Hjemmelaget skyvedør til innbygging i vegg

Med et reisverk av tre, en ubeslått dørplate og et sett skyvedørbeslag, kan du bygge inn skyvedøren i skilleveggen uten å kjøpe et ferdig sett.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
6000 kroner

Intro

Når du skal lage en skillevegg med en dør i, dukker det opp noen spørsmål: på hvilken side av veggen skal døren åpnes, og kommer den åpne døren i konflikt med innredningen på den ene eller den andre siden?

Velger du en skyvedør, slipper du å tenke på dette. Døren forsvinner helt enkelt inn i veggen når du åpner den.

Du kan velge å bygge inn ferdige skyvedørse-lementer i skillevegger med stålskjelett, men det krever litt mer rent håndverksmessig, enn det alternativet vi viser her.

Her viser vi nemlig hvordan du bygger en hul skillevegg av to treskjelett, og monterer skyvedøren i hulrommet. Det er en litt billigere, og på noen områder enklere løsning.

Til gjengjeld blir skilleveggen litt tykkere enn en vanlig skillevegg. Med to lag gipsplater på begge sider, blir skilleveggen 20 cm tykk.

For å få helt rette lekter, har vi brukt 39 mm brede Kertobjelker, som er kappet opp i 40 mm høye lekter, men du kan også bruke andre lekter.

Veiledning

01
Treskjelett 15 Trinn

Treskjelettet til veggen skal bestå av to deler, som skyvedøren kan skjules mellom. I første omgang bygger vi bare den ene siden av treskjelettet ferdig. Da kan vi nemlig uhindret komme til for å montere skyvedøren før vi bygger opp den andre delen av veggen.

Vi monterer likevel lekter til begge sidene på gulv, vegger og tak (altså “rammen” til veggen), slik at det er klart for den andre siden av treskjelettet.

Husk å ta høyde for veggens totale tykkelse, etter at det er montert gipsplater, når du bestemmer plasseringen.

1

Bestem plasseringen av veggen. Treskjelettet settes 2,6 cm fra enden av vinduskarmen, slik at det er plass til to gipsplater. Derfra avsettes 14,8 cm (pilene). Veggens totale tykkelse blir 20 cm.

2

Strek opp til lektene (A) på veggen. Lag loddrette streker fra gulv til tak i oppmerkingene. Mål avstanden til ”sideveggen”, avsett samme avstand på motstående vegg og strek opp igjen.

3

Forbor, og slå inn 8 x 80 mm spikerplugger. Pluggene holder godt fast i betong, murstein og lettbetong. Bruk et langt 8 mm bor, og bor i både lekter og vegg. Bruk vanlige skruer til en trevegg.

4

Skru inn pluggene. Det skal sitte plugger/skruer ca hver 50 cm i hele lektens lengde. Gjør det samme på den motstående veggen.

5

Skjær ut til fotlistene nederst. Hvis de er helt enkle, som her, fungerer det. Alternativt må du fjerne dem.

Nå er vi kommet til de vannrette lektene på gulvet og i taket. De skal flukte med lektene på veggen, slik at det skal to parallelle lekter på hhv. gulv og tak.

Her begynner vi med en liten veggstump ut fra endeveggen, så kommer hullet til skyvedøren og deretter den lange skilleveggen. Du må tilpasse veggen slik det passer deg.

Når de vannrette lektene er skrudd fast, kommer turen til de loddrette. Først kappes de til så de passer i høyden. De skal ha samme avstand i hele vegglengden. For å sikre at de står i lodd, merker vi opp på gulvlektene og overfører streken til taket med en lekt og et vater.

1

Merk opp til lektene i taket. Det gjøres lettest med en krittsnor som holdes på yttersiden av lektene. En krysslinjelaser kan også brukes.

2

Skru fast lektene i taket. Hold de to lektene (B) inntil strekene i taket, og skru dem fast med 5 x 80 mm skruer. Et glatt gipstak, som her, er ofte montert på bord med 30 eller 40 cm mellomrom.

