Kingspan: Smart isolasjon til fasaden!

Så effektivt har du aldri kunnet etterisolere: Nytt spennende materiale satt utenpå fasaden, gir et gammelt hus et moderne energiforbruk. Se hvordan du bruker det.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 uker
Pris
700 kr/m2

Intro

Det er på tide at vi tar til oss den effektive isoleringsverdien i Kingspans skumplater. Med en såkalt lambda-verdi på 20 og 21, er Kingspan rundt regnet dobbelt så effektiv som fasadeisolasjon i forhold til den isolasjonen vi ofte bruker. For å oppnå ønsket effekt, kreves det dermed bare halvparten så tykk isolasjon.

Les mer om isolasjon

Samme effekt i halv tykkelse

Både brannsikkerhet og evnen til å transportere fukt ut av konstruksjonen er testet og godkjent i en rekke løsninger – som i den pakkeløsningen vi bruker i denne historien, der utgaven "K5 Kooltherm" settes utenpå et murhus og dekkes med en armert puss.

Prisen er kanskje litt mer enn den dobbelte av hva du betaler for tradisjonelle materialer, som mineralull, polystyren og papirull. Du må altså ofre litt mer for å isolere med Kingspan enn med et tradisjonelt isolasjonsmateriale, men kun litt, fordi du bare skal bruke halvparten så mye.

Les mer om: isolering av loft

Mer plass å bo på

Den effektive isoleringsevnen er selvsagt også interessant når vi bygger nytt. Med dagens krav til isoleringsevne, vil materialet ofte spare 15- 20 centimeter i ytterveggens totale tykkelse. Det betyr ikke bare at du kan slippe meget tykke yttervegger, du får også mer plass å bo på med den samme husstørrelsen.

Prisen er høyere, men hvis det betyr at du unngår store og kostbare utgifter, som å legge nytt tak, så er en liten tilleggskostnad for isolasjonen uten særlig betydning.

Den effektive isolasjonen selges blant annet som en pakkeløsning, der platene pusses. Teknikken du ser her, tilsvarer stort sett å etterisolere utvendig med mineralull og puss. Med samme mulighet til å gjøre huset flott og tidsriktig. Men på halvparten så mye plass.

Maksimal etterisolering på minimal plass

Det er en stor oppgave å isolere hele huset utenfra med høyeffektive isolasjonsplater og armert puss - men det er en oppgave som du fint kan gi deg i kast med, hvis du har tid og pågangsmot. For selv om produsenter og forhandlere umiddelbart tenker på det som en løsning for fagfolk, klarer du det selv, bare du er påpasselig nok.

Løsningen vi viser er ekstra sikker, fordi vi bruker to lag isolasjon. Det koster bare litt mer enn samme tykkelse i ett lag. Det er også ideelt for gjør det selv-ere, fordi det fjerner kuldebroer, som lett oppstår fordi de harde platene ikke kan presses sammen hvis de møtes litt skjevt. Den ekstra arbeidsgangen betyr lite i det totale regnskapet.

I tillegg avslutter vi jobben ekstra nøye - eller rettere sagt så begynner vi ekstra nøye, for vi starter med å isolere sokkelen. Vi graver et spadestikk ned rundt hele huset, limer på plater av polystyren på sokkelen, og dekker dem med armert sokkelpuss. Sokkelisolasjonen kan lages tykkere og føres ned i full dybde, men denne løsningen gir også en stor effekt, med et enklere, overkommelig inngrep.

Veiledning

01
Sokkelen isoleres og pusses 5 Trinn

På sokkelen anbefaler produsenten ikke den høyeff ektive isolasjonen. Her bruker vi i stedet polystyrenplater.

Jobben begynner med å få kontroll på kabler, dreneringsrør, målerskap, ventilasjonskanaler også videre på husets ytterside, slik at de ikke skaper problemer underveis, eller blir dekket til hvis du skal kunne komme til dem. Det kan hende du må bestille en kabelpåvisning fra strømleverandøren din.

Kingspan isolasjon: Grav ut rundt sokkelen 1

Grav ut rundt sokkelen. Hvis det ikke er problemer med oppstigende fukt i sokkelen, er det ofte ikke noe stort poeng i å isolere dypt. Isolerer du bare et spadestikk ned, stopper du mye av kulden fra bakken.

