Slik lager du hull i en bærevegg

Kan du lage en dør i en bærende vegg, eller utvide den døren du allerede har, til dobbelt størrelse? Selvfølgelig kan du det – og det er slett ikke så vanskelig som det kanskje virker. Du skal bare begynne med profesjonell hjelp til beregningene, slik at du er sikker på at du ikke skader husets konstruksjon. Resten lærer du her.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 - 4 dager
Pris
4.000 kroner

Intro

Det er fornuftig å ha respekt når det handler om å slå hull i en vegg eller å utvide et eksisterende dørhull. For griper du bare fatt i en slegge og banker løs, risikerer du å totalskade huset. I verste fall kan du også komme til å skade deg selv.

Helt grunnleggende skal du ikke gjette på om en vegg er bærende eller ikke, og hva som i så fall skal til for å stabilisere den hvis du vil banke hull i den. Det skal du alliere deg med en ingeniør eller en annen kyndig fagperson for å konstatere og beregne.

Men når du er sikker på hva som skal til for å sikre veggen, er ikke selve jobben særlig komplisert. Det handler om å understøtte veggen mens du jobber, og deretter få lagt inn en armert overligger over det dørhullet du lager eller utvider.

Her utvider vi en smal terrassedør til en dobbeltdør. Det betyr mye ekstra dagslys inn i huset og en bedre sammenheng mellom stuen og terrassen.

Men før lyset kan strømme inn gjennom glassdørene, skal deler av veggen fjernes i begge sider av det eksisterende dørhullet av hensyn til symmetrien. Deretter skal murverket pusses opp igjen, før vi kan lage en ny lysåpning og sette i den nye døren.

Jobbben krever voldsomt verktøy, som skaper mye støv og støy. Hørsel og helse skal derfor ivaretas med vernebriller, maske, hansker og hørselvern.

Les også om hvordan du fjerner en hel bærevegg.v

Last ned byggeveiledningen og kom trygt i mål

I byggeveiledningen viser vi deg, trinn for trinn, hvordan du lager hull i en bærevegg. Du kan se hvordan du:

  • Understøtter veggen
  • Streker opp til det nye hullet
  • Legger på plass en armert overligger
  • River ned det gamle murverket
  • Monterer dørkarmen
  • Setter på utforinger og karmlister

LES OGSÅ: Meiselhammer til det tunge arbeidet

Bærevegg

FØR: Den gamle hagedøren var utett og dårlig isolert. Den slapp heller ikke inn mye lys i huset.

ETTER: Dørhullet er utvidet like mye til hver side, slik at den dobbeltfløyede terrassedøren er plassert rett over øverste trinn på trappen. Den slipper masse lys inn i huset.

Veiledning

01
Strek opp til nytt murhull 5 Trinn

Før vi kan utvide hullet i veggen, slik at det blir plass til en dobbeltdør, skal den gamle døren og karmen fjernes. Det skal helst skje med en viss forsiktighet, slik at vi ødelegger minst mulig av murverket.

I tillegg handler det om å få fjernet akkurat så mye av mursteinene at det blir plass til overliggeren som skal bære veggen over hullet.

1

Bryt løs karmen. Sag over karmen med et skrått snitt i begge sider. Da er det enklere å bryte delene fra hverandre

2

Merk opp til bredden på murhullet. Her retter vi inn målet i begge sider etter det øverste trinnet på trappen, slik at det ender med å se symmetrisk ut.

3

Strek opp langs merkene hele veien opp. Har du ikke et langt vater, kan du holde et kortere vater på et langt, høvlet bord, msom er helt rett.

4

Øverst skal det fjernes litt murverk, så overliggeren kan legges inn. Vi hakker av pussen med en murhammer, så vi kan se oppbyggingen av steinene.

5

Her er plasseringen av overliggeren markert. Den skal helst ha 12 cm underlag på begge sider av hullet i veggen.

02
Legg på plass overliggeren 8 Trinn

Når du skal skjære i murverk, er det en god idé at bruke en stor 230 mm vinkelsliper med diamantkutteblad. Du kan eventuelt leie den.

Den skjærer cirka 7 cm i dybden, som akkurat er nok til å skjære halvveis inn i mursteinen. Mursteinene kan deretter enkelt knekkes helt med et slag. Vent med å banke ned sidene til overliggeren er lagt inn.

1

Skjær med vinkelsliperen i strekene. Hold skiven til vinkelsliperen vinkelrett på veggen. Kjør over et par ganger, slik at du er sikker på at den skjærer helt inn.

