Vater

Vateret er uunnværlig når ting skal være i vater. Det får fort med utviklingen av vatere, særlig med de nye digitale vaterene. Vi gir deg oversikt og tester de forskjellige vaterene.

  Vater – når det skal være helt rett

  Et vater er ikke lenger kun en stang med en boble i et lite vindu. Det er også digitale tall og laserlinjer. Men felles for dem alle er at de hjelper deg med å få rette og helt presise resultater.

  Vater med klassisk libelle

  Som gjør det selv-er, må du ha minimum et klassisk vater med den lille boblen (libelle). Det er og blir det enkleste å se etter når du bygger opp et rett underlag, eller når du av andre grunner har bruk for å se om noe er i vater – altså vannrett eller loddrett.

  Vateret kan også brukes til litt mer avanserte oppgaver. Legger du for eksempel en 5 mm stor kloss under den ene enden av et en meter langt vater, kan du bruke det til å lage et fall på 5 mm per meter (og er vaterpasset kortere eller lenger, kan du bare forkorte eller forlenge regnestykket).

  Vater med digitalt display

  De fleste vatere med libelle er ganske presise. Men det er litt tungvint å bruke dem til de vinkler som ikke er 0° eller 90°. Her er digitale vatere en fordel. De viser den nøyaktige hellingen i grader, slik at du for eksempel kan måle vinkelen på en skråvegg som skal kles med gips, eller hellingen på taket som skal ha nye lister.

  Flere av digitale vatere kan låses, slik at du kan fastholde et mål – også et mål du ikke har kunnet lese av, fordi for eksempel vateret blir holdt ut med strak arm.

  Vater med laser

  De nyeste gutta i vaterklassen skyter med laser. De sender ut en laserlysprikk eller en -strek. De er selvnivellerende, og justerer seg selv i vannrett plan uten at du trenger å stille på noe som helst. Når prikken eller streken treffer en vegg, en påle eller noe annet, har du et vannrett utgangspunkt som du kan måle opp eller ned fra. Du kan gjøre noe tilsvarende i et loddrett plan.

  REDAKSJONEN ANBEFALER: Laservater legger gulvet helt rett

  Vater hele veien rundt

  En kombinasjon av laser og rotasjon gir deg, ikke overraskende, rotasjonslaseren. Når den lille lysende prikken roterer med høy fart, tegner den en strek 180 grader rundt på alle flatene. Slik at du slipper å dreie laservateret selv. Den vannrette streken er overalt.

  … og alle de andre vaterene

  Det utvikles nye vater hele tiden, også til de oppgavene som tidligere krevde håndverktøy og større utregninger. For eksempel linjelaseren, som kan dreies på en skala.

  REDAKSJONEN ANBEFALER: Få en 180 graders linjelaser!

  Eller vateret som kan sikre deg at en snor kommer til å sitte…. nå ja, snorrett: Vater til snor.