Bygg en murt pizzaovn på kun en helg

Denne pizzaovnen bygges av helt vanlige materialer fra et byggvarehus. Ovnen står på fire stolper, den mures opp av ildfaste steiner og isoleres effektivt før den pusses. Se hvordan det gjøres.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
6.000 kroner

Intro

Det er noe eget med å kunne lage mat i en utendørs steinovn, og har du først prøvd, blir du fort hektet. Du kan lage alt fra steiker til nybakt brød, og en lekker hjemmelaget pizza i steinovn, er en sikker vinner i de fleste familier.

Hva koster det å mure en pizzaovn?

Det trenger ikke å koste en formue å bygge en murt pizzaovn selv.

Det krever heller ikke en masse murererfaring, og du skal bruke forholdsvis billige og enkle materialer.

Når du følger denne byggeveiledningen, skal du regne med en samlet pris på rundt 6000 kroner for en murt pizzaovn.

En murt pizzaovn holder lenge på varmen

Hemmeligheten bak en velfungerende og effektiv murt pizzaovn, er at den er meget godt isolert.

Den skal nemlig kunne holde lenge på varmen, når den skal brukes til matlaging.

Derfor er det også nødvendig å bygge inn et lag mineralull i ovnen. Men ikke la deg avskrekke av det – for det er ikke vanskelig. Selve murerjobben er heller ikke komplisert, ettersom vi bruker maler.

Kan jeg bruke vanlige murstein til en pizzaovn?

Du kan ikke bruke vanlige murstein når du lager brennkammeret og konstruksjonen rundt selve pizzaovnen. Det skyldes at ovnen blir ekstremt varm, og slik varme vil ikke vanlige murstein tåle. Du skal derfor bruke ildfast stein til en pizzaovn.

Men du kan fint bygge opp for eksempel understellet, og andre deler av ovnen som ikke blir varme, av vanlige murstein.

LES OGSÅ: Slik tenner du opp i en pizzaovn

Bygg en murt pizzaovn på en helg

Vi har valgt å lage et bord med bein under ovnen, og selve bordplaten vår er av armert betong. Alternativt kan du også mure opp et understell/bord av murstein, porebetong eller Leca. Det viktigste er at det tåler varme, og kan holde vekten til ovnen.

Når det gjelder de øvrige materialene som skal brukes, kan du finne – eller bestille – alt i byggvarehus eller hos murmesterforretninger. For å lage den buede åpningen og kuppelformen på ovnen, skal du som nevnt lage to maler som murverket kan støttes til. De lages av tre og masonitt.

Veiledning

01
Bunnen og det første laget stein 5 Trinn

Vi har valgt å støpe en armert betongplate, som vi har utstyrt med bein. Vil du lage ovnen din med samme bunn, kan du finne flere artikler som viser metoden med å støpe med armering på gjoerdetselv.com. Men som nevnt, kan du like gjerne mure opp et fundament av murstein, Leca eller porebetong, bare det tåler varmen.

På betongplaten vår legger vi først ut hønsenetting, som stikker litt utenfor kanten. Deretter fordeles ildfast mørtel oppå med en tannsparkel, før

Betonplate til steinovn 1

Vi begynner med å legge den armerte betongplaten på stolper, som er forsvarlig fundamentert i bakken.

Ildfast mørtel til murt pizzaovn blandes 2

Deretter blandes den første omgangen ildfast mørtel. Lag bare en liten porsjon, ettersom det bare skal dekke betongplaten og hønsenettingen i et tynt lag.

Hønsenettingen legges på murt pizzaovn 3

Hønsenettingen legges på, før den ildfaste mørtelen fordeles i et tynt lag med en tannsparkel. La hønsenettingen gå ca 5 cm utover kanten, slik at den senere kan brukes til oppbinding av nettet over kuppelen.

De ildfaste steinene til murt pizzaovn legges i mørtelen 4

Nå legges de ildfaste steinene i mørtelen. De skal være i vater og legges uten fuger. Det skal helst ikke være merkbare høydeforskjeller mellom steinene. Hvis det likevel er kanter, skal de falle vekk fra åpningen.

De siste ujevnhetene bankes på plass i murt pizzaovn 5

Når alle steinene er lagt, kan de siste ujevnhetene bankes på plass med en trekloss og en hammer. Det er seks steiner ved åpningen, sju i tre rekker fra åpnings-steinene, to steiner i hver side og to bak.

02
Maler og åpningen på ovnen 5 Trinn

Som vist ovenfor, må du nå lage deg to maler, før du kan fortsette. Når det er gjort, settes de to malene på plass på bunnen til ovnen, og oppmuringen av ovnsåpningen kan begynne. Også her bruker vi ildfast mørtel. Den hefter godt til de ildfaste steinene, og er laget for å motstå meget høye temperaturer.

Kuppelmalen til murt pizzaovn 1

Slik ser kuppelmalen ut når den er ferdig. Den 3 mm tykke masonitten kan enkelt bøyes til en bue, samtidig som den klarer å bære vekten av steinene under opp-muringen av kuppelen.

