Forsterk gipsveggen med tre

Med en treplate bak gipsplaten, kan du uten videre skru fast ekstra tunge ting i en gipsvegg, uten å bekymre deg om spesialplugger eller andre forsterkende foranstaltninger. Hele veggen blir mye mer solid enn en gipsvegg som kun er bygget av gipsplater.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
400kr/m2

Intro

Gipsplater er lette, enkle å jobbe med, og de gir en fin, glatt flate som kan sparkles eller tapetseres og males.

Men en vegg som bare er kledd med ett eller to lag gips, har noen ulemper: Den er verken skrufast eller overveldende sterk.

Du kan riktig nok skru opp selv tunge ting på en gipsvegg, men det krever spesialplugger, eller at du under oppbyggingen av veggen bygger inn forsterkende lekter.

LES OGSÅ: Dette skal du vite før du kjøper lekter!

Tre på baksiden gir styrke

Derfor er denne løsningen smart: I stedet for to lag gips, kan du bruke ett lag kryssfinér, OSB eller rupanel, med ett lag gips på utsiden.

Dermed kan du skru og spikre opp nesten hva som helst på veggen, uten at du trenger å tenke på spesialplugger. Du trenger heller ikke på forhånd å finne ut hvor flatskjermen skal henges opp, for veggen kan bære på hele veggflaten.

Under oppbyggingen vil du også oppdage at det er enklere å skru fast gipsplatene, fordi du ikke trenger å ta hensyn til hvor lektene i skjelettet på baksiden er plassert.

Før du setter i gang, skal du gjøre et par valg, både i forhold til skjelettet og treplaten.

Veiledning

01
Du kan bygge skjelettet av tre eller stål 4 Trinn

Med et skjelett av tre og skruer til å skru det sammen, er det enkelt å bygge for eksempel en skillevegg. Dette er en klassisk gjør det selv-versjon - og den billigste løsningen.

1

Skjelettet bygges opp av trelekter. I prinsippet bygger du bare en ramme med topp, bunn, sider og loddrette stendere. Her bruker vi 45 cm avstand fra senter til senter, fordi vi har 90 cm brede gipsplater.

2

Skru sammen. Du kan bruke vinkler, men skråstilte skruer plassert som på bildet holder skjelettet godt sammen.

Et skjelett av stålprofiler gir deg en helt nøyaktig og rett konstruksjon. Stålprofilene er dyrere enn trelektene, men mange håndverkere foretrekker dem fordi de er raske å bruke. Samtidig er profilene både lette og rette.

1

Profilene skrus til underlaget, når det er snakk om en forsatsvegg, som her. Til en frittstående skillevegg er det kun topp- og bunnprofiler som skrus fast i underlaget.

2

Sammenføyningene gjøres med en fiksertang. Ved å klemme tangen rundt de to tynne flikene på profilene, festes de til hverandre. Det tar kun noen få sekunder.

02
Det er treplaten som skaper styrke 3 Trinn

En 15 mm kryssfinérplate danner det første laget av veggkonstruksjonen. Platen skrus fast til stålskjelettet med gipsskruer til stål. Bygger du med et treskjelett, kan du bruke sponskruer.

Fordi treplatene skal skjules under et lag gips, trenger du ikke å tenke på hvordan de blir seende ut. Du kan for eksempel fint bruke både korte og lange platebiter, slik at du utnytter materialene optimalt.

1

Treplaten skrus fast til skjelettet med gipsskruer til stål. Sett en skrue for hver 20 cm i kantene, og for hver 30 cm på midten.

2

Bygg opp til taket. Her settes platene på en skillevegg, der prinsippet i oppbyggingen er det samme.

3

Sag til platene med en dykk- eller sirkelsag. Hvis det blir skjevheter eller sprekker, kan det skjules av gipsplatene etterpå.

