BETONG

BLAND SELV: Til store prosjekter, for eksempel et platefundament, er det penger å spare ved å blande betongen selv.

HVA BRUKES BETONG TIL?
Basis: Faststøbning af stolper FASTSTØPING AV STOLPER
Når stolper skal stå godt fast, er det opplagt å bruke tørrbetong. Betongen kan helles “tørr” i hullet, før du tilsetter vann etter anvisningene og rører rundt.
Basis: Gulv, fundament og terrændækGULV OG PLATEFUNDAMENT
Store støpte betongflater som gulv og platefundament har behov for armering, for eksempel i form av armeringsnett.
Basis: Støbning og småreparationer STØPING OG SMÅREPARASJONER
Til mindre støpeoppgaver og småreparasjoner av for eksempel sokkel eller en betongtrapp, klarer du deg fint med tørrbetong, som bare skal tilsettes vann.
HVORDAN JOBBER DU MED BETONG?
Basis: Sådan arbejder du med beton Betong består av vann, sement, sand (grus) og stein, som blandes i et bestemt forhold – avhengig av bruken.

Til mindre oppgaver kan du kjøpe ferdige betongblandinger. Noen skal kun tilsettes vann, andre skal tilsettes både vann og sement. Begge deler er enkelt. Men skal du bruke mye betong, kan du spare penger på å blande selv. Det tørre blandes først, deretter tilsettes vann.
Basis: Sådan arbejder du med beton Du kan blande i balje, tvangsblander eller betongblander. Det er tungt å blande med håndkraft. Men skal du bare blande til en liten reparasjon, lønner det seg ikke å leie store maskiner.

Uansett metode, er det viktig å være nøye med å overholde blandetiden, som er beskrevet på emballasjen.

VIKTIG OM BETONG!

Betong er etsende. Så husk alltid vanntette arbeidshansker og bruk helst vernebriller når du jobber.

SPESIELT MED BETONG

Luftlommer svekker betong. Hvis du skal støpe betong i en form, skal du derfor sørge for å vibrere betongen mens den fortsatt er våt. Sett for eksempel fast en bolt i chucken på en slagbormaskin, og flytt boltens runde hode rundt langs formen, mens maskinen kjører med slagfunksjonen slått på. Fyller du i litt betong og vibrerer skiftvis, blir resultatet perfekt.

VARIANTER AV BETONG
Varianter af beton - tørbeton/støbemiks TØRRBETONG/STØPEMIKS
Ferdig blanding, som kun skal tilsettes vann. Det finnes også utgaver som skal tilsettes sement. Fås i kornstørrelser 0-4 mm og 0-8 mm. I sekker med 25 kg eller i bigbags.
Varianter af beton - bigbagBIGBAG
Til store støpeprosjekt kan du få materialene levert i bigbags – normalt med 500 eller 1000 kg. Både tørrbetong/ støpemiks og sement, sand og steiner til å blande selv leveres i bigbags.
Varianter af beton - grusgravHENT SELV I GRUSTAK
Har du en tilhenger, er det penger å spare på å hente materialene selv. Mange grustak tilbyr både bland selv-materialer og ferdigblandet støpemiks. Prisen er ofte per kubikkmeter masse.
Varianter af beton - færdigblandetFERDIGBLANDET
Store porsjoner til støping av for eksempel gulv og fundament kan leveres ferdigblandet fra betongbil. Betongen kan pumpes ut direkte på støpestedet eller transporteres på bånd.
FARGER OG FIBRE
Beton: farver og fibre Betong krymper litt når det herder, og har derfor behov for armering. Til mindre støpeoppgaver, for eksempel en benk eller en blomsterkrukke, kan du armere med fibre. Fiberbetong fås i ferdige blandinger, som kun tilsettes vann. Fibrene finnes også i “løs vekt”, som blandes i betongen før vannet.
Beton: farver og fibre Det samme gjelder hvis du vil farge betongen. Først blander du farge godt sammen med den tørre betongen, deretter tilsettes vann.

BLANDINGSFORHOLD

Betong blandes av sement, sand og stein, og blandingsforholdet oppgis i den rekkefølgen. 1:2:3 betyr derfor 1 del sement, 2 deler sand og 3 deler stein. Steinene varierer i størrelse etter betonglagets tykkelse. En tommelfingerregel sier at de ikke skal være tykkere enn 1/3 av det ferdige betonglaget.

Til oppgaver som krever en glatt overflate, som hagefliser, brukes ikke stein. Da det er kun to tall, for eksempel 1:3, skal betongen derfor ikke tilsettes stein.