Slik finner du kuldebroer i boligen

En kuldebro gir trekk i huset, blir dyrt på strømregningen og kan forårsake kondens og muggsopp. Se her hvordan du avslører og blir kvitt kuldebroer.

Hva er en kuldebro?

En kuldebro er et område hvor varmen fra boligen din har lettere for å slippe ut og hvor kulden kommer lettere inn.

En kuldebro skyldes ofte manglende eller ødelagt isolering, eller at det er fast materiale mellom den kalde og varme siden.

Noen ganger kan man se svarte avtegninger på vegger eller tak der det finnes kuldebroer. Det skyldes at det oppstår fukt der hvor varme og kulde møtes, og støv og møkk vil derfor sette seg i denne kondensen.

Hvordan merkes en kuldebro?

Ved en kuldebro vil du ofte oppleve trekk, ettersom varmen forsvinner fra boligen.

Hvis du har mistanke om at du har en kuldebro i veggen, kan du bruke et infrarødt termometer som måler overflatetemperaturen på f.eks veggene dine. På den måten kan du se om det er temperaturforskjeller der du har mistanke om at det er en kuldebro.

Les mer: Sjekk boligen din med et infrarødt termometer

Det er ikke bare strømregningen som det infrarøde termometeret er gunstig for. De store temperaturforskjellene som en kuldebro kan forårsake, øker risikoen for kondens i boligen - noe som er gull for muggsopp.

Hvordan oppstår en kuldebro?

Kuldebroer oppstår typisk der veggen er massiv på en slik måte at innervegg og yttervegg henger sammen. Det gir dårlig mulighet for effektiv isolering, og dermed oppstår det en kuldebro.

En kuldebro kan også oppstå der ytterveggen av tre er fastspent til stolper eller bjelker som har en fast forbindelse til innerveggen.

En annen typisk årsak til kuldebroer er manglende eller ødelagt isolering.

I hus hvor det er bruk hulmursisolering, kan man risikere at isolasjonen synker sammen med tiden, og resultatet av dette blir typisk en kuldebro.

Kuldebro i tak og gulv

En kuldebro oppstår ikke bare i vegger.

Tak og gulv kan også være utsatt for kuldebroer.

Ofte er det manglende isolering som er skyld i kuldebroer begge steder.

Kuldebroer i tak oppstår typisk i forbindelse med sperrene i takkonstruksjonen, takterrasser eller ved arker og lysåpninger.

Hvordan blir man kvitt kuldebroer?

Det kan være vanskelig å bli kvitt en kuldebro om årsaken til kuldebroen er feil på bygget eller en gammel byggemetode.

F.eks er det normalt å bruke tverrliggende murstein som murbindere mellom yttermuren og innermuren i eldre bygg - noe som ofte kan forårsake en kuldebro. Slike kuldebroer kan oftest løses ved å etterisolere utenfra, noe som er en stor jobb.

Om manglende isolering er grunnen til kuldebroen, blir det straks enklere å bli kvitt kuldebroen. Om isolasjonen har sunket sammen i veggen, må det blåses inn ny isolasjon. Om det er manglende isolering i taket som forårsaker en kuldebro, kan du også relativt enkelt etterisolere her.

LES MER: Dette bør du vite om etterisolering

Innvendig isolering mot kuldebro

Det er mulig å lage en innvendig etterisolering av veggene, for å motvirke en kuldebro. Du må bare være oppmerksom på at du må være ekstra grundig når du bygger opp innvendig isolasjon mot en kuldebro.

Husk å bruke dampsperre og sørg for at det ikke kan oppstå kondens mellom den nye isolasjonen og den gamle veggen. Du kan også motvirke en kuldebro ved å etterisolere innvedig med diffusjonsåpent materiale.

Les mer: Enkel etterisolering uten dampsperre

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Inneklima