Isolert anneks for 250.000 kroner

Et anneks gir deg ikke bare et ekstra uterom, men også ekstra soveplasser - året rundt, hvis du isolerer det. Dette annekset har en enkel konstruksjon med sider bygget i moduler og tak med én helling. 250.000 kroner høres kanskje mye ut, men du sparer mange penger på å bygge det selv. Og dropper du noen av detaljene dette annekset har, for eksempel OSB-plater overalt, kan du også gjøre det rimeligere.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 uker
Pris
250.000 kroner

Intro

Hvis du hører til de mange som drømmer om et anneks i hagen, gir vi deg en oppskrift på hvordan du kan bygge et ekstra rom til glede for deg selv, tenåringsbarna, venner eller familie som en gang iblant er på overnattingsbesøk.

Dette annekset er en luksusutgave - med masser av lys innvendig, lekkert klikkgulv og gips på vegger og i tak.

Utvendig er det terrasse rundt annekset, med plass til utendørs spiseplass. Hele herligheten er isolert, slik at det kan brukes året rundt.

Et isolert anneks holder både kulde og varme ute, så det er også en fordel i varme perioder, der du unngår at det blir altfor varmt i annekset.

Har du ikke bruk for et isolert anneks, kan du bygge det uisolert. Du kan også bygge mindre, hvis du ikke trenger 24 kvadratmeter, som her. Det er heller ikke sikkert du trenger en like stor terrasse. Prosjektet er lett å tilpasse dine behov og ønsker.

I denne byggeveiledningen får du:

 • Trinn for trinn-veiledning
 • Arbeidstegning
 • Komplett materialliste
 • Video
 • 3D-modeller

LES OGSÅ: Solcelle-ventilasjon gir gratis frisk luft

Veiledning

01
Fundament 6 Trinn

Annekset er godt fundamentert. Bunnsvillene (A og B) settes sammen først, og festes til kraftige gjengestenger som er støpt fast i betongfundament i bakken. Det bores hull i svillen (A) til gjengestengene, før det skrus på en mutter med en bred skive, som svillen kan hvile på. Metoden gjør det enkelt å justere konstruksjonen, slik at den ligger helt rett. Tilfarerne skrus fast til svillen (A), og det legges isolerende EPS-plater mellom dem, i en stubbloftskonstruksjon. Gulvet dekkes til slutt med OSB-plater.

Isolert anneks: Punktfundament til isolert anneks 1

Punktfundamentene er en betongkloss med en gjengestang med mutter og skive. Det gjør at bunnsvillene (A og B) enkelt kan justeres på plass ved å skru på mutteren.

Isolert anneks: Bjelke festes til fundament i isolert anneks 2

Bunnsvillen (A) festes til punktfundament, som består av gjengestenger støpt fast i betong. Når den er justert slik at den ligger helt rett, kuttes gjengestangen med en vinkelsliper ved mutteren på oversiden.

Isolert anneks: Tilfarer festes på bjelke i isolert anneks 3

Monter tilfarere (B) til bunnsvillen (A). Her plasseres de med en avstand på 50 cm, som tilsvarer bredden på EPS-platene vi bruker som isolasjon i gulvet.

Isolert anneks: Tilfarer i isolert anneks festes med lange skruer 4

Tilfarerne (B) skrus fast med lange skruer - én vinkelrett gjennom bunnsvillen (A) inn i tilfareren og én skrått inn fra oversiden. I tillegg til tre støtter under hver tilfarer, gir det et solid hold og underlag til gulvet.

Isolert anneks: Taklekter monteres på isolert anneks 5

Skru fast lekter (C) på siden av tilfarerne, slik at du har noe å legge isolasjonsplatene på. De festes slik at det er 10 cm fra overkanten av lekten til overkanten av tilfareren. Det tilsvarer tykkelsen på EPS-platen.

Isolert anneks: EPS-plater legges mellom tilfarere i isolert anneks 6

Legg EPS-plater mellom tilfarerne (B), og dekk dem med OSB-plater (J), slik at du får et fast gulv. OSB-platene limes sammen i fjær og not. De legges i forband og spikres fast til tilfarerne.

02
Sider 11 Trinn

Stenderne til sidemodulene skal passe nøyaktig. Ellers får du problemer med å sette sammen modulene. Her har vi bestilt dem på eksakte mål, men du kan også kappe dem selv, hvis du er nøye med oppmåling og tilskjæring.

