Anneks på 13 m2 med integrert terrasse

Denne gjestehytta er 13 kvadratmeter, og fungerer som et anneks i tilknytning til ei større hytte. Den er bygget i overkommelige moduler, og i en kvalitet som overgår det meste av prefabrikerte hytter.

Intro

Det skal være plass til en dobbeltseng, ei køye og en brisk. I tillegg skal det være sitteplasser til alle rundt et bord og et sted å gjøre av bagasjen.

Slik var kravene til annekset som familien ville ha bygget i tilknytning til hytta. Annekset ble bygget for at det skulle bli en fornøyelse, og ikke en byrde å ha gjester.

LES OGSÅ: Alt om anneks

Skreddersydd kvalitet

I stedet for å gå etter et byggesett fra byggvarehuset, valgte vi å designe huset selv, og bygde opp alt helt fra bunnen. Økonomisk ble det ikke den store forskjellen, men med det skreddersydde annekset fikk vi mulighet til å innrede hytta akkurat slik vi ønsket det selv. Dermed ble kvaliteten vesentlig forbedret.

Den totale prisen for prosjektet ble omkring 50 000 kroner, inkludert isolering av både gulv, tak og vegger, selv om gjestehytta egentlig bare er tenkt til sommerbruk. En liten terrasse ble det også råd til. Selve annekset er 13 kvadratmeter.

Før du går i gang

Vi bringer historien som inspirasjon og som eksempel på hvordan oppgaven kan gripes an. Hvis du kaster deg ut i et så omfattende prosjekt, er det viktig at du deler opp prosjektet i etapper, som du enkelt kan gå til og fra. Det hadde vi planlagt i dette prosjektet helt fra begynnelsen av. Det totale tidsforbruket – med litt hjelp fra venner og bekjente underveis – ble cirka fire helger. Men da var det også tid til både avslapping og hygge underveis.

LES OGSÅ: Prøv et gratis tegneprogram før du setter i gang med et prosjekt

Veiledning

01
Bunn på solid punktfundament 6 Trinn

Et punktfundament er en av de enkleste metodene når du sikrer annekset en solid bunn å stå på.

Punktfundamentet består av seks mufferør i betong på 10 cm i diameter. De er 100 cm lange, fordelt i to parallelle rekker. Vi gravde ned ca 90 cm, stampet en plan bunn i hullene og satte rørene med muffen ned. Hullene ble fylt igjen og stampet godt til, slik at rørene sto rett. Deretter ble det fylt betong i rørene og stukket et stykke vindtrekkbånd ned i den våte betongen, slik at båndet stakk cirka 15 cm opp, 5 cm fra forkanten på rørene. Vindtrekkbåndet skrudde vi senere fast til de to ytterste svillene, slik at gjestehytta ble solid forankret til fundamentene.

Mens betongen herdet, lagde vi bunnrammen på bakken, et stykke unna. Vi brukte trykkimpregnerte bjelker. To 48 x 198 mm ble forbundet med ni 48 x 148 mm bjelker med bjelkesko.

Rammen ble prøvelagt for å sjekke at alt passet og var i vinkel.

Deretter monterte vi hønsenetting for å holde på isolasjonen.

Feltene ble fylt med isolasjon i 150 mm tykkelse, for å verne mot kulde fra bakken.

Furugulvet ble montert med skjult spikring.

Vi brukte spikerpistol, men du kan også velge å skru fast gulvet med spesialskruer.

6

Da bunnrammen var ferdig, ofret vi en billig presenning til å dekke gulvet. Dermed var det beskyttet mot regnvær.

02
Konstruksjon av sider og tak 6 Trinn

De to siderammene gjør det enkelt å reise veggene.

Med en hjelpende hånd var det en smal sak å reise de to siderammene, støtte dem midlertidig og deretter bygge selve gavlkonstruksjonen. Da ytterveggene var på plass, la vi den kraftige bjelken øverst (takåsen) på plass. Den stikker ut 100 cm på fremsiden, av hensyn til terrassen. De ni sperrene ble lagt opp parvis. Vi laget først én sperre, og brukte den som mal for de øvrige. Alt ble montert med 5 x 90 mm skruer og samlet på midten med lasker av kryssfinér.

1

De to siderammene ble satt sammen på forhånd. De er bygget helt likt av 48 x 148 mm bjelker, satt sammen med beslag og 5 x 90 mm skruer.

2

Siderammene ble skrudd fast oppå presenning og gulvbord, og holdt loddrett med hjelpebord, mens gavlveggene ble bygget.

3

Loddrette hjørner fikk skråstivere for å sikre ekstra stivhet.

4

Da sperrene var på plass, spikret vi fast taklekter for hver 46 cm. Avstanden mellom lektene avhenger av taktypen. Vi brukte fibersement.

5

Vindtrekkbånd ble strammet diagonalt over sperrer og under taklekter.

6

Dermed er reisverket til annekset ferdig, og støttebordene kan fjernes.

03
Kledning av sider og tak 14 Trinn

Da reisverket var på plass, skulle huset pakkes inn i vindpapp og kledningsbord.

