Overbygget terrasse på en helg

Det norske været er ustabilt. Men ved å avsette en helg kan du bygge et enkelt tak, slik at du kan bruke terrassen også når det regner.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
5.000 kroner

Intro

Et takoverbygg kan både forlenge sesongen på terrassen og skape et brukbart uterom, uansett hvordan værgudene oppfører seg.

Utgangspunktet i denne artikkelen er en hevet treterrasse, som allerede er utstyrt med to stolper fra et tidligere gjerde. For å slippe å grave ut og støpe, plasserer vi en ekstra stolpe til takoverbygget på en solid betonghelle og skrur den fast til de underliggende tilfarerne med to kraftige bolter.

Vil du lese mer om tak over terrasser? Her finner du inspirasjon og veiledning til hvordan du kan lage en overbygget terrasse.

Bygg den i løpet av en helg

Med en svill på veggen som bærer sperrene, en lett takkonstruksjon og et klassisk trapestak lager vi takoverbygget så enkelt at det kan bygges på en helg.

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi trinn for trinn hvordan du:

 • får stolpene helt i lodd
 • setter opp sviller og sperrer
 • bygger opp taket

LES OGSÅ: Slik bruker du trapesplater

Veiledning

01
Stolpene skal stå helt i lodd 4 Trinn

Det er avgjørende for både konstruksjonen og utseendet at stolpene står helt i lodd. En skjev stolpe vil gjøre de etterfølgende arbeidsgangene vanskelige og skjemme det ferdige resultatet. Grundig oppmåling og et godt vater er derfor viktig.

1

Mål opp og plasser stolpen (B) slik at det passer med bredden på det takoverbygget du ønsker. Ettersom vi hadde to stolper fra før, trakk vi en murersnor i forlengelsen av dem.

2

Legg en betonghelle under stolpen (B), og sjekk med et vater (B), og sjekk med et vater at stolpen står helt i lodd. Legg et stykke murpapp under stolpen for å hindre at det trekker opp fukt i den fra undersiden.

3

Bor to hull i stolpen (B) og den tverrgående tilfareren. tverr Start eventuelt med å montere et vinkelbeslag med et par skruer, så konstruksjonen ikke flytter seg når du begynner å bore.

4

Sett to bolter gjennom stolpe (B) og tilfarer, og bruk spennskiver når du skrur dem til med mutterne. Er de vanskelige å trykke gjennom hullet, kan du hjelpe dem på vei med en hammer.

02
Sperrer og svill 6 Trinn

Det er forholdet mellom veggsvillen og frontsvillen som bestemmer fallet på taket. Her brukes 2,5 cm per meter, men du skal tilpasse takhellingen til forholdene hjemme hos deg og takkledningen du bruker. Pass også på at sviller og sperrer ikke kommer i konflikt med vinduer eller terrassedøren.

1

Merk opp til veggsvillen (A) ved å sette en sperre (D) midlertidig på stolpen (B) med en skrutvinge. Da ser du om døren kan åpnes og at det er fri passasje ved takutstikket. Husk også å merke opp på stolpene som vender ut mot hagen.

2

Plasser veggsvillen (A) i riktig høyde, og bor et hull for hver halve meter. Sørg for å bore helt gjennom, så du lager et merke i veggen. Bor deretter hull i veggen til noen solide murplugger. Skru skruene halvveis inn, og sjekk om svillen er i vater før du skrur den helt fast.

3

Spenn en lekt mellom de to front­ stolpene (B) i den høyden frontsvillen (C) skal sitte, og sjekk at den er i vater. Spenn deretter to støtteplanker på stolpen, og kapp vekk den overskytende delen.

4

Vi sager ut en tapp i stolpene (B), slik at frontsvillen kan felles inn i dem, i samme nivå som toppen på stolpene. Tappen er 7 x 3,5 cm. Da vil svillen hvile på halvparten av stolpene.

5

Skru frontsvillen godt fast til stolpene. Skruene skal være så lange at de får godt tak i stolpene.

6

Sjekk enda en gang at frontsvillen er i vater, og skru den deretter fast i den midterste stolpen.

03
Takkonstruksjon 5 Trinn

Her blir sperrene felt ned på svillen foran, i halve sperrens tykkelse. Velger du det samme, skal du være klar over at det betyr at styrken blir omtrent den samme som en sperre i halv tykkelse, lagt oppå frontsvillen. Mot veggen legges sperrene oppå veggsvil­ len. Du må velge den løsningen som passer best etter forholdene hjemme hos deg.

1

Sperrene (D) legges på plass med en senteravstand på 70 cm. Avstanden du velger skal tilpasses etter dimensjonen på sperrene, lengden på dem og hellingen på taket. Ikke minst skal du også ta hensyn til lokale forhold når det gjelder snø og vind. Sperrene skrus fast i hver ende. Det er viktig at sperrene ikke blir trukket skjeve, når du skrur inn skruene.

2

Skru fast taklektene (E) til sperrene med vinkelbeslag. Hvis du vil male lektene, er det en god idé å gjøre det før du skrur dem fast.

3

Legg trapesplatene på plass, og marker det som skal skjæres vekk på under siden. Ved å legge platene på plass før du merker opp, forsikrer du deg om at du ikke kommer til å skjære dem for korte.

4

Sett et teipstykke oppå markeringen, og kapp deretter trapesplatene med en vinkelsliper.

5

Skru fast trapesplatene i de underliggende lektene (E) med tilhørende skruer. Skruene er utstyrt med en pakning, som hindrer vannet i å trenge gjennom skrue­ hullet og videre ned i konstruksjonen.

Materialer

Konstruksjonen (her lerk)

 • Veggsvill (A), 45 x 95 mm
 • Stolpe (B), 70 x 70 mm
 • Frontsvill (C), 70 x 70 mm
 • Sperrer (D), 45 x 145 mm

Taklekter

 • 36 x 68 mm (E)

Diverse

 • Trapesplater med skruer
 • Maling
 • Karmplugger
 • Treskruer til sperrer
 • Beslagskruer
 • Vinkelbeslag til stolpe
 • Vinkelbeslag til taklekter
 • Bolter med spennskiver og muttere

Tidsforbruk

Takoverbygget kan fint bygges i løpet av en helg for to personer.

Pris

Cirka 5000 kroner

Vanskelighetsgrad

Selve konstruksjonen er enkel, men du skal være nøye med å få stolpene i lodd, samt veggsvill og frontsvill i vater.

Video

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Overbygd terrasse