-posten, bør du se i søppelposten (uønsket e-post, «spam»).

Oppgi nytt passord.

Skriv inn det nye passordet ditt. Passordet må ha minst 6 tegn. Når du har opprettet passordet ditt, vil du bli bedt om å logge deg inn.

Passord er påkrevd
Vis

password_reset.form.password_is_changed

Din bestilling
Bestilling
Opprett Profil
Du er i ferd med å kjøpe tilgang til:
Byggeveiledning: 85 m² terrasse med tre forskjellige fundament
Total pris: null kroner
Mer for mindre?
Få over 1000 byggeveiledninger og full digital tilgang for kun 29 kroner
  • Tilgang til over 1000 digitale byggeveiledninger
  • Du kan si opp abonnementet når som helst.
  • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement til kr 79 pr. måned
Kun kr 29 første måned
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbake
Logg inn
Datasikkerhetshendelse hos Bonnier Publications
Vi har dessverre oppdaget at en person har skaffet seg uautorisert tilgang til et av våre systemer. En konsekvens av dette er at enkelte brukeres innloggingsinformasjon kan ha blitt delt. Så vidt vi vet, er ikke dette tilfelle, men for sikkerhets skyld har vi valgt å tilbakestille passordene til disse brukerne i systemet.

Hva må du gjøre?
Hvis du ikke lenger kan logge inn med det vanlige brukernavnet og passordet ditt, oppretter du et nytt passord ved å klikke på «Glemt passord».

Hva har vi allerede gjort?
Den uautoriserte tilgangen er blitt rapportert til Datatilsynet. Vi har tatt alle forholdsregler og i samarbeid med relevante sikkerhetseksperter arbeider vi hardt for at en lignende situasjon ikke skal skje igjen.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected].

Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake