Dampsperre: Få huset helt tett

En dampsperre skal være helt tett, og holde varm og fuktig luft inne i huset. Hvis varm luft trenger ut i isolasjonen, der den kan fortettes til vann, resulterer det i råte eller sopp. Her viser vi hvordan du lager tette skjøter i dampsperren.

Tette skjøter på lengder inne i isolasjonen

Dampsperren skal være en 0,15-0,20 mm tykk polyetylenfolie. Den plasseres et stykke inne i isolasjonen, slik at det blir plass til å trekke kabler og rør uten å lage hull i folien.

De enkelte lengdene skal overlappe hverandre med minst 20 cm, og skjøtene teipes sammen. Teipen skal være beregnet til formålet og til den dampsperren du bruker. Verken gaffateip, pakketeip eller annen vilkårlig teip er egnet, fordi de ikke kan holde grepet over lenger tid. Dampsperren skal jo helst holde tett i mange år. Du kan heller ikke nøye deg med å slå trelister på skjøtene, slik du kunne tidligere.

Du skal sørge for at alle skjøter skjøtes over et fast underlag (stolper eller sperrer).

1. For at koblingsbokser, kabler og andre installasjoner ikke skal bryte dampsperren, bør du plassere plastfolien et stykke inne i isolasjonen.

2. Dampsperren skal sitte på den varme siden av isolasjonen (inn mot huset), men du kan fint flytte den 1/3 inn i den totale isolasjonen. Ved 150 mm isolasjon, kan dampsperren altså sitte 50 mm inn.

3. Skjøtene skal være på et fast underlag, for eksempel en stolpe eller en sperre, og skal sikres med dampsperreteip.

LES MER: Derfor SKAL du bruke dampsperretape

Tette skjøter i innvendige hjørner

Der dampsperren stopper eller skal sitte inn mot andre “tette” materialer, er det smart å bruke et klebende butylbånd. Det er en klebemasse som hefter på nesten alt, uten at den blir tørr.

Der dampsperren møtes fra to sider i et innvendig hjørne, skjøtes den på samme måte som på flatene over et fast underlag. La lengdene møtes i en bred overlapp, slik at du unngår en skjøt inne i hjørnet. Teipen vil ikke holde fast skjøten, hvis du skjøter lengdene midt inne i hjørnet.

1. Sørg for at folien er trykket helt inn i hjørnet, og lag en overlapping som er så bred at den rekker til et fast underlag (stolpe) på begge sidene av hjørnet.

2. Bruk dobbeltsidig dampsperreteip på det underste laget, rett over det faste underlaget. Det holder folien fast, samtidig som det holder på det neste laget folie.

3. Dampsperrens overlapping forberedes med et butylbånd. Trykk folien godt fast i klebemassen. Det er viktig at folien ligger glatt uten folder, ellers kan du ikke være sikker på at den holder seg tett.

4. Forsegle overgangen fra det øverste laget til det nederste. Bruk alminnelig dampsperreteip over en stolpe.

Tette skjøter når kablene skal ut gjennom dampsperren

Noen ganger kommer du ikke utenom å trekke kabler eller rør gjennom dampsperren. Sørg for fast underlag, og bruk butylbånd til å forsegle rundt kablene eller rørene.

En av de største utfordringene er å lage en tett dampsperre rundt rør, kabler, takføtter, synlige takbjelker og andre steder der de store flatene blir brutt. Det finnes mange forskjellige typer mansjetter til formålet, men de er sjelden å finne som hyllevarer i byggvarehusene. Heldigvis kan du likevel lage en tett gjennomføring selv.

1. Begynn med å lage et fast underlag, som du kan tette inn mot. Det kan du gjøre med f.eks. litt kryssfinér eller en annen stabil plate, som settes rundt hindringen i plan med dampsperren.

2. Sett butylbånd på underlaget, så tett på røret eller kabelen som mulig. Dampsperren tilpasses, slik at den sitter stramt, og trykkes godt fast i butylbåndet.

3. Dampsperren tettes godt rundt kabelen eller røret, der det stikker ut gjennom dampsperrefolien. Bruk enten damp-sperreteip eller en fugemasse som er beregnet til formålet. Demed er du klar til det neste laget med isolasjon.

Tett langs dører og vinduer

Overgangen mellom veggen og vindus- eller dørkarmen er litt utfordrende. Det skal nemlig være dampsperre helt inn i bunnen av mellomrommet, og det skal tettes godt.

Et av de kritiske punktene, er der dampsperren skal sitte inn mot lysåpningen til dører og vinduer. Det finnes spesielle hjørne-, kant- og lysåpningsenheter, som kan gjøre jobben lettere. Men gjør du det riktig, kan du fint lage en god og tett tilkobling til eksisterende dører og vinduer med en vanlig dampsperrefolie.

1. Start med å lage et fast underlag av kryssfinér, som kan understøtte plast-folien hele veien rundt i lysåpningen.

2. Før dampsperren fra veggen inn i fugen, og sett den fast til kryssfinéren med dobbeltsidig teip eller butylbånd.

3. Sett fast en strimmel dampsperre på karmen, f.eks. med dobbeltsidig damp-sperreteip. Strimmelen skal være så bred at den rekker inn i bunnen av fugen og over til det opprinnelige faste underlaget (1).

4. Strimmelen skjøtes med dampsperren fra veggen med teip på et fast underlag. Når det er lagt gips på veggen, fuger du mellom karmen og veggen.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Isolering