Slik skifter du mørtelfuge

Selv om murverket virker robust, så holder det ikke evig.

Med tiden blir fugene porøse, og nedbrytingen forsterkes av sprekker etter spiker og beslag, eller tidligere feilslåtte reparasjoner. Sprekker gir fukten muligheten til å trenge inn i murverket, med påfølgende risiko for frostsprenginger. Derfør lønner det seg å gjøre en innsats i tide – enten på hele veggen eller på deler av den.

LES OGSÅ: Skift ut de ødelagte mursteinene

UTFRESING AV GAMLE FUGER

1. Først fjernes spiker, beslag og lignende fra veggen. Deretter justeres fugefreseren til å frese i en dybde som gjør at all løs fuge fjernes. 20-25 mm er som regel en passe dybde.

2. Begynn ovenfra med fresingen. Da unngår du unødig støv i fugene. Først freses de vannrette fugene, og deretter de loddrette. Veldig harde fuger fjernes med hammer og meisel.

3. Alle fugene feies grundig rene med en stiv kost. Kapp eventuelt skaftet på en gammel kost, så det blir enklere å bruke kosten på veggen. Til slutt spyles veggen ren for støv med en vannslange.

Enklere arbeid med smart verktøy

Utskifting av mørtelfuger er et tidkrevende arbeid. Men det er mange timers arbeid å spare på å investere i eller leie riktig verktøy.

Redaksjonen anbefaler: Skift silikonfugen på badet

FUGEFRESER. Med en fugefreser, som du setter på vinkelsliperen, får du et kraftig verktøy som er til god hjelp når du skal frese vekk gamle fuger. Fresesettet består av en stift i fugens bredde og et adapter til vinkelsliperen.

MØRTELSPRØYTE. Fugene kan fint fylles med håndkraft, men det går uendelig mye raskere med en mørtelsprøyte, som du eventuelt kan få leid.

FUGING MED NY MØRTEL

1. Mørtelen skal ha en viss stivhet, slik at den er til å få opp på fugeskjeen. Bland ikke mer enn at du kan rekke å bruke det innenfor den anbefalte brukstiden.

2. De verste/dypeste hullene fylles først, slik at du får en noenlunde jevn fugedybde over hele veggen. Fugene skal tørke cirka ett døgn.

3. Veggen fuktes med en vannslange. Veggen skal ikke være dyvåt, men bare ha en overrisling. Det sikrer at vannet ikke trekkes for raskt ut av mørtelen.

4. Plasser brettet tett på fugen, og press mørtelen godt inn med jevne, langsgående strøk. Start ovenfra, så allerede fugede områder ikke klines til.

5. Når ca 1/2 m2 er fuget, etterfuges de loddrette fugene (stussfugene). Trykk godt til, og legg på så mye at det henger “utover kanten”.

6. Overskytende mørtel trekkes av med en tverrgående bevegelse. Før mørtelen herder for mye, feies de siste restene vekk med en halvstiv kost.

ETTERBEHANDLING

1. Etter et døgns tid vannes det fugede området med hageslangen. Det sikrer at den etterfølgende avsyringen ikke angriper mursteinene.

2. En lett avsyring fjerner det siste kalksløret på murveggen. Bland saltsyre i et svakt blandeforhold – en del 30 % saltsyre til 30 deler vann.

3. Når veggen har tørker et par dager, kan den med fordel beskyttes med en lett coating med kalkvann. Den skal kun mettes – det skal ikke renne ned.

    Akkurat nå leser andre ...