Enkel overbygget terrasse

En overbygget terrasse gir deg flere timer utendørs. Med en enkel trekonstruksjon og et tak av plast, kan du ha et overbygg klart i løpet av to effektive helger.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
15.000 kroner

Intro

I gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du:

 • plasserer stolpene
 • monterer sperrene
 • legger takplatene
 • fjerner den gamle belegningen og lager et nytt, stabilt underlag

Veiledning

01
Stolper og svill 6 Trinn

Dette takoverbygget bæres i ytterenden av fire stolper, som plasseres med en avstand på 2,4 meter fra huset. Øverst på stolpene legges det en toppsvill, som skal bære taksperrene i ytterkant. Svillen skjøtes over to av stolpene, og settes sammen med dem, før stolpene plasseres i hull og forbindes i midten.

1

Vi lager hull til stolpene (A), når vi har målt opp til plasseringen. Hullene lages enklest med et jordbor, hvis det ikke er steiner i grunnen. De skal graves ned til frostfri dybde og med god plass, slik at stolpene kan justeres på plass.

2

Stolper (A) og svill (B) monteres i to moduler, før stolpene plasseres i hullene. Når svillen er satt fast først, er det enklere å holde den samme avstanden mellom stolpene.

3

Toppsvillen (B) festes til stolpene med kraftige vinkelbeslag kraftige vinkelbeslag og beslagskruer. Her brukes vi 5 x 40 mm skruer.

4

Det lages to moduler, der toppsvillen (B) festes til stolpene (A) til dette overbygget. Vi lager dem oppå hverandre, slik at de blir helt like. Da krever byggingen av dem heller ikke så stor plass. Den siste delen av toppsvillen plasseres når stolpene er satt på plass.

5

De to stolpemodulene plasseres i hullene. Stolpene plasseres helt rett. Vi sjekker med vateret på begge sider av stolpene. Modulene klosses opp, slik at stolpene havner i riktig høyde. Her skal toppsvillen ligge 10 cm under innfestingen på huset, for at taket skal få ønsket fall. Du tilpasser fallet etter forholdene hos deg.

6

Vi fyller betong rundt stolpene (A) når de står som de skal. Her brukes ferdigblandet tørrbetong, som bare blandes med vann. Det er smart å lage litt helling på toppen av støpen, slik at vann renner vekk fra stolpen.

02
Sperrer 4 Trinn

Sperrene forbinder huset med stolpene og den ytterste toppsvillen. De settes fast i bjelkesko på huset og med vinkelbeslag ytterst. På dette takoverbygget skal avstanden mellom sperrene være 100,5 cm, for at det skal passe med takplatene. Du bruker selvfølgelig den avstanden som takmaterialet og værforholdene hos deg krever. Her må sperrene også ligge helt vinkelrett, for at de skal passe akkurat til takplatene.

1

Sperrene (C) settes i bjelkesko på huset. I første omgang festes de enkelt. Senere festes de mer solid til taksperrene til selve huset.

2

Sperren (C) plasseres vinkelrett på den ytterste svillen (B) og festes med vinkelbeslag og beslagskruer. Fallet på taket bestemte vi allerede da vi plasserte stolpene.

3

Vi sjekker en ekstra gang at stolpene (A) står helt rett, før vi setter fast sperrene (C) til den ytterste svillen (B). For at det skal være mulig å rette opp stolpene, legges sperrene samme dag som vi satte opp stolpene. Da rekker ikke betongen å herde. Vi sjekker også en ekstra gang at alle sperrer er plassert vinkelrett på den ytterste svillen, med akkurat samme avstand mellom dem, ettersom takplatene her skal monteres til skinner som legges oppå sperrene.

4

Mellom sperrene (C) lukkes det igjen med klosser (D). De kappes til i lengden, slik at de passer i hullet mellom to sperrer. Klossene festes med vinkelbeslag og beslagskruer. Deretter males hele treskjelettet. Det er enklere å gjøre det nå, før takplatene monteres. Det er også en god investering, for trebeskyttelse forlenger levetiden på treet, slik at takoverbygget holder i mange år fremover.

03
Takplater 6 Trinn

Takplatene monteres oppå sperrene, der det skal settes fast en skinne oppå et gummibånd. Vi begynner med å montere inndekkinger mot huset, ruller ut gummibånd oppå sperrene og setter fast ekspansjonsbånd på den ytterste svillen. Alle takdelene kjøpes samlet fra samme produsent, slik at alt passer sammen.

1

Skinnene skrus fast midt på sperrene (C), etter at det er lagt på gummibånd. Skinnen skal stikke cirka 2 cm utenfor forkanten på sperren. Gummibåndet skal starte cirka 5 cm fra bakkanten på sperren, og henge cirka 10 cm utover forkanten. Da kan gummibåndet rekke ned i takrennen som skal monteres senere.

2

Det skal monteres en spesiell selloteip på forkanten av takplaten og en aluminiumsteip på bakkanten, når den er skåret til i lengden. Platene skal være 1 cm lenger enn sperrene. Beskyttelsesfolien på takplatene må løsnes først, slik at det er mulig å komme til.

