30 m2 hevet terrasse til 40.000 kroner

Bygg en hevet terrasse helt fra bunnen av. Vi viser deg hvordan du går frem - med alt fra oppmåling og plassering av fundament, til det siste bordet på takoverbygget.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
40.000 kroner

Intro

En hage er flott, men det er bare noe spesielt ved å kunne gå rett ut på en deilig terrasse.

Vi har derfor bygget en hevet terrasse av trykkimpregnerte materialer. Blant annet brunimpregnerte terrassebord, som koster en brøkdel av de eksotiske tresortene de ligner av utseende.

For at terrassen skal kunne brukes i all slags vær, har vi utstyrt den med et solid takoverbygg, som dekker cirka en tredjedel av terrassen.

De 32 m² uterom har kostet oss to ukers arbeid og cirka 40.000 kroner – eller sagt på en annen måte: halvparten av hva den ville ha kostet hvis en håndverker skulle ha bygget den.

Veiledning

01
Støp fundament 7 Trinn

Før du begynner å grave ut til fundamentene, skal du måle grundig opp. Trekk murersnorer, og sjekk at alle vinkler er rette. Når du først har fått de to stolperekkene til å flukte perfekt, blir jobben mye enklere når du skal lage den senere konstruksjonen.

1

Trekk tre murersnorer: to som flukter med huset, og en som markerer den kommende fronten på terrassen. Sjekk at hjørnene er vinkelrette - bruk Pythagoras’ læresetning, som lyder a² + b² = c². Lag eventuelt en vinkelrett modell av et par lekter, som du kan holde opp mot hjørnene. Da kan du fysisk se om murersnoren flukter noenlunde.

2

Bor 12 hull i bakken med et jordbor. Fordi hullene skal brukes til forskalingsrørene til faststøping av stolpeskoene, skal de stå på en så rett rekke som mulig. Stolpeskoene kan dog justeres litt underveis.

3

Mål etter med en tommestokk, slik at du er sikker at hullet er dypt nok. Her frostsikrer vi forskalingen ved å grave oss ned til 90 cm, som er frostfri dybde i dette tilfellet.

4

Plasser forskalingsrøret i hullet og hell betong i det. Sørg for at alle rørene flukter med hverandre, og at de stikker like langt opp fra bakken.

5

Fyll opp med betong i røret, og vibrer det på plass med en murerskje, en pinne eller lignende. Det viktigste er at det ikke er noen luftlommer i betongen.

6

Glatt ut betongen ved å trekke murerskjeen over den et par ganger. Jo glattere overflaten er, desto lettere har vannet for å renne av senere.

7

Trekk en ny murersnor, og plasser deretter stolpeskoene i den våte betongen, slik at de flukter. La stolpeskoene hvile på et par lektestumper mens betongen tørker.

02
Stolper og svill 6 Trinn

Det første du skal gjøre når du begynner med konstruksjonen, er å montere en veggsvill (som består av to lengder, fordi huset er 8 meter bredt). Den skal være helt i vater, slik at terrassen ikke kommer til å helle til noen av sidene. Når du skal montere stolpene, skal du igjen bruke vateret. Hele byggeprosessen blir mye enklere hvis alle stolper er i lodd og vater.

1

Bruk en sirkellaser til å merke opp til veggsvillen. Husk at det skal være plass til terrassebordene, som i vårt tilfelle er 28 mm tykke. Har du problemer med å se laseren i dagslys, må du vente til kvelden.

2

Bor hull til svillen med et langt 6 mm murbor. Monter deretter svillen (E) med en 7,5 x 112 mm karmskrue per 30 cm. Skruene monteres skiftvis i øvre og den nedre del.

3

Plasser en lang stolpe (B) i stolpeskoen. Gi den en fransk treskrue i hver side, slik at den fortsatt kan “vris på plass”. Sjekk at den er i lodd, og hold den deretter fast med en lekt før du går videre til neste stolpe - som får samme behandling.