Nå var det om å gjøre å få huset tett. Vindpapp ble skåret, brettet og stiftet omhyggelig fast, slik at det bare var hullene til viduer og dører som sto åpent. Deretter var det tid for å sette på kledningen. Spikerslag under kledningen sikrer lufting, og holder pappen på plass. Vinduer og dør ble satt inn til slutt, etter at huset var kledd med panel rundt hele.

1

Vindpappen monteres med så få skjøter som mulig. Lagene legges slik at overlappingen fører eventuelt vann nedover på yttersiden.

2

Kledningsbordene grovkappes. Fjær og not presses helt sammen, før bordene spikres til spikerslagene mellom pappen og bordene.

3

Ved vinduene skulle det tas høyde for plass til vannbrettet. Vi brukte en 25 mm styrekloss til å sikre avstanden til overkant av bordene.

4

Da alle bordene var spikret ferdig hele veien rundt huset, skrudde vi fast et helt rett bord nederst som anlegg for sirkelsagen.

5

Vi justerte sirkelsagen på 15 grader, med en skjæredybde på 22 mm. Den skrå vinkelen sikrer at regnvann ledes vekk så bordene tørker raskt.

6

Dører og vinduer ble satt inn da hele huset var kledd med panel.

7

Været tillot at vi kunne montere himlingsbord før taket. Vi brukte 50 mm dykkert.

8

De innvendige veggene ble spikret på. Som til himlingen, er det panelbord i furu.

9

Innvendig brukes MDF-plater som utforinger, slik at det kan lages flotte avslutninger med lister rundt vinduene.

10

Vi sparte mange timer, fordi været tillot å lage himling først, slik at vi etterpå kunne isolere fra oversiden. Vi brukte to lag 95 mm matter, og forskjøv dem så skjøtene ikke ble gjennomgående.

11

Her legges takplatene uten undertak. Du kan eventuelt legge et papplag oppå isolasjonen, under taklektene. Takplatene skrus fast i lektene med skruer for takplater.

12

Isolasjon og legging av de i alt 24 fibersementplatene tok mindre enn én dag. Platetak er raske å legge.

13

For å stabilsere taklektene, skrudde vi fast en lekt på tvers, slik at ytterkanten fluktet med kanten av takplatene. Etterpå kappet vi av lekteendene.

14

Det lille annekset ved siden av hytta begynner å ta form. Her blir det plass til fire overnattingsgjester.

04
Maling, utstikk og innvendige detaljer 13 Trinn

Når taket er lagt, mangler bare de siste detaljene før huset er ferdig.

Med tak, vinduer og dører på plass, var huset effektivt tettet mot vær og vind. Dermed manglet bare de siste detaljene før det nye annekset var klart for sommerens gjester.

Det kan lønne seg å male ytterveggene før du monterer forkantbord, vindskier, takutstikk og omramminger. Dekkplaten nederst holder malingen unna fibersementplatene, som vi har skrudd på bunnrammen.

1

Bjelken med takutstikket ble presset i vater med en lekt, og en stolpe ble satt opp og skrudd fast.

2

Forkantbordene dyttes inntil vindskien, slik at underkanten flukter. Deretter skrus bordene fast i sperrene.

3

Vi brukte en rest fra sperrene til å streke opp hvor en list skal bære gesimsbordene på gavlveggen.

4

Gesimsbordene festes til gavl, sperre og vindskier. Vi brukte blyanten til å styre avstanden mellom bordene.

5

Vindskiene ble satt sammen og malt før vi monterte dem på enden av taklektene.

6

Vi sørget for at vindskiene var litt for lange, og la den høyre over den venstre. Da var det enkelt å klatre opp stigen for å kappe dem pent til etter en loddrett strek.

7

Dermed er alt utvendig på huset avsluttet og malt.

8

Mellom karmen og veggen monterte vi en utforing av MDF, før listene ble spikret på.

9

Oppunder mønet er takåsen fullt synlig. Den bidrar til å gi rommet karakter.

10

Overgangen mellom vegg og tak ble dekket av en 15 mm list.

11

Vi lagde en fastmontert brisk, som er både seng og sitteplass. En rekke puter gjør at den fint fungerer som sofa på dagtid.

12

Dobbeltseng, køyeseng og et hjørne til bagasjen. 13 kvadratmeter kan fint huse en liten familie.

13

Selv om gjestehytta er bygget for kun å brukes en gang i blant, ble det laget en terrasse som en siste prikk over i-en. Den røde nabohytta ble senere bygget etter samme oppskrift.

Tegning

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykkertpistolen

I denne videoen lærer du om dykkertpistolens funksjoner og innstillingsmuligheter. Pistolen er til stor hjelp ved en lang rekke oppgaver, der du gjerne vil spikre raskt og med en hånd ledig til å holde på emnet, for eksempel ved montering av fotlister, karmlister, taklister, spikerslag og panel.

TIPS: Nøyaktig tilpassing av isolasjon

TIPS: Sett isolasjonen i spenn

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Anneks