Dette skal du vite før du bygger høybed

Hvorfor skal du bygge et høybed? Hvilke materialer skal du bruke? Skal det være en bestemt type jord i det? Det og mye mer får du svaret på i denne artikkelen om høybed.

Hvorfor skal du velge et høybed?

Et høybed er flott i seg selv, men det kan også ha praktiske funksjoner. Du kan bruke det som kjøkkenhage - oppdelt i felt, hvis du bygger flere høybed. Eller du kan bygge det høyt eller plante forholdsvis høye og tette planter i bedet. Dermed kan du også bruke det til å skape le og hindre innsyn.

Et høybed kan også brukes som romdeler i hagen. Det er også opplagt å dyrke planter og blomster i høybed, hvis jorden i hagen din ellers er for dårlig, for eksempel veldig steinete. Det er et stort arbeid å forbedre jorden i en hel hage, mens det er betydelig mer overkommelig kun å gjøre det i et høybed.

Høybed egner seg godt til krydderurter.

Hva skal du bygge høybedet av?

Det er flere muligheter når du skal velge materialer å bygge et høybed av.

TRE

Tre er det klassiske, fordi det er enkelt å skaffe og enkelt å arbeide med. Det har dog den ulempen at det er vanskelig å unngå konstant jordkontakt, slik at det før eller siden vil føre til råte. Men bruker du trykkimpregnert tre til stolper som skal i jorden, så holder de lenger.

Til kledning skal du ikke bruke trykkimpregnert tre, hvis du vil bruke høybedet til spiselige vekster. Her kan du i stedet bruke for eksempel lerk eller andre ubehandlede trematerialer, som du gir trebeskyttelse på utsiden. På innsiden kan du beskytte treet mot fukt ved å kle sidene med plast eller takbelegg.

Les mer: Klassisk høybed i lerk

STEIN

Du kan også velge å bygge et høybed i stein. Det kan for eksempel være kantblokker som limes sammen, eller naturstein som holdes sammen med mørtel. Det krever ikke noe vedlikehold og har en lang levetid.

KOMPOSITT

Det samme gjelder et høybed med galvaniserte stolper og en kledning med bord av kompositt, som er motstandsdyktig overfor fukt og derfor ikke vil råtne, til tross for konstant fuktpåvirkning.

Les også: Lang holdbarhet med fibersement og stål

Høybed av stål og kompositt fungerer godt sammen med belegningsstein.

JERN

Et høybed av jern er også vedlikeholdsfritt. Det brytes ned med tiden, men det skjer veldig sakte, og patineringen er flott. Jern er dog både dyrere, tyngre og mer vanskelig å jobbe med enn for eksempel tre.

Hvordan skal du bygge høybedet?

Hvordan du bygger høybedet, avhenger i stor grad av hva du skal bruke det til, og hvilke materialer du velger.

I utgangspunktet er det smart å velge en konstruksjon som er avlang og ikke for bred, slik at du kan komme til bedet fra begge sider. Det gjør det enklere å luke, gjødsle, plante, høste og bearbeide jorden.

Du bør også tenke over hvor høyt bedet skal være. Skal det for eksempel kunne gi le, skal det være forholdsvis høyt. Skal det "bare" være til pynt, trenger det ikke å være høyt. Skal det brukes som kjøkkenhage, er det kjekt at det har en viss høyde, slik at du slipper å bøye deg langt ned for å luke og høste.

Velger du tre, er det opplagt å bygge bedet rundt stolper i hjørnene, med en bordkledning på sidene. Ønsker du et langt høybed, skal det kanskje være en eller to stolper midt på langsiden også. Det samme gjelder hvis du velger å bygge i kompositt eller med sider av jern, som festes til stolper av tre.

Det trenger ikke å være vanskelig å bygge sitt eget høybed. Her er det en enkel trekonstruksjon som danner et høybed.

Bygger du et høybed av stein, skal du sørge for å ha et godt fundament av grus, som du graver en renne til. I rennen legger du den første rekken stein til rette, med en mørtelblanding mellom og langs steinene.

Les også: Buet høybed av betongstein

Skal du ha åpen eller lukket bunn?

Som en hovedregel er det mest hensiktsmessig at bunnen i et høybed er åpen, og at den nye jorden i høybedet får god kontakt med den underliggende jorden. Det vil i de fleste tilfeller gi plantene de beste vekstbetingelsene.

Er jorden under høybedet leirete eller veldig hard, kan du med fordel fjerne det øverste laget, og forbedre jorden med litt sand og ny jord.

Sørg for at jorden du fyller i det nye høybedet kommer i god kontakt med den underliggende jorden.

