Ekspertens egen pizzaovn

Denne pizzaovnen er bygget av en profesjonell murer og utført etter alle kunstens regler. I denne byggeveiledningen kan du se hvordan du kan gjøre det samme.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
5.000 kroner

Intro

Drømmer du også om hjemmelaget pizza som smaker like godt som de du kjøper i italienske pizzariaer? Da må du følge med her, hvor du får oppskriften på en ekte pizzaovn. Vi har alliert oss med en dyktig ovnsbygger, og viser hvordan du bygger ovnen.

En av hemmelighetene ved en god pizza, er steketemperaturen – den skal være mellom 350 og 400 grader. Det klarer denne ovnen, og vi våger å gi deg smaksgaranti. God appetitt!

LES OGSÅ: Den beste røykovnen lager du selv

Veiledning

01
Klargjøring 5 Trinn

Når du har et solid underlag, kan du gjøre klart til å bygge opp steinovnen. Den skal mures opp med ildfast stein, ettersom temperaturen i ovnen kan komme helt opp i 500 grader når det er god fyr i den. Du skal også bruke ildfast mørtel. Den er dyrere enn vanlig mørtel, men til gjengjeld er den enkel å bruke, fordi du har lenger tid på å få på plass steinene.

Det er en god idé å lage en mal i samme størrelse som ovnen. Da kan du tegne opp både de innvendige og utvendige målene til ovnen på underlaget, slik at du har gode rettelinjer å mure etter.

1

Det brukes ildfast stein i tre forskjellige størrelser. De største vannrette steinene i standardstørrelse er til bunnen og de rette sidene. De minste vannrette er til buen. De skrå steinene er til veggen. De gjør det lettere å lage kuppelen.

2

Ovnen bygges på et solid underlag. Overflaten skal være helt plan, ettersom det er den ovnen skal mures opp på.

3

Lag en mal, som du kan tegne opp ovnen etter. Størrelsen på malen tilsvarer det innvendige målet til ovnen. Her har den en diameter på 90 cm. Vi setter en dreibar pinne på malen. Den brukes til å måle avstand og til å understøtte steinene.

4

Tegn opp formen til ovnen etter malen på underlaget. Sirkeldelen tilsvarer det innvendige målet på ovnen. Den rette delen av malen, inntil sirkelen, er åpningen til ovnen. Her tilsvarer den det utvendige målet på ovnen.

5

Tegn langs sirkelen på malen med en halv stein, slik at du også tegner opp det utvendige målet. Dermed har du noen nyttige hjelpestreker å rette deg etter, når du setter i gang med muringen.

02
Lag bunnen 7 Trinn

Nå skal du i gang med å lage bunnen på ovnen. Den består av et lag av de flate ildfaste steinene og en granittplate. De ytterste steinene skjæres til med et skrått snitt, slik at de følger de strekene du har tegnet opp med målene til ovnen. Du skal følge strekene som markerer det utvendige målet på ovnen, fordi sidene mures oppå bunnen.

Det er viktig at bunnen blir helt plan. Sjekk derfor fortløpende at steinene ligger rett når du murer den opp. Steinene mures opp med ildfast mørtel.

Du må kutte mange stein når du skal bygge denne ovnen - og ildfaste stein er harde. Derfor bør du bruke en våtskjærer til å skjære med. Den kan leies.

1

Legg opp granittstykket som markerer åpningen til ovnen. Når det er plassert riktig, vet du hvor første stein skal ligge. Vent med å mure fast granittstykket.

2

Smør ildfast mørtel på steinene, og begynn med å mure opp ovnen. Hele steinen skal dekkes med et tynt lag. Ikke bruk mer enn nødvendig. Ildfast mørtel er dyrt, så her er det litt å spare.

3

Den første steinrekken er lagt. Rekken passer langs granittstykket, som dog mures fast senere. Hele den opptegnede flaten skal mures opp til det som blir gulvet i ovnen.

4

Legg den første skrå steinen mot sirkelkanten. Skjær steinen med et skrått snitt, og plasser den mot den første steinrekken. Den trenger ikke følge sirkelkanten nøyaktig, ettersom ovnen skal kles med isolasjon og betong til slutt.

5

De neste steinene til bunnen legges. Du skal også smøre mørtel siden av steinene. Sjekk hele tiden at de ligger rett, slik at gulvet i ovnen blir plant.

6

Steinene skjæres til med en våtskjærer. Det er mange steiner som skal skjæres til. Det er derfor en god idé å leie en stor våtskjærer.

7

Så er hele gulvet lagt. Når alle de ildfaste steinene er lagt, mures den store granittsteinen som markerer åpningen fast.

03
Mur opp sidene 5 Trinn

1

Legg malen på bunnen, slik at du kan streke opp der den første steinrekken til veggen i ovnen skal være. Til den første rekken brukes rette stein. De halveres, og skjæres til med skrå snitt, slik at du sparer mørtel. Til de neste rekkene brukes skrå stein.

2

Sett fast avstandspinnen på bunnen. Skru den av malen, og monter den i stedet i midten av sirkelen. Den er til stor hjelp som avstandsmåler og støtte til steinene, etter hvert som den runde veggen mures opp.

