Smart metode til et perfekt fundament

Å støpe et stort fundament er det ultimate gjør det selv-prosjektet. Det er hardt, tungt og vanskelig. Men vi har funnet en oppskrift som gjør det litt lettere for oss vanlige dødelige å oppnå et perfekt resultat.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
En uke
Pris
15.000 kroner
Smart metode sikrer et perfekt fundament

Et godt fundament er viktig hvis konstruksjonen som bygges oppå skal være stabil og kunne holde i mange år. Her får du en enkel metode til et perfekt resultat.

Intro

Selv om du ikke alltid kan se det, er fundamentet en bygnings viktigste del. Det bærer all vekten, beskytter mot fukt og sørger for at hele arrangementet ikke synker ned i bakken, sprekker eller raser sammen.

Ved en vanlig ringmur, er en fremgangsmåte først å grave ut rennen og deretter fylle den nesten opp til bakkenivå med betong, før man setter blokker til ringmuren i betongen. Deretter graves det videre ut til betongdekket i midten.

Med dette gjør det selv-fundamentet, som er ideelt til småbygg som garasjer, uteboder og mindre hytter, graver vi ut hele området i én og samme omgang. Da kan vi nøye oss med å støpe 30 cm betong i bunnen av rennen, før resten av fundamentet mures opp med flislim og lecablokker.

Det gir blant annet fordelene at du bruker mindre betong, og at fundamentets innerkanter blir snorrette å legge isolasjonen inn mot.

LES OGSÅ: Støp verdens enkleste fundament

Marker området

Den nye bygningen skal selvfølgelig ha vinkelrette hjørner. Derfor er det ekstremt viktig at du er veldig nøye med å markere hvor fundamentet skal stå, og deretter følger markeringene nøye når du graver ut. Når du lager et fundament som dette, blir du også nødt til å bruke en minigraver. Fundamentet vårt er 7,5 x 4,2 meter, så det er snakk om store mengder masse.

Fundamentet til ringmuren skal graves ned til frostfri dybde og fast grunn, i en bredde som er litt bredere enn de blokkene du senere vil sette oppå.

LES MER: Hold deg fri av frosten

Når du har gravd ut til ringmuren, skal du grave ut midten slik at den passer med ferdig gulvhøyde, minus gulvbelegning, betongdekke og isolasjon. Til slutt graver du vekk de siste centimeterne med en spade.

Veiledning

01
Rotasjonslaseren sikrer dybdene 2 Trinn

Etableringen av et fundament blir uendelig mye enklere når du bruker en rotasjonslaser og en mottaker på en målepinne til å styre dybdene med. Du kan bruke systemet under både utgravingen og støpingen og til å forsikre deg om at høydene blir riktige når du senere limer lecablokkene sammen.

Det er forskjell på hvordan forskjellige rotasjonslasere virker, og du blir nødt til å sette deg grundig inn i bruken av systemet du har, slik at du oppnår et helt nøyaktig resultat.

Ringmur 1

Rotasjonslaseren plasseres nær arbeidsområdet, der den ikke står i vejen. Når den slås på, sender den ut en fullstendig vannrett laserstrek i en fast høyde.

Ringmur 2

Mottakeren registrerer laserstreken og kan på den måten fortelle i hvilken høyde den befinner seg. Deretter brukes målepinnen til å fastslå dybder og høyder.

02
Grav ut i én omgang 3 Trinn

For å støpe den nederste delen av ringmuren med en flat tykkelse på kun 30 cm, blir du nødt til å grave ut hele området i én omgang. Det byr på en rekke logistiske utfordringer, for at du ikke skal grave deg selv inne underveis. Heldigvis er løsningen enkel, og så lenge du holder deg til rekkefølgen her, kan du klare det aller meste. De siste prosentene av gravearbeidet foregår med en håndholdt skovl eller spade. Selve rennene gravde vi ned til frostfri dybde, mens midten ble gravd ned til 45 cm fra ferdig gulv høyde (ferdig gulvhøyde på 3 cm, pluss 12 cm betongdekke og 30 cm isolasjon).

Det grunnleggende prinsippet er at du alltid graver baklengs. Grav altså det du kan rekke med minigraveren, rygg litt bakover, og grav deretter videre.

Ringmur 1

Grav de tre rennene, A, B og C, til frostfri dybde. Start med å grave A for eksempel fra venstre mot høyre, og deretter B og C ovenfra og ned. Vent med å grave den siste halvmeteren av B- og C-rennen.

Ringmur 2

Plasser gravemaskinen midt på plassen E, og grav 45 cm ned mens du beveger maskinen bakover. Pass på at du ikke ødelegger for mye av kantene ned mot rennene B og C.

