Unngå vedlikehold med en terrasse i kompositt

Den gamle terrassen var et råttent kaos, så vi ga den en skikkelig overhaling! Fundamentet ble forsterket med flere tilfarere, og de gamle terrassebordene ble byttet ut med kompositt, som omtrent ikke krever vedlikehold. I tillegg er alle bordene skrudd fast med skjulte skruer. Dermed kan terrassen fint klare seg i 10 år til.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
30.000 kroner

Intro

Det ligner vanlig tre, uten å være det. Terrassebord i kompositt er en blanding av trefibre og plast. Resultatet er et holdbart og vedlikeholdsvennlig materiale. Det krever kun en vask en gang i blant. Kompositt egner seg også til for eksempel høybed og levegger.

Det er ikke bruk for spesialverktøy når du skal tilpasse komposittbord, selv om det ikke er snakk om vanlig tre.

Vi anbefaler likevel at du bruker et sagblad med mange tenner (minst 50), når du sager i terrassebord av kompositt. Det gir et pent og rent snitt.

LES OGSÅ: Slik bruker du komposittbord

Så forferdelig var gulvet, før vi begynte med renoveringen. Flere terrassebord var helt ødelagt av råte.

Så forferdelig var gulvet, før vi begynte med renoveringen. Flere terrassebord var helt ødelagt av råte.

Veiledning

01
Fundamentet forsterkes 7 Trinn

Vi begynner selvfølgelig med å fjerne de gamle terrassebordene. Vi er forsiktige, for tilfarerne skal nemlig brukes igjen. Men avstanden mellom de eksisterende tilfarerne er for stor, og det var svikt i det gamle gulvet. Dette problemet løser vi ved å legge flere tilfarere.

De klosses opp i nivå med de gamle tilfarerne ved hjelp av noen brukte betongheller og plastkiler.

1

Bordene fjernes. De er spikret fast, så vi bryter dem opp med et brekkjern. Vi lar et par bord bli sittende på midten og i sidene, for å holde på plass tilfarerne.

2

Vi rydder opp under terrassen. Før vi begynner å montere de nye tilfarerne, fjerner vi uønsket løsmasse under terrassen.

3

De nye tilfarerne er klare. Vi har fått dem tilkjørt. Det er enklest når det er snakk om så mye materialer som her.

4

Tilfarerne klosses opp. Ved hjelp av betongheller og plastkiler får vi tilfarerne opp i nivå med de gamle. Avstanden mellom dem blir maksimalt 40 cm.

5

Et par gamle terrassebord holder tilfarerne på plass, inntil vi har fått lagt nye bord som overtar støtten.

6

Dermed er tilfarerne på plass. De kommer til å ligge tett - faktisk med under 40 cm senteravstand. Til gjengjeld slipper vi å flytte de gamle tilfarerne.

7

Prøveopplegging. Vi prøver å legge et bord langs ytterkanten. Merk deg at det er en dobbel tilfarer der terrassebordene skjøtes. Da er det rikelig å skru i.

02
Kompositt-bordene legges 9 Trinn

Tilfarerne er på plass og det er kontroll på oppklossningen. Det betyr at det er klart for å legge terrassebordene. Denne terrassen går rundt et hjørne på huset, og vi begynner med den korte delen mot gavlveggen.

Monteringen skal være skjult. Derfor bruker vi T-klips, som passer i den freste noten i terrassebordene. Det ytterste bordet lengst mot kanten må dog skrus fast på vanlig vis, men deretter brukes det bare T-klips.

Så store skal avstandene være

Når du bygger terrasse, er det viktig å sørge for både riktig avstand mellom tilfarerne og riktig avstand mellom terrassebordene. Senteravstanden mellom tilfarerne skal være mellom 40 og 60 cm. Er avstanden større, svikter bordene når du tråkker på dem. Mellom terrassebordene skal det være 5-8 mm luft. Det sikrer at vannet kan renne av og ikke samle seg på eller mellom bordene. Hold en jevn avstand - det gir et harmonisk uttrykk.

1

Sett fast et endebord. For å holde styr på terrassen mens vi monterer bordene, skrur vi fast et bord på enden av tilfarerne. Når terrassebordene er lagt, blir endebordet montert helt nøyaktig.

