Spar penger med utvendig isolering

Utvendig isolering stenger kuldebroer og utettheter, og sparer deg for mange penger i fyringsutgifter. Her kan du se hvordan du isolerer en vegg utvendig – trinn for trinn.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 uker
Pris
700 kr/m2

Intro

Nå skal du få se hvordan du kutter utgiftene til oppvarming av huset ditt med flere tusenlapper i året, gir huset en helt ny fasade og setter de slitne ytterveggene inn i le for vind, regn og kulde – for et beløp som tilsvarer et kjøkken i mellomklassen. Vel å merke om du gjør jobben selv, for det er en stor jobb. Det må du også forvente, når du i stedet for å reparere litt, velger å legge isolasjon utenpå hele huset og å bygge opp en fullstendig ny overflate oppå isolasjonen.

Til gjengjeld får du en langt mer effektiv energiløsning enn ved innvendig isolering, og den pussede overflaten kan med sin innfargede mørtel stå flott og uten maling i mange år. Og når det ender opp som en stor oppgave, skyldes det også at de fleste benytter muligheten til å gjennomføre drømmen om å endre dører og vinduer og skifte til lavenergivinduer, for alle spor av endringene forsvinner bak den nye pussen.

Les mer om isolasjon

Det samme gjør de gamle veggene, og mange vil nok unngå en så voldsom forvandling hvis de bor bak flotte yttervegger. Men huset her hadde vokst fra å være et lite sommerhus til å bli en villa med dårlig isolering bak pussen, porebetongen og treet, og en helhetlig pusset fasade ville bli en stor forbedring.

Å få isoleringen til å sitte på veggen er like enkelt som å trekke på seg en ullgenser, det tar bare lenger tid. Utfordringen kommer i pusslagene, det som tilsvarer husets vind- og regntette jakke. De har før vært forbeholdt murerne, men den nye mørtelen fra Skalflex er så seig og klebende at også vi gjør det selv-folk kan få den til å sitte på isolasjonen og armere den med kantskinner og glassfiber. Ytterst legges et tynt lag mørtel. Innfarget, slik at du slipper å male – ikke bare nå, men i mange år. Og bra er det, for huset vil holde seg pent og være verd å bevare langt inn i fremtiden.

LES OGSÅ: Dobbeleffekt med Kingspan isolasjon

I denne byggeveiledningen får du:

  • Trinn for trinn-veiledning
  • Arbeidstegning
  • Komplett materialliste
  • Video
  • 3D-modeller

Utvendig etterisolering med puss

Du sparer mer energi ved å etterisolere huset utvendig enn ved å legge samme lag isolasjon på innersiden av veggene. Normalt rundt 30 prosent mer. Utvendig isolering dekker nemlig også foran skillevegger, tak og gulv. Den pakker inn de kalde hjørnene, og den lukker mange utettheter, som ellers er vanskelig å fange.

Utvendig etterisolering med puss

Utvendig isolering dekker hele fasaden, og dekker de fleste sprekkene i den gamle konstruksjonen.

Innvendig isolering

Innvendig isolering dekker ikke ved tak, gulv og skillevegger, og hjørnene isoleres ikke godt nok.

Utvendig isolering: Gammel fasade renses og slipes

Gammel fasade rensesog de største bulene slipes ned. Rundt vinduer og dører skjæres falser, så vi kan isolere helt inntil karmene.

Utvendig isolering: Den nye isoleringen limes og festes på den gamle fasaden

Den nye isoleringen limes og festes på den gamle fasaden. Platene av fast mineralull fås i tykkelser fra 30 til 200 mm.

Utvendig isolering: Et solid pusslag trekkes ut over isolasjonen

Et solid pusslag trekkes ut over isolasjonen. Den seige grunnmørtelen armeres med glassfiber, og hjørnene dekkes av metallskinner.

Utvendig isolering av grunnmur: Det ytterste pusslaget lages av en innfarget mørtel

Det ytterste pusslaget lages av en innfarget mørtel, som kan stå i mange år uten at den krever noe ytterligere vedlikehold.