Ringmur 3

Grav den siste rennen, D, for eksempel fra venstre mot høyre. Deretter skal du gå over renner og kanter med en håndskovl. Er det store hull i kantene, kan du alltid bruke en kryssfinérplate som forskaling.

03
Klargjør armering og vindtrekkbånd 1 Trinn

For å gjøre betongen så sterk og stabil som mulig, skal du støpe ned et par 8 mm armeringsjern i selve betonglaget, og de skal du klargjøre før du blander betongen. Helt konkret skal du legge armeringsjernene langs sidene av rennene og bøye hjørnene. Du skal også klippe til vindtrekkbånd i riktige lengder, for ek-sempel 140 cm, og lage en bøy på dem, så de kan gripe tak i støpen. Vindtrekk-båndene brukes til å forankre bygningen oppå til fundamentet under.

Ringmur 1

Legg armeringsjern langs kantene. Det skal være minimum to jern ved siden av hverandre. Klipp også til vind trekkbånd, og lag en bøy i endene. Vi legger vindtrekkbånd hver annen meter.

04
Støp rennen 2 Trinn

Utgravingen er ferdig, og armeringsjern og vindtrekkbånd ligger klare til neste del av prosjektet, nemlig støpingen. Nå skal du lage en betongblanding av 1 del sement til 7 deler støpesand og legge et 30 cm tykt lag hele veien rundt i rennen. Det viktige her, er at du lager blandingen så tørr at du enkelt kan “pusse” overflaten helt rett - konsistensen skal være som fuktig jord.

Ringmur 1

Bland betongen, fyll den over i en trillebår og hell den i rennen. Betongblandingen består av 7 spader støpesand og én enkelt spade sement. Pass på ikke å tilsette for mye vann - heller for tørr enn for våt.

Ringmur 2

Hell 15 cm betong i rennen, legg i arme­ ringsjern og vindtrekkbånd og legg de siste 15 cm betong oppå. Klapp støpen helt flat med spaden, og sørg for at den er rett, har riktige høyde og ender opp i vater.

05
Sett lecablokkene 4 Trinn

Når betongen i rennen har tørket i 4-5 dager, skal du sette de første fire lecablokkene i hjørnene. Og det er nettopp de fire første blokkene du skal konsentrere deg mest om, for ved å sette dem helt perfekt i riktig høyde og avstand, blir det mye enklere å fylle opp mellom dem. Når du har satt de første fire hjørneblokkene, skal de tørke til dagen etter før du fortsetter. Da er du sikker på at de ikke plutselig sklir ut av posisjon når jobben begynner.

Ringmur 1

Bland en bøtte flislim. La det hvile i fem minutter før du rører gjennom igjen. Deretter er limet klart til bruk.

Ringmur 2

Gi den første hjørnesteinen et lag flislim på undersiden, ned mot betongen. Det er viktig at du gir den et relativt tykt lag, på en halv til en hel centimeter, slik at du kan jobbe litt med plasseringen av steinen.

Ringmur 3

Sett de tre neste hjørnesteinene på samme måte som den første, og la dem tørke i et døgn. Dagen etter spenner du ut en murersnor mellom hjørne­ steinene og strammer den opp, slik at du har noe å sikte inn de mellomliggende steinene etter.

Ringmur 4

Følg snorene og fyll opp mellom hjørne­ steinene. Husk at lecablokkene ikke bare skal limes til underlaget, men også til nabo­ steinene. Til å påføre limet, anbefaler vi at du bruker en tannsparkel på 6­8 mm.

Materialer

 • Lecablokker, 15 x 25 x 50 cm
 • LIP Multi Flislim (blå)
 • Sement
 • Støpesand
 • Armeringsjern, 8 mm
 • Vindtrekkbånd

Spesialverktøy

 • Minigraver
 • Tvangsblander
 • Rotasjonslaser

Tidsforbruk

Cirka en uke, inkludert tørketid.

Pris

Cirka 15.000 kroner for en 24 meters ringmur. I tillegg kommer kostnader til leie av en minigraver, tvangsblander og rotasjonslaser.

Vanskelighetsgrad

Det er et stort og tungt arbeid å lage et fundament. Men selve teknikkene er ikke vanskelige.

Tegning

Prinsippet i det perfekte gjør det selv-fundamentet, er at betong støpingen begrenser seg til en relativt flat tykkelse på bare 30 cm. Derfra kan du lime opp lecablokker i den høyden du ønsker å bygge i. I dette konkrete eksempelet avsluttet vi ringmuren cirka 16 cm over bakken rundt.

Blokkene legges forskjøvet, slik at du unngår gjennomgående fuger, som svekker konstruksjonen.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Fundament