Bor hull til ventiler og få frisk luft i kjelleren

Lukter kjelleren for mye kjeller, og er luften alltid tung og fuktig? Bor da hull i veggen og sett inn lufteventiler. Her kan du se hvordan det gjøres.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1/2 time/hull
Pris
500 kroner

Intro

Kjellerluft behøver ikke å være kjedelig luft. Lukten av halvsur, litt jordslått kjeller, kan forholdsvis enkelt skiftes ut med en langt mer behagelig luftkvalitet. Du skal bare slippe frisk luft inn fra utsiden, helst fra flere steder.

Det skal åpenbart litt krefter til for å bore et 82 mm hull inn gjennom en murvegg, men leier du en kraftig borhammer med et tilhørende bor, er det en oppgave som de fleste med litt mer enn bare skinn og bein i armene klarer.

Det skal bores hull flere steder, helst i alle de kjellerrommene som skal ventileres, slik at den “brukte” luften blir skiftet ut. Og hullene skal ikke stå åpne, men ha ventiler slik at du kan regulere luftmengden.

Sørg også for at luften har fri adgang mellom rommene, f.eks. ved å sette ventiler i innerveggene.

Veiledning

01
Bor hull i veggen 5 Trinn

Med en kraftig borhammer og en solid hullsag kan du bore deg gjennom en murvegg. Både maskin og hullsag kan leies for rundt et par hundrelapper.

Er sokkelen din av betong, skal det en kraftigere maskin til - spør der du leier verktøyet du skal bruke.

Det er viktig at du borer hullet med litt helling, slik at eventuelt slagregn eller kondens ikke renner inn i huset. Borer du utenfra, skal du altså bore litt oppover. Men bare litt, for hvis hullet blir for skrått får du problemer med å sette ventilen på innsiden og risten utvendig i plan med murveggen.

Husk å holde godt fast i maskinen!

1

Mål fra vindushullet til kanten av ventilens plassering. Du bestemmer selv hvor ventilen skal sitte. Målet skal du bruke når du går på utsiden senere. Her velger vi å plassere ventilen 15 cm fra kanten på vindusåpningen.

2

Sett av målet utvendig. Mål igjen fra vindusåpningens kant. Men her måler du til sentrum av røret. Nå kan du bore med et tynt søkebor fra innsiden. Du skal helst treffe tett på denne markeringen.

3

Bor evt. fra innsiden med et langt søkebor gjennom veggen hvis du er usikker på om du har målt rett. Det kan f.eks. skje om du ikke har et vindu å måle etter.

VIKTIG! Bor skrått ned, slik at vann ikke kan renne inn i huset via ventilen.

4

Bor hullet utenfra og inn. Sørg for å holde boret slik at du borer litt oppover. På den måten unngår du at regnvann eller kondens renner inn i kjelleren. Stopp når borets styrespiss akkurat bryter gjennom veggen innenfor.

5

Bor innenfra og ut. Sett styreboret i det hullet det lagde da det boret utenfra og inn. Bor ut de siste centimeterne av innerveggen.

02
Sett inn ventilene 5 Trinn

1

Sjekk at ventilene har riktig lengde, og at de kan skyves sammen. Det skal være overlapp mellem de to rørene, slik at de blir tette når de møtes inne i hullet.

2

Legg en stripe montasjelim rundt hullet på innsiden. Limet skal holde ventilen på plass, og det skal tette slik at luften ikke slipper forbi langs kantene.

3

Sett ventilen på plass. Den innvendige halvdelen av røret dyttes inn i hullet. Deretter presser du ventilen fast i limet. Alternativt kan ventilen skrus fast til veggen.

4

Sett den ytre delen fast på muren. Dytt røret inn i hullet, slik at det møter den andre halvdelen. VIKTIG! Hvis limet på innsiden ikke er herdet, skal du ha en makker til å holde ventilen på innsiden for at den ikke skal løsne.

5

Nå kan du regulere ventilen inne i kjelleren. Prøv deg fram, men sånn generelt kan du la være å lukke dem helt, særlig om vinteren. De skal jo skape ventilasjon i kjelleren.

Materialer

Tidsforbruk

En halvtimes tid per hull.

Pris

En ventil: cirka 300 kroner. Leie av maskin og bor: cirka 200 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det krever litt krefter å styre den tunge maskinen, men teknisk sett er dette ikke en vanskelig oppgave.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Fukt i kjeller