Kvadratisk anneks med diagonalt skråtak

Drømmer du om et flott, lite hus i hagen til ekstra oppbevaring eller overnattende gjester i sommerhalvåret? Og er du glad i skjeve vinkler? Da er dette uthuset noe for deg. Det lille uthuset med den skrå fasaden er 4 x 4 meter.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 uker
Pris
25.000 kroner

Intro

Det er flott – og spennende for øyet å kikke på – når du velger å jobbe med diagonaler i stedet for “rett frem” og med rette vinkler. Dette uthuset er rettvinklet i grunnplanet og har mange rette vinkler, men også en del skrå. Det skyldes det utradisjonelle taket, som heller diagonalt mellom to hjørnestolper.

Konstruksjonen gjør fasaden “skrå”, fordi hjørnestolpene har forskellige høyder, slik at taket blir “løftet” i det ene hjørnet. Det krever litt ekstra oppmåling og kapping med skrå snitt, men det er i stor grad verdt den ekstra jobben.

Slik bygger du annekset

Annekset har en spesiell konstruksjon, med en skrå fasade og et stort tak med helling fra den fremste hjørnestolpen til den som er plassert bakerst diagonalt. Derfor får du en stor arbeidstegning og 3D-modeller som forklarer hvordan de viktige detaljene er laget.

I byggeveiledningen får du:

 • Arbeidstegning
 • Video
 • 3D-modeller
 • Grundig trinn for trinn-veiledning
 • Komplett materialliste

Veiledning

01
Punktfundament 3 Trinn

Uthuset er bygget oppå en ramme plassert på punktfundament. Konstruksjonen består av en ytre bunnsvill av trykkimpregnerte materialer, som monteres på stolpesko. Skoene er støpt fast i betong i plastrør, gravd ned i bakken.

1

Bunnsvillen settes sammen. Den er av 48 x 198 mm, og kappes så rammen blir 4 x 4 meter. Bunnsvillen klosses opp på betongheller, i vater og i ønsket høyde. Før den monteres til stolpeskoene holdes rammen med et par lekter, slik at den holder seg i vinkel.

2

Tilfarere monteres diagonalt på innsiden av rammen. De er 48 x 98 mm, og plasseres med en avstand på 60 cm, bortsett fra de to midterste, der det bare er 40 cm avstand. Tilfarerne understøttes av bjelker som støttes mot bakken og skrus fast i bunnsvillen.

3

Gulvkonstruksjonen med diagonale tilfarere er ferdig. Det er tre punktfundament på hver side samt et under hver av de lange, understøttende lektene.

02
Reisverket 3 Trinn

Både toppsviller, sperrer og de loddrette stenderne i sidene består av 48 x 98 mm. Kun den ytterste toppsvillen er trykkimpregnert, resten er ubehandlet, hvitt tre.

1

Sett opp stolper i de fire hjørnene. Stolpene festes til bunnsvillen med kraftige vinkelbeslag. Det monteres også skråstivere på hver side av stolpene, både øverst og nederst. Stolpene har forskjellig høyde, slik at taket er høyt i høyre side og skråner ned mot venstre og bak, der stolpene er lavere. Den som står diagonalt for den høyeste stolpen, er den laveste.

2

Toppsvill og sperrer monteres. Det settes opp to toppsviller - én mellom stolpene, som er plassert 98 mm fra toppen av stolpene, og én som flukter med overkanten av stolpene hele veien rundt.

Den “ytterste” toppsvillen er plassert på stolpenes ytterside, slik at taket kommer til å gå litt utenfor kledningen. Sperrene monteres diagonalt mellom den høyeste og laveste stolpen, og festes til den ytterste toppsvillen.

Et par tverrgående sperrer understøtter de langsgående, diagonale sperrene, og festes til toppsvillen mellom stolpene.

3

Det settes opp stendere mellom stolpene til sideveggene. De monteres til bunn- og toppsvillene og danner et solid reisverk, som kledningen senere kan festes til.

