13 myter om ventilasjon

Hvor ofte skal du lufte? Og må du egentlig lufte hvis du har et ventilasjonsanlegg? Få svar på disse og 11 andre klassiske spørsmål om ventilasjon i boligen.

Fukt i huset er et problem, og vi er selv skyld i en stor del av den. Vi svetter, vi lager mat, vi dusjer og vi lar vannkokeren putre, samtidig som fukt trenger opp i huset fra bakken, fordi vi ikke har hatt tradisjon for å tette “undersiden” av huset.

LES OGSÅ: Send all fukt ut av badet

For å få fjernet fukten, skal huset luftes, eller ventileres, som fagfolk kaller det. Og her skiller man mellom tre metoder: naturlig ventilasjon, mekanisk ventilasjon og balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

La den friske luften slippe inn

Det grunnleggende prinsippet i naturlig ventilasjon, er at det tilføres frisk, tørr uteluft til fuktige rom, som kjøkken, vaskerom og bad. Men luften skal ikke direkte inn i våtrommene, den skal trekkes gjennom vegg- eller vindusventiler i oppholdsrommene (stue og soverom), slik at luften rekker å bli varmet opp. I rommene med fukt trekkes luften ut gjennom loddrette isolerte rør til takhatter, som bør plasseres tett mot mønet.

Det skal alltid være åpninger på minst 100 cm2 mellom våtrom og tilstøtende rom, for at ventilasjonen skal fungere. Men du bør faktisk la alle dører i huset stå på klem når det ikke direkte er behov for at de er lukket.

Hjelp luften i gang

Hvis den naturlige ventilasjonen ikke hjelper, skal du montere mekanisk ventilasjon i form av mekaniske vifter. På badet brukes ofte elektriske vifter som er fuktstyrte, evt. også tidsstyrte sammen med lyset i rommet. I prinsippet bør slike vifter alltid kjøre for å transportere bort den luftmengden som kreves for at du skal ha et tørt og godt inneklima. Men en slik installasjon hører likevel til sjeldenhetene. Særlig på grunn av støyen, fordi viften og motoren sitter i rommet i stedet for oppe på loftet.

LES MER: Monter en vifte på badet og få frisk luft

Utlufting kan gi varme

Det beste du kan gjøre for huset og for inne-klimaet, er å montere et anlegg som trekker inn frisk luft og varmer den opp med varmen fra den luften som blåses ut. Dette kalles et varmegjenvinningsanlegg, og er en del av et moderne balansert ventilasjonsanlegg. Du får senket luftfuktigheten i huset, og du får luftet ut uten varmetap. Faktisk kan et sånt anlegg produsere varme på en slik måte at du sparer fyringsutgifter ved å lufte.

1. Utluftingsventiler i krypekjelleren er overflødige!

FEIL

Nei, det er veldig viktig med utlufting i krype-kjelleren, og jo bedre gulvet opp mot huset er isolert, desto mer ventilasjon skal det være, fordi det blir mindre varmetap ned til krype-kjelleren i takt med at isolasjonen økes. Fukt i krypekjelleren er nesten ikke til å unngå. Så i tillegg til effektiv ventilasjon, skal du sørge for å dekke til effektivt oppover, i form av en dampsperre over isolasjonen opp mot undersiden av huset. Hvis du legger en radonsperre mot bakken, hindrer den at det trenger opp fukt fra grunnen.

Hvis du har mulighet til det, kan du føre avtrekksrør opp over taket på huset, slik at det blir en pipeeffekt, som suger fuktig luft ut av krypekjelleren. Alternativt kan du bli nødt til å sette opp en avfukter, som starter automatisk når fukten når et visst nivå. Under alle omstendigheter skal krypekjelleren ha friskluftventiler. De skal sitte minst 10 cm over bakkenivå.

2. Du trenger bare å lufte ut én gang om dagen!

FEIL

Nei, det er ikke nok med én daglig utlufting. Du skal lufte ut minst to-tre ganger i døgnet i 5-10 min. Lufter du ut

lenger tid om gangen, vil det bare gi et unødig varmetap. Steng også radiatorene mens du lufter. Luft ut om morgenen før du går på jobb, om ettermiddagen når du kommer hjem, og deretter før sengetid.