3

Merk opp på gulvet, akkurat som du gjorde i taket. Bestem plasseringen til skyvedøren. Plassen døren tar er 83 cm. Vi lager en liten veggstump på 15 cm inn mot den ene av veggene, før døren.

4

Skru fast to lekter (B) i gulvet med 5 x 80 mm skruer for hver 40 cm. Lektene er kappet til så de passer til oppmerkingen til skyvedøren. Forbor med 5 mm bor, slik at lekten ikke sprekker.

5

Sett to stolper (C ) i spenn mellom gulv og tak. Plasser dem på begge sider av døråpningen. Rett dem opp i lodd, og skru dem fast til lektene på gulvet med vinkelbeslag og 4 x 30 mm skruer.

6

Merk opp til de øvrige loddrette lektene (C). Sett en strek 43 cm fra motsatt vegg, og derfra streker per 45 cm. Plasseringen av stolpen merkes med et kryss. Overfør strekene til den andre lekten.

7

Monter vinkelbeslag ved strekene på motsatt side av krysset. Sett opp en lekt mot vinkelen, sjekk med vateret at den står i lodd og sett en strek på lekten i taket. Gjenta dette ved alle strekene.

8

Skjær til alle stolpene, og plasser dem mot vinkelbeslagene. Skru dem fast med 4 x 30 mm skruer. Husk bare å montere lekter i den ene siden, slik at du har fri tilgang til å montere skyvedøren.

Vi har valgt å bygge skilleveggen i tre. Det er et materiale stort sett alle gjør det selv-ere er fortrolige med, og det krever ikke annet verktøy enn det du allerede har i verktøykassen.Ulempen med tre, er at trelekter ofte er mer eller mindre skjeve. Derfor velger vi her å bygge med Kertobjelker, som deles opp i mindre lekter. Kerto er helt snorrette bjelker av mange lag kryssfinér.

Vi kunne også ha laget skjelettet i stål. Det er raskt og nøyaktig, men ikke den billigste metoden. Søk på “gipsvegg” på www.gjoerdetselv.com, og les mer.

Stålprofilene klemmes bare sammen til det er skrudd på gipsplater.

Stålet er lett, og det sikrer dessuten en helt rett og stiv konstruksjon.

02
Skyvedøren 7 Trinn

En skyvedør som er bygget inn i veggen kan ikke ha et tradisjonelt dørgrep; det vil støte mot veggen når døren skyves opp. Derfor setter vi i skyvedørsgrep. Det er nedsenkede grep som kan følge med døren inn i veggen uten å støte mot den.

I toppen av døren skal det skrus fast rullebeslag, slik at døren kan henges opp på en skinne og rulle frem og tilbake.

Føringsskinnen, som døren skal kjøre på, skrus på en vannrett lekt som skrus fast på stolpene.

Her har vi kjøpt en glatt dørplate, en såkalt “celledør”. Den er ikke massiv, men består av en massiv ramme og en innmat av hardt papirmateriale.

1

Bor ut til skyvedørsgrepet. Midt på døren (i høyden) setter du teip, streker opp plasseringen til grepet på den, og borer helt gjennom. Boret tilsvarer senterboret på hullsagen.

2

Bor med hullsagen fra begge sider. Velg en hullsag som er litt større enn den ”dype” delen av skyvedørsgrepet. Start forsiktig med lav fart, så hullsagen ikke løper løpsk og lager stygge merker.

3

Lim fast skålen. Rengjør kanten på skyvedørsgrepet for fett og skitt. Legg lynlim på kanten hele veien rundt. Plasser deretter straks grepet i hullet, og trykk det fast i cirka ett minutt.

4

Lag et spor i bunnen av dørplaten. Sporet skal være et par mm bredere enn styrebeslaget i gulvet. Sporet lages med skivefresestålet som vises på bildet. Stålet brukes i en håndoverfres.

5

Skru den ene delen av rullebeslagene oppå døren. Hvert av de to rullebeslagene består av to deler, som kan justeres i forhold til hverandre. Bak ser du føringsskinnen, som hjulene skal gå i.

