Slik bekjemper du borebiller og husbukker

Borebiller og husbukker kan med årene fullstendig ødelegge trekonstruksjoner i et hus. Her kan du lese mer om hva du skal være oppmerksom på, og hvordan du bekjemper de små skadedyrene.

Både borebiller og husbukker kan lage katastrofale skader i en bolig, fordi de ødelegger trekonstruksjonene. Det er derfor avgjørende at de små skadedyrene bekjempes.

I denne artikkelen lærer du mer om borebiller og husbukker, og hvordan du ser forskjell på dem. Du får også råd og veiledning til hvordan du bekjemper borebiller og husbukker.

Klikk på overskriftene for å komme direkte til avsnittet i artikkelen.

Hva er borebiller?

En borebille er et lite insekt som lever av tre. Borebillen borer i tre, som navnet antyder, men faktisk er det borebillens larver som borer og spiser treet.

Borebillen legger egg utenpå treets overflate, der larvene senere borer seg ned i treet når de klekkes.

Borebiller i tre lever lenger innendørs enn utendørs i naturen, og borebiller lever best i treverk som har en høy luftfuktighet.

Ofte brukes ‘borebiller’ også som betegnelse for andre typer biller, som husbukker, men det er snakk om to forskjellige skadedyr.

Borebiller kjennetegnes ved deres brune farge og svarte punkt-striper nedover kroppen. Borebillene blir som regel 3-6 mm lange, men til tross for den beskjedne størrelsen kan de gjøre stor skade.

Borebille

Borebiller kjennes på den brune fargen og punkt-stripene ned langs kroppen.

Hva er husbukker?

Husbukken er en underart av borebiller. Den lever også i tre, som borebillen.

Husbukken kjennetegnes ved å ha en svart eller mørkebrun kropp, som er dekket av små hår. En husbukk kan bli 8-20 mm lang.

Husbukken finnes fortrinnsvis i kyststrøkene sør i landet. Det er et alvorlig skadedyr, fordi den lever av og i tørt nåletre, som vi fortrinnsvis bruker i trekonstruksjoner.

Det er også larvene fra husbukken som gjør størst skade.

Den er i stand til å ødelegge treet totalt, slik at for eksempel en taksperre kan bryte helt sammen.

Billen legger cirka 400 egg, som raskt blir til trespisende larver. Disse larvene gnager seg rundt inne i treet i 3-10 år, før de blir til flyveferdige biller og gnager et ovalt, lett oppfliset flyvehull.

Husbukker

Husbukken har en svart eller mørkebrun kropp med små hår og antenner.

Husbukk eller borebille?

Husbukken minner om borebillen, fordi begge spiser og ødelegger treverk.

Utseendemessig skiller de små skadedyrene seg fra hverandre, men skadene de lager er like alvorlige.

Du kan se forskjell på husbukker og borebiller på skadene.

Hull fra husbukker er ofte på størrelse med et knapphull og ovale, mens hullene fra borebiller er mindre, sirkelrunde og skarpe i kanten.

Hvis du oppdager fin sagflis eller såkalt boremel, har du muligens et aktivt borebille-angrep.

Er hullene større og virker mer avgnagde, er det større sannsynlighet for at det er snakk om husbukker.

Borebiller – bekjempelse

Det kan være vanskelig å fastslå om du har borebiller. Du bør derfor alltid få hjelp og rådgiving av profesjonelle før du begynner å bekjempe skadedyrene.

Hvis du vet at du har borebiller, og angrepet er på et mindre område, kan du fint gjøre noe med problemet selv.

Bekjempelse av borebiller kan være en lenger prosess, men krever ikke nødvendigvis gift, hvis angrepet ikke er stort.

Her er 6 ting du kan gjøre for å komme borebiller til livs:

  1. Sørg for at det er god ventilasjon i boligen.
  2. Få kontroll på romtemperaturen, slik at møblene dine holder seg tørre.
  3. Stopp inntrengende fukt og kondens i boligen ved å sikre et godt inneklima.
  4. Har du borebiller i små gjenstander, kan du varme dem i ovnen ved omkring 60 grader, slik at borebiller og larver dør.
  5. Er det borebiller i møbler eller større ting, som et skap, kan du prøve å varme det opp med en varmluftspistol.
  6. Et mindre angrep av borebiller kan stanses hvis du stryker det skadede treverket med et spesielt borebillemiddel, men bruk et miljøgodkjent middel. Behandlingen gjentas to-tre ganger.

Det er viktig at du får slått ned på alle borebiller, fordi du ellers risikerer at de kommer tilbake.

Borebiller – bekjempelse: Middel mot mott i treverk

Mindre angrep av borebiller kan stoppes med et middel mot borebiller.

Hvor farlige er borebiller?

Borebiller er ikke farlige for mennesker eller dyr. Borebiller, spesielt larvene deres, er dog farlige for treverk.

Når de spiser treverk, ødelegges treets holdbarhet og stabilitet. Dermed kan det få alvorlige konsekvenser for trekonstruksjoner.

Selv om borebiller er små insekt, som kan være vanskelige å se for det blotte øye, kan det lille vesenet gjøre stor skade. Ofte vil du kunne se at borebiller har angrepet for eksempel et tregulv.

Hvor farlige er borebiller?

Dette tregulvet er angrepet av borebiller.

Husbukker – bekjempelse

Det er viktig å få stanset angrepet så snart du oppdager det, før treverket blir helt ødelagt og brister.

Du bør øyeblikkelig kontakte skadedyrsbekjempere. De kan utbedre skadene og behandle med gass og propper med gift.

Sjekk med forsikringsselskapet, om husforsikringen dekker angrep av skadedyr.

Husbukker – bekjempelse

Husbukkens larver angriper tørt nåletre, der de gnager et ovalt, lett flisete hull.

Kan husbukker fly?

Hullene fra husbukkene er i virkeligheten flyvehullene deres, som de flyr fra når de er ferdigutviklet fra larve til bille.

Det kan komme mange flyvehull fra husbukken, som legger cirka 400 egg.

Hvordan unngår du borebiller og husbukker?

Du kan faktisk ikke gjøre så mye for å unngå husbukker og borebiller, fordi temperaturen og den lave luftfuktigheten i et loftsrom er ideell for dem.

LES OGSÅ: 6 tips: Slik unngår du skjeggkre

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Skadedyr