Skrufast og fuktsikker skillevegg av fibergips

Skal du bygge skillevegger til et bad, kan fibergipsplater være et alternativ til våtromsplater. De tåler fukt og er skrufaste, så tunge ting kan skrus rett opp på veggen. I tillegg gjør limingen av platene at du kan nøye deg med én runde med sparkling.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
5000 kroner
Før du begynner å bygge veggene, er det smart å lage en arbeidstegning. Da er det mye enklere å regne ut hvor mye materialer du må bruke til prosjektet.

Før du begynner å bygge veggene, er det smart å lage en arbeidstegning. Da er det mye enklere å regne ut hvor mye materialer du må bruke til prosjektet.

Intro

I denne gjør det selv-veiledningen bygger vi to skillevegger vinkelrett på hverandre til et bad.

Det skal settes opp fliser på veggen etterpå – derfor skal de loddrette stenderne plasseres med en avstand på 30 cm og kles med 15 mm tykke plater. Bruker du to lag 12,5 mm tykke plater, kan du bygge stenderverket med en senteravstand på 60 cm.

LES OGSÅ: Slik bruker du fibergipsplater

I veiledningen får du en komplett materialliste og en grundig gjennomgang av hvordan du:

 • bygger treskjelettet som gipsveggen skal bestå av
 • skrur opp fibergipsplater på veggen
 • skjærer fibergips
 • limer sammen platene
 • lager veggen med døråpning
 • isolerer veggene

Før du begynner å bygge veggene, er det smart å lage en arbeids tegning. Da er det mye enklere å regne ut hvor mye materialer du må bruke til prosjektet. Her skal vi bygge to baderomsvegger, som står vinkelrett på hverandre. Fibergipsplater i ett lag på våtrom, krever en senteravstand mellom stenderne i veggen på 30 cm Her velger vi også å gå for de litt sterkere, 15 mm tykke fibergipsplatene. Bruker du to lag 12,5 mm tykke plater, kan du bygge stenderverket med en senteravstand på 60 cm.

Veiledning

01
Stenderverket 7 Trinn

Her skal vi lage skillevegger til et bad, som skal bygges i hjørnet av et større rom. Det betyr at det kun skal bygges to vinkelrette vegger.

Veggene består av et stenderverk bygget av 48 x 73 mm lekter, som kles med fibergips (her Fermacell). Du kan også lage skjelettet av stålstendere - prinsippet er det samme. De uorganiske fibersementplatene er fine til våtrom, fordi de ikke suger fukt. De er også skrufaste, noe som gjør det mye enklere å montere ting på veggen senere.

1

Strek opp hvor på gulvet veggene skal være. Utgangspunktet er ytterveggene, som det måles vinkelrett ut fra. Bruk for eksempel en linjelaser. Strek også opp på veggene og i taket, samt til dørhullet.

2

Sett murpapp under bunnlekten, og skjær den til slik at det ikke kan trenge opp fukt i treet fra betonggulvet. I forkant er lekten kappet til i lengden med en kapp-/gjærsag.

3

Skru fast bunnlekten. Her brukes 7,5 x 72 m monteringsskruer, som skrus rett ned i et forboret hull i gulvet. Skruene plasseres for hver 50 cm. Merk deg at det er laget plass til en stender i enden.

4

Monter de loddrette stenderne i enden av bunnlekten, bakerst på ytterveggen og fremst, der den møter den andre veggen. Det er viktig at de er 100 prosent i lodd. Da er det enkelt å montere døren til slutt.

5

Den loddrette stenderen ved døren skrus fast med to 5 x 100 mm skruer til bunn-lekten. Merk deg at det er luft mot den korte bunnlekten mot dørhullet. Det skaper plass til gipsplaten.

6

Skru fast topplektene i taket. Her består taket av skrufaste fibergipsplater, så lektene kan skrus fast med vanlige sponskruer. De to ledningene fra taket er til brytere som skal være ved døren.

De midterste loddrette stenderne festes. Hvis du monterer et bord midlerti­ dig på yttersiden av de to ende­ stenderne, er det lettere å sette opp de andre i plan.

02
Sett gipsplater på den hele veggen 5 Trinn

Platene limes sammen. Det er derfor ingen sparkelkanter som må fjernes i hjørnet, og du kan nøye deg med å sparkle én gang til slutt. Det betyr også at avstanden mellom de to første stenderne være 30 cm minus en halv stenderbredde, fordi platene trekkes helt inntil veggen.

Det er viktig at den første platen plasseres snorrett, ettersom det er den resten av platene settes opp etter. Det er nemlig ikke mye plass å skru fast på ved plateskjøtene.

1

Vær nøye med den første platen. Det er viktig at den sitter helt rett, da den er utgangspunktet for de øvrige platene. Det er en god idé å markere hvor skruene skal sitte.

2

Bruk små plastklosser til å finjustere platen med, slik at den sitter rett. Skru den deretter fast - i første omgang i den siden som ikke sitter mot en ny plate.

3

Skru fast en gipsplate ved siden av den første. To plater skal festes i samme lekt. Skrur du dem fast samtidig, reduserer du risikoen for å skru for tett på kanten, slik at platen blir ødelagt. Husk lim først.

4

Monter den neste rekken gipsplater etter samme prinsipp. Platene settes opp med forskjøvede skjøter i forband. Det gir sterkest konstruksjon. Avstanden mellom skruene er cirka 20 cm.