Kingspan isolasjon: Lim fast polystyrenplatene på sokkelen 2

Lim fast polystyrenplatene på sokkelen med en godt klebende mørtel. Sørg for at overkanten danner en vannrett linje i den høyden du ønsker at isolasjonen på veggen over skal begynne.

Kingspan isolasjon: Sett også fast platene med isolasjons-plugger 3

Sett også fast platene med isolasjons-plugger. Jorden og limet vil holde platene mot sokkelen, men med plugger sikrer vi oss ytterligere mot at de ikke skal skli. Gi mørtelen et døgns tid til å herde først.

Kingspan isolasjon: Trykk armeringsnett inn i mørtelen 4

Trykk armeringsnett inn i mørtelen. Press det godt inn i den bløte mørtelen med et stålbrett, slik at nettet akkurat blir skjult. Mørtelen trekkes på polystyrenplatene med stålbrett og tannsparkel.

Kingspan isolasjon: Puss over sokkelen med mørtel 5

Puss over sokkelen med mørtel. Når det første laget mørtel har hatt en dag på å bli fast, dekkes det med et nytt, tynt lag mørtel. Det filses eller glattes med en svamp, alt etter hva som er enklest.

02
Sett isolasjon på veggens ytterside 8 Trinn

Isolasjonsplatene skal limes på en ren, mineralsk overflate, som for eksempel murstein eller puss. Flaten skal være så plan at det på det meste er 1 cm forskjell målt over en veggstrekning på én meter.

Vi legger to lag isolasjon for å lukke kuldebroene som vil oppstå der du ikke får de harde platene til å passe helt.

Platene trykkes nøye i plan. Mørtelen eller litt utgraving i platene kan kompensere for små ujevnheter. Til slutt sikrer vi begge lagene isolasjon med termoplugger.

Kingspan isolasjon: Lag veggen helt jevn 1

Lag veggen helt jevn. De harde platene gjør det viktig å ha en så plan flate som mulig. Sålbenker fjernes, kuler og utstikk hugges av eller slipes ned med en diamantslipekopp på vinkelsliperen.

Kingspan isolasjon: Fordypninger kan fylles med mørtel 2

Fordypninger kan fylles med mørtel. Du kan bruke samme mørtel som du bruker til å lime fast isolasjonen - som også brukes til den armerte grunnpussen.

Kingspan isolasjon: Bunnlistene settes fast oppå sokkelisolasjonen 3

Bunnlistene settes fast oppå sokkelisolasjonen. Hvis det er ujevnheter bak listene, kan du legge inn avstandsklosser, slik at listene ikke presses skjeve.

Kingspan isolasjon: Mørtelen trekkes ut på isolasjonens bakside 4

Mørtelen trekkes ut på isolasjonens bakside med en 10 mm tannsparkel. Den røres opp etter anvisningen. Er det for­ dypninger på veggen, kan du legge ekstra mørtel på platen der fordypningene er.

Kingspan isolasjon: Isolasjonsplatene limes opp 5

Isolasjonsplatene limes opp. De skjæres til med en skarp kniv, slik at rekkene legges i forband. På et utvendig hjørne setter du platene skiftvis fra hver side.

Kingspan isolasjon: Er det litt utstikk på veggen, kan du lage plass i isolasjonen 6

Er det litt utstikk på veggen, kan du lage plass i isolasjonen. Platene skal legges i plan, og mens mørtelen gjør det mulig å kompensere for fordypninger, kan du også tilpasse platene til små utstikk.

Kingspan isolasjon: Dagen etter monteres neste lag isolasjon 7

Dagen etter monteres neste lag isolasjon utenpå det første laget. Platene i de to lagene forskyves, så alle skjøter dekkes. Da unngår du kuldebroer tvers gjennom isola­ sjonen der platene ikke sitter helt tett.

Kingspan isolasjon: Isolasjonen sikres med plugger 8

Isolasjonen sikres med plugger. Jo mer utsatt huset ditt er, desto flere plugger skal du sikre med. For de fleste hus, klarer det seg med to eller tre plugger til hver plate.

