Flott og holdbar terrasse i hardtre

En terrasse i hardtre er ikke bare en fryd for øyet. Den har også ekstra lang holdbarhet, fordi treet er naturlig oljeholdig. Det underliggende skjelettet kan fint bygges av billigere trykkimpregnerte materialer, som også har en lang holdbarhet hvis du beskytter det mot vann.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
15.000 kroner

Intro

I denne gjør det selv-veiledningen kan du se hvordan du bygger den flotte treterrassen. Vi viser blant annet hvordan du understøtter terrassen med en kombinasjon av:

 • bjelkesko satt fast på veggen til tilfarerne
 • stolpesko nedstøpt i betong, som understøtter en bunnsvill
 • betongheller som utgjør et stabilt og solid underlag
 • bunnsvillen, som er en kraftig bjelke som brukes til støtte og feste for tilfarerne på den ytterste delen av terrassen.

Vi viser selvfølgelig også hvordan du legger selve terrassebordene på det underliggende treskjelettet.

God fornøyelse!

LES OGSÅ: Terrassebord - hvilket tre er best?

Veiledning

01
Bjelkesko 5 Trinn

Når du skal i bygge terrasse, er det en god idé å begynne med å markere størrelsen med påler i bakken. Da er det enklere å se for seg hvordan størrelsen blir, og det er lett å justere før du begynner. Du skal også bestemme deg for hvilken høyde terrassegulvet skal ende opp i. Til det er det smart å ta utgangspunkt i døren ut til terrassen.

Tilfarerne her monteres i bjelkesko, som settes fast til veggen. I den andre enden skal de ligge på en bunnsvill. Senteravstanden vi bruker mellom tilfarerne er 54 cm, fordi det gir minst svinn på de dyre terrassebordene.

1

Et terrassebord holdes opp mot døren som leder ut til terrassen. Det er nemlig døren som skal bestemme høyden på terrassen. Her skal terrassehøyden tilsvare gulvhøyden på den andre siden av døren.

2

Marker terrassens høyde på veggen. Bruk et vater, og strek opp i hele terrassens lengde. Etterpå markerer du hvor bjelkesko-ene til tilfarerne skal plasseres.

3

Lag en bjelkeskomal, og tegn opp etter den hvor bjelkeskoene skal skrus fast i veggen. I forkant har vi parallellsenket streken som markerer gulvhøyden 21 mm - det tilsvarer tykkelsen på gulvbordene.

4

Bor hull i veggen til montering av bjel-keskoene. De skal monteres med 7,5 mm betongskruer, så vi forborer med et 6,5 mm murbor i en borhammer. Fordelen med disse skruene er at de ikke krever plugger.

5

Skru fast bjelkeskoene til murveggen med betongskruer. Det gjøres enklest med en slagtrekker, men en kraftig skrumaskin kan også brukes.

02
Bunnsvill 6 Trinn

Under den ytterste delen av terrassen består understøttingen av en kraftig bunnsvill, som tilfarerne kan settes fast til. Bunnsvillen skal ligge på to ned-støpte stolpesko, i tillegg til at den skal klosses opp på en rekke steinheller. Det graves hull til stolpeskoene.

Bunnsvillen klosses opp på små plastklosser på hellene. De skrus fast, for at de skal holde seg på plass. Når bunnsvillen justeres på plass, gjøres det med tre tilfarere jevnt fordelt oppå med et vater øverst. Da kan du se når bunnsvillen ligger som den skal.

1

Grav hull til stolpeskoene, som skal holde den tverrgående bunnsvillen. Bunnsvillen støttes tillegg av betonghellene.

2

Legg den tverrgående svillen på hellene, og legg tre tilfarere oppå - en i hver side og en i midten. Kloss deretter opp bunnsvillen slik at tilfarerne ligger helt vannrett - i begge retninger.

3

Plastklossene skrus fast til bunnsvillen. Da er du trygg på at de holder seg på plass. Skruen skrus skrått inn i den nederste delen av bunnsvillen.

4

Sett de tre tilfarerne midlertidig fast med vinkelbeslag og 4 x 30 mm beslagskruer til bunnsvillen når den ligger helt rett. Når stolpeskoene er montert til bunnsvillen, skrus tilfarerne av og kappes i lengden.