De to malene plassers på bunnen av murt pizzaovn 2

Plasser de to malene på ovnsbunnen. Åpningsmalen settes sentrert i fronten, cirka 8 cm fra forkanten. Kuppelmalen settes rett bak, slik at den rører åpningsmalen.

Begynn oppmuringen av murt pizzaovn 3

Bland en halv pose ildfast mørtel, og begynn oppmuringen. Start med å mure opp tre stein i den ene siden. Ildfast mørtel tørker raskt, så skjevheter rettes opp straks.

Skrå mørtelpute på murt pizzaovn 4

Over de tre steinene legges en stor, skrå mørtelpute, der den høyeste siden er omtrent på høyde med en stein. Deretter legges neste stein. Samme fremgangsmåte brukes i den andre siden.

Toppen av åpningen på steinovn mures 5

Når begge sider er klare, kan du mure toppen av åpningen. Her brukes åtte steiner, og de to ytterste i hver side trenger også store mørtelputer for å få riktig vinkel.

03
Oppmuring av ovnskuppelen 8 Trinn

Når åpningen er ferdig, kan du gå direkte til oppmuringen av kuppelen. I denne prosessen er du nødt til å dele noen av steinene i mindre stykker for å få det til å passe, og her er en murhammer det best egnede verktøyet.

Fordi denne oppmuringen i praksis utgjør innsiden av ovnen, trenger det ikke å se så pent ut. Det viktigste er faktisk at det ikke oppstår hulrom mellom steinene. Spar derfor ikke på mørtelen, og press den godt inn i alle fuger, mellom steiner og steinstumper.

Kuppelen mures opp på steinovn 1

Nå skal kuppelen mures opp. Til det skal du bruke ytterligere en halv pose oppblandet ildfast mørtel. Steinene mures slik at de hviler mot kuppelmalen.

Få rikelig med mørtel rundt steinene på murt pizzaovn 2

Sørg for å få rikelig med mørtel rundt steinene. Underveis oppover vil du være nødt til å tilpasse (dele) noen av steinene for å få det til å gå opp.

Steinene tilpasses murt pizzaovn med en murhammer 3

Steinene tilpasses best med en murhammer. Alternativt kan du også bruke en hammer og en meisel.

Riktig kuppelform på murt pizzaovn 4

Når du legger steinene så de hviler mot den buede masonittmalen, vil du automatisk oppnå den riktige kuppelformen. Hulrom mellom steinene skal unngås, så du skal ikke spare på mørtelen.

Piperør til murt pizzaovn plasseres 5

Før toppen mures helt igjen, skal piperøret plasseres. Det settes rett bak ovnsåpningen, hvilende på masonittmalen. To tilpassede stein - én i hver side - holder i første omgang fast røret.

Oppmuringen av steinovnen fortsettes 6

Når piperøret er på plass, kan du fortsette oppmuringen. Som du ser, trenger ikke tilpassingen av steinene kvalifisere til et svennebrev som murer. Det viktige er at det kommer rikelig med mørtel ned i fugene.

Et godt lag mørtel oppå murt pizzaovn 7

Kuppeltoppen ferdiggjøres med et godt lag mørtel oppå. Sjekk at alle fuger og sprekker er fylt ut rundt hele kuppelen.

Mørtel på murt pizzaovn skal få lov til å herde 8

Slutt for i dag. Nå skal mørtelen få lov til å herde. Murerspannet fylt med vann, lar vi stå på kuppeltoppen natten over.

04
Isolasjon, nett og utvendig puss 7 Trinn

Når den innerste muren har fått tid til å tørke natten over, kan vi gå i gang med å lage den isolerende kappen på ovnen. Til det bruker vi sølvpapir og en 50 mm isolasjon, som holdes fast med hønsenetting.

Hønsenettingen legges dobbelt, så de to forskjellige lagene med puss har noe å binde på. Nettingen over kuppelen holdes fast ved å vikle den sammen med den innstøpte nettingen under bunnsteinene.

Etter en natt til å tørke, kan vi fortsette med murt pizzaovn 1

Etter en natt til å tørke, kan vi fortsette. Den murte buen i åpningen kan nå bære sin egen vekt, og malen kan fjernes.

Et lag vanlig sølvpapir legges over murt pizzaovn 2

Over kuppelen legges et lag vanlig sølvpapir. Når ovnen tas i bruk, vil sølvpapiret stoppe en god del av varmeutstrålingen.

Den 50 mm tykke isolasjonen plasseres over kuppelen på murt pizzaovn 3

Den 50 mm tykke isolasjonen plasseres over kuppelen. Skjær eller klipp til isolasjonen, slik at den ligger helt inn mot piperøret og ned mot steinbunnen.

Hønsenettingen legges over isolasjonen på murt pizzaovn 4

Så skal hønsenettingen over isolasjonen. Legg nettingen dobbel, og trykk den litt ned i isolasjonen, så det holder den fast og i den ønskede, buede formen. Langs bunnen settes nettingen fast til bunnettingen.

