Slik setter du sammen og monterer en ny trapp

Trapper kommer som byggesett, uavhengig av om du bestiller på mål eller kjøper en standardtrapp. Uansett hvilken trapp du velger, skal den skrus forsvarlig sammen. På disse sidene kan du følge oppsettingen av en kvartsvingstrapp, men prinsippene er de samme for de fleste typer trapper.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
20.000 kroner

Intro

Det er laget hull gjennom taket til den nye loftsetasjen over stuen. Det er tatt mål, bestilt trapp og den nye kvartsvingstrappen er levert. På trappeprodusentenes hjemmesider kan du designe trappen din selv og taste inn de aktuelle målene.

Det kan også være smart å få hjem en konsulent fra produsenten til å gjøre den endelige oppmålingen. Det er nemlig kjedelig å gjøre feil her. Du skal også være klar over at det normalt er 10-12 ukers leveringstid på ei trapp, men dette varierer litt i forhold til trappetype og årstid.

Når transportøren har levert trappen, bærer du den innendørs og setter den der den skal settes opp. Trappen må nemlig settes sammen i rommet med trappehullet. I sammensatt tilstand er den vanskelig å flytte på.

La trappen ligge i innpakkingen til du er klar til å begynne. Spesielt bør trinnene bli liggende i innpakkingen, slik at de ikke suger fukt fra luften. De passer så nøye i vangene at det ikke skal mye fuktighet til før de blir vanskelige å få på plass i vangene.

Når du pakker ut trappen, er det også en god idé å gjemme pappen og legge den ut på gulvet som underlag. Da beskytter du både trapp og gulv under monteringen.

Kvartsvingstrappen vår er klar til å bli satt sammen - rett under hullet i taket. Når trappen først er satt sammen, er den veldig tung. Ha et par gode hjelpere parat til å løfte.

Veiledning

01
Start med den korte delen 5 Trinn

Hvis trappen består av flere elementer, settes de sammen hver for seg. Svinger trappen, er trinnene forskjellige. I de fleste tilfeller er de forskjellige trinnene nummerert, og det følger med en tegning som angir hvor de enkelte trinnene skal plasseres. Det er viktig at du er nøye med å banke trinnene helt i bunn i utfresingene i vangene. En tett og solid skjøt mellom trinn og vanger forhindrer trappen i å knirke, samt i å bli løs med tiden.

1

Legg den lange vangen til kvartsvingstrappens korte del på et pappstykke. Sett trinnene i alle de hele utfresingene, og bank dem på plass. Beskytt kanten på trinnet med en bankekloss.

2

Den korte vangen settes oppå trinnene, på plass i utfresingene. Bank vangen på plass, og skru fast trinnene med de medfølgende skruene i begge vanger.

3

Reis opp trappen, slik at du kan montere den lange hjørnestolpen (megleren) på den korte vangen. Støtt vangen med en platestump og en skrutvinge, slik at trappen får støtte og kan stå oppreist.

4

Skru fast megleren til kanten av den korte vangen med to skruer. Spenn godt fast. Hakket i megleren skal bære det neste trinnet.

5

Det neste trinnet dyttes inn i hakket i megleren og dyttes helt inn i bunnen av den åpne utfresingen i den lange vangen. Skru deretter fast trinnet i begge sider.

02
Lag del to og monter trappen 6 Trinn

Trappens andre og lengste del settes sammen etter samme prinsipp som den første og korte trappedelen. Den lengste vangen legges på gulvet, trinnene settes i utfresingene og bankes på plass. Deretter legges den motsatte vangen oppå trinnene, slik at de settes opp i utfresingene. Vangen bankes ned på plass, og trinnene skrus fast i begge sider. De to trappedelene kan deretter settes sammen via megleren i den ene siden og hakk i hakk i den andre siden.

1

Legg den lengste av vangene på gulvet med utfresingene opp. Sett trinn i alle de hele utfresiningene, og bank dem helt i bunn i vangen.

2

Avfas trinnenes kanter lett med et stykke slipepapir. Det gjør det enklere når du skal ha alle trinnene til å fange utfresingene i den motsatte vangen samtidig.

3

Legg den motsatte vangen oppå trinnene. Sørg for at trinnene sitter i utfresingene, og bank vangen på plass. Start fra den ene enden, og beskytt vangen med en kloss.

4

Skru fast trinnene når du er helt sikker på at de er helt i bunn i vangen. Snu trappen rundt, og gi vangen en runde med hammer og kloss, før trinnene skrus fast i motsatt side.

5

La den lange trappedelen ligge på den lengste vangen, og sett den korte, med megleren, på plass. Skru deretter megleren fast til vangen, og sørg for å spenne skruene godt fast.