Veiledning

01
Veggen klargjøres 4 Trinn

Uansett hva huset ditt er bygget av kan du pakke det inn i fasadeisolering - stort sett. Tre, murstein og porebetong, den diffusjonsåpne mineralullen og pussflaten fungerer godt på alt sammen.

Men forarbeidet og oppsettingen av fasadeplatene vil naturligvis variere.

På huset her arbeider vi på porebetong, puss og trekledning i en gavl. Treverket vender vi tilbake til.

Isolasjonen klarer opp til 10 mm buler, men jobben går bedre og koster mindre lim hvis veggen er mer glatt. Vi går derfor over pussen med en slipekopp. Deretter skjærer vi falser ved dører og vinduer, slik at vi kan isolere mot karmene.

Utvendig isolering av grunnmur: Den ujevne pussen slipes jevn 1

Den ujevne pussen slipes jevn med en diamantslipekopp på en vinkelsliper, og med en finere slipekopp kjører vi raskere over den malte porebetongen.

VIKTIG! Det støver masse, så støvmaske og sikkerhetsbriller er helt uunnværlige.

Utvendig isolering: Nye vindushull og tilsvarende endringer skjæres til 2

Nye vindushull og tilsvarende endringer skjæres til. Først skjæres det så dypt som mulig med en diamant skjære skive. Det er enklest med en sirkelsag, men du kan også bruke en stor vinkelsliper. Bruk bajonettsag til slutt.

Utvendig isolering: I overkanten og sidene av vinduer og dører skjæres enda et spor 3

I overkanten og sidene av vinduer og dører skjæres enda et spor 3,5 cm fra hullet, slik at vi kan fore karmene med 30 mm isolering. Det er ikke nødvendig hvis du flytter ut vinduene slik at fremkantene sitter ut mot den utvendige isoleringen.

Når sporet er skåret fra forsiden, hugges steinen av med en meisel, slik at du lager en fals.

Utvendig isolering: I bunnen av vindushullene skjærer vi dypere falser 4

I bunnen av vindushullene skjærer vi dypere falser. De skal gi plass til helt nye sålebenker, som vi bygger av de faste isolasjonsplatene og puss. Det hindrer kuldebroer - og forteller noe om hvor solid den nye veggen faktisk er.

02
Veggflaten isoleres 5 Trinn

Når du er ferdig med det støyende, støvende og tidkrevende forarbeidet med å skjære og slipe i den gamle murveggen, er det en oppriktig fornøyelse å ta fatt på det arbeidet som viser fremgang.

Ikke minst den fasen som handler om å pakke inn huset i mineralull. Det tar sin tid, og du skal tenke deg om og planlegge langt fram hvis du vil utnytte platene optimalt, med så få skjøter som mulig. Men det kan ikke gå så veldig mye galt, selv ikke for nye i faget. Og her hvor vi setter pluggene i store porebetong-blokker er det enkelt å unngå å treffe fuger - det er litt verre i mursteinsvegger.

Isolering grunnmur utvendig: Først fester vi sokkelprofilen 1

Først fester vi sokkelprofilen (A) på veggen med spikerpluggene som følger med dem. De røde plastskivene kan utligne ujevnheter i muren - eller forsterke monteringen. Spesielt ved murstein hjelper de lange hullene til med å holde prof len rett.

Utvendig isolering: Isoleringsplatene skjæres til og påføres lim på baksiden 2

Isoleringsplatene (B) skjæres til og påføres lim (C) på baksiden. Er veggen ujevn, lar du limet sitte i seks tykke klatter. Er muren jevn, får du en enklere og bedre montering ved å trekke det ut med en grov tannsparkel.

