Vet du hvordan du finner ut hvilken type isolasjon som fungerer best av papirull, steinull og Aluthermo?

Du bygger tre identiske hytter og isolerer dem med hvert sitt materiale. Det var i hvert fall nettopp det faglærer Per Hindkær og hans elever på tømrerlinjen på Svendborg videregående skole i Danmark gjorde vinteren 2013. Det kom det en masse interessante resultater ut av.

Testen fra A til Å

Tre helt like trehytter på 10 m² hver, med to vinduer og én dør ble isolert med hvert sitt materiale etter produsentenes anvisninger. Gulvene var bygget opp av bjelker på 45 x 150 mm, vegger og tak av 45 x 95 mm. Formålet var å finne ut hvor effektive isolasjonsmaterialene var i forhold til hverandre.

Hvert hus ble utstyrt med en varmluftsvifte justert til å holde en konstant temperatur på 20 grader i 50 dager, samt en strømmåler for å avlese strømforbruket. Vifter og strømmålere ble flyttet rundt mellom hyttene, slik at eventuelle forskjeller og feil i utstyret ble fordelt jevnt.

De tre hyttene er fullstendig identiske. Hver av dem ble isolert med enten papirull, steinull eller Aluthermo etter produsentenes anvisninger.

De tre hyttene er fullstendig identiske. Hver av dem ble isolert med enten papirull, steinull eller Aluthermo etter produsentenes anvisninger.

Resultatene fra isolasjonstesten

I skjemaet kan du se hvor mange kilowatt-timer som måtte brukes for å holde temperaturen i alle de tre hyttene på 20 grader gjennom hele perioden. Den 21. mars ble strømmen slukket i 24 timer, for å undersøke hvor lenge isolasjonen holdt på varmen.

Hytta som var isolert med papirull, brukte klart minst energi (= penger) på å holde temperaturen på 20 grader.

Isolasjonstest: Papirull, steinull eller Aluthermo

Stemmer det produsentene skriver?

Det spennende forsøket ble planlagt og utført av Per Hindkær, tømrerfaglærer på Svendborg videregående skole, og hans elever på tømrerlinjen.

”Jeg har alltid elsket å gjøre forskjellige tester – stemmer det produsentene skriver? – samt det å oppleve gode og dårlige eksempler på egen kropp. På skolen kunne jeg alltid utføre eksperimenter sammen med elevene – det var en god måte å vekke interessen deres for faget på.” - Per Hindkær

Vil du lese mer om forskjellige typer isolasjon? Her kan du lese om 6 vanlige isolasjonsmaterialer