3. Med balansert ventilasjon trenger du ikke å lufte ut!

RIKTIG

Hvis et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning er riktig dimensjonert og justert for boligen din, trenger du i prinsippet ingen utlufting.

Hvis du i varme perioder stenger ventilasjons-anlegget, skal du huske på at du heller ikke får noen utsuging fra våtrommene. Da krever det at du er ekstra nøye med å lufte ut.

4. Det er ikke nødvendig å lufte ut, hvis du har ventilasjonsspalter i vinduene!

FEIL

Jo, absolutt. Ventilasjonsspalter i vinduene sørger utelukkende for at det kan komme nok luft inn i huset til at det kan trekkes ut fuktig luft gjennom avtrekkene på kjøkkenet og badet. Kan det ikke komme inn luft, kan det heller ikke suges luft ut. Hvis utluftingen er for dårlig, kan det dannes dugg nederst på rutene. Det skal i så fall bekjempes enten med et ventilasjonsanlegg eller med grundig utlufting minst tre ganger om dagen. Om vinteren, da du jo ikke kan la et eller flere vinduer stå på klem hele tiden, skal du holde ekstra øye med luftfuktigheten i huset, og lufte ut når den blir for høy. Kjøp et hygrometer, og sjekk luftfuktigheten. Den bør ligge mellom 35 og 55 % relativ fuktighet i vinterperioden.

Resten av året skal du holde luftfuktigheten så lav som mulig, og under alle omstendigheter under 75 %, når muggsoppen begynner å vokse.

LES OGSÅ: En spalteventil i vinduet fjerner dugg

5. Du skal åpne kjøkkenvinduet når ventilatoren går!

RIKTIG

Ventilatorens funksjon er å suge vekk stekeos og -damp fra komfyren, slik at det ikke kommer ut i resten av huset. Der det skal suges luft ut, skal det trekkes luft inn. Den luften som skal inn i huset, kan komme fra vegg- og vindusventiler, eller generelle utettheter i huset. Men er huset helt tett, noe de fleste nye hus er, kan ventilatoren faktisk suge røyken ut av ved-ovnen og ut i stua. Den kan også risikere ikke å få tilført nok luft, slik at den ikke kan suge ut matosen. Løsningen er å åpne et vindu i kjøkkenet, slik at du slipper røyk fra ovnen og matos i huset.

6. Det er lurt å la et vindu stå på klem i andre etasje!

DELVIS RIKTIG

Teoretisk sett vil varm luft stige oppover, og et åpent vindu i andre etasje vil trekke varm, fuktig luft ut i det fri. Du skal likevel være oppmerksom på det grunnleggende i boligventilasjon, nemlig at luften skal vandre fra oppholdsrommene, der den kommer inn gjennom vegg- eller vindusventiler, til våtrommene og bortventileres herfra. Problemet med et åpent vindu i andre etasje, er at det kan skape forstyrrelser i den tørre luftens vandring mot våtrommene, og i verste fall få fuktig luft til å gå motsatt vei, fra våtrommene ut i resten av huset.

7. Varmegjenvinning sparer på varmen!

RIKTIG

Fordi de fleste balanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning tar vare på mellom 60 og 90 % av varmen, gjenvinnes mye av den, slik at fyringsutgiftene blir mindre. Motsatt brukes strøm til å drive viftene, som belaster strømregningen med ca 500 - 1000 kr i året. Men det du sparer med lavere kostnader, spises opp av investeringen, så gevinsten du får er et bedre inneklima.

8. Du skal stenge varmen mens du lufter ut!

RIKTIG

Det er faktisk riktig at du bør stenge radiatorene under utluftingen. Som nevnt tidligere, skal du lufte ut minst tre ganger om dagen. Strengt tatt burde du la radiatorene stå på i den siden av huset hvor den kalde luften kommer inn. Da kan den bli varmet opp på veien gjennom huset, suge opp fukt og bli sluppet ut i motsatt side av huset, der radiatorene til gjengjeld skal være stengt.