Utvendig isolering: Isolasjonen trykkes fast på veggen 3

Isolasjonen trykkes fast på veggen. Vi begynner i bunnen ute ved et hjørne, der vi setter kanter skåret fra fabrikken ytterst. Neste rekke settes forskjøvet, slik at de loddrette skjøtene ikke ligger over hverandre. Hjørnet bygges i skift fra begge sider.

Isolering grunnmur utvendig: Spikerpluggene settes 4

Spikerpluggene (D) settes avhengig av hva veggen består av, og hvor utsatt huset ligger. Først settes noen få inne på hver plate, bare for å holde den. Senere, i et litt større område, setter du på de pluggene som holder fiere plater i skjøtene.

Utvendig isolering: Spikerpluggen bankes inn i hullet 5

Spikerpluggen bankes inn i hullet. Kragen senkes noen millimeter inn i isolasjonen, slik at den ikke sjenerer når pussen trekkes på. Hvis pluggen ikke tar godt tak i underlaget, trekker du den ut og prøver igjen litt ut til en av sidene.

03
Fals og sålebenk 3 Trinn

Utvendig isolering: I sidene og overkanten av vindus-og døråpninger legger vi 30 mm isolasjon 1

I sidene og overkanten av vindus-og døråpninger legger vi 30 mm isolasjon. De tynne isolasjonsplatene skjærer vi til med en gammel kniv, slik at de passer så nøyaktig som mulig før de smøres med rikelig med lim og trykkes fast i falsen.

Utvendig isolering: Under vinduet skjærer vi isolasjonen skrått av 2

Under vinduet skjærer vi isolasjonen skrått av, slik at den nye sålebenken kan ligge på snittet. Den trekantede strimmelen limer vi her fast i falsen (se tegningen ovenfor).

Utvendig isolering av grunnmur: ålebenken bygger vi også av isolasjonsplatene 3

Sålebenken bygger vi også av isolasjonsplatene. Platen skal rage cirka 3 cm ut ved underkanten. Fremkanten skjæres i rett vinkel, mens bakkanten skråskjæres. Platen limes fast og sikres om mulig med noen spikerplugger.

04
Isolasjon på tre 3 Trinn

Utvendig isolering: Den trekledde gavlen isolerer vi også 1

Den trekledde gavlen isolerer vi også. Ikke av hensyn til varmen, for loftsrommet er uoppvarmet, men for å skape en helhetlig pusset overflate. Vi nøyer oss derfor med 30 mm isolasjonsplater. For å treffe det rette nivået stifter vi på avstandslister.

Utvendig isolering: Trekanten dekkes med 15 mm takkryssfinérplater 2

Trekanten dekkes med 15 mm takkryssfinérplater (L) med fjær og not. De vil dels bringe isolasjonen ut i riktig nivå, og dels gir det et mer stabilt underlag. Platene skrus fast med skruer som skal rekke helt inn i treveggen under.

Utvendig isolering: Utenpå kryssfinérplatene setter vi på 30 mm isolasjonsplater 3

Utenpå kryssfinérplatene setter vi på 30 mm isolasjonsplater. De festes med treskruer gjennom plastkrager i stil med dem på spikerpluggene - og uten lim. Herfra behandles også denne veggen akkurat som de øvrige veggene.

05
Armert grunnpuss 9 Trinn

Når isolasjonen er på plass, venter neste oppgave: Nå skal den dekkes med et 8-10 mm tykt lag med armert puss.

Prinsippet er at mørtelen (E) trekkes ut på isolasjonen, deretter trykkes nettet (H) inn i den bløte mørtelen, så trekkes enda litt mørtel over, før alt til slutt arbeides godt sammen og glattes ut.

Men før du pusser de store flatene, sikrer du underkanten med sokkelnett (F), og kanter styrkes med hjørneprofiler (G). Det koster mye tid, og for å få pusslaget til å henge sammen på hele flaten, skjæres armeringen helst til på forhånd.

Fordi isolasjonen ikke bør få sollys i mer enn 2-3 dager, pusser vi hver vegg, før vi begynner å isolere den neste.