4

Monter de tre øvrige bunnsvillene (E) med fire solide skruer i hver stolpe. Det er viktig at svillene er helt i vater, så du er nødt til å sjekke med et langt vater underveis.

5

Kapp de to ytterste svillene (E), slik at de flukter med stolpen. Dermed kan den fremste (to lengder) svillen dekke endene på de to på sidene. Bruk en skarp håndsag, og sag helt tett på stolpen.

6

Se over frontsvillen, og sjekk at den er solid skrudd fast til hver stolpe, samt at den er i vater hele veien. Dette er siste mulighet for å rette den opp, før det monteres tilfarere og senere terrassebord.

03
Tilfarere 6 Trinn

De lange tilfarerne fungerer som underlag for terrassebordene og som avstivere for hele konstruksjonen. For at bordene skal få best mulig underlag, er det viktig at tilfarerne flukter med den ytterste rammen, som for øvrig består av den samme dimensjonen materialer. Ligger en tilfarer for høyt, vil terrassebordene bli tvunget opp over den.

1

Sett fast bjelkesko med åtte 5 x 40 mm beslagskruer i henholdsvis veggsvillen (E1) på murveggen, og den parallelle yttersvillen (E3), som vender ut mot hagen.

2

Kapp tilfarerne (F1) på kappsagen, og legg dem på plass i bjelkeskoene. Vi holder en avstand på 40 cm for å understøtte terrassebordene best mulig.

3

Legg en vinkel eller en annen rett gjenstand langs hver tilfarer, og sjekk at den ligger plant med svillen (E3). Ligger den for høyt, må du senke bjelkeskoen litt.

4

Kloss opp en midtsvill (F3) helt oppunder tilfarerne (F1). Spenn den fast med en tvinge. Bor et langt hull med et spiralbor, og trykk en kraftig bolt gjennom den bakerste rekken av stolper (A).

5

Kapp til noen avstivere (F2) av de overskytende tilfarerne til å stabilisere stolpene med. Skru fast avstiverne i både stolpen (A1) og de tverrgående tilfarerne med kraftige syrefaste skruer.

6

Kapp det overskytende av stolpene (A) med en håndsag, slik at de kommer til å flukte med toppen av tilfarerne. Får du ikke kappet av nok, vil du få problemer når du senere skal legge terrassebordene.

04
Terrassebord 6 Trinn

Når du legger terrassebord, er det avgjørende at de ligger rett. Vi begynner derfor med å legge det første bordet slik at det flukter perfekt med husveggen. Vi bruker en murersnor til hjelp. Den flytter vi med oss når vi legger flere rekker av bord. På den måten unngår vi å videreføre små skjevheter, som kan vokse seg større.

For å unngå synlige skruehull, setter vi alle skruer i siden på bordene i en vinkel på 45°. Til det bruker vi et spesielt verktøy fra Camo.

1

Legg det første terrassebordet (D) inn mot veggen. Sørg for å vende bordet så årringene “smiler” hvis det er like pent på begge sider. Da vender du den siden opp som er nærmest margen.

2

Skru fast bordet (D) med et hjelpeverktøy fra for eksempel Camo og de tilhørende 4 x 60 mm rustfrie A4-skruene uten hode.

3

Trekk en snor cirka en meter fra veggen. Den gjør det mulig å holde øye med om bordene (D) fortsatt ligger rett etter at du har lagt fem-seks rekker.

4

Skjær ut i terrassebordene (D) som skal legges rundt stolpene (A, B og C). Det er smart å legge opp bordene på terrassen, merke dem opp og først deretter skjære dem til med en stikksag.

5

Flytt snoren i takt med at du legger bordene (D). Det skal være omtrent samme avstand mellom snoren og det ytterste terrassebordet over hele terrassen.

6

Renskjær terrassebordene (D) med en sirkel- eller dykksag. Er det plass til å bruke en føringsskinne, er det å foretrekke. Vi var nødt til å sage på frihånd - selvsagt etter en grundig oppmåling.