5

Monter stolpesko på bunnsvillen rett over de to hullene du har gravd. Her brukes franske treskruer.

6

Støp fast stolpeskoene. Vi bruker tørrbetong, som bare skal blandes med vann. Glatt overflaten når betongen er fylt i hullet, og la betongen tørke natten over.

03
Tilfarere 7 Trinn

Tilfarerne legges i bjelkeskoene på veg gen og rettes opp på den tverrgående bunnsvillen i den andre enden, der de skrus fast med vinkelbeslag.

Midt under tilfarerne legges betong heller til understøtting av tilfarerne. Da unngår du at de svikter på midten. Understøttingen lages av rester av 48 x 98 mm. De settes loddrett på hellene, som små stolper tilfarerne kan skrus fast til. De kappes skrått øverst og kles med murpapp på undersiden, for å hindre at de suger vann. Oversiden av tilfarerne dekkes også med murpapp for å beskytte dem mot fukt.

1

De resterende tilfarerne plasseres i bjelkeskoene og oppå den tverrgående bunnsvillen, som det er lagt murpapp oppå. De ytterste tilfarerne og den midterste skrus fast til bunnsvillen. De øvrige legges opp med en senteravstand på 54 cm.

2

Monter en 48 x 98 mm på enden av alle tilfarerne. Med den på plass, er det enkelt å plassere alle tilfarerne riktig. Skru deretter de resterende tilfarerne til svillen med vinkelbeslag og beslagskruer.

3

Skru fast tilfarerne til bjelkeskoene på veggen, etter at de har fått riktig plassering i den andre enden. Her brukes 4 x 30 mm beslagskruer.

4

Tilfarerne understøttes ved hjelp av heller. Det legges en helle under midten av hver tilfarer. De skal brukes som understøtting til stolpebiter, som skrus fast som en ekstra støtte på hver tilfarer.

5

Sett murpapp på bunnen av de små “stolpene”. Murpappen stiftes fast og gjør at den sårbare endeveden ikke suger opp vann fra hellen den står på.

6

Kapp de loddrette stumpene med et skrått snitt øverst, etter at alle tilfarerne er skrudd fast til hver sin stolpe. Det er raskt og enkelt å kappe dem skrått i toppen med en bajonettsag.

7

Alle tilfarere kles med murpapp. Det er enkelt å stifte fast murpappen med en stiftemaskin. Men pappen kan også spikres fast med vanlige pappspiker. Pappen beskytter treet mot vann.

04
Terrassebord 9 Trinn

Når den underliggende bæringen er på plass, er det tid for selve terrassegulvet.

Velger du terrassebord av ipé, som vi har gjort her, skal du være klar over at bordene ikke er like medgjørlige som for eksempel trykkimpregnert furu - bordene er både harde og stive.

For at målene ikke skal skli ut, velger vi å sette fast hvert fjerde bord først, med akkurat samme avstand. Deretter monteres de tre bordene mellom, med det midterste av de tre først.

Du må regne med at det blir nødvendig å bruke et brekkjern for å rette inn bordene etter hverandre.

1

Vi begynner med å montere loddrette dekkbord i fronten og på sidene. Dekkbordene plasseres 1 cm under overkant på tilfarerne. Spenn eventuelt fast en plastkloss som holder riktig avstand mens du skrur.

2

Merk opp til terrassebordene. Her måles det opp til plassering av hvert fjerde bord. Husk at det skal være en jevn avstand mellom bordene. Her brukes 8 mm.

3

Hvert fjerde terrassebord skrus fast etter markeringene. De skrus fast med 6 x 60 mm skruer i forborede hull. Det skal også monteres et bord i ytterkanten av terrassen. Det skal stikke litt utover kanten.

4

Mål opp til det midterste bordet mellom to av de bordene som allerede er montert. Det skal ligge akkurat i midten, med like stor avstand til de to nabobordene. Skru det deretter fast.

5

Legg på plass et bord mellom de to fastmonterte bordene. Her er det nødvendig å presse det inn med et brekkjern. Bordet legges på øyemål, med like stor avstand i begge sider, og holdes på plass med kiler.

6

Bordene holdes på plass med plastkiler, etter at de er plassert med riktig avstand. Skru dem fast med 6 x 60 mm skruer. Skruene plasseres i rette linjer.