Utvendig isolering: Den bløte grunnpussen trekkes på isolasjonen med et stålbrett 1

Den bløte grunnpussen trekkes på isolasjonen med et stålbrett. Begynn alltid med å hekte sokkelnettet på skinnen, for sanden i mørtelen gjør det nemlig umulig senere. Trekk grunnpuss over nettet slik at det holder seg på plass.

Isolering grunnmur utvendig: Hjørneprofilene trykkes fast i grunnpussen 2

Hjørneprofilene (G) trykkes fast i grunnpussen. Det er raskest å skjære til alle profilene, med det påklistrede nettet på, før du rører opp mørtelen. Men de første tilpasser vi etter hvert som vi får bruk for dem, slik at vi kan se hvordan det fungerer.

Utvendig isolering: Profilen med nettet dekkes med grunnpuss på begge sider av hjørnet 3

Profilen med nettet dekkes med grunnpuss på begge sider av hjørnet. Spesielt de første gangene lander mye av mørtelen på bakken. Derfor har vi lagt en ren plate på bakken; på den samler vi bare opp mørtelen og rører det ned i spannet igjen.

Utvendig isolering: Sålebenken skal også pakkes inn i mørtel og armering 4

Sålebenken skal også pakkes inn i mørtel og armering. Den skal sikres med en hjørneskinne. Vi tilpasser skinner til den, og til vindusåpningens tre andre kanter. Når alle er klare, legger du dem til side, slik at de er klare til å bli trykket ned i pussen.

Utvendig isolering av grunnmur: Grunnpussmørtelen trekkes ut over sålebenken 5

Grunnpussmørtelen trekkes ut over sålebenken, og nettet legges tilbake og trykkes ned i mørtelen med stålbrettet og murskjeen. Nett og skinne dekkes av mer mørtel, som arbeides sammen med det nederste laget.

Utvendig isolering: Falsen i sidene og overkant pakkes på samme måte med grunnpuss og hjørneskinner 6

Falsen i sidene og overkant pakkes på samme måte med grunnpuss og hjørneskinner. Du kan regne med at falsen øverst krangler før du får dreisen. Det er bl.a. om å gjøre å ha rikelig med mørtel på murskjeen eller brettet.

Utvendig isolering: Nå er det tid for å dekke de større flatene 7

Nå er det tid for å dekke de større flatene. Grunnpussen trekkes opp over flaten med stålbrettet, slik at laget er 5-7 mm tykt. I starten lander en del på platen på bakken, men du finner snart en god rytme. Dermed går denne fasen ganske raskt.

Utvendig isolering: Grunnpussen forsterkes på flatene med armeringsnett 8

Grunnpussen forsterkes på flatene med armeringsnett (H). Med en kniv skjæres lengder fra topp til bunn av den én meter brede rullen. Nettet trykkes inn i pussen med stålbrettet, før vi etterfyller med puss og glatter til.

Utvendig isolering: Grunnpussen får litt tid til å sette seg litt, før vi glatter den 9

Grunnpussen får litt tid til å sette seg litt, før vi glatter den.

06
Innfarget sluttpuss 3 Trinn

Det avsluttende innfargede pusslaget er egentlig den enkleste delen av jobben vår. Når vi har funnet den rette, ganske tynne konsistensen, går det med noen få meters øvelse raskt å trekke på laget ca. 2 mm utenpå den faste grunnpussen.

Men det er nå det er viktig å få det pent. Den lekre pussen legger opp til et nesten glatt resultat, og selv om jobben går bedre og bedre for hver time, møter du utfordringer, der du vurderer å overlate jobben til en murer.

Heldigvis er underlaget blitt fast. Og vi har også den store fordelen at pussen vår ikke er som tradsjonell innfarget puss, som endrer fargetone alt etter hvor tykt pusslag du legger på.