2

Skjær også i de loddrette strekene. Lag først et 1-2 cm dypt spor midt i streken – da er det enklere å styre. Husk beskyttelsesutstyr.

3

Bank vekk mursteinene med hammer og meisel i sagsporet. Slå vekk så mye at det blir plass til overliggeren. Bank løs steinene i sidene, og fjern dem.

4

Legg på plass overliggeren. Legg kiler under overliggeren i begge sider, og juster til den ligger vannrett i riktig høyde.

5

Trekk overliggeren 1 cm tilbake i forhold til fasaden. Bank inn en kile i fugen midt på overliggeren. Da spennes den, slik at den presser oppover.

6

Legg mørtel på et stålbrett. Med en smal fugeskje presses mørtelen inn i fugen under og ved siden av overliggeren. Det er viktig at fugen er helt fylt opp, og at mørtelen er godt komprimert, slik at det ikke er hull på baksiden.

7

Press inn mørtel mellom overligger og murstein. Begynn med å presse inn en strimmel mineralull som “bakstopp”. Mørtelen skal fylle fugen helt ut.

8

Gjenta arbeidsgangen innvendig, med skjæring og opplegging av overligger. Neste dag er du klar til nedriving av mursteinene i sidene.

03
Riv ned, og puss kantene 7 Trinn

I gammelt murverk kan du enkelt banke løs mursteinene med en slegge. Men de steinene som skal være igjen, skal du passe på ikke å røre.

Hulmursisoleringen kan her presses tilbake.

Overflaten på denne murveggen er en såkalt stenkpuss. Den kan du etterligne ved å ”banke” over mørtelen med en pensel.

1

Bank løs mursteinene i sidene med en slegge, og fjern dem.

2

Skjær av enden på steiner som stikker ut. Det gir en god flate å sette fast karmen til. Bruk en bajonettsag med et blad beregnet til murstein.

3

Sett et vannrett bord under overliggeren. Skru fast bordet inn i fugene på overliggeren. Bordet støttes av loddrette plankebiter i begge sider.

4

Børst vekk murstøv og fuk murverket ved å pensle på godt med vann. Det gir god vedheft av mørtelen.

5

Press mørtelen mot hull og overligger. Fyll ut i nivå med veggen og forkanten av bordet.

6

Så snart mørtelen er fast, kan du etterligne stenkpussen med en pensel. Bank den våte penselen inn i mørtelen. Fjern bordet umiddelbart etterpå.

7

Fyll mørtel mellom mursteinene. Det skal være en 5 cm rett fals til montering av karmen (se tegning på forrige oppslag).

04
Monter dørkarmen 5 Trinn

Vi har trukket dørkarmen 5 cm tilbake i murhullet i forhold til fasaden. Det er samme avstand vinduene i huset er trukket inn med.

Karmen settes fast med fire karmskruer i hver side. Vi skrur fast et 8 cm bredt båndstål til dørkarmen, og fester utforingene til det. Stålet er egentlig beregnet til å sitte under skjøter på gipsplater.

1

Skru båndstål på karmen. Det monteres på sidekarmer og overkarm. Stålbåndet klippes til med en platesaks og skrus fast med 14 mm plateskruer.

2

Sett dørkarmen i hullet. Legg plastkiler under bunnkarmen i begge sider. Juster kilene til bunnkarmen er vannrett.

3

Rett inn sidekarmene til de står i lodd i begge sider. Bank kiler i fugen øverst i begge sider, rett over sidekarmene.

4

Sjekk at de to diagonalmålene er like – da står alle sider vinkelrett på hverandre. Hold to lister som vist på bildet, og klem dem sammen.

5

Skru karmskruene gjennom karmen og inn i murverket. Sett dørene på karmen, og kontroller at den sitter rett.

05
Utforing og karmlister 5 Trinn

Det skal monteres en tett dampsperre før du setter opp utforinger og karmlister. Til denne karmen, uten spor til en tradisjonell utforing, passet det med et høvlet bord på 21 x 168 mm. Kan du ikke finne et bord som passer i bredden, må du skjære det til selv.

1

Utforingene settes forsiktig på plass, uten å skade dampsperren unødig. Press utforingene mot karmen mens du skrur dem foreløpig fast med 35 mm gipsplateskruer. Skruene er spisse, og borer seg gjennom båndstålet bak utforingen

2

Spikre fast karmlistene 5 mm inn på kanten av utforingene. Bruk 1,7 x 35 mm dykkert.

3

Lås skjøtene med en dykkert ovenfra. Det er lim i skjøten mellom de to karmlistene.