7

Monter det ytterste bordet. Det kommer til å stikke nøyaktig 1 cm utover det loddrette dekkbordet - akkurat som planlagt.

8

Strek opp hvor bordene skal kappes til i sidene, der de stikker ut i forskjellige lengder. Det er gjort med overlegg, fordi det blir penest å kappe alt samtidig til slutt.

9

Kapp til bordene i sidene med en dykksag med føringsskinne, som legges langs markeringen. Her stikker bordene 3 cm utover de loddrette dekkbordene i sidene.

Materialer

 • Terrassebord (ipé), (her er de 21 x 140 x 2750 mm)
 • Trykkimpregnert 98 x 98 mm
 • Trykkimpregnert 48 x 98 mm
 • Heller til understøtting (brukte)
 • Bjelkesko
 • Stolpebærer, 60 x 98 x 300 mm
 • Betongskruer, 7,5 x 92 mm
 • Vinkelbeslag, 2 x 35 x 50 x 50 mm
 • Beslagskruer, 4 x 30 mm
 • Terrasseskruer, 6 x 60 mm (rustfri/syrefaste)
 • Plastklosser
 • Tørrbetong
 • Murpapp
 • Fiberduk mot ugress

Spesialverktøy

 • Dykksag med føringsskinne

Tidsforbruk

Cirka 3-4 dager for 11 kvm.

Pris

Cirka 15.000 kroner for 11 kvm.

Vanskelighetsgrad

Det krever en ekstra innsats å bygge med hardtre. Bordene er vanskeligere å rette inn, og du må forbore før du skrur.

Tegning

Terrassens understøtting

Det er helt avgjørende at terrassen er skikkelig understøttet, så terrassegulvet ikke svikter når du går på det, eller synker der hagemøblene står. Understøttingen kan lages på mange forskjellige måter. Her har vi brukt en kombinasjon av flere vanlige metoder:

BJELKESKO til tilfarerne er satt fast på veggen.

STOLPESKO støpt i betong understøtter en bunnsvill, som brukes til å støtte tilfarerne i den andre enden.

HELLER danner et stabilt og solid underlag, og brukes til oppklossing av bunnsvillen som supplement til stolpeskoene, samt som støtte under hver tilfarer.

BUNNSVILLEN er en kraftig bjelke, som brukes til å støtte og holde tilfarerne ytterst på terrassen.

Terrassens understøtting

3D-modell

3D-modell

Terrasse i hardtre

Oppbyggingen av denne terrassen er helt enkel.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Klosset opp på betongstein

Under tilfarerne ligger den ytterste svillen klosset opp på betongstein og kiler.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Uten svill

Inn mot huset er det ikke plass til en svill. Derfor er hver enkelt tilfarer skrudd sammen med en stolpestump, som står på betongstein.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

TEKNIKK: Proppede skruer på terrassen

Med et proppborsett får du et perfekt resultat

Video

TEKNIKK: Endesnitt på terrassebord

Med dykksag og skinne blir kanten helt rett

Video

TIPS: Sag enkelt i hardt tre

Video

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Video

Tips & Triks

Tips til hardtre

FORBORING MED METALLBOR
Når du bygger en terrasse i hardtre, er det nødvendig å forbore, fordi bordene ellers sprekker - hvis du i det hele tatt klarer å skru inn en skrue! Ipé er så hardt, at du med fordel kan bruke et såkalt HSS-bor, som egentlig er beregnet til metall. Et vanlig trebor vil slites ut altfor raskt.

SKRUER SOM IKKE KREVER FORSENKNING
Til denne terrassen er det brukt NKT High End KV.A4 (syrefrie) 6 x 60 mm skruer. Det er en bred og robust skrue, med den fordelen at det ikke er nødvendig å forsenke selve skruehodet. Etter at det først er boret med et 5,5 mm bor, forsvinner det lille skruehodet nemlig enkelt ned i treet, der det blir nesten usynlig.

SAGBLAD MED MANGE TENNER
Når du skal sage i veldig hardt tre, er det alltid en fordel å bruke et sagblad med mange tenner. Snittet blir penere, fordi treet fliser seg mindre opp, og motoren belastes mindre. I dette prosjektet er alt skåret med en kapp-/gjærsag på batteri, utstyrt med et sagblad med 48 tenner.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Terrasse