Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Sokkelen får ofte lov å stå urørt, uten noen form for forandring når huset for øvrig isoleres utvendig. På mange måter er det både ergerlig og dumt. Huset virker harmonisk når det blir et sprang fra den nye fasaden inn til sokkelen.

Samtidig vil den kalde sokkelen trekke varme fra huset. Særlig når det er en kjeller bak sokkelen. Men dette gjør vi noe med her – faktisk det beste vi kan gjøre: vi isolerer nemlig sokkelen utvendig, og isolasjonen dekkes av en solid pussoverflate.

Fordelene er mange. Vi sparer utgifter til fyring, fordi det er en kjeller bak sokkelen. I tillegg reduserer vi risikoen for kondens og fuktproblemer. Den armerte pussen skjuler også sprekker og reparasjoner, den trenger ikke males og sprekker stort sett aldri.

I tillegg har du alle fordelene med å isolere på utsiden, i stedet for på innsiden: murverket beskyttes mot fukt og kulde, der innvendig isolering “setter muren ut i kulden”. Vi unngår kuldebroer ved skillevegger og hjørner, og vi forstyrrer ikke dagliglivet inne i huset.