Hvis du synes dette blir for tungvint, skal du heller stenge alle radiatorer under utluftingen, men også bare i den perioden du lufter ut. Og når du en dag skal skifte termostat på radiatoren, kan du skifte til noen som automatisk stenger radiatoren ved plutselige temperaturfall.

Du skal ikke senke temperaturen før du lufter ut. Det dreier seg om å få den varme og fuktige inneluften, byttet ut med mer tørr og kjølig uteluft.

9. Kjelleren krever mye utlufting!

RIKTIG

En kjeller krever alltid større oppmerksomhet når det gjelder ventilasjon enn etasjene over. I gamle dager visste man at en kjeller var fuktig, og brukte den deretter. Nå til dags stiller vi andre krav til bruk av kjelleren, og dermed fuktforholdene. Dette har skapt problemer for mange, særlig om de har kastet ut oljefyren til fordel for annen varmekilde. For plutselig er oljefyren, som har sørget for varme og luftsirkulasjon i hele kjelleren, blitt borte. Kjelleren skal varmes opp og ventileres fra friskluftsventiler, akkurat som i en nybygget kjeller.

10. Det er viktig å åpne vinduet på badet når du har dusjet!

DELVIS RIKTIG

Det er en dårlig idé å åpne vinduet, fordi den kalde uteluften vil få fukten på badet til å danne kondens. Men har du ingen annen utluftingsmulighet, er du nødt til å åpne vinduet.

Når det er sagt, bør det som et minimum være et avtrekk opp gjennom taket (15 x 15 cm) til en takhatt på oversiden, helst nært mot mønet, og takventilen skal alltid være åpen. Sammen med avtrekket skal det være en ventilasjonsåpning mot andre rom. Altså ikke et vindu ut, men en åpning i døren, under døren eller via en ventil i veggen, slik at det kan tilføres luft.

Hvis du merker at badet ikke ventileres tilstrekkelig, kan du montere en fuktstyrt vifte i stedet for å ha naturlig ventilasjon. De fleste monterer viften slik at den starter sammen med lyset, og først stopper når luftfuktigheten er nede på et akseptabelt nivå.

Den optimale løsningen er å etablere et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i hele huset, som deretter blir justert til de riktige luftmengdene i de forskjellige rommene.

11. Fuktig luft føles kaldere!

RIKTIG

En fuktmettet luft føles kaldere enn en tørr luft ved samme temperatur. En fornuftig fjerning av fuktig luft vil få boligen til å føles varmere ved samme temperatur. Derfor er det også billigere å varme opp tørr luft enn fuktig luft.

12. Husstøvmidd bor der det er tørt og støvete!

FEIL

Husstøvmidd lever best i varmt og fuktig miljø. Hvis du holder boligen din på 45 %, eller lavere, relativ luftfuktighet, vil husstøvmidden dø.

Hvis du hever temperaturen, faller den relative luftfuktigheten. Hvis du er typen som sover i et kjølig soverom, kan det være en god idé å heve temperaturen om dagen og deretter lufte godt ved sengetid og senke temperaturen. God ventilasjon og lav luftfuktighet er løsningen for å unngå problemer med husstøvmidd.

13. Lukk døren til badet når baderomsviften går!

DELVIS RIKTIG

Hvis boligen er riktig konstruert, kan du fint lukke døren. For da er det lufttilførsel til badet gjennom en åpning i veggen eller døren. Åpningen skal være på minimum 100 cm².

Men det finnes mange boliger som ikke har lufttilførsel hvis ikke enten vinduet eller døren står åpen. I så fall skal du la døren stå åpen når en utsu-gingsvifte går. Ikke vinduet, for da suger du kald uteluft inn på badet og får en masse kondens i løpet av kort tid.

Det er for øvrig venti-lasjonsmessig smart for en bolig at alle dører står på klem, hvis det er spalteventiler i vinduene eller ventilasjonsåpninger ut mot friluft. Da trekkes frisk luft inn i oppholdsrommene, luften varmes opp og blir trukket ut gjennom avtrekkene på enten badet eller kjøkkenet.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Ventilasjon