Slik monteres en varmepumpe

VIDEO: Montering av varmepumer krever en godkjent montør, men for eksempel hullene i veggen kan du fint lage selv. Her kan du se hvordan installasjonen foregår.

En varmepumpe er en effektiv måte å varme opp hjemmet sitt på. Varmepumpen fungerer etter prinsippet for termisk energi, såkalt varmeutveksling. Dvs. at pumpen utvinner den opplagrede varmen som er i luften utenfor, og på den måten tilfører systemet gratis energi.

Denne varmeutvekslingen krever riktignok litt tilført energi, og en varmepumpe sies å kunne levere 4-5 ganger så mye varmeenergi som det blir tilført i form av elektrisitet. Sammenliknet med en panelovn bruker varmepumpen ca. 35 % til å gi samme mengde varme.

Når varmepumpen skal settes i gang, krever det både kunnskap og spesielle instrumenter. Derfor anbefales det å få en autorisert fagmann til å koble til systemet. Men hele forarbeidet, som å bore hullet i veggen og sette opp begge elementene, er en smal sak å gjøre selv.

Det er alltid en fordel å plassere innendørsdelen i midten av et rom. Da innedelen blåser ut luft, er det hensiktsmessig å plassere den et sted hvor luftstrømmen fra den ikke sjenerer noen.

Når man har funnet ut hvor innedelen skal monteres, må man sjekke om det er mulig å feste den andre delen av varmepumpen på yttermuren. Metallplaten, som innedelen skal monteres på, holdes opp mot veggen, og det settes av en markering ved det midterste hullet.

Det skrus så en skrue i veggen, som platen kan henges opp på. Nå kan fagmannen stille og rolig sette platen i vater, og markere hvor hullet ut til ytterdelen skal bores.

Det brukes en spesiell lang hullsag til formålet, også kalt et kjærnebor. Diameteren på hullet velger fagmannen til 50 mm, dermed er det plass til både rør, kabel og avløp. Hullet bores med en liten helning nedover, så vannet fra avløpet kan renne fritt ut.

Til første del av hullet brukes en støvsuger for å minimere borestøv i stuen.Det er nå laget hull gjennom første del av muren, som er av lettbetong. Nå gjenstår det bare litt isolasjon og yttermuren.

Det bores gjennom isolasjonen, som deretter fjernes fra boret. Nå borer fagmannen gjennom mursteinene. Dette er det hardeste stykket av muren, og tar både tid og krever en del krefter.

Ettersom mursteinen kan sprekke hvis det bores hele veien gjennom muren med det samme, sjekker fagmannen hvor langt han er kommet. En vegg som denne pleier å være rundt 30-35 cm tykk. Fagmannen borer enda litt, og nå kan han se at styreboret er kommet gjennom til yttersiden.

For ikke å brekke mursteinen på yttersiden, borer fagmannen nå utenfra ved hjelp av det lille hullet fra styreboret. Nå kan han bore helt gjennom innenfra uten å risikere at mursteinene brekker av og lager et stygt hull.

LES OGSÅ: Slik unngår du støy fra varmepumpen

Hullet er nå klart, og bør støvsuges så det ikke ligger igjen borestøv. Fagmannen henger opp metallplaten på skruen igjen, og justerer den i vater. Det settes i en enkelt skrue for å holde platen fast. Nå kan det merkes av i de hullene hvor den skal festes på veggen.

Fagmannen sørger for å fordele skruene jevnt på hele platen. Metallplaten fjernes, hullene bores, og det settes plugger i hullene. Så kan metallplaten skrus endelig fast.

På rørene til innedelen er det loddet på koblinger til å skjøte kobberrørene. Vår fagmann anbefaler likevel at man fjerner disse skjøtestykkene og i stedet lodder rørene sammen. Da er du sikker på å få en fullstendig tett skjøt.

Fagmannen tar to ekstra rør, og skjærer et rent snitt på begge rørene med en rørkutter.Det samme gjøres med rørene på ventilatoren. Endene på alle rørene avgrades, så det ikke blir sittende igjen noe spon fra snittet.