6

Skru sammen de to lange vangene fra begge sider, der de møtes hakk i hakk. Hvis det ikke allerede er gjort fra leverandøren, forborer du med et 5 mm bor til de 70 mm lange 6 mm boltene.

03
Sett opp trappen og fest den 8 Trinn

Stikk trappen så høyt opp gjennom hullet i taket, at du kan komme til for å montere megleren på vangen ovenfra. Hvis trappen står fritt, skal den festes i toppen. Du kan sette et par vinkler mellom vangene og inndekkingen. Vinklene plasseres i begge sider, helt oppe under det øverste trinnet, der de er minst synlige. Står trappen opp langs en vegg som her, festes den innerste vangen til veggen med karmskruer - eller skruer og plugger.

1

Beskytt trappen med en bit fra emballasjen der trappen skal hvile på kanten av hullet. Pakk også inn trappen der vangen møter gulvet.

2

Få et par hjelpere til å ta et tak, og løft trappen opp i hullet. Står trappen i et hjørne som her, kan det være nødvendig å vri trappen mens den løftes opp på plass.

3

Dytt trappen så høyt opp at vangen hviler på kanten av hullet. Sett fast den øverste megleren på enden av vangen, og skru den godt fast.

4

Dra trappen ned på plass ved hjelp av meglerne. Juster trappen slik at den står der den skal, og slik at den hviler i hakket i megleren i den ene siden, og tilsvarende hakk i vangen i den andre siden.

5

Rett opp trappen, slik at trinnene er vannrette. Hvis den innerste vangen ikke støttes i hjørnet, vil den kunne henge litt. Løft den opp, og understøtt den midlertidig med en platebit og en tvinge.

6

Lag en undersenking med et bor som passer til de dekknappene som følger med trappen. Bor gjennom vangen med det treboret som passer til de skruene du skal feste vangen med.

7

Bor gjennom vangen, og fortsett inn i veggen. Spenn fast vangen med karmskruer, som ikke trekker vangen inn. Brukes vanlige skruer, skal du understøtte vangen rett bak skruene.

8

Trappen er tung. Sørg derfor for å ha et par hjelpere parat når trappen skal opp på plass. Beskytt trapp og gulv med biter fra emballasjen.

04
Sett på plass gelenderet 6 Trinn

Nå monterer du trappens gelender. Det består av loddrette spiler og en håndlist. Med et par dråper lim setter du fast spilene i vangen. Det er selvsagt viktig at de settes helt i bunn. Etterpå trer du håndlisten ned over spilene - også med litt lim.

Håndlisten skrur du fast til meglerne i begge ender. Til slutt setter du dekknapper i alle skruehull.

1

Start med å sette alle spilene i vangen. Gi hver enkelt et par dråper av det limet som følger med, eller et vanlig PVA-trelim. Stikk dem ned i hullene, og sørg for at de er helt i bunn i hullet.

2

Sett håndlisten ned over spilene fra den ene enden. Avfas evt. spilene litt, slik at de lettere fanger hullene i hånd-listen. Gi hver enkelt et par dråper lim på kanten, slik at det trekkes ned langs sidene.

3

Bank håndlisten godt ned over spilene. Vær oppmerksom på at spilene kommer helt opp i bunn.

4

Når håndlisten er helt nede på plass, skrus den fast til meglerne i begge ender med de medfølgende skruene.

5

Dekknapper settes i både de skruehullene fabrikanten har laget til sammensettingen, og de hullene du selv har laget under monteringen.

6

Kvartsvingstrappen er sammensatt og satt opp. Nå kan du eventuelt etterbehandle trinn og håndlist, hvis det ønskes.

Tegning

Slik måler du opp

Vurderer du å sette opp en trapp mellom to etasjer, der det ikke er noen trapp fra før, kommer du godt i gang på følgende måte: Start med å finne ut hvor høy trappen blir, og divider høyden med 20 cm. Da har du sånn omtrent antall trinn.

Regn med at hvert trinn er 21 cm dypt, da vet du hvor lang trappen blir. Nå kan du tegne opp trappen på gulvet, slik at du kan se om det er plass til en rettløpstrapp som på tegningen, eller om du må velge en som svinger.

Trappens høyde (A) måles fra det gulvet der trappen starter, loddrett opp til oversiden av gulvet over, der trappen slutter. Målet består av takhøyden (B) + tykkelsen på etasjeskillet (C).

Alle tre målene skal brukes, og høydemålene er de samme for alle typer trapper, uansett hvor bratte eller flate de skal være. Husk å ta hensyn til evt. ujevnheter i gulvene. Det kan gi en forskjell mellom målepunktet og det stedet der trappen kommer til å starte og stoppe.

Slik måler du opp

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Innvendig trapp