Isolert anneks: Moduler til isolert anneks settes sammen 1

Begynn med å lage den bakerste modulen, deretter de to skrå sidemodulene og den fremste - og tyngste - til slutt.

Modulene skal plasseres slik at de stikker 2 cm utenfor bunnsvillen (A). Det sikrer at OSB-platene som sidene skal kles med, rekker ned og dekker bunnsvillen, samtidig som det er litt luft rundt platen.

Isolert anneks: Legg alle delene til en modul til isolert anneks på gulvet 2

Legg alle delene (D, E og F) til en modul opp på gulvet, både de loddrette stenderne og topp- og bunnsvillene. Stenderne plasseres med en senteravstand på 60 cm, og de tilpasses slik at det er plass til vinduer og dører.

Isolert anneks: Strek opp til topp- og bunnsvill til isolert anneks 3

Strek opp på topp- og bunnsvill når du har målt opp til stendernes nøyaktige plassering på modulen. Skru dem fast når du vet hvor alle skal sitte.

Isolert anneks: Baksidemodul til isolert anneks reises opp 4

Den ferdige baksidemodulen settes opp. Her er det kjekt med noen sterke hjelpere, for den seks meter lange modulen er tung.

Isolert anneks: Modul til isolert anneks skrus fast på topp og bunnsvill 5

Modulen skrus fast til gulv og bunnramme når du har forsikret deg om at den står der den skal. De lange skruene plasseres med cirka én meters avstand.

Isolert anneks: Stolper til isolert anneks festes midlertidig 6

Skru sammen stenderne (F) midlertidig når du skal bygge sidemodulene. Det gjør det lettere å skru fast toppsvillen (E), ettersom alle stenderne har forskjellige lengder.

Isolert anneks: Sidemodul til isolert anneks reises opp 7

Sidemodulen stilles opp, rettes inn og holdes i første omgang med tvinger. Når modulen står perfekt, skrus den fast til gulvet og den bakerste modulen.

Isolert anneks: Frontmodulen til det isolerte annekset lages til slutt 8

Bygg den fremste modulen til slutt. Stenderne (F) skrus sammen midlertidig på samme måte som på sidemodulene, slik at det er mulig å løfte opp modulen uten toppsvillen (E). Det gjør det mye lettere å reise opp den tunge modulen.

OBS: Du kan klikke på bildet og se det i stort format.

Isolert anneks: Toppsvill på isolert anneks skrus fast 9

Skru fast toppsvillen (E) ovenfra, når du har satt opp frontmodulen og plassert den riktig. Stenderne (F) er midlertidig skrudd sammen med en OSB-plate. Den fjernes så snart modulen er skrudd fast.

Isolert anneks: Modul på isolert anneks skrus fast nederst med lange skruer 10

Skru fast modulen nederst med lange skruer, inn i bunnsvillen til sidemodulen.

Isolert anneks: Sider på isolert anneks skrus fast til det frontmodulen 11

Skru også fast sidene til den fremste modulen med de lange skruene. Også her plasseres skruene med cirka én meters avstand. Det er tilstrekkelig til at modulene sitter godt fast overalt.

03
Kledning med OSB-plater 5 Trinn

De fire veggmodulene danner den bærende konstruksjonen til annekset. De kles nå utvendig med OSB-plater, som stiver konstruksjonen godt opp og gir bygningen stabilitet.

OSB-platene skrus fast til reisverket. De stedene det skal være vinduer og dører skrus platene bare fast, selv om de dekker åpningene. Det er nemlig mye lettere å skjære til platene etter at de er skrudd fast. Det sparer deg blant annet for mye oppmåling.

Isolert anneks: Mål opp til kledning med OSB-plater på isolert anneks 1

Mål opp til OSB-platene til veggen (J). De skal stikke ned over bunsvillen (A), slik at den er beskyttet og ikke synes. Her er det i tillegg satt opp et finmasket nett ned mot bakken, som vern mot fugler og andre dyr.

Isolert anneks: OSB-plater monteres på isolert anneks 2

Monter OSB-plater (J) på alle vegger. Begynn nederst i den ene siden, og beveg deg derfra. Skru fast den første platen med én enkelt skrue i det ytterste, øverste hjørnet, slik at du kan justere den helt riktig på plass.

Isolert anneks: Sjekk at den første platen på det isolerte annekset sitter rett 3

Sjekk at den første platen sitter helt rett, og skru den fast hele veien rundt. Det er viktig at nederste rekke sitter perfekt.

