Det aller viktigste arbeidet består i å få renset alle takflater, inndekninger, gradrenner, takrenner og nedløp for blader, kvister, mose og annen skitt. For en opphopning av skitt bremser regnvann og smeltet snø, og får det til å finne veien inn gjennom selv den minste sprekk i taket.

Når du er ferdig med å rense, kan du begynne å kikke etter feil og defekter. Stein som har løftet seg og en sprukket møne er synlig fra bakken, og større skader på gradrenner og takrenner får du nok også øye på.

Men alle mindre – men like viktige defekter – skal du tett på for å kunne konstatere. Og her er det faktisk en god idé å bruke en kikkert. For med en god kikkert får du bra oversikt og du slipper dermed å måtte kravle rundt over hele taket ditt for å sjekke om du finner en løs skrue eller en stein som har fått en sprekk.