Støp fundament

Støp fundament til uthus selv

Når du først har leid minigraveren, fått på plass containeren og alt er merket opp, går det raskt å støpe fundament til enkle uthus, carport eller garasje. Det tok oss kun fire timer å støpe en 21 meter renne som utgjør fundament til uthuset vårt.

LES OGSÅ: Forskalingsblokk – veien til et solid fundament

Grav dypt – støping av fundament til garasje eller uthus

Når du skal støpe fundament til uthus, garasje og andre uoppvarmede bygninger, kan fundamenet gjerne graves enda lenger ned enn til anbefalt frostfri dybde. Årsaken er at frost kan trenge lenger ned når det ikke er støpt gulv og et isolert fundament som holder på jordvarmen.

LES OGSÅ: Leca blokk: Slik arbeider du med Leca-blokker

Få sjekket grunnen

Det er viktig at du støper ditt fundament på en solid og bærende bunn. Noen steder finner du kanskje ikke en slik bunn, selv om du graver én meter ned. Kjenner du ikke grunnforholdene der du skal bygge fundamentet til et uthus eller en garasje, kan du sjekke geologiske kart, eller forhøre deg hos teknisk forvaltning i kommunen. Eventuelt kan du spørre naboer eller andre som kjenner grunnforholdene der du bor. Ligger den solide bunnen langt nede, kan du bygge opp en bunn av et bærelag, som du kan støpe fundamentet til uthuset oppå.

Når du graver ut til fundament

Når du skal grave ut til fundamentet til uhuset, sparer du deg for både tid og unngår vond rygg hvis du leier deg en minigraver. Har du aldri brukt en minigraver før, lærer du deg det raskt. Funksjonene er enkle, så etter noen få gravetak går det fort å fjerne jorden. Og det går under alle omstendigheter raskere enn å grave med en spade.

Du får også bruk for en container, med mindre du mangler 8 kubikkmeter jord et annet sted i hagen. Så mye jord blir gravd vekk før støpingen av et fundament til garasje eller uthus i dette prosjektet. Lei eventuelt en trillebår med motor hvis containeren ikke kan stå der du graver med minigraveren.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Støp verdens enkleste fundament

Komplett byggeveiledning: Raskt fundament til garasje og uthus

I artikkelen får du en trinn for trinn-veiledning til hvordan du raskest mulig støper et fundament til uthus, garasje eller en annen uoppvarmet bygning.

LES OGSÅ: Smart og billig garasje i byggesett