5

Lag plass til fuger langs ytterveggen og ved taket. Hvis det er cirka 3 mm luft disse stedene, er det passe.

03
Slik limes platene sammen 4 Trinn

Fibergipsplater finnes både med og uten sparkelkant, som vanlige gipsplater har. Her har vi valgt de rettkantete platene, som skal limes sammen. Da slipper vi å skjære så mye i platene - og vi slipper å armere og sparkle plateskjøtene. Det betyr også at vi klarer oss med én runde med sparkling av platene.

Fibergipsplatene limes sammen med et spesiallim, med en tilhørende spesial­ spiss, som hjelper deg å legge limet riktig på kantene. Det er viktig at du legger på rikelig med lim. Det skal være så mye at det pipler ut langs hele plateskjøten når du presser platene godt mot hverandre.

1

Limtuben til platene har en spesiell spiss, som sikrer at du får lagt limet riktig på kanten av platene.

2

Limet legges på platekanten ved å dra spissen i et jevnt tempo langs kanten. Du skal bare sørge for at det kommer lim ut av patronen, samt å holde riktig tempo.

3

Når platene limes i den horisontale retningen, holdes platen over 2 cm fra kanten du akkurat har lagt lim på, før den slippes på plass i limet.

4

Når platene limes sammen vertikalt, skal du først legge lim på begge kantene. Deretter slippes platen ned på platen under, før den presses mot platen ved siden av til limet klemmes ut.

04
Lag veggen med døråpningen 10 Trinn

Treskjelettet med døråpningen skal nå lages ferdig. Når vi venter med å lage skjelettet helt ferdig, skyldes det at vi får et sterkere hjørne på den vinkelrette veggen hvis gipsplatene går inn bak veggen med døråpningen.

Husk å ta høyde for at gulvet kommer til å bygge opp i høyden. Den høyden skal legges til høyden på døråpningen.

Når platene er montert, skal du sparkle hull og fjerne lim i plateskjøtene.

1

Sett opp stenderne til veggen med døråpningen. Endelekten skrus direkte fast til veggen vi akkurat har laget. Det gir et sterkt hjørne. Her plasseres døren tett mot den første veggen, i en avstand på 10 cm.

2

Overliggeren til døren skrus fast med lange skruer - 5 x 100 mm. Husk å regne inn høyden gulvet vil bygge opp når du måler opp til overliggerens plassering.

3

Veggen kles med fibergipsplater som på den andre veggen - de plasseres i forband, limes sammen og skrus fast.

4

Den siste platen settes fast øverst. Husk cirka 3 mm luft mellom de øverste platene og taket, så det er plass til en fuge.

5

Bor ut til eventuelle stikkontakter. Her brukes en 73 mm hullsag. Det bores flere hull ved siden av hverandre, fordi det skal være plass til flere koblingsbokser.

6

Ledningene trekkes på plass i hullet, slik at de er klare til elektrikeren kommer. Etterpå kan det monteres gipsplater på baksiden.

7

Sett opp fibergipsplater på den andre siden av veggen, etter at du har fylt den opp med isolasjon. Når alle plater er montert, skal limet tørke til dagen etter.

8

Fibergipsplatene skal skrapes rene, slik at begge vegger er helt plane. Det finnes en spesiell skrape som er beregnet til oppgaven.

9

Alle hull sparkles først med medium sandsparkel, slik at veggen er så jevn som mulig, før veggen helsparkles. Husk å rengjøre veggen først med en hardt oppvridd, fuktig klut, slik at du får fjernet alt støv.

10

Veggen helsparkles. Trekk på sparkelmassen nedenfra og opp i ett langt drag. Hvis det skal settes opp fliser på veggen, trenger du ikke å sparkle den.

05
Slik isoleres veggene 3 Trinn

Når du har satt opp fibergipsplater på den ene siden av stenderverket, skal du isolere veggene. Det gjør du enkelt og effektivt med mineralull, som skjæres til med en kniv så den passer mellom stenderne. Mineralull fås i en tykkelse på 75 mm, som passer perfekt til tykkelsen på lektene.

Det er en god idé å beskytte luftveiene med en maske, samt å bruke hansker når du jobber med mineralull. Det klør hvis du får små partikler på huden, og det er ubehagelig og usunt å få ned i lungene. Du kan eventuelt velge å kjøpe en isolasjon som er mindre irriterende mot huden.

1

Mineralullen skjæres til med en kniv, slik at den passer mellom de loddrette stenderne. Det er bare bra hvis den blir sittende litt i spenn.

2

Bruk i utgangspunktet så store stykker som mulig, og suppler med mindre biter til slutt.

3

Sett fibergipsplater på yttersiden, etter at du har fylt veggene med mineral­ ull. Det gjøres på samme måte som du gjorde på innsiden.

Materialer

 • Fibergipsplater (her Fermacell) Fibergipsskruer, 3,9 x 35 mm
 • Lekter, 48 x 73 mm
 • Monteringsskruer, 7,5 x 72 mm
 • Skruer, 5 x 100 mm
 • Murpapp
 • Lim til fibergips (grønn fra Fermacell)
 • Isolasjon, 75 mm

Spesialverktøy

 • Dykksag med føringsskinne
 • Verkstedstøvsuger

Tidsforbruk

Cirka 2-3 dager.

Pris

Under 5000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Et middels vanskelig prosjekt med raskt, synlig resultat.

Tips & tricks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Skillevegg