Isolert anneks: OSB-plate til isolert anneks sages til etter at den er skrudd fast 4

Sag til OSB-platen når du har skrudd den fast. Det er lettere å la platen ligge over en åpning enn å måle nøyaktig opp til hver enkelt plate før de monteres.

Isolert anneks: De neste OSB-platene settes opp på isolert anneks 5

Sett opp den neste rekken OSB-plater (J). Når du har gjort deg flid med den første rekken, slik at den sitter 100 prosent vannrett, er det bare å sette de neste over og feste dem. Det skal være OSB-plater på alle ytterveggene.

04
Den underliggende konstruksjonen 6 Trinn

Mellom den høye toppsvillen foran og den lave toppsvillen bakerst, skal det legges sperrer til et pulttak - det vil si et tak med helling kun én retning.

Sperrene plasseres med en senteravstand på 60 cm. De stikker litt ut i begge ender, slik at de danner et takutstikk. Vi lager utstikket litt større foran enn bak.

Det lages et hakk i alle sperrene, slik at de felles ned på toppsvillene og ligger an på hele flaten. Oppå sperrene legges OSB-plater, som danner et fast og solid undertak.

Isolert anneks: Sperre plasseres på toppsvill i isolert anneks 1

Legg opp sperren, og marker hvor det skal lages et hakk. Det er lettest hvis du bruker en vinkel. Med hakk i sperrene, sikrer du at de blir liggende på hele flaten på toppsvillen, og ikke bare på ett punkt.

Isolert anneks: Sperrene til isolert anneks festes til toppsvillene med lange skruer 2

Sperrene skrus fast med lange skruer til toppsvillene. Det er smart å male de ytterste sperrene før de monteres, hvis annekset skal males. Sperrene skråkappes også i endene, slik at de får loddrette snittflater.

Isolert anneks: OSB-plater legges på taket til isolert anneks 3

Legg OSB-plater på taket. De skal danne et fast underlag til takkledningen. Platene settes sammen med fjær og not og trelim i alle sammenføyninger. Platene er 18 mm tykke, og tåler at du går på dem senere, hvis det er nødvendig.

Isolert anneks: Plater til isolert anneks slås sammen med en kloss 4

Platene slås forsiktig sammen med en kloss, til sammenføyningen er helt tett. Slå aldri direkte på platene med hammeren - da ødelegger du kanten. Fjern overskytende lim før det tørker.

Isolert anneks: Plater på isolert anneks skrus fast når de er limt sammen 5

Skru fast platene så snart du har limt og slått dem godt sammen.

Isolert anneks: Plater på isolert anneks skjæres til når alle er lagt 6

Platene skjæres til i kantene etter at alle er lagt. Det er lettest å feste platene uten først å måle opp nøyaktig til hver enkelt plate, og deretter bare skjære vekk det overflødige med sirkelsagen til slutt.

05
Takkledning 5 Trinn

På taket skal det legges en kraftig gummiduk, som kjøpes i ett stort stykke. Da slipper du å tenke på at du skal skjøte duken selv. Gummiduken limes fast til taket med et medfølgende lim. Det er viktig at det brukes et lim som er beregnet til duken.

I kantene på taket skrus det fast en kantlist - bortsett fra bakerst, der vannet skal kunne renne av. Listen skal sikre at du får laget en skikkelig avslutning på taket. Gummiduken skal gå over listen, limes fast og dekkes til slutt med beslag, som skrus fast.

Isolert anneks: Oppbygging av taket i isolert anneks 1

Takets oppbygging

Isolert anneks: Gummiduk legges på taket til det isolerte annekset 2

Legg gummiduken på taket. Her er den levert på mål, litt større enn den skal være. Den stikker derfor litt utenfor kantene på alle sider av taket.

Isolert anneks: Lim legges på taket til isolert anneks 3

Fordel limet på taket når du har brettet halvparten av gummiduken over til den ene siden. Limet smøres enklest på i et jevnt lag med en malerrull på et forlengerskaft.

Isolert anneks: Gummiduken legges over limet på taket til det isolerte annekset 4

Legg gummiduken over i limet, og trykk den godt fast med en kost. Etterpå gjør du det samme i den motsatte siden.

Isolert anneks: Lim legges på opppkantlisten på taket til det isolerte annekset 5

Legg lim på kantlisten (T), på taket og i hjørnet mellom taket og listen. Trykk deretter gummiduken godt fast i limet. Oppå listen skrus det på et beslag som beskytter kanten og gir en pen avslutning på taket.

