Smart reol under skråveggen

Den beste måten å få reolplass under enskråvegg på, er å bygge reolen selv. Du får utnyttet plassen optimalt, og detkan gjøres til en overkommelig pris

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
1000 kroner

Vi bygger reolen vår av mdf-plater og lister. Platene limes og stiftes sammen, og understøttes av lister.

Intro

Skrå vegger kan ofte skape hyggelige rom, men særlig praktiske er de sjelden. Ofte blir plassen helt inne ved veggen et ubrukt areal, men det kan en hjemmelaget reol heldigvis endre på.

Vi viser her en reol som er 245 cm bred, 130 cm høy og 105 cm dyp. Men prinsippene er de samme uansett størrelsen på reolen du velger å bygge.

Aller først måler du opp, og det er viktig at du får laget en grundig arbeidstegning med målene dine, slik at du kan lage en materialliste å kjøpe inn etter.

Til slutt må du være oppmerksom på at gamle gulv i andre etasje ofte ikke er helt vannrette og jevne. Dette må du ta hensyn til. Vi viser deg hvordan.

Veiledning

01
Mål opp grundig 2 Trinn

1

Oppmåling til den første gavlen (A) gjøres ved å ta målene på 1, 2, 3 og 4. Reolen vår skal gå 105 cm ut fra kneveggen. Vi lager en tynn strek på gulvet ved de 105 cm fra kneveggen, slik at vi hele tiden kan måle ut fra den.

2

Sørg for å måle høyden fra gulvet til taket i en rett vinkel. Dette kan du for eksempel gjøre ved å holde tommestokken i lodd med et vater.

02
Første gavl og hylle 7 Trinn

Når mål, arbeidstegning og materialer er på plass, er det på tide å komme i gang.

Du starter best ved først å lage gavlen (A), som sitter i midten av reolen. Hvis gulvet er jevnt og vannrett, overføres bare målene dine direkte til mdf-platen.

Men er gulvet skjevt, må du legge til litt lengde slik at du har mulighet til å justere. Vi har lagt til én cm i bunnen, men det kan være mer i huset ditt. Når du har saget den litt for store gavlen, stilles den nøyaktig på plass og klosses opp i lodd. Med en kloss og blyant overføres hellingen på gulvet til gavlen - etterpå sages den så den passer med stikksagen.

1

Legg mdf-platen opp på to bukker, og understøtt eventuelt med et par lekter. Vi bruker her en sag med føringsskinne, men du kan også montere på et anlegg og kjøre sirkelsagen langs det.

2

Lag gavlen litt for stor, kloss den opp i lodd, og meddra den hvis gulvet er veldig skjevt. Du meddrar med en kloss og en blyant langs nederste kant, og sager deretter av skjevheten.

3

Listene (15 x 33 mm) som skal bære hyllen (C) i hjørnet, settes på bakvegg og endevegg før første gavl settes på plass. Her settes listene slik at hyllen kommer 20 cm over gulvet.

4

Still første gavl inntil vegglisten. Sag en støttelist som passer fra endeveggen og sikrer at gavlen står vinkelrett på kneveggen. Sett gavlen i lodd, og lag noen små markeringer sånn at du vet hvor gavlen skal stå når limet er på.

5

Smør monteringslim på den skrå flaten av gavlen, og sett den på plass etter markeringene og inntil vegglisten. Stift fast gavlen til vegglisten, og stift eventuelt toppen av gavlen inn i veggen.

6

På gavlen settes en 15 x 15 mm kvartstaff i samme høyde som vegglistene og 4 cm fra forkanten på gavlen. Lim og små dykkert (25 mm) er nok til å holde kvartstafflistene på plass.

7

Sag til første hylle (C), slik at den ligger 2 mm tilbake fra forkanten av gavlen. Før hyllen legges på, limer du rundt på listene. Deretter stifter du den fast - eventuelt også fra baksiden av gavlen.

03
Lag neste reolfelt 4 Trinn

Med den første gavlen (A) og hylle C på plass, er du klar til å gå i gang med reolens andre felt. Du gjør det på samme måte som før: Gavlen (A1) sages ut og rettes til om nødvendig.

Vegglisten settes på veggen, og gavlen stilles inntil vegglisten og plasseres i lodd. Før du setter de øverste hyllene (B) på plass, er det for øvrig en veldig god idé å markere høyden på gavlen ved hjelp av midtstykket (D).