05
Rekkverk 8 Trinn

Det er mange måter å lage rekkverk på. Vi har valgt å lage et klassisk kryss, fordi det gir et lett og luftig uttrykk på vår forholdsvis store terrasse. Utfordringen ligger i å måle ordentlig opp og få stemt skikkelig ut, slik at lektene til rekkverket sitter helt tett sammen i krysset.

1

Plasser en tilpasset lekt (H1) på to liggende stolperester (som er 98 x 98 mm), slik at den ligger cirka 10 cm over terrassebordene. Forbor og skru fast lekten i stolpene med 4,8 x 75 mm terrasseskruer.

2

Plasser den øverste lekten (H2) på to lekterester på 70 cm, som du bruker som avstandsmal mot den nederste lekten (H1), før du forborer og skrur den fast i stolpene.

3

Sett en støttestolpe (C) i hver side helt inn mot veggen. Tilpass stolpen, og skru den fast til veggen

4

Når du har skråskåret begge lektene (R) til krysset slik at de passer perfekt i rammen, holder du dem opp så de danner et kryss. Merk opp hvor du skal stemme ut på begge lektene.

5

Lag fire-fem snitt halvveis ned i lektene (R) i det området du har merket opp. Sørg for å stille inn kappsagen slik at den sager like dypt hver gang.

6

Spenn fast lektene (R) med et par tvinger, og stem ut. Sørg for at innhakket fremstår plant og rent for større ujevnheter. Du kan med fordel bruke et bredt og skarpt stemjern til formålet.

7

Gi innhakkene på begge lektene godt med lim, trykk dem sammen og skru dem fast til stolpene. Du kan eventuelt sette en spenntvinge i selve krysset mens du skrur.

8

Skru fast krysset (R) i stolpen. Vi skrur fra innsiden, slik at skruene ikke er synlige når du ser terrassen utenfra. Til slutt monterer vi et toppbord som avslutning.

06
Takoverbygg 13 Trinn

Når du skal lage takoverbygget, er det avgjørende at de to høye stolpene står i lodd. Det kan derfor være nødvendig å trekke de to stolpene litt sammen ved hjelp av et tau, og deretter montere toppsvillen foran, slik at alt sitter sammen.

Deretter er det bare å sette i gang med å måle og skjære ut til de øvrige sperrene, og til slutt legge på det klare Fastlock-taket. Husk at du må dimensjonere og bygge taket slik at det tåler anbefalt snøvekt der du bor.

1

Sett opp toppsvillen (L) på veggen. Her forborer vi med et langt 6 mm murbor, og skrur deretter fast svillen med 7,5 x 132 mm karmskruer. Bruker du en slagtrekker, kan du enkelt “slå” inn skruene.

2

Kapp den første av de lange stolpene (B). Denne terrassen er 4 meter dyp, og vi velger å la toppsvillen foran være cirka 40 cm lavere enn toppsvillen på veggen. Det gir oss et fall på 10 cm per meter.

3

Lag et 8 cm høyt og 4,5 cm dypt hakk i stolpene (B), slik at det blir plass til frontsvillen (N). Fordi stolpene er så tykke, er det enklest å sage dem med en skarp håndsag.

4

Hvis stolpene (B) svaier litt utover, skal de trekkes sammen til de står helt i lodd. Med et tau rundt stolpene og en kort lekt kan du snurre tauet så stramt at det trekker stolpene på plass. Når stolpene er i lodd, skrus toppsvillen (N) fast.

5

Vi lager et 8 cm dypt hakk i sperrene, slik at de passer ned over frontsvillen (N). Gi sperren en 6 x 200 mm skrue, slik at den får godt feste ned i svillen.

6

Monter alle sperrene (M). Vi har valgt å jobbe med en sperreavstand på 40 cm, for å lage en god og solid konstruksjon, som er solid nok i forhold til snøvekt der vi bygger. Sjekk alltid hvilke krav som gjelder der du bor, før du lager et takoverbygg.