Utvendig isolering: Den innfargede sluttpussen trekkes på den harde grunnpussen med stålbrett 1

Den innfargede sluttpussen trekkes på den harde grunnpussen med stålbrett. Den må gjerne være så tynn at den akkurat holder seg på brettet, men ikke så tynn at binde midlene trekkes ut. Jobb raskt, hele veggen bør pusses i én gang.

Utvendig isolering: Ved sålebenker, falser og trange hjørner er det ofte lettere å bruke en murskje 2

Ved sålebenker, falser og trange hjørner er det ofte lettere å bruke en murskje. Du kan like gjerne være forberedt på at vinduer og dører tar lang tid, og iblant skaper de også litt ergrelser. Men i så fall prøver du bare en gang til.

Utvendig isolering: Til slutt trekkes overflaten jevn og ensartet med en svamp 3

Til slutt trekkes overflaten jevn og ensartet med en svamp. Pussen skal først rekke å sette seg litt; et kvarter til en time, avhengig av temperatur, fukt, osv. Den grove murersvampen vris hardt opp. Men du kan også tilføre vann, om pussen trenger det.

Materialer

• Sokkelprofiler med spikerplugger (A)
• Fasadeplater fra Paroc (B) (30 mm og 80 mm fast mineralull)
• Skalcem Multilim eller Multipuss (C)
• Spikerplugger med brede rosetter (D)
• Skaltherm Grunnpuss (E)
• Sokkelnett (F)
• Hjørneprofiler med nett (G)
• Armeringsnett (H)
• Skalcem CF2000 (innfarget slutpuss) (J)
• Beto-Binder (blandes i sluttpussen) (K)
• 15 mm takkryssfinér (L) (til dette huset hvor vi dekker en trekledd gavl)

Pussproduktene fra Skalflex distribueres i Norge av BMC Norge AS, tlf.: 33 30 03 90, www.bmc-norge.no. Paroc har egen distribusjon i Norge, bl.a. gjennom Maxbo. Les mer om produktene vi bruker her på www. skalflex.dk og www.paroc.no.

Spesialverktøy
• Sterk bormaskin med blandevisp
• Stålbrett
• Tannsparkel
• Stor murskje
• Liten murskje
• Evt. filsebrett
• Murersvamp eller skumgummibrett, gjerne med rullespann
• Murerkost
• Evt. vinkelsliper med diamantslipeskive
• Evt. sirkelsag med diamantskjæreskive
• Evt. stillas

Tidsforbruk

3-4 uker, hvis du ikke går tom for materialer underveis.

Pris

600-700 kroner pr. m2 vegg.

Vanskelighetsgrad

Produktene er nok enklere å arbeide med enn tradisjonell puss, men nybegynnere med pussebrett har mye å lære.

Tegning

Adjø til den gamle ytterveggen

De gamle veggen forsvinner helt bak isolasjonen og den pussede overf aten. De skal derfor være stabile og rette, mens det ikke betyr noenting hvordan de ser ut: Små sprekker, stygge reparasjoner, avskallet maling - det betyr ingenting. Og bygger du falser og sålebenker av isolasjonen, unngår du både sprekker og kuldebroer.

Første arbeidsprosess: Isolasjonen (B) settes på veggen med lim (C), supplert med sokkelprofiler (A) og spikerplugger (D).

Andre arbeidsprosess: Et grovt pusslag (E) trekkes over isolasjonen. Pusslaget armeres med glassfibernett (H), og hjørner og kanter styrkes ytterligere med hjørneprofiler (G) og sokkelnett (F). All armering dekkes helt av grovpuss.

Tredje arbeidsprosess: Når den armerte grunnpussen er herdet, dekkes den av et tynt lag innfarget puss (J).

Adjø til den gamle ytterveggen

Slik unngår du kulde ved karmen

Ved vinduer og dører vil det vanligvis dannes en kuldebro mellom den nye isoleringen på veggens ytterside og karmen. Hvis du bare fortsatter isolasjonen inn i falsen, vil den jo sitte inn foran vinduet.Du kan velge å leve med kuldebroen - det er jo bare småtteri i forhold til det tidligere energitapet - men du kan også bryte den.