03
Vinduer og dør 4 Trinn

Det settes inn to store vinduer, for at det skal komme godt med lys inn i uthuset. Det ene vinduet plasseres på forsiden ved siden av døren, mens det andre vinduet plasseres i den ene siden. På den andre siden monteres to mindre vinduer forskjøvet for hverandre. Det er også valgt en dør med glass i hele dørflaten. Det gir et godt lysinnfall i uthuset.

1

De store vinduene settes inn. Avstanden mellom stenderne i sidene er tilpasset, slik at de passer til vinduenes størrelse. Det settes inn tverrgående losholter over og under vinduet, samt stendere mellom losholtene og bunn- og toppsvill, ettersom de store vinduene er dobbelt så brede som avstanden ellers mellom stenderne. Vinduene skrus fast med lange karmskruer.

2

De små vinduene monteres. De er bare halvparten så brede som de store vinduene, så her skal det bare settes inn tverrgående losholter over og under vinduet - ingen korte stendere på over- eller undersiden.

3

Døren settes i. Også her er stenderne plassert slik at de passer til dørens størrelse. Døren skrus fast med lange karmskruer. Sjekk alltid en ekstra gang når du monterer en dør. Den skal sitte helt rett, slik at du ikke får problemer med at døren ikke kan lukkes.

4

Alle vinduer og dører er satt inn. Nå mangler bare tak, kledning og en terrasse foran og langs uthuset.

04
Taket tekkes med shingel 3 Trinn

Takkonstruksjonen består av sperrer som monteres diagonalt. De diagonale sperrene understøttes i hver ende av en tverrgående sperre. Oppå sperrene legges OSB-plater, som kles med takshingel.

1

Sperrene monteres diagonalt med feste i den ytterste toppsvillen. De diagonale sperrene understøttes av tverrgående sperrer, som festes til den innerste toppsvillen. Avstanden mellom sperrene her er 75 cm.

2

OSB-plater skrus fast til sperrene. Platene skal gå 3 cm utover den ytterste toppsvillen hele veien rundt.

3

Legg takshingel etter at det er montert takfotbeslag i kantene.

05
Liggende kledning 4 Trinn

Bygget skal ha en enkel liggende kledning av impregnerte bord som overlapper hverandre. Kledningen skrus rett på stenderne, uten verken vindpapp eller avstandslister, fordi bygget ikke skal isoleres.

1

Bordene til kledningen monteres slik at det øverste bordet går litt over det underliggende. Det begynnes nedenfra og kles oppover. Vent med de øverste bordene, som skal skjæres til med skrå snitt.

2

Noen kledningsbord skjæres først til etter montering, for eksempel på forsiden under vinduet, der bordene i første omgang stikker litt utover kanten på hjørnet. Sørg for at skruene plasseres slik at de danner rette linjer på veggen - det blir mest harmonisk.

3

Kledningen blir pen og regelmessig når du ser på den fra innsiden. Det er smart her, hvor det ikke skal isoleres.

4

Det monteres dekkbord, som i tillegg til å beskytte sammenføyningene på midten og i hjørnene, også gir en flott finish.

06
Gulv og terrasse 5 Trinn

Gulvet inne i uthuset legges diagonalt på tvers av de underliggende, også diagonale, tilfarerne. Det krever kapping i endene av alle gulvbordene, som settes sammen med fjær og not. Foran uthuset og litt ned langs den ene siden, bygges det en terrasse av trykkimpregnerte materialer.

1

Gulvbordene legges. De settes sammen med fjær og not, og skrus fast til tilfarerne, som er montert diagonalt. Gulvbordene skrus på tvers av tilfarerne, altså også diagonalt. De må derfor skråkappes i endene før de legges.

2

Gulvbordene er lagt. Det er smart å gi gulvet en overflatebehandling før det tas i bruk, slik at det blir mer motstandsdyktig. En oljeeller såpebehandling hjelper godt.