7

Skru fast taklektene (O) med to 4,8 x 75 mm terrasseskruer i hver sperre. Produsenten anbefaler en maksimal avstand mellom lektene på 60 cm, noe vi selvfølgelig holder oss innenfor.

8

Legg på plass den første takplaten, og hold den fast ved å spikre fast et sidebeslag (som holder platen) i lektene. Platen skal vendes slik at at den store vulsten peker utover, og den lille peker innover.

9

Legg på plass takplatene ved å presse den store vulsten over den lille. Du må presse, men du er ikke i tvil når platen sitter riktig.

10

Når det gjenstår et par takplater, legger du dem løst opp og markerer hvor den siste platen slutter. Først deretter kapper du til taklektene i lengden.

11

Fest platene med sidebeslag til taklektene (O), på samme måte som på den andre siden. Sjekk at takplatene sitter ordentlig ved å dra litt i dem.

12

Skru fast lektebeslagene i lektene (O). Beslagene skal vinkles inn i vulsten, før de kan trykkes inn mot lekten og skrus fast.

13

Skru kantbordene (P) fast til sperrene (M), og avslutt eventuelt med å montere takrenne og nedløpsrør.

Materialer

TERRASSE OG TRAPP

98 x 98 mm, impregnert

 • Bakerste stolper (A)
 • Fremste stolper (B)
 • Støttestolper (C)

28 x 120 mm brunimpregnert furu

 • Terrassebord (D)

48 x 198 mm, impregnert

 • Sviller (E)
 • Tilfarere (F)

73 x 48 mm, impregnert

 • Rekkverk (H)
 • Kryss (R)

123 x 48 mm, impregnert

 • Toppbord (G) på rekkverket

28 x 120 mm brunimpregnert furu

 • Stusstrinn (K)

DESSUTEN

 • Camo terrasseskruer A4, 4 x 60 mm
 • Terrasseskruer A4, 4,8 x 75 mm
 • Beslagskruer, 5 x 40 mm
 • Karmskruer, 7,5 x 132 mm
 • Stolpesko,

98 x 60 x 300 mm

 • Bjelkesko, 48 x 168 mm
 • Vinkelbeslag, 90 x 105 x 105 mm
 • Sement
 • Støpemiks, 0-8 mm

TAKOVERBYGG

48 x 198 mm, impregnert

 • Toppsvill, vegg (L)
 • Sperrer (M)
 • Toppsvill, front (N)

36 x 73 mm, impregnert

 • Taklekter (O)

21 x 198 mm, impregnert

 • Kantbord (P)

19 x 98 mm impregnert

 • Dekkbord (Q)

DESSUTEN

 • Fastlock-takplater
 • Lektebånd
 • Sidebeslag
 • Lektebeslag
 • Bjelkesko, 48 x 168 mm
 • Karmskruer, 7,5 x 132 mm
 • Treskruer, 6 x 200 mm
 • Terrasseskruer, A4, 4,8 x 75 mm
 • Beslagskruer, 5 x 40 mm

Tidsforbruk

Cirka to uker.

Pris

Cirka 40.000 kroner, inkludert takoverbygg.

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøye når du plasserer stolpeskoene og bygger bunnrammen. Resten er ikke noe problem for en erfaren gjør det selv-er.

Tegning

Multimedia

Video

TEKNIKK: Stolpesko støpt i rør

Da får du enkelt stolpeskoene i vater og til å flukte med hverandre

Video

TEKNIKK: Vinkel til større prosjekt

Den lager du enkelt av tre bord

Video

VERKTØY: Slik bruker du sirkellaseren

I denne videoen lærer du å stille inn og betjene sirkellaseren. Den kan både kaste en ubrutt lasermarkering 360 grader rundt og sette en knivskarp laserprikk i én retning. Når du har kontroll på betjeningen, blir det enkelt å avsette nøyaktige høydemål over lengre avstander, for eksempel når du skal nivellere gulv eller bygge terrasse.

Video

TEKNIKK: Endesnitt på terrassebord

Med dykksag og skinne blir kanten helt rett

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Terrasse