06
Isolasjon 5 Trinn

Nå er det tid for å isolere annekset innvendig, slik at det kan brukes året rundt. Et isolert anneks holder ikke bare kulden ute, men beskytter også mot høye temperaturer utendørs i de varme sommerperiodene.

Isolert anneks: Innvendig isolasjon i isolert anneks 1

Isolasjonen legges mellom stenderne i veggene og mellom sperrene i taket. I taket blir isolasjonen liggende med en luftavstand på 2 cm opp til undertaket. Det gjør at kondensfukt kan ventileres vekk.

Under isolasjonen settes først OSB-plater, deretter gipsplater.

Isolert anneks: Avstanden mellom stendere i det isolerte annekset måles opp 2

Mål avstanden mellom stenderne (F), slik at du kan skjære til isolasjonen. Legg til 1 cm i begge sider, slik at isolasjonen skjæres med overmål. Det gjør at den kan klemmes på plass og sitter helt tett i kanten.

Isolert anneks: Isolasjonen til det isolerte annekset skjæres til 3

Isolasjonen skjæres til litt på overmål. Det finnes spesielle kniver beregnet til å skjære i isolasjon. Du kan også bruke for eksempel en gammel brødkniv.

Isolert anneks: Isolasjon legges mellom stendere i isolert anneks 4

Press isolasjonen på plass mellom stenderne (F). Når de er skåret litt på overmål, sikrer du at isolasjonen blir sittende, og at den lukker tett mot kantene. Isolasjonen presses inn så den fyller rommet mellom stenderne og flukter med forkanten av dem.

Isolert anneks: Isolasjon legges mellom sperrer i isolert anneks 5

Legg også isolasjon fast mellom sperrene (H), slik at annekset er isolert på alle flater. I taket skal isolasjonen ligge med 2 cm avstand opp til undertaket (J).

07
OSB-plater på innsiden 5 Trinn

Vegger og tak skal kles med OSB-plater også på innsiden. Det gir en god stabilitet til bygningen.

Platene settes sammen med fjær og not, og skrus på veggen i forband. Altså litt forskjøvet, slik at skjøtene ikke ligger rett ut for hverandre.

Det holdes en avstand på 1 cm fra gulvet opp til platene på veggene. I alle hjørner og på kanten av alle platene settes det teip. Det gjøres både for å hindre trekk og for å hindre fuktig inneluft i å trekke ut i isolasjonen.

Isolert anneks: OSB-plater settes utenpå isolasjonen i det isolerte annekset 1

Sett OSB-plater (J) utenpå isolasjonen. Vær nøye med å sette første rekke helt rett. Husk å banke platene godt sammen før du skrur dem fast til stenderne.

Isolert anneks: OSB-plater settes opp innvendig i isolert anneks 2

Neste rekke OSB-plater settes opp. Den monteres forskjøvet, i forband, i forhold til rekken under. Du får et naturlig forband hvis du begynner rekken med den biten du har skåret av i foregående rekke.

Isolert anneks: OSB-plater settes i taket på isolert anneks 3

Det settes OSB-plater (J) i taket, slik at isolasjonen er dekket også her. Begynn i det ene hjørnet i taket, og beveg deg til siden og deretter fremover. Det er smart med en enhåndsstøtte, hvis du ikke har hjelpende hender i nærheten.

Isolert anneks: Tetting med teip rundt plater i isolert anneks 4

Det tettes med teip i kanten av alle platene. Det hindrer trekk, og gjør også at fukt innenfra ikke trenger ut i konstruksjonen.

Isolert anneks: Innvendige vegger i isolert anneks er tettet 5

De innvendige veggene er tettet ved alle sammenføyninger. Kilene under den nederste rekken sikrer at det er 1 cm avstand til gulvet. Det skaper plass til at platene kan utvide og bevege seg litt.

08
Oppsetting av gipsplater 6 Trinn

Utenpå OSB-platene settes det gipsplater. Det er enkelt å sette gipsplater på et fast underlag som OSB-plater. Da slipper du nemlig å treffe for eksempel en stender helt nøyaktig, men kan skru i hele underlaget.

Har du ikke noen til å hjelpe deg, får du bruk for en støtte til å holde platene på plass når du skal feste dem i taket.

Alle sammenføyninger sparkles og forsterkes med armeringsbånd. Veggene slipes slik at de blir helt jevne, og males til slutt.

Isolert anneks: Gipsplater plasseres utenpå OSB-plater i isolert anneks 1

Sett gipsplater (K) utenpå OSB-platene på innsiden. De skrus fast med gipsskruer, som i prinsippet kan plasseres hvor som helst, ettersom det er OSB-plater som underlag.

