Loftisolering: En enkel og sikker besparelse

Varme stiger oppover, og mange eldre hus har dårlig isolerte loft. En slik kombinasjon betyr at mange fyrer for kråkene. Heldigvis er det enkelt å fikse. Se hvordan her.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
10 timer
Pris
75 kr/m2

Intro

Det er enkelt å isolere et loft, når du bare skal legge ut isolasjon på den vannrette delen. Men det er et par ting du er nødt til å være oppmerksom på før du begynner, ellers kan du ende opp med å gjøre dumme og dyre feil.

Det første er ventilasjon: Fukt er din fiende. Den kan skape råte og sopp, og det er ting du gjerne vil unngå. Ventilasjon er fuktens fiende nummer én – og din beste allierte i kampen mot fukt. Derfor skal du sørge for at det er god ventilasjon over isolasjonen. Det gjør du ved å sikre at det er en ventilasjonsspalte langs takfoten, der luften uhindret kan komme inn under taket.

LES OGSÅ: Vindsperre beskytter og forbedrer isolasjonen din

For å sikre at ventilasjonen blir optimal, bruker vi her et system av vindavledere. Det er spesielt behandlede papplater, som leder luften over isolasjonen og inn på loftet.

Hvis dampsperren ned mot rommene under ikke er ny og tett (etablert nedenfra og helst de seneste årene), bør du begrense isolasjonstykkelsen til høyst cirka 20 centimeter mineralull, for å unngå at det oppstår kondensproblemer.

Les mer om isolering

Se hvordan du isolerer loftet

Selve isoleringen er ikke vanskelig å utføre. Gangbroen krever litt mer, men utseendet på den betyr ikke så mye oppe på loftet. I veiledningen viser vi hvordan du:

 • sikrer en god ventilasjon
 • bygger gangbroen, slik at du kan ferdes på loftet uten å tråkke på isoleringen
 • isolerer loftet
 • isolerer rør på loftet

OBS! Denne artikkelen er en del av et samlet tema om isolering. Du kan laste ned det samlede temaet her.

Veiledning

01
Ventilasjon 5 Trinn

Ventilasjonsspalten langs takfoten skal du aldri blokkere. Her bruker vi et system av vindavledingsplater, som sørger for at luften sirkulerer fritt inn på loftsrommet. De finnes i flere bredder, så du skal finne de som passer sperrene dine. Bruker du ikke et slikt system, skal du forsikre deg om at isolasjonen ikke kan bli dyttet ut foran luftespalten.

Et par centimeters luft mellom undertaket eller taket og vindavlederen er nok. Suppler eventuelt med ventiler i gavlene, for å være på den sikre siden.

1

Bøy vindavledingsplaten - først den øverste kanten, så den danner en trekant, deretter de langsgående kantene. Etterpå passer bredden akkurat mellom to sperrer.

2

Bøy det nederste stykket av pappen. Mål avstanden fra takbjelken til cirka 20 mm under takets underside for å finne punktet. TIPS: Det er enklest å bøye platene før du klatrer opp på loftet.

3

Spikre fast vindavlederen med pappspiker nederst mot takfoten. Sjekk at den bøyes riktig sted, slik at du får cirka 20 mm luft mellom vindavlederen og undertaket.

4

Stift fast vindavlederen til sperrene med en stiftepistol langs begge kantene. Det skal være minst 10 cm fra vindavlede-ren til den nye isolasjonens overside.

5

Slik skal den sitte. Det er cirka 2 cm luft mellom vindavlederen og undertaket.

02
Gangbro 7 Trinn

Gangbroen er viktig, fordi vi gjerne vil kunne ferdes på loftet og bruke noe av gangbroen til oppbevaring. Det skal aldri stå pappesker eller andre ting på selve isolasjonen.

På grunn av den ekstra isolasjonen vi legger på, må vi heve gangbroen. Uansett om du allerede har en gangbro eller skal bygge en ny, er prinsippene de samme. Her spikrer vi sammen bordene. Hvis du heller foretrekker å skru, kan du selvfølgelig gjøre det.

Vi hadde allerede en gangbro. Derfor startet vi med å heve den, slik at vi kunne komme til for å isolere. Skal du bygge en ny, så vent til du har isolert. Det gjør det enklere å legge ut isolasjonen.

1

Det skal være minst 10 cm luft mellom gangbroen og isolasjonen. Med den ekstra isolasjonen på 200 mm her, skal gangbordene settes 300 mm opp på sperren.