Kuppelen på murt pizzaovn pusses 5

Så pusser vi kuppelen, og vi begynner fra bunnen. Til det første laget bruker vi en litt grov puss, laget av sement og litt grov sand, i et blandingsforhold på 1:3.

Grovpussen fortsettes på murt pizzaovn 6

Fortsett med grovpussen rundt og opp. Vær oppmerksom på at den grove pussen spiller en aktiv rolle i formgivingen av ovnen. Lag derfor den buede formen så harmonisk som mulig allerede nå.

Det ytterste pusslaget på murt pizzaovn 7

Etter en times tørketid, kan vi sette i gang med det ytterste pusslaget. Her bruker vi en finere puss, blandet opp av sement og en finere sand i blandingsforholdet 1:3.

05
Den siste finpussen 3 Trinn

Som vist, lages ovnens ytterste pusslag av en litt finere blanding av sement og sand. I tillegg til at det skaper et pusslag som kan tåle et norsk klima, gir det også muligheten for at dette laget enkelt kan bearbeides med en våt svamp.

Med svampen utjevnes overflaten nøye. Her er det en god investering å være både iherdig og tålmodig. Finishen på kuppelen har nemlig en stor innflytelse på ovnens fremtoning.

Med en våt svamp, bearbeides det ytterste pusslaget på murt pizzaovn 1

Med en våt svamp, bearbeides det ytterste pusslaget. Svampen kjøres rundt i små sirkler, nesten uten at du trykker mot over-flaten. Du må prøve deg frem, for å finne ut hvor våt svampen bør være.

Bruk god tid på finish på murt pizzaovn 2

Bruk god tid på finishen. Bruker du litt tid på denne finpussingen, kan du pusse ovnen så det ser ut som en profesjonell jobb.

Bygg en murt pizzaovn på en helg 3

Mørtelen skal ha god tid til å herde. Det anbefales derfor at du venter en tre ukers tid, og deretter starter rolig med små bål.

Vil du ikke ha en grå puss på pizzaovnen, kan du male den med en kalkmaling eller en annen spesialmaling for puss.

Materialer

Dette skal du bruke:

• 90 ildfaste steiner
• 3 poser ildfast mørtel (à 25 kg)
• 10 meter hønsenetting
• 2 m2 mineralull (50 mm)
• 2 sekker sement (à 25 kg)
• Cirka 80 liter fin sand
• Cirka 80 liter grov sand
• Materialer til kuppelmalen
• Materialer til åpningsmalen
• Piperør

Tidsforbruk

To effektive dager.

Pris

Materialene til denne ovnen med pipe, vil koste cirka 6000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det er ikke vanskelig å bygge denne steinovnen, når du har de to malene på plass.

Tegning

Malen til ovnsåpningen

To plater kryssfinér sages i en bredde på 45 cm og en høyde på 26 cm. Deretter lager du en bue ut mot sidene, se skissen. Det er viktig at du bruker et materiale som ikke suger for mye fukt. Hvis malen utvider seg for mye ved oppmuringen, blir den nemlig vanskelig å fjerne etterpå. Platene settes sammen med seks klosser, som er 5 cm tykke. Bor to hull i fronten, så du kan få tak i malen når den skal trekkes ut.

Mal til kuppelen

  • Treplate til bunn.
  • 1 pinne på 80 cm. og seks pinner på 35 cm.
  • 1 loddrett pinne, som tilpasses så høyden på malen blir totalt 40 cm.
  • 4 masonittplater (3 mm) 15 x 120 cm. Pinnene spikres fast til bunnen, og masonittplatene spikres på dem, så det dannes en kuppel.
Malen til ovnsåpningen

3D-modell

Murt pizzaovn som byggesett
3D-modell

Pizzaovn byggesett

Her bygges en Luego-steinovn.

Åpne 3D-modellen

Bunn og bein på murt pizzaovn
3D-modell

Bunn og bein på steinovnen

Første oppgave er å få støpt stolpene solid i bakken

Åpne 3D-modellen

Oppmuring av steinovnens åpning
3D-modell

Oppmuring av ovnens åpning

Til åpningen er det brukt ildfast mørtel, som murer fast de ildfaste steinenen rundt malen.

Åpne 3D-modellen

Oppmuring av steinovnens kuppel
3D-modell

Oppmuring av ovnens kuppel

Kuppelen er laget av tilpassede steiner og ildfast mørtel.

Åpne 3D-modellen

Isolasjon, nett og pussing av murt pizzaovn
3D-modell

Isolasjon, nett og pussing

Kuppelen er påført aluminiumsfolie, isolasjon, hønsenetting og puss.

Åpne 3D-modellen

Video

TIPS: Unngå etseskader

Video

TEKNIKK: Støpte stolper

Med avstiving får du dem i lodd, mens betongen herder

Video

TIPS: Redd den tynne mørtelen

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Pizzaovn