Isolert anneks: Gipsplater løftes fra gulvet i isolert anneks 2

Gipsplatene løftes 3-5 mm fra gulvet, slik at det er plass til at tre og gips kan bevege seg litt. Det er enkelt å løfte platene hvis du plasserer dem på et par kiler.

Isolert anneks: Gipsplater skrus fast i isolert anneks 3

Platene skrus fast. Gipsplatene skal også plasseres litt forskjøvet i forhold til hverandre. Det gir det sterkeste resultatet.

Isolert anneks: Gipsplater i isolert anneks skjæres til rundt vinduer og dører 4

Skjær til gipsplatene, slik at det er åpning til dører og vinduer. Det enkleste er å la platen gå over åpningen, og deretter skjære den til etter at den er skrudd fast.

Isolert anneks: Taket i isolert anneks kles med gipsplater 5

Taket skal også kles med gipsplater. Her får du igjen bruk for en støtte, hvis du ikke har hjelpende hender i nærheten.

Isolert anneks: Plateskjøter i isolert anneks sparkles og forsterkes med armeringsbånd 6

Alle skjøter sparkles og forsterkes med armeringsbånd, som presses godt ned i sparkelmassen. Skruehullene skal også sparkles, og hele flaten slipes slik at du får en helt jevn flate, som males til slutt.

09
Klikkgulv 6 Trinn

På gulvet i annekset legges et klikkgulv av laminat. Det har en sterk overflate og er motstandsdyktig overfor UV-stråling, som blir ganske massiv fra den store, sydvendte dobbeltdøren i annekset.

Klikkgulvet legges som et flytende gulv, med cirka 5 mm luft rundt langs kanten hele veien rundt. Bordene settes sammen i fjær og not med klikkskjøter. Bruk alltid en kloss mellom gulvbordet og hammeren, hvis du må slå bordene på plass. Ellers kan du ødelegge bordet.

Isolert anneks: Gulvets oppbygging i isolert anneks 1

Slik er gulvet bygget opp

Isolert anneks: Et underlag legges oppå OSB-platene på gulvet i det isolerte annekset 2

Legg først et underlag til klikkgulvet oppå OSB-platene. Her er det et støydempende gulvunderlag som rulles ut og skjæres til i lengden. Det sikrer at klikkgulvet ikke klaprer.

Isolert anneks: Noten sages av på den første rekken til klikkgulvet til det isolerte annekset 3

Fjern noten på bordene til den første rekken, slik at det er selve gulvoverflaten som kommer til å ligge med litt avstand inn mot veggen. Her fjernes noten med en stikksag.

Isolert anneks: Den første rekken klikkgulv legges i isolert anneks 4

Legg den første rekken av klikkgulvet. Bordene klikkes sammen i endene, der det ene bordet må løftes litt for at bordene skal kunne klikke skikkelig sammen.

Isolert anneks: Siste stykke i den første rekken klikkgulv i isolert anneks måles opp 5

Mål opp til det siste bordet i den første rekken. Ettersom det skal være cirka 5 mm luft mellom klikkgulvet og veggen, får du lagt gulvstykket på plass. Blir det trangt, kan du eventuelt klikke sammen hele rekken, og legge den på plass samlet.

Isolert anneks: Neste rekker klikkgulv legges i halvforband i isolert anneks 6

De neste rekkene legges i halvforband, slik at skjøtene er forskjøvet med et halvt bord i hver rekke. Det betyr at hver annen endeskjøt blir liggende rett overfor hverandre. Når en rekke er ferdig lagt, kan du slå forsiktig på bordene med en hammer og en slagkloss, slik at rekkene blir sittende tett sammen.

10
Dører og vinduer 5 Trinn

Det er viktig at vinduer og dører blir sittende i lodd og vater. Ellers kan du få problemer med at de lukkes skjevt eller butter mot karmen. Derfor skal du bruke vateret flittig når du justerer vinduene og dørene på plass.

Når du monterer dører, skal du først ta selve døren ut av karmen, slik at det bare er karmen du monterer i første omgang. Det er mye enklere å håndtere bare karmen enn hele døren. Dørene settes deretter i til slutt.

Isolert anneks: Dobbeltdør monteres i isolert anneks 1

Monter karmen til dobbeltdøren i åpningen, som skal være cirka 3 cm større enn karmen. Da er det plass til kiler, oppklossing og isolasjon. Det er smart å være to når du skal montere en dobbeltdør.