Hvis du ikke vil bruke den underliggende jorden, kan du velge en fast bunn, for eksempel en presenning eller et lag kraftig plast. I så fall er det viktig å perforere bunnen, slik at vannet kan sive ut. Ellers blir jorden “sur”. Et drenerende lag i bunnen, for eksempel ved hjelp av et lag med grus, er også en god ide.

Bygg et høybed til kapillærkasser

Du kan også velge å bygge et høybed som passer til kapillærkasser. Det er kasser med et innebygget vanningssystem, der du planter i plantesekker oppå kassene. Fordelen er at jorden holdes fuktig, selv om du bare vanner cirka en gang i uken.

Hvilken type jord skal du bruke?

For å få suksess med et høybed, er det viktig at du fyller det med god jord. Den skal være næringsrik og porøs, slik at plantene får best mulig vekstbetingelser.

Du kan for eksempel bruke vanlig hagejord, som du blander med litt sand og kompost for å få en mer luftig og næringsrik jord.

Bruk riktig jord, hvis du vil ha suksess med høybedet. En blanding av hagejord, sand og litt kompost er perfekt.

Ren kompost i et høybed fungerer ikke – da får plantene for mye næring. Men det er en god idé å tilføre kompost en gang årlig, for eksmpel ved å legge ut et 4-5 cm tykt lag i bedet tidlig på våren.

Høybed til sur jord

Ønsker du et bed til sur jord, er det opplagt å lage det i et høybed, hvis du ikke har en naturlig sur jord i hagen (de færreste har det). I høybedet har du en naturlig avgrensning, slik at det er enkelt bare å fylle det opp med sur jord, som kjøpes i store sekker. Dermed kan du plante rhododendron, hortensia og andre planter som trives i sur jord i høybedet.

Lag en falsk bunn i høybedet

Hvis du har et forholdsvis høyt bed, og du bare ønsker små planter i det, for eksempel krydderurter, kan du vurdere å lage en falsk bunn i høybedet. Da trenger du ikke å fylle så mye jord i det. Den falske bunnen kan du for eksempel lage med isopor, som er enkel å skjære til. Du kan også legge noen store steiner i bunnen, som samtidig gir god drenering i bedet.

Les også: Enkelt og billig høybed

Med en tykk isoporplate i bunnen av høybedet sparer du en masse jord. Det er særlig godt egnet til høybed med for eksempel krydderurter, der plantenes behov for jord ikke er så stort.

Hvor ofte skal du vanne?

Jorden i et høybed vil tørke raskere enn jorden på bakken rundt. Jo høyere bedet er, desto raskere vil det også tørke ut – eller desto mer vanning vil bedet kreve. Spesielt i varme og tørre perioder vil det kreve mye vanning, kanskje daglig.

Når jorden kommer litt opp i høyden, har det den fordelen at den blir raskere varm, slik at du kan fremskynde vekstsesongen litt. Det kan særlig være interessant for deg som vil bruke høybedet til kjøkkenhage.

Du kan fremskynde vekstperioden ytterligere hvis du legger plast over høybedet, eller eventuelt bygger et par rammer med glass, slik at du kan bruke bedet som drivbenk på våren.

Les også: Høybed med innbygget drivhus

Kan høybedet beskyttes mot fugler og snegler?

Et høybed er enkelt å dekke til, hvis du har vekster som skal beskyttes mot fugler.

Har du mange snegler i hagen, er det også en god idé å beskytte høybedet mot dem. Snegler spiser ikke bare grønnsaker fra kjøkkenhagen. De kan også finne på å kaste seg over for eksempel blomster og stauder.

Du kan kjøpe en spesiell sneglesikring til bedet. Det monteres som en skarp nedadgående kant på bedet, som sneglene ikke kan komme seg rundt. Du kan også sette et kobberbånd øverst på kanten av høybedet. Det liker sneglene ikke, fordi det skapes en elektrisk effekt når slimet fra sneglene kommer i kontakt med kobberet.

Les også: Bygg et sneglesikkert høybed

Mordersnegler er enhver hageeiers mareritt. Det er derfor smart å sikre høybedet mot snegler.

Hvordan skifter du vekster i et høybed?

Det kan være smart at de forskjellige plantene du dyrker i en kjøkkenhage bytter plass etter noen år. Hvis du ikke varierer hva som dyrkes på det samme stedet, risikerer du dårligere utbytte og sykdom på vekstene dine.

Dyrker du grønnsaker i høybed, er det enkelt og overkommelig å la de forskjellige typene grønnsaker skifte plass fra år til år. Bygger du for eksempel seks høybed, kan du la grønnsakene rotere, slik at det går seks år før du har den samme grønnsaken på det samme stedet igjen.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Plantekasse