6

Juster beslaget. Skru bolten i “middels dybde”. Sett skinnen med rulledelen på bolten. Trekk skinnen lengst mulig tilbake, og mål fra overkanten av dørplaten. Det skal være 7 cm til overkanten av skinnen.

Vil du ha en skyvedør i en eksisterende vegg, er det enkleste å la skyvedøren gå utvendig på den ene siden av veggen. Du slipper å måtte bygge en hel vegg utenpå den gamle; du skal bare sette opphenget direkte på veggen, skjult av en pyntelist. Med en slik løsning kan du til gjengjeld ikke henge opp eller sette noe opp mot veggen på den ene siden.

03
Opphenging 8 Trinn

Nå skal døren endelig henges opp. For at den skal sitte i riktig høyde, har vi bruk for en lekt (D) som glideskinnen til døren kan skrus fast til.

For å sentrere lekten i det 7 cm brede hulrommet, limer og skrur vi 15 mm tykke listestykker (F) utenpå stolpene (C), før lekten blir skrudd fast.

Når døren henger der den skal i høyden, må vi finne ut hvor i veggen den skal bremses. Det skal passe med at skyvedørsgrepet akkurat er å få tak i når veggen er kledd med gips og døren er åpen. Et stoppbeslag sikrer at døren ikke kan åpnes mer enn det.

På gulvet setter vi et styrebeslag.

1

Sett opp dørplaten mot sidestolpen (C). Sett en strek på stolpen 8 cm fra overkanten av dørplaten. Det tilsvarer høyden på skyvedørsbeslaget pluss 1 cm, som er avstanden mellom døren og gulvet.

2

Overfør markeringen til de andre stolpene (C) ved hjelp av et vater. Her skal det sitte en lekt (D) som skal bære glideskinnen til skyvedøren.

3

Skru fast lekten (D) til stolpene med 5 x 80 mm skruer. Begynn med en skrue midt i lekten. Når lekten er i vater, monteres de resterende skruene.

4

Skru opp føringsskinnen i bunnen av lekten. Det er viktig at skinnen sitter midt i hulrommet mellom de to sidene. Fordi hulrommet er 7 cm, skal det være 3,5 cm til midten av skinnen.

5

Dytt to rullebeslag inn i skinnen. Monter bolten i beslag på døren i rullebeslaget. Juster beslagene til døren henger loddrett i riktig høyde. Spenn til kontramutterne.

6

Skru fast styrebeslaget (gulvstyringen) på gulvet, rett utenfor lekteendene. Vær nøye med plasseringen, slik at dørplaten blir sentrert nøyaktig i hulrommet.

7

Sett opp dørplaten slik at du akkurat kan få fatt i skyvedørs­ grepet når veggen senere lukkes med gipsplater. Sett et stoppbeslag i skinnen mot rullebeslaget, og spenn det fast.

8

Sjekk at skyvedøren er sentrert og virker som den skal. Når de resterende stolpene og gipsplatene er montert, er det for sent å gjøre om.

04
Dørhullet 6 Trinn

Nå konsentrerer vi oss om dørhullet. Her skal det bygges opp en karm, som gipsplatene kan sitte fast på.

Men først skal stolpene på den andre siden av skjelettet settes opp, etter samme opskrift som tidligere.

I dørhullet skal det settes lekter, slik at gipsplatene kan gå helt ned til dørkanten. Det skal også bygges opp i anslagssi-den, slik at døren ruller litt inn i veggen når den er lukket.

Som feste til gipsplatene, bruker vi 21 x 95 mm glattkant furu, både vannrett og loddrett. De er trukket litt ut, og fungerer samtidig som karmlister.

1

Sett opp stolpene (C) på den andre siden. Vær nøye med å plassere stolpene ved dørhullet nøyaktig overfor stolpene i den første siden.

2

Sett lekter (E) i overkanten av dørhullet på begge sider. Underkanten av lekten skal være i nivå med overkanten av dørplaten. Lekten settes fast med vinkelbeslag og skruer.

3

Skru platestykker (H) i dørhullet. I anslagssiden (motsatt av dørsiden) skrur du fast fem stykker 9 mm MDF-plate (H) på 10 x 14,8 cm. Sett et stykke øverst og nederst, og resten med like stor avstand. Skru med 4 x 50 mm skruer.

