Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
Vifte bad

Vifte på badet

Med en god vifte på badet kan du få et godt inneklima. Dårlig inneklima skyldes ofte for mye fukt i boligen, og det gjelder særlig på badet som fylles med damp når det dusjes og bades.

Derfor er det viktig at den fuktige luften ventileres vekk og erstattes av ny frisk luft for å skape et perfekt inneklima. Det kan gjøres med en vifte på badet.

Installasjon av vifte på badet

Den beste måten å få den fuktige luften ut av badet på, er ved å installere en elektrisk vifte, som monteres i en yttervegg på badet eller med avtrekk opp gjennom taket.

En god vifte til badet koster fra 7-800 kroner og oppover. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med tilkoblingen, som må gjøres av en elektriker.

Tre typer vifter til badet

Det finnes i prinsippet tre forskjellige typer vifter til badet: en vanlig vifte uten finesser, en tidsstyrt og en fuktstyrt.

  • Den mest enkle typen vifte kan snurre rundt når den startes. Verken mer eller mindre.
  • Den tidsstyrte viften er aktiv i et forutbestemt tidsintervall, for eksempel 15 minutter.
  • Den fuktstyrte viften starter når et bestemt fuktnivå nås.

Du kan også kjøpe en vifte som kombinerer både tid- og fuktstyringen. Det er en slik type vi bruker i vår veiledning til montering av vifte, som du kan laste ned på denne siden.

Installasjonen av en vifte på badet tar en times tid i et trehus. Skal du bore og montere vifte i murverk, tar det lenger tid, ettersom det å lage et riktig i hull i veggen er mer krevende.

Montering av vifte på badet

En vifte som blir en del av det faste elektriske anlegget i huset, skal tilkobles av en elektriker. Det gjelder alle viftene, uansett type. Selve monteringen av viften på badet kan du gjøre selv.

Last ned artikkelen: Monter en vifte og få frisk luft

En elektrisk vifte på badet sikrer deg et godt inneklima. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du borer deg gjennom en yttervegg og monterer viften på badet.