2

Det første bordet monteres slik at det flukter med enden av tilfarerne. Skjøtene skal forskyves skiftvis over det stedet vi har montert to tilfarere inn mot hverandre.

3

Klipsene skrus fast i tilfarerne. Bordene og klipsene er en del av et system, som passer sammen. Klipsen skal ikke spennes helt før neste bord er på plass.

4

Dytt bordet på plass. Nå er det bord på begge sider av klipsen. Når T-klipsen skrus solid fast i tilfareren, blir bordene sittende godt fast.

5

Endeskjøtene krever en klips i både siden og enden. Legg merke til at det er en dobbel tilfarer under skjøtene.

6

Arbeidet skrider raskt frem. Når det er kontroll på systemet med T-clips, går det fort. Snart kommer vi til hjørnet på huset, og skal begynne med bordene på langsiden.

7

I begge ender er det skjøter. Skjøtene forskyves, så de ikke blir i to bord ved siden av hverandre. Første rekke skjøtes lengst unna huset, neste rekke tettest på, osv ...

8

Så er vi kommet til hjørnet. Vi har lagt terrassebord helt til kanten av hjørnet. I den lange retningen legger vi også terrassebordene med forskjøvede skjøter.

9

Hjørnet på terrassen krever at du er ekstra nøye. Går det ikke opp helt nøyaktig, må du tilpasse et bord i lengderetningen.

03
Bord og detaljer på den lange delen 8 Trinn

Nå skal vi legge bord på den lange delen av terrassen. Bordene rekker ikke fra den ene enden til den andre. Derfor skal de skjøtes etter samme metode som på den første delen. Igjen er det lagt doble tilfarere der bordene skjøtes.

Når bordene er lagt, avslutter vi med et bord rundt langs kanten av tilfarerne. I tillegg skal det sages ut, for å lage plass til et nedløpsrør fra takrennen.

1

Vi begynner på neste del. Et enkelt bord helt oppe ved hagedøren får lov å sitte litt til, for å bidra til å holde styr på tilfarerne.

2

Skjøten legges. Vi legger bordene i forband, som på den forrige delen, slik at skjøtene ikke møter hverandre i to bord ved siden av hverandre.

3

Skjøtene er videreført fra den korte delen. Terrassen er så lang, at det blir mange skjøter i bordene. Vi får dem til å fremstå mest mulig harmonisk.

4

Det går fort fremover. Når vi først har kommet i gang og har kontroll på hvor bordene skal skjøtes, går det raskt å legge de siste bordene.

5

Vi nærmer oss enden. Snart er vi ute ved kanten av terrassen ved plenen. På enden av tilfarerne monteres det et dekkbord for å lage en pen avslutning på terrassen.

6

Det kan være vanskelig å kappe alle bord i nøyaktig lengde. Særlig når det er et skrått snitt. I stedet kan du la bordene få en overlengde, og kappe dem samtidig til slutt med en sirkelsag eller en dykksag.

7

Et bord tilpasses rundt et nedløpsrør. Vi bruker en stikksag og en hullsag til bormaskinen for å tilpasse bordet.

8

Så flott kan bordet skjæres til. Det passer helt perfekt rundt nedløpsrøret. Vi har også byttet ut det gamle nedløpsrøret av plast med et nytt av sink.

Materialer

  • Terrassebord i kompositt. Det finnes mange forskjellinge typer. Disse er 23 x 146 mm, og vi har brukt 378 meter
  • 48 x 98 mm impregnert til nye tilfarere mellom de gamle
  • T-klips. Vi har brukt 12 pakker med 100 klips i hver
  • Knudsen plastkiler
  • Gamle betongheller

Spesialverktøy

  • Kapp-/gjærsag Hullsag

Tidsforbruk

4-5 arbeidsdager.

Pris

Materialene vi har brukt koster i underkant av 30.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det er en del jobb med dette prosjektet, men det er ikke så veldig teknisk vanskelig.

Video

TEKNIKK: Skjøting av terrassebord

Lag skjøtene oppå en tilfarer. Da blir de sterke

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Terrasse