Isolert anneks: Rammen til døren i det isolerte annekset settes i lodd og vater 2

Sjekk at karmen er plassert i lodd og vater. Det er viktig, så gjør deg flid. Hvis karmen ikke er helt rett, kan du få problemer med å åpne og lukke døren senere.

Isolert anneks: Ramme til dør i isolert anneks klosses opp 3

Karmen klosses opp, slik at den er i lodd og vater. Det krever som regel litt finjustering før den står helt nøyaktig. Sjekk med vateret, og ha små plastklosser i forskjellige tykkelser klare til å justere høyden med.

Isolert anneks: Ramme til dør i isolert anneks skrus fast med karmskruer 4

Skru fast karmen når den sitter, som den skal. Forbor til skruene - her bores det med et 6 mm bor til 6,5 mm karmskruer.

Isolert anneks: Det fylles skum i fugen rundt rammen til døren i det isolerte annekset 5

Fyll skum i fugen mellom karmen og veggen. Her brukes et monteringsskum. Monter deretter den andre døren og vinduet etter samme metode. Fugen dekkes senere av lister og utforinger.

11
Kledningsbord 11 Trinn

Nå skal du i gang med den utvendige kledningen på annekset. Det skal settes opp liggende kledningsbord. De settes sammen med fjær og not, og skrus fast til avstandslister som gjør at det blir 19 mm luft mellom OSB-platene og kledningsbordene. Det sikrer ventilasjon, slik at eventuell fukt som måtte trenge inn kan komme vekk igjen.

På alle hjørner settes det opp hjørnelister. Det gir en pen avslutning, og er samtidig der hvor bordene skrus fast i endene.

Isolert anneks: Ventilasjon bak kledning på isolert anneks 1

Ventilasjon bak kledningen
Ved hjørnene festes kledningsbordene (R) til P, som også er en del av hjørnelisten (N og P).

Isolert anneks: Stolpe til isolert anneks skjæres til med en sirkelsag 2

Sag til en 73 x 73 mm stolpe (N) i lengderetningen, slik at det dannes en “L”. Denne “L-en” skal sitte ytterst på hjørnet som en hjørnelist, som både beskytter og gir en flott avslutning på veggen.

Isolert anneks: Hjørnelist av kryssfinér til isolert anneks 3

Lag en hjørnelist (P) av to kryssfinérstrimler som er 10 og 12 cm brede. De skrus sammen, slik at sidene på hjørnelisten blir like lange.

Isolert anneks: Hjørnelister til isolert anneks skrus sammen fra innsiden 4

De to hjørnelistene (N og P) skrus sammen fra innsiden, slik at skruene sitter skjult. Den “hele” hjørnelisten sitter ytterst.

Isolert anneks: Hjørnelister til isolert anneks skrus fast og males, før kledningen settes opp 5

Hjørnelistene (N og P) skrus fast og males, før kledningsbordene (R) settes opp, slik at det er enkelt å komme til. Listene grunnes og får to strøk heldekkende trebeskyttelse. Det monteres også avstandslister til kledningsbordene.

Isolert anneks: Kledningen til isolert anneks skjæres til med kapp-/ gjærsag 6

Kledningsbordene (R) kappes til i lengden på kapp-/gjærsagen. Lager du et lite snitt i bordet før du kapper det helt, blir bordet kappet penere.

Isolert anneks: Kledningen til isolert anneks monteres 7

Kledningsbordene (R) monteres. De bankes godt sammen i fjær og not, før de skrus fast til avstandslistene (Q). Husk å bruke en kloss når du banker bordene sammen. Da unngår du å lage merker på bordene.

Isolert anneks: Kledningen til det isolerte annekset skrus fast til avstandslister 8

Bordene (R) skrus fast til avstandslistene (Q). En skrue i hver avstandslist per bord er fint. Plasser skruene cirka 2/3 ned på bordene, og i en rett linje på veggen.

Isolert anneks: Det nederste bordet på det isolerte annekset flukter med underkanten av hjørnelisten 9

Sørg for at det nederste bordet (R) flukter med underkanten på hjørnelisten (N og P). Det gir et harmonisk uttrykk.

Isolert anneks: Kledningsbord tilpasses i isolert anneks 10

Det er nødvendig å tilpasse bordene (R) under for eksempel døren, som her. Mål opp og tilpass et bord, slik at det passer under døren og hjørnelisten.