4

Bank 4,5 x 60 mm skruer i 6 mm murplugger inn i veggen gjennom karmlister og utforinger, og skru inn skruen.

5

Døren er dobbelt så bred som den gamle, og slipper inn masse lys.

Hullet i murveggen er utvidet i begge sider for å passe til trappen.

Materialer

• Armert overligger (ståltegl)
• Mørtel, KC 50/50/750, 0-2 mm
• Mineralull
• Karmskruer, 7,5 x 112 mm
• Fugebånd
• Utforinger
• Karmlister
• Terrassedør
• Plastkiler
• 4,5 x 60 mm skruer
• 6 mm murplugger
• Dampsperre
• Dampsperreteip
• 1,7 x 35 mm dykkert
• 80 mm bredt båndstål
• 14 mm plateskruer
• 35 mm gipsplateskruer (gips på stål)
• PVA-lim (trelim)
• Evt. grunning
• Evt. gipspuss

Tidsforbruk

3 – 4 dager, pluss tørketider

Pris

Cirka 4000 kroner, pluss dør

Vanskelighetsgrad

Det viktigste er at du rådfører deg med en byggingeniør før du setter i gang. Da får du vite hvordan du kan gjøre jobben uten å skade konstruksjonen til huset

Tegning

OPPBYGGING

I denne guiden viser vi deg hvordan du forsterker murveggen med en armert overligger, men vi går ikke i detaljer med oppbyggingen rundt døren.

På tegningen kan du se hvordan det legges isolasjon og settes opp dampsperre, utforing og karmlister.

OPPBYGGING

3D-modell

3D-modell

Utvid terrassedøren

Utvidelsen til dobbeltdør øker bredden og lysinnfallet.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Veggene må understøttes

De to stolpene står på bjelker. Bjelkene på gulvet ligger på tvers av de underliggende tilfarerne.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Den armerte bæringen mures inn

Den armerte bæringen bidrar til å styrke veggen over døren.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Riv ned og puss

Veggen fjernes like mye på begge sider.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Monter døren

Karmen er satt fast, og dørene satt inn.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Montering av dørkarm

Med kiler og karmskruer blir karmen helt i vinkel

TEKNIKK: Montering av karmlister

Med dykkert blir hjørneskjøten helt tett

VERKTØY: Slik bruker du en stor vinkelsliper

I denne videoen lærer du alt om hvordan du bruker en vinkelsliper med 230 mm store skiver. Den klarer en lang rekke av de samme oppgavene som en mindre modell. Men utstyrt med riktig blad, skjærer den seg enkelt gjennom tykkere emner, for eksempel betongstein.

TIPS: Bruk hammeren som avstandsmål

TIPS: Hold kontroll på dykkertene

Tips & Triks

Veggene må understøttes

Før du lager hull i en bærevegg, skal du understøtte det som hviler på den. Noen ganger er det nok med enkeltstøtter fra gulv til tak. Andre ganger må du ta en omvei, for eksempel med bjelker ut gjennom veggen.

Før du lager et stort hull gjennom en bærende yttervegg, skal du overføre vekten fra huset utenom hullet. Til det formålet kan det lages et stativ, som i all sin enkelhet er en bjelke som føres gjennom et lite hull i veggen et par murskift over det stedet du vil lage hullet i veggen. Bjelken understøttes i endene av loddrette stolper eller justerbare bein av stålstenger.

Avhengig av hvilken vei gulvbjelkene går under gulvbordene, skal du enten legge en bjelke på gulvet somstøttene kan stå på, eller føre enda en bjelke ut gjennom veggen i gulvhøyde, så trykket føres tilbake til veggen.

De to støttene står på bjelker. Bjelken på gulvet ligger på tvers av de underliggende gulvbjelkene.

STØTTEBEIN som kan justeres i akkurat den høyden du har bruk for, er perfekte til midlertidig understøtting. De skal støttes av en bjelke både øverst og nederst, slik at vekten på dem fordeles.

Du kan leie støttebein flere steder, for eksempel der du leier stillas eller hos verktøyutleiere for profesjonelle.

ARMERT OVERLIGGER MURES INN OVER HULLET VEGGEN. Den er en rekke murstein med innstøpte armeringsjern, som flytter vekten ut på veggen i sidene.

LEI EN VINKELSLIPER. Lån eller lei deg en stor, kraftig vinkelsliper med 230 mm diamantkutteskive. Den skjærer cirka 7 cm inn i veggen. Husk verneutstyr.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Murer