Frittstående takoverbygg på 4 stolper

Gjør det selv – og spar over 7000 kroner. Med et tak over terrassen blir ikke familiehyggen forstyrret når duggen faller, eller hvis det skulle komme en regnbyge.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
3.000 kroner

Taket er bygget slik at det passer til huset, ettersom vi har brukt samme materialer og malt med samme farge.

Intro

Du kan nyte de lune sommerkveldene fullt ut. Her viser vi hvordan du bygger en solid stolpekonstruksjon som blir stående i all slags vær.

Overbygget terrasse får solide stolper

Størrelsen på terrassen avgjør hvor mange stolper taket skal hvile på. Her er terrassen bare 245 cm dyp, slik at tre stolper ytterst holder.

Vi velger å grave ned stolpene og støpe dem fast. Det gir en stabil konstruksjon.

LES OGSÅ: Bruk glasstak til den overdekkede terrassen

Hvis du bygger et lignende tak, men setter stolpene på stolpesko i stedet, skal du huske å avstive konstruksjonen – for eksempel ved å sette skråstivere i toppen av bjelkene.

Dette huset er kledd med svart kledning i gavlen. Derfor har vi malt alt treverket svart før det settes sammen.

Veiledning

01
Støping av stolper 4 Trinn

1

Legg 10 cm grus i bunnen av hullet, og plasser stolpen (A). Bruk stolpen til å stampe bunnen med, slik at det dannes et fast, men drenerende, underlag.

I terrassens hjørner borer vi hull med et jordbor.

2

Kontroller at stolpen er i lodd, og fikser stolpens plassering med kiler. TIPS: Du kan også fiksere stolpen med lange bord som slås skrått ned i bakken. Da er det enklere å fylle betong i hullet.

3

Fyll betong i hullet. Vi bruker én sekk til hver stolpe. TIPS: Du kan også blande betongen i en trillebår. Da er det enklere å blande en jevn blanding som er lett å forme.

4

Når hullet er cirka ¾ fylt, helles vann på betongen. Følg doseringsanvisningen på sekken. Bruk en listbit eller en stang til å rote rundt med, slik at vannet fordeles til all tørrbetongen.

Før betongen herder, sjekkes enda en gang at alle stolpene står loddrett - målt i begge retninger.

02
Monter overligger 5 Trinn

Stolpene er i bakken, og etter et par dager er betongen herdet. Nå skal stolpene kappes til i høyden, og det skal skjæres et 148 mm høyt hakk til overliggeren, slik at den har noe å hvile på oppå stolpene.

Taket skal ha en helling vekk fra huset på cirka 14 grader. Vi sager derfor ut hakket slik at at hellingen blir riktig i forhold til veggsvillen - som du fester etterpå.

Før vi sager til stolpene, skal de fikseres midlertidig med ett eller flere kryss. Ellers vil de bevege seg for mye når vi sager dem til.

Når betongen har herdet et par dager, kan du gå videre. Husk at du skal avstive stolpene midlertidig med et kryss mens du sager dem til i høyden.

1

Stolpens endelige høyde og høyde på overliggeren markeres. Marker også et snitt halvveis inn på stolpen, med overliggerens høyde - her 148 mm.

2

Med en håndsag sager du til stolpen i høyden. Deretter sages hakket, som overliggeren skal plasseres i.

3

Overliggeren (B) legges på plass i hakkene på stolpene (A). Den fikseres med tvinger i begge ender.

4

Kontroller at overliggeren er helt vannrett. Små unøyaktigheter kan justeres ved å legge strimler av murpapp mellom stolpe og overligger.

5

Overliggeren skrus fast til stolpen. Bruk fire 5 x 90 mm skruer i hver ende, før tvingene fjernes.

03
Sperrer og lekter 2 Trinn

Oppå overligger og veggsvill monterer vi seks sperrer med 60 centimeter avstand. Vi har valgt å bruke 48 x 148 mm. Det er litt mindre enn dimensjonene i tabellen på forrige side, men tabellen gjelder for litt flatere tak enn vi lager her. Sperrene monteres til overliggeren og veggsvillen med hjelp av vinkel beslag.

Oppå sperrene legger vi lekter. Takplatene skal understøttes minimum per 60 cm, men vi monterer lekter per 40 cm. Da er vi sikre på at taket kan tåle selv store mengder snø.

Lektene er 420 cm lange, slik at de stikker 30 cm ut i hver side.

1

Sperrenes (C) plassering på overligger og veggsvill (B) merkes opp. Vinkelbeslaget på den ene siden monteres - med 100 mm galvaniserte spiker eller 5 x 90 mm skruer.

