SLIK! Flott steinterrasse med pergola

Terrassen blir et enda mer anvendelig uterom hvis du bygger en pergola. Med et fleksibelt solseil som tak, velger du selv om du vil ha sol eller skygge i hyggekroken. Og faller det noen små regndråper, sjenerer det ikke kvelden på terrassen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 helger
Pris
10.000 kroner
Hyggekrog med fliser

Det fleksible solsejl kan trækkes for, når solen bliver for skarp, eller regnen falder midt i grillfesten.

Intro

Det ble en større renovering, da det skulle lages en hyggekrok i bakhagen. I stedet for å ha en skrånende tomt, ble hagen delt opp i to nivåer. Da kan det spilles fotball på den første delen, mens du kommer til avdelingen for kos og hygge hvis du går et par trinn ned på den store terrassen med pergola over.

Under kan du se et bilde av hvordan hagen så ut tidligere.

Kosekrok med steiner: Slik så hagen ut før.

Den tidligere kjøkkenhagen lå der urørt. Etter en større renovering ble hagehjørnet mye mer innbydende.

Solid kantsikring

De to nivåene er adskilt med en solid mur som er bygget av kantblokker. Den fungerer samtidig som kantsikringsteinterrassen, og sørger for at terrassehellene ikke sklir ut til siden.

Når du lager en terrasse med stein eller heller, er det viktig at underlaget er i orden.

Normalt gir det best stabilitet at steinene legges i forband. Men når hellene er så store som her, er ikke det nødvendig.

Se hvordan du lager en kosekrok i hagen

Den store steinterrassen med pergola er et stort og tidskrevende prosjekt, men det er ikke vanskelig. Sørg for å lage en solid kantsikring og et underlag med det rette fallet og komprimering.

I denne gjør det selv-veiledningen får du en full materialliste, og vi viser deg også trinn for trinn hvordan du:

 • bygger opp underlaget
 • legger steinterrassen
 • bygger pergolaen

God fornøyelse!

Veiledning

01
Terrassen 11 Trinn

Denne hagen ligger på en skrånende tomt. Hagen deles derfor opp med en mur, slik at gressplenen ligger i samme nivå som huset, og terrassen i enden av hagen ligger lavere. Muren fungerer samtidig som en kantsikring, som sikrer at terrassehellene ikke sklir ut til siden.

Muren lages av kantblokker som settes i forband, tre rekker oppå hverandre. Det er viktig at du er nøye med å sette den første rekken helt rett. Det sikrer at resten av muren også blir rett.

Før du legger terrassehellene, skal du lage et fall på underlaget og komprimere det godt, så belegningen ikke synker.

1

Det settes kantblokker til en mur. Den skiller terrassen fra gressplenen. Vi har gravd en renne til kantblokkene og spent ut en snor, som kantblokkene settes etter.

2

Betongblandingen helles i rennen, som den første rekken med stein skal stå i. Da er vi sikre på at de blir stående ordentlig fast. Vi bruker tørrbetong, som tilsettes vann og blandes godt.

3

Kantblokkene bankes på plass i betongen. Det er viktig at den første rekken stein står helt rett, slik at muren ikke blir skjev. Sjekker du flittig med vateret, forsikrer du deg om at steinene blir stående rett.

4

De to neste steinrekkene limes fast med flislim. Smør det på med en murskje, og sett den neste rekken i forband, altså forskjøvet i forhold til første rekke. Overskytende flislim vaskes av med vann.

5

Jorden bankes på plass rundt muren, etter hvert som kantblokkene er på plass. Med en mur av kantblokker satt i betong, får du en sterk kant mot terrassen som sikrer at terrassehellene ikke sklir ut.

6

Nå skal bærelaget legges ut på underlaget (15 cm), og komprimeres med en platevibrator. I forkant har vi laget et fall på underlaget på 1-2 cm per meter. Da renner regnvannet vekk fra terrassen.

7

Legg avrettingsgrus oppå bærelaget i et lag på cirka 2-3 cm. Til en flate som dette, trekkes grusen enkelt ut med en asfaltrake.

