10 ting ALLE huseiere bør sjekke etter vinteren

Snø og kulde tar hardt på huset. Sjekk huset på våren, og få eventuelle skader fikset før de blir verre. Da kan du spare deg for mye besvær – og mange penger!

Takrennenes funksjon er tydelig når de mangler: Her er veggen veldig fuktig, fordi vannet ikke ledes vekk fra den.

Vinteren tar hardt på huset ditt. Det blåser inn snø i sprekker og utettheter, og smeltevann finner vei inn i konstruksjonen. Blir det kaldt igjen etterpå, fryser vannet og utvider seg, så sprekkene blir enda større.

Generelt er vann eller fukt en farlig fiende, fordi det kan medføre råte, som bryter ned treverket som utgjør en stor del av et hus. Eller det kan gi sopp, som også kan bryte ned huset, og i tillegg være helseskadelig.

Pass på hull i klimaskjermen

Den utvendige siden på et hus betegnes ofte på fagspråk som klimaskjerm. Den består blant annet av dører, vinduer, tak og fasader.

Klimaskjermen skal være tett, slik at det ikke kan trenge inn vann, fordi det som nevnt kan ødelegge både isolasjon og bærende konstruksjoner.

Der det ofte er vanskeligst å sørge for at klimaskjermen er tett, er i overgangen mellom forskjellige materialer. Noen ganger er det laget inndekninger og beslag, andre ganger er det fuget. Disse svake stedene skal kontrolleres med jevne mellomrom, slik at du vet at du alltid har et tett hus.

Her kan du se hvilke 10 steder det er mest nødvendig å få sjekket.

1. TAK

Den mest utsatte delen av huset er taket. Taksjekken klarer du ikke på 10 minutter – sett av en hel dag til en utvendig og innvendig sjekk.

Drypper det vann, eller du kan se fuktflekker innendørs, så er det om å gjøre å få reparert taket raskt, før det blir råte- eller soppskader.

Sjekk om mønebeskyttelsen sitter fast (stein, plate, belegg) og er tett. Etterse vindskier og forkantbord. Løse deler skal settes fast. Ødelagte deler skal skiftes ut med nye.

LES MER: HER skal du sjekke taket

2. FASADER

Har du et murhus, skal du sjekke at alle murstein og fuger er intakte. Steiner som er sprukket og ødelagte fuger skal skiftes ut.

Trevegger skal du sjekke om har områder som ser mørkere ut enn resten, ettersom det kan indikere fukt i treet. Sjekk med en fuktmåler etter en lengre tørrværsperiode. Det skal ikke være over 20% fukt, ellers kan det være fare for råte og sopp.

Råttent tre skal skiftes, men du må også finne ut hvor fukten kommer fra, og sørge for at den ikke kommer tilbake.

3. DØRER

Se over omramminger og eventuelle fuger rundt dørene, og reparer dem hvis de er ødelagt.

Dørterskler og bunnen på dørene er veldig utsatte – pirk i dem med en skrutrekker for å se om det er råte. Er det tilfellet, skal du enten reparere eller skifte ut alt sammen. Det avhenger av hvor mye som er ødelagt.

Sjekk også om dørene kan lukkes tett, og bytt ut eventuelle ødelagte tetningslister.

LES OGSÅ: Infrarødt termometer - ta temperaturen på alle overflater

4. PIPE

Den største faren, er at pipa etter hvert blir så forvitret, at den faller ned.

Er det sprekker i mursteinene? Skift dem i så fall ut. Krafs i murfugene med en skrutrekker, og reparer løse fuger.

Er pipa pusset, så sjekk den for sprekker og hull, og bank på pussen med en hammer. Lyder det hult, er pussen løs. Da må den fjernes, og pipa må pusses på nytt.

Er det hatt eller plate på pipa, så sjekk at den sitter fast.

REPARASJON: Kom pipa til unnsetning

5. GRADRENNER

Selve gradrennen, som skal holde taket tett der to flater møtes i en vinkel, er veldig utsatt. Ligger det mose, løv eller annen skitt i gradrennen, vil vann kunne bli bremset og hope seg opp, med risiko for at det kan trenge inn i konstruksjonen.

Rens gradrennene, og lapp eventuelle hull.

6. INNDEKNINGER

Der flere forskjellige materialer møtes, finner du inndekninger. Det kan for eksempel være mellom mur og tre, eller mellom pipa og taket.

Sjekk inndekningene langs pipa, takvinduet, arker og gradrenner. De skal være intakte for å utføre sin viktigste oppgave: Å holde vind og vann ute.

Reparer eller bytt dem ut, hvis de har sprekker eller hull. Sett dem fast, hvis de sitter løst.

7. TAKRENNER

Skal renses på høsten, og igjen på våren. Løv og barnåler, mose og annen skitt, kan blokkere nedløpet.

Rens takrennene og nedløpsrørene, og reparer eventuelle hull. Husk også å sjekke avløpet i bakken, og eventuelt rense det, slik at vannet kan renne vekk.

Vær oppmerksom på skjulte takrenner – det kan ligge mye skitt i dem. Du kan lappe eller lodde takrenner. Eller skifte dem ut.

VIDEO: Fiks en utett takrenne**

8. VINDUER

Eventuelle fuger rundt vinduer kan skades av vinterkulden. I så fall må de naturligvis repareres.

Det samme skal sålbenker, vannbrett og glasslister som holder rutene på plass. Maling skal holdes vedlike, for å sikre at det ikke trenger inn vann i treverket bak malingen.

Sjekk også at glasslistene sitter tett mot glasset. Kommer det vann mellom glass og lister, kan spenningene få ruten til å punktere eller sprekke.

9. SOKKEL

Den nederste delen av huset skal være helt intakt. Det skal ikke kunne komme inn vann i bunnkonstruksjonen til huset, da det er den hele huset hviler på.

Sjekk og reparer sprekker og hull, og sørg for at alle ventilasjonshull er åpne. De skal ikke dekkes til av for eksempel en vedstabel, fordi det skal kunne komme inn luft som tørker bunnen av huset.

REPARASJON: Tett sprekken i murveggen

10. FASADEPUSS

Pussen skal holde vann ute fra den bakenforliggende konstruksjonen. Derfor skal det ikke være hull eller sprekker i en pusset fasade.

Krafs ut alle sprekker og hull, og reparer dem med ny puss. Lyder det hult når du banker på pussen, sitter den løst og skal bankes ned. Deretter reparerer du med ny puss.

Les mer om: Få kontroll på sprekken

    Akkurat nå leser andre ...