03
Gipsplater danner det glatte ytterlaget 2 Trinn

Det ytterste laget på veggen er selve gipsplaten. Den solide treplaten gjør at du fritt kan plassere gipsskruene der du vil. Langs kantene skal du skru hver 20 cm, ellers for hver 30 cm.

Klemt perforering

Når du skrur fast gips platene gjennom en dampsperre på denne måten, betraktes gjennomføringen av skruen som en ”en klemt perforering”. Når dampsperren er klemt inne mellom to lag, som her, er det da tett nok så lenge skruene blir sittende.

1

Sett opp gipsplatene på treplatene. Her er det en fordel å bruker hele plater, eller i hvert fall med færrest mulig sammenføyninger, ettersom de skal oversparkles etterpå.

2

Skru fast platene. Her er det en fordel å bruke en gipsskrumaskin, alternativt en vanlig skrumaskin med en gipsskrubits, slik at du unngår å skru for dypt.

Materialer

Med treskjelett

 • 36 x 73 mm lekter
 • 15 mm kryssfinér, OSB-plate eller rupanel
 • 13 mm gipsplater
 • 4 x 50 mm sponskruer
 • Gipsskruer til tre

Med stålskjelett

 • Stålprofiler
 • 15 mm kryssfinér, OSB-plate eller rupanel
 • 13 mm gipsplater
 • Gipsskruer til tre
 • Gipsskruer til stål

Spesialverktøy

 • Gipsskrumaskin
 • Fiksertang til stålstendere

Tidsforbruk

Et 15 kvm stort rom kan fint kles i løpet av en ukes tid.

Pris

Cirka 250-400 kroner per kvm.

Vanskelighetsgrad

Hvis du gjør deg flid med skjelettet, er resten ikke vanskelig - men det er viktig å måle opp nøyaktig.

Tegning

Slik skal veggen bygges opp

Her lager vi en for-satsvegg ut mot en yttervegg, med isolasjon og et skjelett med treplater kledd med gipsplater.

Du kan også bruke den samme konstruksjonen i en innvendig skillevegg med eller uten isolasjon. Da vil det bare være en treplate på hver side av veggen, som kles med gips som skrus inn i treplaten. Du trenger da ikke dampsperre.

Etterpå er det også helt enkelt å spikre fast lister ved tak og gulv.

Slik skal veggen bygges opp

3D-modell

3D-modell

Skrufast gipsvegg

Her kan du se oppbyggingen av en typisk skrufast gipsvegg.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Husk dampsperren

Bygger du mot en yttervegg, skal du plassere dampsperren mellom gips- og treplaten.

Åpne 3D-modellen

Tips & Triks

Video

TEKNIKK: Deling av gipsplater

Med en skarp hobbykniv er jobben rask og enkel

TEKNIKK: Gipsvegg klar til maling

Skjøter og skruehull sparkles og slipes helt i plan

VERKTØY: Slik bruker du gipsskrumaskinen

Gipsskrumaskinen kan kun én ting. Til gjengjeld gjør den det til perfeksjon. Skal du sette opp mange gipsplater, kan du stille den inn til å sette skruene i akkurat riktig dybde, og deretter kan du jobbe lynraskt. I denne videoen kan du lære alt om maskinens innstillingsmuligheter og om hvordan du bruker den.

TIPS: Løft gipsplaten helt tett opp mot taket

TIPS: Gipsbits sikrer riktig skruedybde

Gjør jobben lettere med riktige skrumaskiner

Gipsskrueautomaten er den klart mest effektive måten å skru opp gipsplater på. Den bruker skruer som sitter på et plastbånd. Skruene drives automatisk frem og skrus inn, deretter flytter du bare den alltid snurrende maskinen og trykker fast enda en skrue. Skruautomater kan kjøpes fra cirka 2500 kroner.

Gipsskrumaskinen fås med ledning eller på batteri, og er designet til nettopp å skru inn gipsskruer i riktig dybde. Fås fra cirka 500 kroner.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Gipsvegg