03
Isolasjonen dekkes med armert puss 8 Trinn

Du bruker samme mørtel til å dekke isolasjonen, som du har brukt til å lime den opp på veggen med.

Selv om det totale pusslaget bare skal være 10-12 mm tykt, bygges det opp i tre omganger. Første dag trekker du på det laget som armeringsnettet trykkes ned i. Dagen etter trekker du på enda et tynt lag med samme mørtel, og 1-2 uker senere avslutter du med et tynt lag sluttmørtel i ønsket farge. Det er flott, og det holder lenge.

Kingspan isolasjon: Hjørner sikres med hjørnelister 1

Hjørner sikres med hjørnelister, som trykkes inn i mørtel. Også kantene rundt vinduene sikres med kantlister, og hjørnet forsterkes med 10 cm brede nettlengder som settes over nettet til kantlistene.

Kingspan isolasjon: Mørtelen trekkes på isolasjonen 2

Mørtelen trekkes på isolasjonen med et stålbrett. Det skal være minst 6 mm tykt. For å sikre et jevnt lag, kan du trekke gjennom mørtelen med en 10 mm tannsparkel, før du glatter den ut.

Kingspan isolasjon: Armeringsnettet trykkes inn i mørtelen med stålbrettet 3

Armeringsnettet trykkes inn i mørtelen med stålbrettet. Overlapp minst 10 cm. Veggen glattes mens nettet jobbes inn i mørtelen. Du kan tilføye litt mørtel, men pass på at nettet ikke forsvinner helt.

Kingspan isolasjon: Et nytt lag mørtel trekkes utenpå dagen etter 4

Et nytt lag mørtel trekkes utenpå dagen etter. Det forsterker og jevner ut, men det skal ikke være mer enn 2-3 mm tykt, for nettet bør til slutt ligge i den ytterste tredjedelen av pusslaget

Kingspan isolasjon: Mørtelen arbeides sammen 5

Mørtelen arbeides sammen med sirkelbevegelser når den har satt seg litt. Alt etter hva du vil, kan du bruke et fast skumbrett eller et hardt pussebrett.

Kingspan isolasjon: Den innfargede mørtelen trekkes på med stålbrett 6

Den innfargede mørtelen trekkes på med stålbrett når grunnmørtelen har herdet minst en uke. Produsenten anbefaler kun lyse farger. Da unngår du at sola vil varme opp isolasjonen for mye.

Kingspan isolasjon: Den innfargede mørtelen pusses med et plastbrett til formålet 7

Den innfargede mørtelen pusses med et plastbrett til formålet. La den sette seg, og glatt den ut ved å bevege brettet i sirkelbevegelser.

Kingspan isolasjon: Sålbenkene kles med fliser 8

Sålbenkene kles med fliser, en stålplate eller noe annet. Sålbenkene er helt enkelt skrå flater på isolasjonen inne i lysåpningen, som er pusset som resten av veggen. Ut mot sidene tettes det med en fugemasse.

Materialer

 • Sokkelisolasjon, 80 mm eps
 • Sokkelpuss (weber.therm 260 EF-A)
 • Bunnlister (weber.therm 390) med festeplugger
 • Fasadeplater, 80 mm (Kingspan K5 Kooltherm)
 • Lim- og armeringsmørtel (Weber.therm plus ultra)
 • Termoskruplugger med isoleringspropper
 • Sokkelnett
 • Hjørneprofiler med nett (weber.therm 314)
 • Armeringsnett (weber.therm 397 EF-net)
 • Innfarget sluttpuss
 • Fliser til sålbenkene (du kan også bruke et stålbeslag)
 • Byggfugemasse

Tidsforbruk

2-5 uker, avhengig av erfaring, husets størrelse og antall vinduer og andre brudd i overflaten.

Pris

Fra ca 700 kroner per kvm.

Vanskelighetsgrad

Dette er ikke noe nybegynnerprosjekt, men er du nøye når du setter opp platene, kan du få et virkelig godt - og flott - resultat.

Tips & Triks

Derfor er det mer effektivt å isolere utenfra

Det er 30 prosent mer effektivt å isolere ytterveggene utenfra, enn å isolere dem fra innsiden, fordi huset pakkes fullstendig inn i isolasjon. Isolerer du innvendig, vil det skapes kuldebroer ved skillevegger, i utvendige hjørner og ved sokkelen. Ved vinduer og i etasjeskiller vil det også ofte forsvinne ut varme.

