Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Kjellerluft behøver ikke å være kjedelig luft. Lukten av halvsur, litt jordslått kjeller, kan forholdsvis enkelt skiftes ut med en langt mer behagelig luftkvalitet. Du skal bare slippe frisk luft inn fra utsiden, helst fra flere steder. Det skal åpenbart litt krefter til for å bore et 82 mm hull inn gjennom en murvegg, men leier du en kraftig borhammer med et tilhørende bor, er det en oppgave som de fleste med litt mer enn bare skinn og bein i armene klarer. Det skal bores hull flere steder, helst i alle de kjellerrommene som skal ventileres, slik at den “brukte” luften blir skiftet ut. Og hullene skal ikke stå åpne, men ha ventiler slik at du kan regulere luftmengden. Sørg også for at luften har fri adgang mellom rommene, f.eks. ved å sette ventiler i innerveggene.