4

Skru fast en 12 x 58 mm list (J) til platestykkene med 4 x 50 mm skruer. Listen plasseres midt i veggen. Øverst går listen helt opp til glideskinnen.

5

Skru fast 21 x 95 mm bord (K) til lektene (E). De er skåret til, slik at de passer øverst i dørhullet. Hold dem inn mot den loddrette listen (J), og skru dem fast. Sett også loddrette bord (K) på begge sider av dørplaten i den motsatte siden.

6

I anslagssiden skal du legge lim på kantene av de to bordene (K). De holdes med en tvinge mot den loddrette anslagslisten (J), mens du skrur dem fast til MDF-platestykkene (H).

05
Gipsplater 4 Trinn

På begge sider av veggen monteres to lag gipsplater utenpå hverandre.

Det gir en god stivhet i veggene. Samtidig gir det muligheten til å henge selv ganske tunge ting på hele veggen.

Det første laget plater skal bare ha skruer nok til å bli hengende. Når du setter opp neste lag, med mange 45 mm gipsskruer, setter du begge platelagene solid fast på en gang.

Det dobbelte skjelettet betyr at det ikke er fare for at du skader skyvedøren når du skrur noe opp på veggen.

Når du har satt på alle platene, kan du sette opp fotlister og sparkle skjøtene mellom gipsplatene.

1

Skru fast gipsplatene (G) til stolpene. Begynn ved veggen på motsatt side av skyvedøren. Begynn med en hel plate. Skruene er 35 mm gipsplateskruer, og det skal bare akkurat være nok til å holde platen.

2

Begynn det andre laget med en halv plate, slik at skjøtene blir forskjøvet. Den tilskårne kanten vender inn mot veggen. Bruk 45 mm skruer, plassert for hver 20 cm langs kantene og for hver 30 cm midt på platen.

3

Sett det andre laget fast. Her over skyvedøren skal du holde et par millimeters avstand mellom gipsplaten og listen, av hensyn til fugen. ”Karmen” går drøyt 2 cm utenfor gipsplatene.

4

Nå skal plateskjøtene sparkles, og det skal tapetseres og males - deretter er veggen ferdig.

Materialer

39 x 40 mm Kertolekter:

 • I alt 15 lekter (A, B, C, D og E) à 480 cm

13 mm gipsplater:

 • 16 stk. (G), à 90 x 240 cm

9 mm MDF-plate:

 • 5 plater (H), à 10 x 14,8 cm

12 x 58 mm glattkant furu:

 • 1 anslagslist (J), 210 cm

21 x 95 mm glattkant furu:

 • 5 karmlister (K) à 210 cm

15 x 34 mm glattkant:

 • 2 stykker (F) à ca 25 cm

Dessuten:

 • Glatt dørplate 4 x 82,5 x 204 cm
 • Skruer: 5 x 80 mm, 4 x 50 mm og 4 x 30 mm, 8 x 80 mm spikerplugger (hvis murvegg)
 • 35 mm og 45 mm gipsskruer til tre
 • PVA-lim
 • 35 x 50 mm vinkelbeslag
 • Grunning til gipsplater
 • Armeringsteip til skjøter
 • Sparkelmasse til gipsplater
 • Akrylgrunning
 • Akrylsparkelmasse
 • Maling
 • Skyvedørsbeslagsett (til 75 kg, fra Svalk) 2 m skinne, 2 rullebeslag, styrebeslag og 2 stoppbeslag
 • 2 skyvedørsskåler
 • Hurtiglim
 • Tidsforbruk

  Cirka 5 dager + tørketid

Pris

Cirka 6000 kr for en 4 meter lang vegg med skyvedør

Vanskelighetsgrad

Ved å lage veggen som et dobbelt skjelett med god plass til skyvedøren mellom, kan det ikke gå galt.

Tegning

Slik bygger vi skjelettet

Skilleveggen består i virkeligheten av to vegger med luft mellom, slik at det er plass til skyvedøren og opphenget.

Slik bygger vi skjelettet

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Skyvedører