En utvendig etterisolering har også andre fordeler, ikke minst at de gamle veggene vil bli stående tørt og varmt, der en innvendig etterisolering gjør dem mer utsatte. I tillegg gir du ytterveggen en ny, sunn og ofte flottere og mer tidsriktig overflate. Men løsningen har sine svakheter også, særlig hvis du gjerne vil bevare det opprinnelige utseendet på huset.

Fordeler

 • Du sparer 30 prosent mer i fyringsutgifter enn ved samme tykkelse innvendig isolering.
 • Du kan fornye husets utseende.
 • Huset får en ny og tett fasade.
 • Kuldebroene forsvinner.
 • De gamle ytterveggene kommer til å stå lunt og tørt.
 • Arbeidet påvirker ikke innendørs.
 • Boligarealet blir ikke mindre.
 • Rør, strøm og lister kan sitte.
 • Nye vinduer, dører og tilbygg samles i den nye fasaden.

Svakheter

 • Det er dyrere å isolere fra utsiden enn fra innsiden.
 • Du må endre husets utseende.
 • Små takutstikk må utvides.
 • Vinduer og dører må ofte flyttes ut i fasaden.

Ved skillevegger og i etasjeskiller forsterkes kuldebroene når du etterisolerer innvendig. Fargene viser hvordan varmen beveger seg gjennom veggen fra en 20 grader varm stue til uteluft på minus10 grader. Den utvendige etterisoleringen (i midten) fjerner kuldebroen helt som ønsket - men når du etterisolerer inne (til høyre), avslører tallene for temperatur og relativ fuktighet helt inne i hjørnene at de - overraskende - ofte blir kaldere og mer fuktige.

Ved sokkelen gir utvendig etterisolering stor effekt. Setter du 50 mm polystyren på de øverste 60 cm av en massiv betongsokkel, vil kulden mot gulvet bremses effektivt.

Ved vinduene bryter utvendig etter isolering kuldebroene langs karmen bedre enn en innvendig. Enda bedre blir det hvis vinduet flyttes frem i isolasjonen.

Mange typer utvendig isolasjon

Kingspanisolasjonen er bra, men ikke overalt. Heldigvis finnes flere forskjellige muligheter, med forskjellige egenskaper.

Du kan isolere utvendig på mange måter, men ofte handler det om å sette plater direkte på veggen og pusse dem, eller å legge isolasjon inn et treskjelett, som dekkes av kledning eller plater. Å sette isolasjon direkte på veggen er enklest og koster minst plass, men veggen skal kunne tåle å bære isolasjonen og pussen. Et treskjelett gir deg muligheten til alle typer overflater - tre, puss, eller en kombinasjon av disse. Det gir deg også muligheten til å lage et ventilert lag i veggen.

Skjelett og kledning

Skjelett og kledning.
Et treskjelett bygges på fasaden, fylles med isolasjon og dekkes av bord eller plater. Fungerer godt på både gamle trehus og murvegger. Stort sett alle typer isolasjonsplater kan brukes.

Puss på ventilerte plater

Puss på ventilerte plater.
Et treskjelett bygges på fasaden, fylles med isolasjon og dekkes av plater som pusses. Oppbyggingen gjør det mulig å lage ventilasjon på baksiden av platene, og sikre at fukt i veggen fjernes effektivt.

Mineralull og puss

Mineralull og puss.
Plater av mineralull settes på den gamle fasaden, og dekkes med armert puss. Teknikken brukes på både mur- og trevegger. På muren limes og boltes platene fast, på treveggen brukes bare bolter.

Kingspan bak tynn skallmur

Kingspan bak tynn skallmur.
Den gamle veggen og isolasjonen erstattes av bedre isolasjon og murstein. Metoden krever en stor innsats, men gir en moderne energiløsning uten å endre husets utseende - hvis du har teglsteinsvegg fra før.

Polystyren og teglfliser

Polystyren og teglfliser.
Isolasjonsplater settes på fasaden, og dekkes av tynne fliser av teglstein. Flisene finnes i mange farger og typer, også som en gammel tørrmur.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Isolering