Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
Den gamle fasaden og isolasjonen erstattes av Kingspan isolasjon.

Den gamle fasaden og isolasjonen erstattes av Kingspan isolasjon.

Det er på tide at vi tar til oss den effektive isoleringsverdien i Kingspans skumplater. Med en såkalt lambdaverdi på 20 og 21, er Kingspan rundt regnet dobbelt så effektiv som fasadeisolasjon i forhold til den isolasjonen vi ofte bruker. For å oppnå ønsket effekt, kreves det dermed bare halvparten så tykk isolasjon.

Les mer om isolasjon

Kingspan isolasjon: Samme effekt i halv tykkelse

Både brannsikkerhet og evnen til å transportere fukt ut av konstruksjonen er testet og godkjent i en rekke løsninger – som i den pakkeløsningen vi bruker i denne historien, der utgaven "K5 Kooltherm" settes utenpå et murhus og dekkes med en armert puss.

Prisen er kanskje litt mer enn den dobbelte av hva du betaler for tradisjonelle materialer, som mineralull, polystyren og papirull. Du må altså ofre litt mer for å isolere med Kingspan enn med et tradisjonelt isolasjonsmateriale, men kun litt, fordi du bare skal bruke halvparten så mye.

Les mer om: isolering av loft

Kingspan isolasjon gir mer plass å bo på

Den effektive isoleringsevnen er selvsagt også interessant når vi bygger nytt. Med dagens krav til isoleringsevne, vil materialet ofte spare 15- 20 centimeter i ytterveggens totale tykkelse. Det betyr ikke bare at du kan slippe meget tykke yttervegger, du får også mer plass å bo på med den samme husstørrelsen.

Materialet er vellykket brukt i stor stil i Tyskland gjennom mange år. Du kan lese mye mer om Kooltherm på spu-isolering.no, eller på nettsidene til Kingspan: kingspan.com.

Last ned hele artikkelen, og få en utførlig trinn for trinn-veiledning til hvordan du etterisolerer huset ditt med Kingspan.