Isolert anneks: Avstand holdes på 1 cm mellom kledningsbord og hjørnelist i isolert anneks 10

Her holdes det en avstand på 1 cm mellom kledningsbordet (R) og hjørnelisten (N og P). Skruen som holder bordet til hjørnelisten plasseres cirka 2 cm fra enden.

12
Terrasse 12 Trinn

Som avslutning på annekset, bygges det en terrasse på tre av sidene.

Det lages først en bærende konstruksjon av kraftige bjelker, som monteres til gjengestenger støpt fast i betong - det er samme type punktfundament som til annekset. Oppå bjelkene legges tilfarerne, som terrassebordene skrus fast til.

Det er viktig at terrassen har en solid konstruksjon, slik at den ikke svikter når du går på den. Her bruker vi en avstand mellom tilfarerne på 50 cm.

Isolert anneks: Bygge terrasse til isolert anneks 1

Konstruksjonen til terrassen består av kraftige bjelker (G), med tilfarere (S) oppå.

Bjelker og tilfarere beskyttes mot fukt med en beskyttende, vannfast teip. Du kan også bruke murpapp.

Isolert anneks: Punktfundament til isolert anneks med terrasse 2

Lag punktfundamenter til terrassen. En gjengestang støpes fast i betongfundamentet. Det bores hull i bjelken (G), slik at den kan plasseres på gjengestangen og justeres på plass.

Isolert anneks: Bjelke i terrasse til isolert anneks holdes på plass med gjengestang 3

Sett en mutter og en skive på gjengestangen. Mutteren gjør det enkelt å justere bjelken. Du skrur bare på mutteren, til bjelken ligger helt rett.

Isolert anneks: Bjelke i terrasse til isolert anneks forlenges ved å skru to bjelker sammen med overlapp 4

Vil du forlenge en bjelke (G), kan du lage sammenføyningen ved å skru sammen to bjelker med et godt overlapp, og plassere gjengestangen i sammenføyningen.

Isolert anneks: Den bærende konstruksjonen til terrasse i isolert anneks gjøres ferdig 5

Den bærende konstruksjonen lages ferdig. Bjelkene (G) plasseres med en avstand på 70 cm og settes fast til gjengestengene i punktfundamentene. Materialene beskyttes med et fuktbeskyttende gummibånd på toppen.

Isolert anneks: Bærende konstruksjon til terrasse i isolert anneks skal ligge rett, før mutterne strammes 6

Sjekk at konstruksjonen ligger helt rett, før du strammer mutterne på oversiden. Hvis det er unøyaktigheter, er det enkelt å finjustere på mutterne på undersiden.

Isolert anneks: Tilfarere til isolert anneks med terrasse skrus sammen til rammemoduler 7

Tilfarerne (S) skrus sammen til en ramme, som skal monteres oppå de bærende bjelkene (G). Avstanden mellom tilfarerne er 50 cm, og de skrus fast til en tverrstiver foran og bak, slik at det dannes en firkantet ramme.

Isolert anneks: Rammemodul til isolert anneks med terrasse monteres på den bærende konstruksjonen 8

Plasser tilfarerrammen (S) oppå de bærende bjelkene. Rammen plasseres med en avstand til veggen på cirka 8 cm, og skrus fast til de bærende bjelkene (G).

Isolert anneks: Tilfarere til isolert anneks med terrasse festes enkeltvis der den bærende konstruksjonen skråner 9

Det legges tilfarere (S) enkeltvis der terrassen skal ha et skrått hjørne. Alle tilfarere beskyttes også med en beskyttende teip på toppen etter at de er satt fast. Du kan eventuelt også bruke murpapp.

Isolert anneks: Det legges terrassebord på gulvet til isolert anneks med terrasse 10

Legg terrassebord. De skrus fast til tilfarerne med selvskjærende terrasseskruer. Sørg for at det er jevn avstand mellom bordene ved å bruke avstandsbrikker.

Isolert anneks: Terrassebord til isolert anneks med terrasse, trekkes på plass med spesiell tang 11

Bordene trekkes enkelt på plass med denne spesielle tangen. Den retter opp bordet når avstandsbrikken er plassert, slik at det kommer til å ligge helt rett og med riktig avstand til bordet ved siden av.

Isolert anneks med terrasse står ferdig 12

Et luksussted til overnattende gjester.

