Slik legger du bord på terrassen

Der er mye å tenke på når du legger terrassebord. Her kan du se hvordan du får bordene på plass, så du får en superflott terrasse.

Etablering av en terrasse er en stor jobb, så det lønner seg å sørge for at bordene blir liggende snorrett.

Terrassebord er ofte litt skjeve, slik at du iblant må tvinge dem på plass. Hvis bordene ikke er like lange som terrassen, skal de legges med forskjøvede skjøter.

SE OGSÅ: Terrassebord - hvilket tre er best?

Her viser vi hvordan du får bordene på plass, slik at du får en flott terrasse.

Terrassebord med synlige skruer

1

Når du har lagt tilfarerkonstruksjonen, er det en fordel å tegne opp lange streker som du kan måle ut fra, slik at bordene legges rett. Det er enklest å tegne opp strekene med en krittsnor.

2

De første bordene legges opp med like stor avstand. Avstanden mellom bordene skal passe med for eksempel fire bord med luft mellom. Gå litt på avstand, og sjekk om det ser rett ut.

3

Bordene skrus fast med to skruer i hver skjøt. Skruene skal sitte minst 2 cm fra kanten og 3 cm fra endeveden. Ellers risikerer du at bordene sprekker.

4

Når alle bordene er skrudd fast, kappes de til i lengden. Det blir mest nøyaktig hvis du bruker en sirkelsag eller en dykksag, og fører den langs en rettholt (eller et langt, helt rett bord).

Rett opp bordene

Terrassebord er sjelden helt rette. Selv om du bruker avstandsklosser, kan det oppstå skjevheter, som du er nødt til å rette opp for at det skal bli pent. Det kan du gjøre med et lite brekkjern, som presses ned mellom to bord mens du skrur.

Men det finnes også forskjellige hjelpeverktøy, som f.eks. ”Hetra Powerhand” på bildet. Det kan kjøpes på nettet, bl.a. amazon.com. Klarer du ikke å rette opp bordet, bør du kassere det.

Skjulte skruer med propper

1

Vil du unngå synlige skruer i terrassen, kan du dekke dem med propper av samme tre som terrassen. Proppene lager du med et proppbor. Hullet til propp og skruer lages med et forstnerbor.

2

Proppbor og forstnerbor kan kjøpes i sett. Fordelen ved å bruke et sett, er at proppene normalt passer perfekt til det hullet du har boret.

3

Uansett hvordan du lager proppene, skal de alltid limes fast med vannfast trelim. Sørg for å vri proppen slik at årene vender samme vei som i bordet. Da blir proppen nesten usynlig.

4

Stikker proppene opp, kan du fjerne toppen med et stemjern, en multikutter eller med en listesag, som her.

Forbor til skruer

Vanlige terrasseskruer har en skjærende spiss, slik at du egentlig ikke trenger å forbore. Men du oppnår likevel det peneste resultatet med forboring.

Derfor er det alltid kjekt å ha to bor-/skrumaskiner når du skrur terrassebord. En til å bore med, og en til å skru med. Skal skruen sitte tett på endeved, bør du alltid forbore. Ellers risikerer du at terrassebordet sprekker.

Les mer om platting

Skrue med forboring. Skruen ødelegger ikke treet.

Skrue uten forboring. Skruen har laget et ”åpent sår,” som regnvannet kan trenge ned i.

Skjulte skruer med beslag

Terrassebordene kan skrus fast med beslag som ikke synes når terrassen er ferdig. Beslagene skrus først fast på undersiden av bordet.

Deretter snus bordet, og beslaget skrus fast på tilfareren. På den måten unngår du helt å skru i oversiden av bordet. Samtidig løftes bordet litt opp fra tilfareren, slik at det tørker raskere.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Terrasse