3

Et dryppkantbeslag settes fast utenpå selloteipen med en stripe silikonfugemasse. Husk å vende platen med riktig side opp.

4

Takplatene legges opp på plass. Platene skal plasseres 2,5 cm fra bakkanten på sperrene, og stikke 3,5 cm utover forkanten.

5

Beskyttelsesfolien beholdes på platene, til de er på plass i skinnene, og vi er klare til å sette dem fast.

6

Takplatene settes fast med dekklistene. De bankes på plass i skinnene på sperrene, slik at platene holdes fast. Vi bruker en gummihammer, for ikke å lage merker på listene.

04
Steinterrasse 4 Trinn

I den gamle belegningen under det nye, fine takoverbygget er det flere ujevnheter, så det er vanskelig å få bord og stoler til å stå stabilt. Derfor tas den gamle belegningen opp, og det lages et nytt, stabilt underlag med fall vekk fra huset. Underlaget komprimeres med en plate-vibrator, før de gamle steinene legges tilbake.

1

Den gamle belegningen fjernes. Det samme gjør det øverste av det gamle underlaget. I stedet kjøres det på et nytt bærelag, som fordeles så jevnt som mulig i et cirka 10 cm tykt lag. Vi sørger for at underlaget får fall vekk fra huset, slik at vann kan renne vekk fra belegnin-gen. Fallet skal være 1-2 cm per meter.

2

Bærelaget komprimeres godt med en platevibrator, slik at den nye beleg-ningen ikke synker. Vi kjører et par ganger på kryss og tvers av underlaget.

3

Øverst legges et avrettingslag, som rettes opp. Laget skal være 3-5 cm tykt. Det kan for eksempel rettes opp ved hjelp av to rør som legges ned i grusen, slik at de ligger rett og med riktig fall. Overskytende grus trekkes av med en rettholt eller et langt, rett bord. Når hele underlaget er rettet opp, skal steinene legges. Her velger vi å gjenbruke de gamle.

4

Fugesand feies i fugene. Vi feier diagonalt på fugene, for å fylle dem godt opp. Det er viktig, fordi fugesanden skal låse seg mellom steinene til en sterk, samlet flate. Vi kjører over et par ganger med platevibratoren, før vi feier over mer fugesand til fugene er fylt helt opp.

Materialer

 • 4 stolper (A), 98 x 98 mm, 360 cm lange
 • 3 stolper (B), 98 x 98 mm, 152 cm lange - til toppsvill
 • 7 sperrer (C), 48 x 123 mm, 240 cm lange
 • 6 klosser (D), 48 x 123 mm, 95,7 cm lange
 • Tørrbetong
 • Bjelkesko
 • Vinkelbeslag, 90 x 90 mm
 • Beslagskruer, 5 x 40 mm
 • Takplater, her 16 mm termotak, Rodena fra Rias, 98 x 300 cm
 • Taktilbehør: Skinner, gummibunn, dekklister, avstandslist, dryppkant, stoppbeslag, ekspansjonsbånd, aluteip, selloteip, fugemasse, kantbeslag, inndekkingsgummi.

Spesialverktøy

 • Eventuelt jordbor

Tidsforbruk

Cirka 4-5 dager.

Pris

Regn med 10-15.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det er ikke vanskelig å bygge dette takoverbygget. Bare sørg for at konstruksjonen, materialer og takvinkel er tilpasset forholdene der du bor.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Halvtak over terrassen

En overbygd terrasse gir flere timer utendørs.

Åpne 3D-modellen
3D-modell

Stolper og svill

Svillen er plassert midt på stolpen i den ene siden, slik at det er plass til en vannrett svill til. Samtidig er stolpene plassert i frostfri dybde.

Åpne 3D-modellen
3D-modell

Sperrer

Sperrene ligger med en jevn avstand på 100 cm, og bitene mellom er satt fast med vinkelbeslag til svillen.

Åpne 3D-modellen
3D-modell

Takplater

Takplatene er montert oppå sperrene.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Stolper på rekke

Med en hjelpesnor får du dem til å flukte nøyaktig

TIPS: Enkel dybdestopp med teip

TEKNIKK: Avrettingslag til belegning

Med to rør og et rett bord blir det helt plant

TEKNIKK: Kantsikring

Med faststøpte kantblokker ligger belegningen helt fast

VERKTØY: Slik bruker du platevibratoren

Platevibrationen er en relativt enkel maskin, til gjengjeld er den helt uunnværlig når du skal sikre en fast og jevn bunn under belegningsstein. I denne videoen kan du se hvordan du bruker maskinen.

Tips & Triks

Stein i forband

Du får sterkest belegning hvis du legger heller og stein i forband. Det vil si at rekkene er plassert forskjøvet i forhold til hverandre, slik at det ikke er lange, ubrutte linjer.

Hvis du ikke velger veldig store og tunge heller i belegningen, bør du finne et mønster med forband å legge dem i. Det kan for eksempel være halvforband eller trekvartforband, som du kan se tegninger av her.

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel nå

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Overbygd terrasse