Betonia

VIKTIG OM BETONG!

Betong er etsende. Så husk alltid vanntette arbeidshansker og bruk helst vernebriller når du jobber.

SPESIELT MED BETONG

Luftlommer svekker betong. Hvis du skal støpe betong i en form, skal du derfor sørge for å vibrere betongen mens den fortsatt er våt. Sett for eksempel fast en bolt i chucken på en slagbormaskin, og flytt boltens runde hode rundt langs formen, mens maskinen kjører med slagfunksjonen slått på. Fyller du i litt betong og vibrerer skiftvis, blir resultatet perfekt.

BLANDINGSFORHOLD

Betong blandes av sement, sand og stein, og blandingsforholdet oppgis i den rekkefølgen. 1:2:3 betyr derfor 1 del sement, 2 deler sand og 3 deler stein. Steinene varierer i størrelse etter betonglagets tykkelse. En tommelfingerregel sier at de ikke skal være tykkere enn 1/3 av det ferdige betonglaget.

Til oppgaver som krever en glatt overflate, som hagefliser, brukes ikke stein. Da det er kun to tall, for eksempel 1:3, skal betongen derfor ikke tilsettes stein.