8

Avrettingslaget rettes opp, slik at underlaget blir helt jevnt og følger fallet du har laget. Trekk avrettingslaget i riktig nivå med hjelp av to lirer som legges ned i underlaget.

9

Spenn ut en snor som markerer kanten på belegningen. Det gir deg en tydelig rettesnor å legge terrassehellene etter.

10

De neste rekkene heller legges. Her har vi valgt å lage et farge­ skille, med noen rekker med mørkere heller. Da virker ikke den grå flaten for massiv.

11

Fugene fylles med fugesand, når alle heller er lagt. Fei diagonalt på fugene. Da du sikker på at de fylles opp. Kjør over med platevibratoren, og etterfyll fugene igjen.

02
Pergolaen 7 Trinn

I den ene enden av terrassen bygger vi en pergola, som også gir muligheten til å lage skygge under et solseil.

Pergolaen består av fem stolper - en i hvert hjørne og en midtstolpe på den ene langsiden. På toppen av begge settene endestolper plasseres en tverrgående toppsvill. Den stabiliserer konstruk-sjonen og er samtidig underlag for de langsgående sperrene, som plasseres med litt avstand så “taket” blir luftig. I hvert hjørne av pergolaen monteres en øyebolt til festing av solseilet.

1

Grav hull til stolpene (A og B), fem i alt. Vi begynner med å grave ut til den ene av de to stolpene som skal plasseres i belegningen. Er underlaget uten altfor mye og store steiner, er et jordbor smart å lage hull i en belegning med.

2

Hjørnestolpen (A) støpes fast. Det er viktig at den står helt rett. Spikre eventuelt fast et par støttebord som kan holde den. I bunnen legger vi grus, så stolpen ikke står direkte på den fuktige jorden.

3

Den midterste stolpen (B) plasseres i en stolpesko. Avstanden mellom stolpene i den ene langsiden er tilpasset, slik at det er plass til to leveggsmoduler på 180 cm mellom stolpene.

4

Stolpene (A og B) kappes så de har en høyde på 230 cm over bakken. Oppå de to fremste og de to bakerste stolpene plasseres en toppsvill (C), som stikker 10 cm utover stolpeendene.

5

Sett fast en understøtting (D) på toppsvillen (C), slik at den ikke bøyer seg. Det er lettest å sette sammen de to delene på bakken først, før du legger opp topp­ svillen på stolpene.

6

Toppsvillen (C) skrus fast til stolpene med 6 x 100 mm skruer. Den loddrette under­ støttingen (D) plasseres mellom stolpene (A), slik at den flukter med ytterkanten.

7

De langsgående sperrene (E) legges opp. Sag først et hakk i dem, så de kan plasseres 4 cm nedover toppsvillene (C). De sju langs gående sperrene plasseres i dette tilfellet med en avstand på 62 cm.

Materialer

 • Kantblokker, 14 x 14 x 21 cm
 • Terrasseheller, 5 x 30 x 30 cm
 • Tørrbetong til kantblokkene
 • Flislim
 • Grus til bærelag
 • Grus til avretting
 • Fugesand
 • 4 stolper (A), 98 x 98 x 3300 mm
 • 1 stolpe (B), 98 x 98 x 2300 mm
 • 2 sviller (C), 48 x 98 x 4000 mm
 • 2 støtter (D), 48 x 98 x 3600 mm
 • 7 sperrer (E), 48 x 98 x 4400 mm
 • 4 sekker tørrbetong
 • 1 stolpespyd
 • 2 leveggsmoduler, 180 x 180 cm
 • 8 store vinkelbeslag
 • Rustfrie skruer, 6 x 100 mm
 • 4 øyebolter, 8 x 100 mm
 • 4 karabinkroker
 • Solseil, 360 x 360 cm

Spesialverktøy

 • Avrettersett
 • Asfaltrake
 • Platevibrator (250 kg)
 • Jordbor, hvis mulig å bruke

Tidsforbruk

3-4 helger.

Pris

Dette kan du klare for cirka 10.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Dette er et stort og tidkrevende prosjekt, men ikke vanskelig. Sørg for å lage en solid kantsikring og et underlag med riktig fall og god komprimering.

Tegning

Multimedia

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Overbygd terrasse