Legg også merke til at de øverste hyllene ikke skal ha en støttelist på skråveggen. Det er for tungvint, og de holdes fint av midtplaten og av kvartstafflistene på gavlene eller veggen.

1

Bruk midtstykket (D) til å markere hvor kvartstafflistene, som bærer de øverste hyllene, skal monteres på gavlene og veggen.

2

Så sager du de øverste hyllene (B). Disse skal ikke ha lister på skråveggen, men blir holdt av midtstykket (D) og kvartstafflister.

3

Midtstykket (D) limes med monteringslim på det skrå stykket som skal mot veggen. Mens flatene mot hyllene får hvit snekkerlim.

4

Midthyllen (D) dyttes nå inn på plass. Sett en liten hjelpepinne på gulvet som kan bære den nederste hyllen til limet er tørt.

04
Legg til reol i enden 2 Trinn

For å utnytte plassen optimalt og få enda mer hylleplass, lager vi nå en ekstra reol, som sitter i venstre ende av grunnmodulen. Hvis du vil lage endereolen, bør du begynne med å lime og stifte fronten (F) vinkelrett på gavlen (A1).

Til å bære hyllene settes kvartstafflister på gavlen. Og til slutt fester du hyllene med lim og stifter.

Vi har valgt en front med en bredde på 15 cm, men du bestemmer naturligvis selv bredden på front og hyller, avhengig av hvor mye plass du har, og hva du ønsker å oppbevare.

1

Begynn med å sette fronten (F) vinkelrett på gavlen (A1). Den limes og stiftes fast. Så settes kvartstafflister på gavlen der du vil ha hyller.

2

Hyllene sages og settes på med lim og stifter. Husk også her i enden av reolen å lage hyllene

05
Finish og maling 2 Trinn

Når limet er herdet, kan reolen gjøres klar til å bli malt. Hullene fra stiftene er så små at de lett fylles og dekkes av malingen. Derfor er det ikke nødvendig å sparkle dem.

Til gjengjeld er det en god idé å sparkle et tynt lag kjemisk tre på alle de skjærte kantene. På den måten unngår du at malingen bare suges inn i mdf-platen.

Når det kjemiske treet er tørt, ettersliper du og “brekker” alle kantene med et stykke fint slipepapir. Best resultat får du hvis hjørner og kanter males med pensel, og de store flatene males med rull.

1

For å forsegle alle skjærte kanter på mdf-platen, sparkler du med kjemisk tre. På den måten unngår du at malingen suges inn i platen.

2

Når du har slipt ferdig, kan du grunne og male reolen. De store flatene males enklest med rull. Kanter og hjørner maler du med pensel.

Materialer

16 mm mdf-plater (122 x 244 cm) i alt 3 stk.

 • 2 gavler (A og A1)
 • 2 hyller øverst (B)
 • 2 hyller nederst (C)
 • 2 midtstykker (D)
 • Frontstykke (F)
 • 3 hyller bak frontstykket (G1-G3)

Dessuten

 • 15 x 33 lister, i alt ca. 4,8 meter
 • 15 x 15 mm kvartstafflist, alt cirka 8 meter
 • Monteringslim
 • Hvit snekkerlim
 • Kjemisk tre
 • 25 mm og 50 mm stifter til pistol
 • Maling

Spesialverktøy

 • Sag med føringsskinne
 • Kappsag
 • Stiftepistol

Tidsforbruk

Et par dager - pluss tid til maling.

Pris

Cirka 1000 kr, pluss maling.

Vanskelighetsgrad

Middels til litt vanskelig. Det avjørende er å få målt opp riktig og saget ut nøyaktig.

Tegning

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

TIPS: La sirkelsagen skjære i underlaget

VERKTØY: Slik bruker du dykkertpistolen

I denne videoen lærer du om dykkertpistolens funksjoner og innstillingsmuligheter. Pistolen er til stor hjelp ved en lang rekke oppgaver, der du gjerne vil spikre raskt og med en hånd ledig til å holde på emnet, for eksempel ved montering av fotlister, karmlister, taklister, spikerslag og panel.

TIPS: Slå av varmen når du maler

TIPS: Unngå lo fra malerullen

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Reoler