3

Mur på plass den første rekken. Til de rette partiene ved åpningen og den første rekken i sirkelen, brukes rett stein. Til resten av sirkelen brukes halve, skrå stein. Bruk pinnen som mål ved å dreie den rundt i takt med at sidene mures opp.

4

Fjern overflødig mørtel med en fuktig svamp underveis i murerarbeidet. Det er viktig å være nøye med rengjøringen underveis. Den blir vanskeligere og vanskeligere, i takt med antall rekker som mures opp.

5

Når sidene mures opp, skal de skrå steinene vendes med den smale enden inn, slik at ovnen får form som en igloo.

04
Bue og pipe 8 Trinn

Denne ovnen skal ha en åpning som består av to rette sider, med en buet velving over. Buen lager du ved hjelp av en mal av finérplater. Malen plasseres på et par kiler i åpningen. Da er den enkel å fjerne igjen.

Buen mures opp med steinene på høykant, og understøttes av malen mens mørtelen tørker. I buen lages en åpning, slik at det er plass til et piperør. Det blir støpt fast til ovnen.

Du blir også nødt til å støpe fast de siste steinene på toppen av ovnen. Til slutt blir det et lite hull, som du fyller ildfast betong og støper fast stein i.

1

I åpningen setter du en mal, som du kan mure inngangsbuen etter. Her er det valgt en høyde på sidene som tilsvarer tre rekker stein. Det forenkler byggingen. Vi bruker både skrå og smale, rette stein i buen.

2

Fortsett oppmuringen av de neste rekkene. Bruk avstandspinnen som understøtting når du har montert en stein. Den ildfaste mørtelen er lett å bruke. Den gjør at steinene sitter fast etter få sekunder.

3

Monter piperøret. Det skal plasseres ved inngangsbuen, der det lages et innhakk til den. Legg et pappstykke under innhakket, slik at betongen ikke faller ned i ovnen når du støper fast røret. Sørg for å presse betongen godt sammen.

4

Skjær en bue av piperøret før du murer det fast. Buen i røret skal vende inn mot midten av ovnen. Buen gjør at røyken lettere finner veien ut i pipen.

5

Mur opp de neste rekkene så tett på piperøret som du kan komme. Fortsett å bruke avstandspinnen.

6

Sett papp under hullet øverst, slik at du kan fylle ildfast betong i hullet, og støpe fast de siste steinene. Den kraftige pappen skal understøttes, slik at den ikke sklir midt i støpingen. Bruk heller en støttepinne for mye, enn en for lite.

7

Fyll hullet halvt med ildfast betong, og sett ned stein. Steinene skjæres til, slik at de passer noenlunde i hullet. Vær nøye med å få betong over alt, og sørg for at den komprimeres godt.

8

Lukk hullet øverst når steinene er plassert. Glatt overflaten, slik at du står igjen med en kuppelform. Du skal også fylle på mer ildfast betong mot piperøret ved åpningen.

05
Isolering av ovnen 5 Trinn

Når ovnen er murt opp, skal den kles med et lag keramisk ull. Det isolerer, slik at ovnen bedre kan holde på varmen. Utenpå den keramiske ullen legges et lag hønsenetting. Den holder ullen på plass, og brukes samtidig til å få det første betonglaget, som ovnen etterpå skal pusses med, til å henge skikkelig fast.

Ovnen skal pusses med to lag, som du glatter ut slik at overflaten blir så jevn som mulig. Når ovnen er ferdig, skal du la den tørke sakte. Etter en ukes tid kan du begynne å tenne opp i ovnen, slik at den herder fullstendig.

1

Ovnen isoleres med et lag keramisk ull. Ullen holdes på plass med hønsenetting. Nettingen gjør det samtidig mulig å pusse ovnen etterpå. Ovnen kan isoleres rett etter at den er murt opp.

2

Første lag betong legges på. Lag en betongblanding av sement og sand, og puss ovnen. Trekk det på med et pussebrett i lange drag - nedenfra og opp.

3

Sørg for å jobbe betongen godt inn i hønsenettingen, slik at den blir sittende skikkelig fast. Betonglaget er cirka 2 cm tykt. Når det første laget er kommet på, skal du vente minst et par timer før du legger på det neste laget.

4

Lag eventuelt en kant i betongen ved åpningen. Det skaper en pen avslutning. Betonglaget avsluttes 2 cm fra kanten. Hold pussebrettet på høykant, mens betongen presses fast med en murskje.

5

Her har ovnen fått det første laget med betong, og begynner å ta form. Nå mangler bare det siste laget, før den skal herde.

Materialer

• Ildfast stein, 60 til bunn, 80 til vegg
• Ildfast stein, 6 smale til buen
• Ildfast mørtel, 15 liter
• Ildfast betong, 5 liter
• Granittplate
• Hønsenetting
• Keramisk ull, 25 mm
• Sement og støpesand
• Pipe + spjeld

Dessuten:
• Plate til malen
• Avstandspinne + hengsel

Spesialverktøy

• Våtskjærer

Tidsforbruk

Du skal regne med minst to lange arbeidsdager, og du trenger en hjelper.

Pris

Cirka 5000 kroner

Vanskelighetsgrad

Har du ikke prøvd deg som murer før, er oppgaven over middels vanskelig. Du skal kutte stein helt nøyaktig.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Pizzaovn