Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Det er laget hull gjennom taket til den nye loftsetasjen over stuen. Det er tatt mål, bestilt trapp og den nye kvartsvingstrappen er levert. På trappeprodusentenes hjemmesider kan du designe trappen din selv og taste inn de aktuelle målene.