Vifte på badet: Slik monteres den

Effektiv ventilasjon på badet er en forutsetning for et godt inneklima. Her kan du se hvordan du finner den beste plasseringen, borer hull i veggen og monterer en baderomsvifte.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 time
Pris
1000 kroner

Intro

Baderomsvifte

Med en god baderomsvifte kan du få et godt inneklima. Dårlig inneklima skyldes ofte for mye fukt i boligen, og det gjelder særlig på badet som fylles med damp når det dusjes og bades.

Derfor er det viktig at den fuktige luften ventileres vekk og erstattes av ny frisk luft for å skape et perfekt inneklima. Det kan gjøres med en vifte på badet.

Installasjon av baderomsvifte

Den beste måten å få den fuktige luften ut av badet på, er ved å installere en elektrisk baderomsvifte, som monteres i en yttervegg på badet eller med avtrekk opp gjennom taket.

En god baderomsvifte koster fra 7-800 kroner og oppover. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med tilkoblingen, som må gjøres av en elektriker.

Tre typer vifter til badet

Det finnes i prinsippet tre forskjellige typer baderomsvifter: en vanlig vifte uten finesser, en tidsstyrt og en fuktstyrt.

  1. Den mest enkle typen vifte kan snurre rundt når den startes. Verken mer eller mindre.
  2. Den tidsstyrte viften er aktiv i et forutbestemt tidsintervall, for eksempel 15 minutter.
  3. Den fuktstyrte viften starter når et bestemt fuktnivå nås.

Du kan også kjøpe en baderomsvifte som kombinerer både tid- og fuktstyringen. Det er en slik type vi bruker i vår veiledning til montering av badreomsvifte, som du kan lese på denne siden.

Installasjonen av en vifte på badet tar en times tid i et trehus. Skal du bore og montere baderomsvifte i murverk, tar det lenger tid, ettersom det å lage et riktig i hull i veggen er mer krevende.

Montering av baderomsvifte

En baderomsvifte som blir en del av det faste elektriske anlegget i huset, skal tilkobles av en elektriker. Det gjelder alle viftene, uansett type. Selve monteringen av viften på badet kan du gjøre selv.

Monter en baderomsvifte og få frisk luft

En elektrisk vifte på badet sikrer deg et godt inneklima. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du borer deg gjennom en yttervegg og monterer en baderomsvifte.

Veiledning

01
Velg plassering 3 Trinn

Før du går i gang med å bore hull til vifta, bør du sjekke plasseringen både inne og ute. Pass på at det for eksempel ikke er elektriske kabler eller rør i veggen. Bruk en veggskanner.

Monterer du vifta i veggen, bør du tenke over hva som er den framherskende vindretningen der du bor slik at du monterer vifta på den motsatte veggen. Vifta krever dessuten at det kommer frisk luft til rommet, og det kan du best sikre ved å montere et friskluftinntak i den motsatte veggen. Det kan du for eksempel gjøre i form av en teleskopventil i veggen, med friskluftventiler i vinduene eller ved å montere en spalte i døra inn til baderommet.

Baderomsvifte: Bor hull i veggen med et søkebor 1

Bor hull i veggen med et søkebor som er et langt tynt bor som kan nå hele veien gjennom veggen, når du har markert hvor vifta skal sitte. Sjekk på den utvendige siden slik at du er sikker på at du havner på riktig sted.

Baderomsvifte: Bor ut for vifta med ei hullsag 2

Bor ut for vifta med ei hullsag når du har nådd hele veien gjennom med søkeboret. Hullsaga sager seg etappevis innover. Derfor må du fjerne de lagene du har boret deg gjennom med jevne mellomrom.

Borer du i mur, bør du bruke ei hullsag med diamantblad.

Baderomsvifte: Gjenta prosessen på ytterveggen 3

Gjenta prosessen på ytterveggen. Bruk markeringen fra søkeboret til å sentrere hullsaga slik at det utvendige hullet kommer på riktig plass. Også her må du fjerne materiale etter hvert som du borer deg gjennom veggen.

02
Montér baderomsvifte 3 Trinn

Baderomsvifte: For hullet med et langt rør 1

For hullet med et langt rør - enten ett som er tilpasset lengden på hullet, eller med et teleskop rør som kan trekkes ut i ønsket lengde. Røret skal sitte så stramt at det ikke er nødvendig å feste det.

Husk å tette med silikonfugemasse rundt hullet før du skyver røret på plass.

Baderomsvifte: Skyv vifta på plass 2

Skyv vifta på plass, og skru den fast i veggen med treskruer. I mur brukes egnede skruer og plugger. Det hvite dekselet skjuler monteringen.

VIKTIG! Strømmen skal tilkobles av en elektriker.

Baderomsvifte: Montér ei rist over hullet utvendig 3

Montér ei rist over hullet utvendig. De fås i flere varianter. For eksempel med en klaff ventil som er lukket til vifta starter, eller med netting som hindrer insekter i å krype inn.

Video

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

TIPS: Bor hull i glatte fliser

TIPS: Helt rett snitt i runde emner

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Ventilasjon