Måleverktøy

Måleverktøyet er alfa og omega når du skal måle opp korrekt i dine gjør det selv-prosjekter. Vi veileder deg til hvordan du gjør det, viser deg de nyeste måleverktøyene og tester av måleverktøy.

Måleverktøy - hva skal du bruke?

Alt kan måles, du trenger bare å ha det riktige måleverktøyet. Fra presis millimetermåling med et skyvelære, til det helt store overblikket med satelittfoto og alt mellom – alt sammen er måleverktøy du har eller enkelt kan få tilgang til.

Millimeter – presist måleverktøy til småting

Skyvelæret er måleverktøyet som gir deg svaret på hvilken tykkelse en skrue har, hvor dypt et utfrest hull er, eller hvor bred den lille sprekken mellom karmen på vinduet og veggen er. Alt sammen med en presisjon på en millimeter (eller en halv om du ikke er nærsynt).

Centimeter – måleverktøy med og uten laser

En tommestokk er tømrerens faste følgesvenn. Den kan måle presist i millimeter, men den kommer som oftest i bruk på de litt lenger distansene - altså centimetermål. Skal du måle lenden av en list, bredden på en sperre eller høyden på en hylle, er tommestokken et godt måleverktøy å ha i lommen.

Målebåndet er som regel lenger enn tommestokkens to meter, men kan i prinsippet det samme: Måle avstanden mellom to punkter med en presisjon på én millimeter. Noen målebånd er kun to-tre meter lange, men du kan også få målebånd i opptil 50 meters lengde. Fleksible målebånd er stort sett også den eneste formen for måleverktøy som kan måle omkretsen av større ting, for eksempel en regntønne.

Mens et større målebånd kan være litt tungvint å gå med i lommen, er deres elektroniske fetter, laseravstandsmåleren, litt mer hendig. Med laser måler de avstander i opptil 50 meter, og de kan selv regne ut kvadratmeter- og kubikkmetermål. Noen av dem er i tillegg utstyrt med enda mer avanserte måleverktøy. Vi har testet en rekke laseravstandsmålere for deg: Avstandsmåler test.

Kilometer – måleverktøy per satellitt

For bare noen få år siden var det forbeholdt landmålere å måle opp tomter, eller for den sags skyld boligområder, kommuner eller land. Nå kan du ved hjelp av internett og satellitter, selv måle opp avstanden til svigermor, din egen bebyggelsesprosent eller arealet av din lokale kommune.

Google Earth Pro er programmet som hjelper deg når du skal bruke et måleverktøy i større skala.

LES OGSÅ:Oppmåling av tomt online med Google Earth.

Når det bare skal være rett – måleverktøy i vater

Og så er det selvfølgelig et annen type mål enn lengde og omkrets. Hvis ting skal være rett, altså i vater eller lodd, kan du bruke et vater. Det kan være det gode, gamle manuelle eller et elektronisk. Men det kan også være en krysslinjelaser. Den kan markere lodd og vater med laserstreker, så du kan enten arbeide langs strekene (laseren passer seg selv til du slukker den, slik at du har hendene fri til å arbeide) eller du kan måle ut fra en vannrett strek på veggen, og på den måten for eksempel sette det forsenkede taket rett. Se vår nyeste test av krysslinjelaser her: Krysslinjelaser test.

Om du har bruk for en vannrett strek på alle veggene i hele rommet på en gang, kan du i tillegg finne et måleverktøy som roterer samtidig med at den skyter ut en selvnivellerende laserstrek. Sirkellaseren er utrolig morsom å jobbe med.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Mål helt rett med en sirkellaser.

Side 1 / 2