2

De bærende bordene (21 x 98 mm) skal settes i vater. Inntil gangbroen er ferdig, kan du stå forsiktig på sperrene under isolasjonen, og på et bord som du legger ut mellom to sperrer.

3

Skru eller spikre fast bordene. Spikrer du dem, skal du regne med å bruke minst to spiker (2,8 x 75 mm galvanisert) i hver ende av bordet, for at det skal kunne bære.

4

Sett et tilsvarende bord (21 x 98 mm) på den andre siden av sperren. Fortsett på samme måte på alle sperrene.

5

Spikre fast selve gangbroen. Du kan lage den av de samme bordene som brukes som bæring mellom sperrene. Her bruker vi rupanel med not og fjær, som gjør gulvet sterkere enn bord som legges kant i kant.

6

Fjær og not gjør gulvet sterkere. Bord med fjær og not passer sammen, og gir en stivere konstruksjon enn bord kant i kant.

7

Her er gangbroen hevet et stykke over en inndekket installasjon. Du kan tilpasse gangbroen din etter forholdene.

03
Isolering 5 Trinn

Ofte er den gamle isolasjonen tynn og ødelagt. Da gir det best mening å fjerne den helt, for å starte på nytt.

Her er den gamle isolasjonen dog i god stand, så vi legger 200 mm ekstra isolasjon oppå. Vi har nettopp lagt en helt tett dampsperre på undersiden.

Sørg for å legge de forskjellige lagene mineralull i forband, altså med overlappende skjøter, slik at det ikke oppstår sprekker tvers gjennom isolasjonen.

1

Rydd opp i isolasjonen. Hullete og flatklemte isolasjonsmatter skal kasseres. Her er den gamle isolasjonen fin. Den skal bare legges litt på plass, og den gamle vindsperren skal tas av.

2

Isolasjonen skal sitte tett mot vindavle-deren av papp, slik at det ikke blir sprekker som kan redusere isolasjonsverdien. Skjær eventuelt skrått inn mot vindavlederen, hvis det er nødvendig for å få det helt tett.

3

Skjær til isolasjonen rundt sperrer mv. Her er en isolasjonskniv enklest å bruke, og den er vel verdt de få kronene den koster.

4

Legg begge lag på én gang, hvis du legger flere lag, som her. Da slipper du å tråkke på det første laget for å legge ut det andre.

5

Husk loftsluken. Skift tetningslistene, så varmen ikke suser opp gjennom sprekkene langs kantene på loftsluken.

04
Isolering av rør 3 Trinn

Rørføring på loftet utgjør en spesiell risiko. Inneholder de varm luft fra rommene under, kan det oppstå kondens på innsiden av rørene. Dette kan renne ned igjen og forårsake skade.

Hvis rørene kan dekkes av den ekstra isolasjonen, kan du bare skjære litt plass til dem på baksiden av isolasjonsplatene. Går de andre steder, skal du pakke dem inn i rørskåler, som er laget til nettopp dette formålet.

1

Finn alle uisolerte rør. Dette duger ikke: Et rør fra en sentralstøvsuger vil inneholde varm luft, som kan kondensere ved møtet med det kalde røret på loftet.

2

Elektrikerrøret skal også isoleres. Varm luft stiger opp nedenfra og blir til vann når den møter kald luft på loftet, og dermed renner vannet ned. Det kan skape risiko for alvorlige feil i det elektriske anlegget.

3

Lag et spor i undersiden av isolasjonen. Legg isolasjonen oppå røret, og sørg for at det sitter tett. Husk også å isolere antennekabler og ventilasjonsrør.

Materialer

Til isolering:

 • Isolasjonsplater
 • Vindavledere (her fra Paroc)

Til gangbro:

 • Bord, 21 x 98 mm
 • Rupanel med fjær og not
 • Galvanisert spiker

Spesialverktøy

 • Isolasjonskniv

Tidsforbruk

Isoleringen av 140 kvadratmeter loft tok oss cirka 10 timer.

Pris

Cirka 75 kroner per kvm. isolasjon. Gangbro: cirka 100 kr per meter.

Vanskelighetsgrad

Selve isoleringen er ikke vanskelig å utføre. Gangbroen krever litt mer, men utseendet på den betyr ikke så mye oppe på loftet.

Tegning

Ventilasjon er din venn

Uten god ventilasjon risikerer du at fukt hoper seg opp på loftet og angriper alt organisk materiale (tre, papp, papir mv.) Det er derfor du skal gjøre alt du kan for å sikre at det er frisk luft på loftet. Vindavlederne vi bruker her er glimrende til å sikre en fri luftespalte langs takfoten.

Ventilasjon er din venn

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Isolering av tak