2

Sperren (C) legges på plass, og det andre beslaget monteres. Sperren festes - fortsett med de andre sperrene. TIPS: I stedet for å måle opp til hver sperre, kan du bruke en avstandskloss.

04
Vindskier og tak 4 Trinn

Lektene (D) skal bære takplatene. Vi setter dem tett - det er bare 40 cm mellom hver. Skru dem fast med 5 x 90 mm skruer.

1

Vindskiene (E) i sidene sages til i lengden. Oppå vindskiene skrur vi fast et isbord (F) med 5 x 50 mm skruer.

2

Vindskiene skrus fast på lektene (D) med 5 x 90 mm skruer. Bruk en avstandskloss (her bruker vi en tusj) til å sikre at det er 2 cm luft mellom lektene (D) og isbordet (F) på vindskiene.

3

Takplatene skjæres til med en fintannet håndsag. TIPS:Det er enklest å sage hvis du sager flere plater samtidig og legger en list oppå platene tett på skjærestedet.

4

Takplatene legges inntil husveggen og innunder isbordene, og skrus fast. Bruk beslag i overgangen mot veggen hvis overgangen er utsatt for regn.

Materialer

Trykkimpregnert tre:
• 3 stolper (A) à 3 meter, 98 x 98 mm
• 7 taklekter (D) à 4,2 meter, 48 x 48 mm
• 2 vindskibord (E) à 3,3 meter, 22 x 148 mm
• 2 isbord (F) à 3,3 meter, 22 x 48 mm
• 1 veggsvill (G), 3,6 meter, 48 x 148 mm

Konstruksjonsvirke:
• 1 overligger (B) à 3,6 meter, 48 x 148 mm
• 6 taksperrer (C) à 3,3 meter, 48 x 148 mm

Dessuten:
• 3 sekker betong
• 4 takplater, klar pvc, à 3,6 meter
• 6 mm armeringsnett, 2,15 x 2,5 meter
• Skruer: 5 x 50 mm, 5 x 90 mm og spesialskruer till takplatene
• 100 x 3,8 mm spiker, 20 mm kramper
• Vinkelbeslag: 50 x 80 mm
• Grunning og maling/beis

Spesialverktøy
• Jordbor (kan leies)

Tidsforbruk

Selve jobben kan gjøres på to enkelte arbeidsdager med flere dagers mellomrom (tørketid for betongen).

Pris

Cirka 3000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Jobben er ikke vanskelig. Du skal bare bruke vater og tommestokk flittig.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Enkelt takoverbygg

Med et svakt fall på taket, sikrer du at regnvannet renner vekk fra huset.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Svillen hviler i stolpehakk

Legg merke til at det er laget hakk i stolpene, som svillene kan ligge i.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Armeringsnett til plantene

Armeringsnettet er for at planter kan vokse opp på det og stenge igjen baksiden.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Stolpene støpes fast

Under bakken kan du se at stolpene er støpt fast.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Støpte stolper

Med avstiving får du dem i lodd, mens betongen herder

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

TIPS: Dybdestopp til håndsagen

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Tips & Triks

Velg rett dimensjon på sperrene

Tabellen gjelder for lette tak, for eksempel prof lerte plater av plast eller stål, eller bord eller plater kledd med takpapp. Dimensjonene, som gjelder konstruksjonsvirke C24, er beskrevet for en snølast på 3,5 kN/m2, og gjelder flate tak med en helling på under 14 grader.

Slik leses tabellen: Her legger vi tak over en terrasse. Avstanden fra huset till stolpene er 245 cm. Takplatene krever en sperreavstand på 60 cm. Gå inn i tabellen og velg sperreavstand (her 60 cm). Fortsett nedover i kolonnen til du kommer til ønsket spennvidde (her 245 cm). Til venstre står sperredimensjonen (her 48 x 170 mm).

Vi velger likevel å klare oss med 48 x 148 mm, ettersom takvinkelen vår er 14 grader.

OBS! Tabellen er bare retningsgivende. Forhør deg om dimensjonering hos lokale fagpersoner.

Sterk og stabil konstruksjon

I dette prosjektet graver vi ned stolpene. Det gir god stabilitet. Vi fester også sperrene til husets fasade.

Hvis du ikke graver ned stolpene, er du nødt til å kompensere med noen avstivende skrålekter. I en åpen stolpekonstruksjon settes normalt skråstivere i toppen av stolpene. Det skal settes skråstivere på minst to sider av en firkantet konstruksjon. Da kan bygget motstå vindtrykk fra alle kanter.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Overbygd terrasse