3

Den grunnleggende konstruksjonen til terrassen lages. I den ene enden festes tilfarerne til bunnsvillen til uthuset. I ytterkanten hviler de på en svill som er skrudd fast til nedstøpte stolpesko, som de øvrige punktfundamentene. I tillegg er tilfarerne støttet opp av skråskårede plankebiter plassert på betongheller på bakken. Det er greit å støtte opp tilfarerne godt, slik at terrassen ikke vil svikte når du går på den.

4

Terrassebordene legges med en jevn avstand mellom bordene. Plasser terrasseskruene på rette linjer - det gir penest finish.

5

Til slutt monteres et dekkbord foran på terrassen, slik at konstruksjonen under skjules.

Materialer

 • 98 x 98 mm trykkimpregnerte stolper (til hjørnestolper)
 • 48 x 198 mm trykkimpregnert (til ytre bunnsvill)
 • 48 x 98 mm, både trykkimpregnert og ubehandlet (til innvendig bunnsvill, toppsvill, tilfarere, sperrer, understøtting og stendere i sidene)
 • 48 x 73 mm (til skråstivere)
 • 12 mm OSB-plater (til taket)
 • 19 x 98 mm bord (til kledning og som dekkbord)
 • 21 x 113 mm gulvbord med fjær og not i ubehandlet furu
 • 21 x 95 mm terrassebord (til den utvendige terrassen)
 • Takfotbeslag
 • Takshingel i moduler, svart
 • Pappspiker til shingel
 • 1 dør med sprosser
 • 2 vinduer med sprosser
 • 2 små vinduer

Dessuten:

 • Tørrbetong
 • Stolpesko
 • Bjelkesko
 • Vinkelbeslag
 • Diverse skruer, inkludert karmskruer og terrasseskruer
 • Avstandsklosser, 5 mm

Tidsforbruk

2-3 uker.

Pris

Cirka 25.000 kroner (vinduer og dør er gjenbruk).

Vanskelighetsgrad

Kappingen av materialene er mer omstendelig når du bygger diagonalt. Her gjelder det blant annet både tilfarere, gulv og kledning, som skal kappes med skrå snitt.

Tegning

Hjørnestolpene har tre forskjellige høyder (150, 250 og 350 cm), slik at taket får helling fra den høyeste mot den laveste. De to siste hjørnestolpene har samme høyde.

Tilfarerne er plassert diagonalt og festes til den innerste bunnsvillen. De understøttes i tillegg av tverrgående bjelker.

Hjørnestolpene blir avstivet med skråstivere. Det lages hakk til skråstiverne i stenderne.

De lengste sperrene, som ligger diagonalt over taket, understøttes av tverrgående sperrer som er festet til den innerste toppsvillen.

3D-modell

3D-modell

Anneks med liggende kledning og terrasse

Anneksets har liggende kledning og en terrasse som er bygget rundt det ene hjørnet, slik at det er terrasse på to av sidene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Fasade med skrå sider

Annekset med den skrå fasaden er 4 x 4 meter, og har et stort tak med helling fra den fremste hjørnestolpen til den som er plassert bakerst diagonalt.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Diagonale tilfarere

Tilfarerne er plassert diagonalt og festes til den innerste bunnrammen. Tilfarerne understøttes med tverrgående bjelker, som er montert til den ytre bunnrammen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Skråstivere støtter hjørnestolpene

Hjørnestolpene blir stivet opp med skråstivere. Det sages hakk til skråstiverne i de loddrette stolpene i sidene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Den lengste sperren

Den lengste sperren plasseres diagonalt mellom to hjørnestolper og understøttes av tverrgående lekter, som er festet til den innerste toppsvillen. I endene er sperren satt fast til en tverrgående lekt som er montert til den ytre toppsvillen.

Åpne 3D-modellen

Video

Stolpesko støpt i rør

Da får du enkelt stolpeskoene i vater og til å flukte med hverandre

Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Legging av takshingel

Med shingel i små moduler er det lett å legge takbelegg

Skjær enkelt gjennom takbelegg

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Anneks