Ved hjelp av et lite skjøtestykke kan rørene nå settes sammen, og loddingen kan starte.Når det loddes, er det viktig at skjøten blir helt tett. Isolasjonen trekkes bortover rørene, og med en spesiell isoleringstape tapes de to isoleringstypene sammen.

Nå er det tid for å montere strømledningen fast til varmepumpens innendørsdel. Ventilatoren åpnes, det lille dekselet fjernes, og en installasjonsledning trekkes gjennom nedenfra.

Den blå ledningen, dvs. null, skal settes fast til N. Den brune ledningen, dvs. fasen, skal settes fast i L. Den svarte ledningen, dvs. mellomledningen, som kommuniserer med utendørsdelen, skal settes fast helt til venstre, og den grønn-gule ledningen, dvs. jord, skal monteres bakerst.

Det lille dekselet skrus på, og ventilatoren lukkes. Fagmannen strekker ut rørene og ledningen, så de lettere kan ledes gjennom hullet i veggen.Det settes tape på enden av de rørene som skal skyves gjennem veggen, så det ikke kommer smuss inn i dem.

Nå kan rørene føres gjennom veggen. Her er det nødvendig å være minst to til jobben, så det er en på den andre siden til å trekke i rørene utenfra. Den siste delen kan være litt vanskelig å få gjennom, da det også skal være plass til avløpet.

Nå er det bare å henge opp ventilatoren på metallplaten. Den innvendige delen av varmepumpen er montert. Støpselet kan lett settes i en stikkontakt, og dermed er det strøm til hele kretsløpet.

Så skal ytterdelen monteres. Den måles opp, og målene brukes til å sette av hvor holderne som følger med skal plasseres. Det bores de steder hvor skruene skal sitte, og det settes inn plugger i muren.Nå kan metallholderen skrus fast. Det samme gjentas med den andre holderen.

For å minske vibrasjonene i anlegget bruker man små gummiføtter, som monteres med skruer under anlegget. Det er viktig at disse ikke skrus for hardt sammen. Fjernes sidedekselet fra maskinen, finner man alle tilslutningene.

Rørene, som er blitt ført gjennom muren, skal monteres i de to nederste stussene, og over kan installasjonsledningen monteres på samme måte som det ble gjort på innendørsdelen. Fagmannen bøyer de to kobberrørene så de passer med vinkelen på stussene.

LES OGSÅ: Slik virker en luft til luft-varmepumpe

Men rørene må kappes av med en rørkutter og deretter avgrades. Mutteren settes innpå røret, og et flenseverktøy settes på. Nå kan verktøyet spennes, slik at man oppnår en trompetaktig 45 graders oppkraging av røret.

Mutteren glir følgelig ikke av, og røret kan skrus fast i stussene på maskinen. Stussen må smøres med en spesiell tetningsmasse før rørene kan skrus fast. Det bør også tettes rundt rørene gjennom veggen, for eksempel med fugeskum.

Når rørene er fastmonterte, må det trekkes luft ut av systemet for å skape et vakuum. Dette gjøres på den andre enden av stussen med en vakuumpumpe, og trykket sjekkes med et manometer.

Deretter skal den forfylte freon-væsken lukkes ut av systemet. Da det må brukes spesialutstyr til denne delen av jobben, anbefales det at man får en autorisert installatør til å fullføre. Det er dessuten viktig at alle skjøter er 100 prosent tette, og at systemet ikke får inn fukt.

Det kan i verste fall gjøre at varmepumpen ikke virker. Vannet fra avløpet kan bare renne ned på bakken. Væsken som kommer ut er nemlig rent vann, og oppstår bare når anlegget brukes som aircondition.

Varmepumpen er nå installert, og med fjernkontrollen som følger med kan man lett regulere temperaturen. Varmepumpen er særdeles billig i drift, og du kan glede deg over at du får hver energikrone fire ganger igjen.

LES OGSÅ:Varmepumpehus: Slik gjør du det selv

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Varmepumpe