Materialer

98 x 98 mm:

 • Bunnsvill, gulv (A)
 • Tilfarer (B)

36 x 48 mm lekter:

 • Lekter (C) (til isolasjon)

48 x 123 mm:

 • Bunnsvill, vegg (D)
 • Toppsvill (E)
 • Stendere (F)
 • Tilfarere til terrasse (G)

73 x 148 mm:

 • Sperrer (H), 480 mm

18 mm OSB-plate:

 • Til gulv, tak, himling, utvendige og innvendige vegger (J)

13 x 900 x 2400 mm gipsplater:

 • Til innvendige vegger (K)

22 x 198 mm bord:

 • Kantbord (L)
 • Kantbord (M)

73 x 73 mm:

 • Til hjørnelister (N)

18 mm kryssfinérplate:

 • Til hjørnelister (P)

19 x 36 mm lister:

 • Avstandslister (Q)

22 x 145 mm liggende kledning:

 • Til ytterkledning (R)

48 x 73 mm:

 • Til terrassekonstruksjon (S)
 • Kantlist (T) (til taket)

28 x 145 mm terrassebord:

 • Til terrassegulvet (U)

Dessuten:

 • Gjengestenger, M20 med skiver og muttere
 • Tørrbetong
 • Trelim
 • Nett til musesikring
 • EPS-plater, 50 x 100 mm
 • Klikkgulv, med gulvunderlag
 • Knauf Ecobatts isolasjon
 • EPDM-gummiduk til tak
 • Lim til gummiduken
 • Beslag
 • Isolasjonsteip
 • Armeringsstrimler til gips
 • Sparkelmasse
 • Beskyttende teip til tilfarere
 • Fugeskum
 • Trebeskyttelse
 • Kiler i forskjellige størrelser
 • Dobbeltdør, 200 x 200 mm
 • 2 mindre vinduer
 • 1 dør, 90 x 200 mm
 • Diverse skruer: korte og lange skruer, karmskruer, fasadeskruer, gipsskruer

Spesialverktøy

 • Enhåndsstøtte
 • Terrassebord-oppretter

Tidsforbruk

2-3 uker.

Pris

Cirka 250.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Dette er et stort prosjekt, som krever en god oversikt, men de enkelte deloppgavene er ikke vanskelige i seg selv.

Tegning

3D-modell

3D-modell: Bygg selv isolert anneks
3D-modell

Enkel konstruktion

Annekset har en enkel konstruksjon, med sider bygget i moduler og tak som heller i kun én retning. Veggene er kledd med liggende panel, som settes sammen i fjær og not. En dobbeltdør gir naturlig lys i annekset og fin tilgang til og fra terrassen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Bygge isolert anneks på punktfundament
3D-modell

Punktfundament

Hvert punkt består av en betongkloss med en gjengestang med en mutter, slik at bunnkonstruksjonen enkelt kan justeres på plass ved å skru på mutteren.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Fire moduler til sider i isolert anneks
3D-modell

Side i moduler

De fire modulene til sidene plasseres slik at de stikker 2 cm utover bjelken i bunnen. Det sikrer at de OSB-platene som sidene skal kles med kan rekke ned og dekke over bjelkens øverste del.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Oppbygging av tak i isolert anneks
3D-modell

Takets oppbygging

Det legges taklim rundt i kanten av gummiduken. Et beslag skrus fast over taklekten, slik at det danner en oppkant på taket.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Isolasjon i isolert anneks plasseres mellom sperrene i taket
3D-modell

Isolasjon i taket

Isolasjonen i taket legges mellom sperrene, slik at det er 2 cm luft opp mot taket. Det gir plass til at luften kan transportere vekk kondensfukt oppunder taket.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Avstandslister i isolert anneks lager ventilasjon bak kledningen
3D-modell

Ventilasjon bak kledningen

Det settes opp avstandslister, som kledningsbordene festes til. Avstandslistene sikrer at det er luft mellom OSB-platene og kledningsbordene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Terrasse av kraftige bjelker til isolert anneks
3D-modell

Terrassens konstruksjon

Terrassen består av kraftige bjelker, som monteres til gjengestenger støpt fast i betong. Oppå legges tilfarerne, som terrassebordene festes til.

Åpne 3D-modellen

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Sett isolasjonen i spenn

Deling av gipsplater

Med en skarp hobbykniv er jobben rask og enkel

Gipsbits sikrer riktig skruedybde

Klikkgulv - første rekke

Kom godt i gang - med grundig oppmåling

Klikkgulv - legging i forband

Med forskjøvede rekker blir gulvet sterkt og stabilt

Klikkgulv - den siste rekken

Med et gulvjern er det enkelt å lirke bordene på plass

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Anneks