Lag en solid bunn under terrassen

Ingen ser hvordan det ser ut under terrassen, men du vil raskt merke det, hvis terrassen ikke er bygget på en fast, solid og stabil bunn. Det stabile underlaget kan du oppnå på flere måter.

Hva skal det være under terrassen?

Hvis den nye terrassen din skal være solid og holde i mange år, skal du bygge en sterk konstruksjon under den.

Et stabilt underlag til en terrasse kan du få på flere måter. Her viser vi deg noen forskjellige løsninger.

Solid og stabil bunn under terrassen

Her kan du se hvordan du bygger en solid og stabil bunn til en terrasse.

1. Skal terrassen bygges et sted hvor det ikke er en fast bunn, må du først lage denne faste bunnen. Begynn med å måle opp og banke påler i bakken, slik at du kan trekke snorer for å markere terrassen.

2. Når snorene er på plass, kan du måle hvor mye jord som skal graves vekk. Under terrassebordene skal det være plass til et bærelag, et avrettingslag, oppklossinger og tilfarere.

3. Når du har gravd ut, jevnes jorden og stampes, før du legger et bærelag på minst 20 cm. Bærelaget komprimeres med en platevibrator.

4. Underveis bruker du snorene for å måle ut fra. Ligger bærelaget for lavt, må du fylle på mer og vibrere det igjen. Er laget for høyt, må du fjerne litt.

5. Avrettingslaget skal bare være et par centimeter tykt. Det trekkes av, slik at overflaten er helt plan. Deretter er du klar til å legge de steinene som du kan bygge oppklossingene oppå.

Hvordan bygger du en stabil terrasse?

Du kan bygge en stabil terrasse på flere måter. Du kan for eksempel bygge oppå en steinbelegning, med stolper, klosser og kiler. I denne artikkelen kan du lese mer om de forskjellige metodene.

3 andre veier til en stabil konstruksjon på terrassen

1. Terrasse på eksisterende steinbelegning

Skal terrassen ligge oppå en belegning, trenger du ikke å grave ut under. Du kan fint bruke belegningen som fast bunn.

Er den veldig ujevn, kan du fylle fordypningene med betong.

LES OGSÅ: Hvilke bjelkesko skal jeg velge?

2. Terrasse på nedgravde stolper

Du kan bygge den nye terrassen på nedgravde stolper. Da skal du kun grave til hullene – ikke over hele arealet – og du trenger ikke å vibrere grus.

Bjelker eller tilfarere kan festes på siden av stolpen.

Med en bulldogskive mellom stolpe og tilfarer, får du en sterk skjøt. Og du får større glede av den.

3. Terrasse på stolpesko

Du kan bygge terrassen på stolpesko. De støpes fast i betong – gjerne i et rør.

Mellom røret og og stolpeskoen legger du klosser, så skoen havner i riktig høyde. Sjekk også at den er i vater.

LES OGSÅ: Terrassebord - hvilket tre er best?

Stolpesko fås ferdiglaget og i en utgave som lett kan justeres i høyden.

Enkel metode: Kloss opp terrassen med kiler av plast

Bygger du opp terrassen på heller, må du sannsynligvis lage oppklossinger. Det enkleste å bruke i så fall, er kiler og klosser av plast. De har riller i topp og bunn, så de ikke sklir fra hverandre.

Velger du å legge tilfarerne på klosser av tre, skal du huske å legge murpapp under de nederste klossene, så fukt nedenfra ikke kan trenge opp i treklossen. Når oppklossingene står riktig, skrur du dem fast, slik at de ikke sklir ut av stilling.

Slik brukes kilene til terrassen

Her kan du se hvordan du klosser opp med kiler av plast.

Slik brukes vanlige kiler. Når hele konstruksjonen er ferdig, kan du fjerne de synlige delene av kilene med en multikutter, en sag eller et stemjern.

Her får en kile og et mellomstykke tilfareren opp i riktig høyde. Denne kombinasjonen kan løfte tilfareren mellom 32 og 250 mm.

Du kan også få forskjellige plastsokler. De er dyrere enn kiler, men enkle å bruke, fordi du raskt kan justere dem i høyden.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Terrasse