Den opplagte løsningen er å flytte vinduet utover, slik at fremkanten av karmen ligger helt ute i isolasjonen. Det krever at du utvider utforinger og vinduskarmer på innersiden.

Her lar vi vinduer og dører sitte, sparer problemene på innersiden - og skjærer i stedet en fals på yttersiden, slik at det blir plass til å fore overgangen med 30 mm isolasjon. Det virker - men koster en hel del arbeid.

Slik unngår du kulde ved karmen

Sålebenk

Sålebenk

3D-modell

3D-model: Utvendig isolering
3D-modell

Mineralull utenpå huset

Zoom inn på modellen og se hvordan isolasjonen skal plasseres.

Åpne 3D-modellen

Video

TIPS: Unngå etseskader

Video

TIPS: Spar på mørtelen

Video

VERKTØY: Slik bruker du vinkelsliperen

I denne videoen kan du se hva vinkelsliperen kan, og hvordan du bruker den. Sliperen gir deg masser av kraft når du skal skjære i jern, betong og stein. Og med riktig kutteskive kan du lage nøyaktige snitt i alt fra aluminium og plast til hardtbrente fliser. Du lærer også alt om innstillinger og beskyttelsesustyr, slik at du kan jobbe trygt.

Video

Tips & Triks

Store besparelser

Besparelsen er stor når du isolerer utvendig. Hos Skalf ex regner de med følgende besparelser på et murhus med 7 cm isolert hulrom:

50 mm isolering: 30 %
80 mm isolering: 45 %
100 mm isolering: 60 %

Ny isolasjon

Fasadeplatene er bygget opp av fast mineralull, som vi kjenner fra markplater. Tykkelsen er fra bare 30 mm helt opp til 200 mm. Det siste vil på et gammelt hus vanligvis ikke bare kreve at vinduene flyttes, men også at takutstikket forlenges.

Her har vi valgt 80 mm, som sammen med den eksisterende isoleringen gir en god, for ikke å si veldig god, isolering - som vi kan sette utenpå huset uten å flytte vinduer og endre takutstikk.

De tykke platene skjærer vi til med en gammel håndsag. De finere tilpassingene og tilpassing av de tynne platene flkser vi med en gammel kniv. Vi bruker hansker og lange ermer på skjorta når vi bærer platene for å beskytte oss mot kløe.

Grunnkurs i grunnpuss

Du må prøve deg tålmodig fram når du som uerfaren jobber med pussen, for det handler i høy grad om å bygge opp en fornemmelse for materialet.

Mørtelens konsistens, underlagets sugeevne, været, temperaturen - alt har betydning for hvor hardt du skal presse, hvor raskt du skal jobbe, når du skal la mørtelen stå, og når du kan gå tilbake til mørtelen for å jobbe.

Men heldigvis er denne spesielle mørtelen - som naturligvis også er dyrere enn vanlig mørtel - på mange måter enkel å arbeide med, og i seg selv nesten en garanti for et godt resultat. Og med noen få tips og det rette verktøyet kan du raskt forbedre og greit rette opp når du mistenker at noe er i ferd med å gå galt. I verste fall legger du bare et nytt lag oppå det første.

Ny overflate

Den innfargede mørtelen blander du selv av en sekk ufarget mørtel og en medfølgende pose fargepulver. Du skal være veldig nøye med å få rørt ut pulveret i blandevannet, ellers får du tydelige fargestreker i overflaten.

Mørtelen (J) blandes dels med vann, dels med Beto-Binder (K), som gjør den seigere, sterkere og mer klebende. Du prøver deg fram og justerer med mer vann hvis den blir for fast mens du arbeider. Du skal helst blande hele sekken for å få samme fargenyanse overalt og for å rekke hele veggen i én sammenhengende prosess, og selv med dører og vinduer i veien klarte vi fint én vegg i løpet av to-tre timer.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...